Odgovorni i sigurni digitalni građani

snjezana_kovacevic

Snježana Kovačević

Sažetak

U članku se govori o aktivnostima i projektima koji se provode u OŠ Zlatar Bistrica, a kojima je cilj poučavanje i usvajanje digitalne pismenosti kod učenika s naglaskom na sigurno i odgovorno korištenje interneta za potrebe učenja i u slobodno vrijeme. S tim u vezi, učitelji u nastavu integriraju sadržaje koji se bave temama sigurnosti na internetu, vrednovanjem mrežnih izvora i sadržaja, kako odgovorno i svrsishodno koristiti digitalne izvore, stranice i aplikacije te digitalne alate. Također, škola kontinuirano prati novitete i trendove u poučavanju eSigurnosti te, koristeći se alatom SELFIE, unaprjeđuje digitalnu strategiju kako bi učitelji mogli što bolje i kvalitetnije poučavati učenike da budu sigurniji i odgovorniji digitalni građani. Početkom prošle školske godine OŠ Zlatar Bistrica uključila se kao partnerska škola u Erasmus+ KA229 projekt Responsible Digital Natives u kojem sudjeluju učenici od 1. do 8. razreda provodeći projektne aktivnosti usko vezane uz sigurnost na internetu i poticanje digitalne pismenosti. Čitatelji članka mogu se pobliže upoznati s projektom te do sada provedenim projektnim aktivnostima, kao i s ostalim aktivnostima koje provodimo u sklopu Preventivnog plana i programa škole, a tiču se eSigurnosti: obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, Dana medijske pismenosti, mrežni sastanci s partnerima u okviru spomenutog Erasmus+ projekta, radionice o prevenciji digitalne ovisnosti, upotreba IKT-a na kreativan način, upotreba digitalnih alata za izradu obrazovnih materijala i slično.

Ključni pojmovi: cjeloživotno učenje, Dan sigurnijeg interneta, digitalni građani, eSigurnost, SELFIE

Uvod

Osnovna škola Zlatar Bistrica kroz cijelu nastavnu godinu provodi aktivnosti posvećene sigurnosti na internetu i poticanju digitalne, medijske i informacijske pismenosti što se ogleda u brojnim aktivnostima i projektima, u sklopu redovne nastave, u međupredmetnoj suradnji i integriranju nastavnih sadržaja o eSigurnosti. Nastava različitih nastavnih predmeta te plan i program školske knjižnice često se isprepliću i koreliraju jer školska knjižnica nudi različite izvore znanja iz fonda, digitalne izvore, potiče informacijsku pismenost i osmišljava kreativne i edukativne aktivnosti i radionice za učenike te edukacije za učitelje. Tako smo i ove školske godine 8. veljače 2022. obilježili Dan sigurnijeg interneta provodeći aktivnosti u svim razredima te smo ih uklopili u Erasmus+ KA229 projekt Responsible Digital Natives kako bismo ih podijelili s projektnim partnerima te projektu dali dodanu vrijednost. Učenicima se kontinuirano naglašava potreba korištenja interneta na siguran način te oni sudjelujući u projektu uče o tome i razvijaju svijest o sveprisutnosti interneta i digitalnih uređaja u našim životima te kako ih koristiti na način da to bude odgovorno i prema njima samima i prema drugim Slika1korisnicima. Digitalna strategija škole također ide u tom smjeru te koristi SELFIE- alat za uključivanje digitalnih tehnologija u nastavni proces kako bi unaprijedila korištenje digitalnih tehnologija u poučavanju te vrednovala dosadašnji rad u tom području. Sve ranije spomenuto dovodi do kvalitetnijeg obrazovanja o eSigurnosti te do primjene znanja iz toga područja u svakodnevnom služenju s internetom.

Središnji dio

Aktivnosti povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 2022.

Svake se godine OŠ Zlatar Bistrica uključuje u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta kako bi učenici usvajali znanja i vještine sigurnog korištenja interneta što uključuje sigurno pretraživanje mrežnih stranica, vrednovanje mrežnih izvora, usvajanje znanja iz područja medijska i informacijske pismenosti i slično. Za učenike su povodom obilježavanja DSI bile organizirane i osmišljene raznovrsne aktivnosti koje su se provodile na satu Informatike, Hrvatskoga jezika, u sklopu rada školske knjižnice, u predmetima razredne nastave i dr. Učenici su učili o pravilnom ponašanju na internetu, o opasnostima interneta, ponovili su svoja znanja o toj temi igrajući edukativne igrice kao što su Interland i Dabrica Darka otkriva digitalni svijet, rješavali su kvizove, crtali su super junake koji spašavaju internet i štite djecu od opasnosti, crtali su stripove o temi sigurnosti na internetu, čitali slikovnice o toj temi i crtali sebe kako koriste internet, pisali su pravila za sigurno korištenje interneta te ih čitali svojim vršnjacima. Učenici su izrađivali i prezentacije, digitalne plakate i umne mape te koristili digitalne alate kako bi izradili kreativne uratke s porukama o eSigurnosti.

Slika2

Učenje o eSigurnosti tijekom Erasmus+ projekta Responsible Digital Natives

S projektom smo započeli u rujnu 2020. godine u partnerstvu sa školama iz Španjolske, Poljske, Litve, Latvije i Turske, a cilj je razvijati kod učenika digitalnu, medijsku i informacijsku pismenost te kako na odgovoran i siguran način koristiti internet u svakodnevnom životu za potrebe učenja i u slobodno vrijeme. Projektu smo se priključili iz potrebe da učenicima osvijestimo činjenicu da je internet sveprisutan i nadohvat ruke korisnicima različite životne dobi, a posebno je važno poučavati o njegovom sigurnom korištenju upravo učenike kako bi od malih nogu razvili naviku korištenja digitalne tehnologije na odgovoran način. Škole partneri osmislile su zajedno projektne aktivnosti te učenici tijekom projekta uče o digitalnoj ovisnosti i kako ju prevenirati; o prednostima i nedostacima interneta; upoznaju navike svojih vršnjaka, ali i sebe samih kada govorimo o provođenju vremena za ekranima; sudjeluju u radionicama i mrežnim sastancima s partnerima preko platforme eTwinning razmjenjujući iskustva i znanja vezana uz digitalnu tehnologiju; razgovaraju o društvenim mrežama sa stajališta aktivnih korisnika; raspravljaju o nasilju na internetu te kako ga prevenirati; o ovisnosti o internetu i drugim temama. A te druge teme tiču se vremenskog ograničenja kod korištenja digitalnih tehnologija, nastojanja da učenici što više vremena provode na otvorenom družeći se s vršnjacima ili pak provodeći kvalitetno vrijeme s obitelji u šetnjama, parkovima, u igrama na svježem zraku i sličnim aktivnostima. Zato su neke faze projekta povezane s „unplugged aktivnostima“ koje ne uključuju korištenje pametnih telefona, tableta i računala već fizičku aktivnost, iskustveno i istraživačko učenje izvan učionice kako bismo postigli ravnotežu između korištenja digitalne tehnologije i aktivnosti za koje ona nije nužno potrebna. Nakon završetka aktivnosti očekujemo da će projekt pridonijeti tomu da učenici nauče koristiti internet na odgovorniji i sigurniji način te da podignu svijest o potrebi istoga kako bi im informacijsko-komunikacijska tehnologija bila korisnija za razvoj cjeloživotnih vještina.

Slika3

Alat SELFIE kao pomoć kod digitalnog razvoja škole i poučavanja digitalne pismenosti

Kako bi škola unaprijedila digitalnu strategiju, potrebno je uključiti djelatnike u profesionalni razvoj povezan s razvojem digitalnih kompetencija koje bi im omogućile kvalitetnije poučavanje i korištenje digitalne tehnologije u tu svrhu. Zato smo za unaprjeđenje digitalne strategije OŠ Zlatar Bistrica koristili alat SELFIE. Pomoću njega anketnim smo upitnikom prikupili stajališta učenika, nastavnika i rukovoditelja škole te dobili smjernice za daljnji razvoj. Rezultati koje smo dobili pokazali su da nam je potrebna razrađenija digitalna strategija i infrastruktura u školi kao i više edukacije o zaštiti autorskih prava za učitelje i učenike, trebalo bi poboljšati međupredmetnu suradnju učenika kako bi se izradili digitalni resursi, razvijati vještine učenika povezane s međupredmetnim temama kao i informacijsku pismenost. Potrebno je poboljšati digitalne kompetencije učitelja te educirati roditelje o sigurnom korištenju tehnologije. Pozitivni rezultati dobiveni anketom su da škola ima iskustva s upotrebom virtualnih okruženja za učenje, da su učitelji motivirani za daljnje stručno usavršavanje i da imaju samopouzdanja kod upotrebe digitalne tehnologije. Što se učenika tiče, navode da digitalnu tehnologiju najviše koriste kod kuće za zabavu, a onda i za učenje; imaju pristup digitalnom uređaju; znaju se služiti računalnim programima, a ako trebaju pomoć pitaju roditelje ili stariju osobu. S obzirom na navedeno, smatram da nam dobiveni rezultati mogu uvelike pomoći da unaprijedimo digitalnu strategiju na školskoj razini kako bi Slika4se učenike poučavalo na kvalitetniji način uz upotrebu suvremenih pristupa i metoda. To će dovesti do boljeg usvajanja digitalne pismenosti kod učenika, sigurnijeg korištenja digitalne tehnologije te odgovornijeg ponašanja i cjelovitog učenja u digitalnom okruženju.

Zaključak

Korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe učenja ili u slobodno vrijeme mora biti sigurno i odgovorno, a u OŠ Zlatar Bistrica i učitelji i učenici razvijaju te vještine i znanja. Sudjeluju u različitim aktivnostima i projektima gdje se educiraju o eSigurnosti te korištenju interneta na način da zaštite sebe i druge. Učenici također uče koristiti različite digitalne alate i izrađivati digitalne sadržaje te ih dijeliti u sigurnom digitalnom okruženju na platformi eTwinning i u suradničkom učenju s projektnim partnerima u spomenutom Erasmus+ projektu. Važno je spomenuti i usvajanje medijske i informacijske pismenosti te vještina cjeloživotnoga učenja do čega dolazimo timskim radom, suradnjom, učenjem na kreativan način uz upotrebu raznovrsnih izvora znanja- kako tiskanih, tako i digitalnih na koje ih usmjeravamo u sigurnom digitalnom okruženju. Redovito obilježavamo Dan sigurnijeg interneta kao i slične tematske dane i datume upravo stoga da učenici osvijeste koje ih opasnosti vrebaju na internetu i da se znaju zaštititi na vrijeme te prevenirati njihove posljedice.

Literatura

  1. Jump, J. (2021). Pedeset strategija za vašu online učionicu: Priručnik za nastavnike i stručne suradnike. Naklada Kosinj.
  2. Matijević, M.; Topolovčan, T. (2017). Multimedijska didaktika. Školska knjiga-Učiteljski fakultet u Zagrebu.
  3. https://www.dansigurnijeginterneta.org/ ( 10.2.2022.)
  4. https://www.medijskapismenost.hr/internet/ ( 10.2.2022.)
  5. https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/selfie-novi-alat-za-ukljucivanje-digitalnih-tehnologija-u-skole/ ( 10.2.2022.)

Za sigurniji internet

i razvijeniju medijsku pismenost!

snjezana_kovacevic

Snježana Kovačević

Sažetak

Dan sigurnijeg interneta u OŠ Zlatar Bistrica obilježen je 9. veljače 2021. godine različitim aktivnostima. Kako je ove godine tema obilježavanja bila Zajedno za bolji internet obilježavanje Dana sigurnijeg interneta održalo se na razini škole, a s obzirom da se u OŠ Zlatar Bistrica provode brojni eTwinning i Erasmus+ projekti, učenici su sudjelovali i u videokonferencijama u kojima su ostvarene suradničke aktivnosti s projektnim partnerima iz europskih škola. Tijekom virtualnog susreta učenici su razgovarali o tome kako biti sigurni na internetu, kako koristiti internet i društvene mreže na odgovoran i siguran način te promišljanje o tome što svi zajedno možemo učiniti da internet postane sigurnije okruženje za učenje i provođenje slobodnog vremena.

Ključni pojmovi: Dan sigurnijeg interneta, eSigurnost, eTwinning, medijska pismenost, projekti

Uvod

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u OŠ Zlatar Bistrica planiran je na početku ove školske godine u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole jer je sigurnost na internetu važna tema kako za učenike, tako i za učitelje. Iako se o sigurnosti na internetu, o vrednovanju informacija na internetu i odgovornom korištenju istog u OŠ Zlatar Bistrica poučava tijekom cijele školske godine, povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta uključili smo učenike u zanimljive, kreativne i poticajne aktivnosti kako bismo ostvarili planirane ishode jer poučavanja i učenja o sigurnosti na mreži nikad nije dovoljno.

Središnji dio

Učenje o eSigurnosti i medijskoj pismenosti kroz eTwinning

Osnovna škola Zlatar Bistrica pridaje veliku važnost poučavanju o eSigurnosti jer se već godinama u školi provode eTwinning projekti u kojima učenici sudjeluju i surađuju s projektnim partnerima na virtualan način. Upoznavanje učenika sa spomenutom platformom i samim TwinSpaceom gdje se projekti konkretno provode povezano je i sa sigurnim korištenjem interneta u sigurnom digitalnom okruženju. U školi se stoga provode edukacije za učitelje i učenike kako bi se upoznali s eTwinning platformom i kako bi se lakše uključili u provođenje projekata. Edukacije provode eTwinning ambasadori i eTwinning tim. Također, u školskoj se knjižnici provode mnoge aktivnosti i radionice vezane uz vrednovanje izvora na internetu, poštivanje autorskih prava, upoznavanje učenika s korištenjem digitalnih alata za učenje, učenici uče o medijskoj pismenosti i sličnim temama. Sve to dovelo je do boljeg razumijevanja i korištenja online izvora kod učenika, a OŠ Zlatar Bistrica kao eTwinning škola konstantno promovira upotrebu interneta na siguran način te se je uključila u obilježavanje ovogodišnje eTwinning teme Medijska pismenost i dezinformacije gdje će sudjelovati u slika 1nizu aktivnosti povezanih s medijskom pismenosti, kritičkim vrednovanjem informacija i izvora na internetu, prepoznavanjem lažnih vijesti i drugima te u tome razmjenjivati iskustva i znanja s partnerima iz naših eTwinning i Erasmus+ projekata.

Izvor slike ( 17.2.2021.)

Europskim projektima do medijske pismenosti i sigurnosti na internetu

U OŠ Zlatar Bistrica promiče se medijska pismenost koja se provodi međupredmetno od 1. do 8. razreda. Naši eTwinning i Erasmus+ projekti uvelike pomažu učiteljima u tome jer sudjelovanjem u projektnim aktivnostima učenici na neposredan način i u izravnoj komunikaciji s europskim vršnjacima mogu razmjenjivati iskustva i učiti o konkretnim životnim situacijama te svakodnevnim i njima bliskim temama kao što je sigurna upotreba interneta, ali i ostalih medija. Ove školske godine provodimo nekoliko eTwinning i Erasmus+ projekata u koje smo integrirali obrazovne sadržaje koji se tiču eSigurnosti kako bismo kod učenika razvijali svijest o sigurnom digitalnom građanstvu i potaknuli ih da odgovorno koriste digitalne alate te mrežne izvore. To su eTwinning projekti eTwinning Kids With eTwinning Skills, EcoTwinners at C.AMP.limate i slika 2Erasmus+ projekt Responsible Digital Natives. Učenici su stoga upoznati i sa smjernicama Međunarodne federacije knjižničarskih društava i ustanova IFLA-e Kako prepoznati lažne vijesti koje smo koristili u nekim projektnim aktivnostima kako bi učenici lakše prepoznali iste i razvijali svoje kritičko mišljenje, a često se za tu potrebu koristimo i portalom eTwinning gdje nalazimo puno korisnih savjeta i publikacija.

Izvor slike  ( 17.2.2021.)

Sudjelovanjem u spomenutim europskim projektima imamo priliku virtualno proputovati cijelom Europom. U projektu eTwinning Kids With eTwinning Skills bavimo se razvijanjem vještina cjeloživotnog učenja, a obilježavanje Dana sigurnijeg interneta bila je dobra prilika da se učenici 6. razreda upoznaju s vršnjacima, partnerima iz Poljske preko videokonferencije i razmijene svoja iskustva o korištenju interneta. Za virtualni susret pripremili smo zadatke i podijelili učenike u skupine. Teme skupina bile su: Prednosti društvenih mreža, Nedostaci društvenih mreža, Izrada pravila ponašanja na internetu-Netiquette, izrada plakata o Danu sigurnijeg interneta te Kako bi izgledao svijet da nema interneta. Učenici su tijekom sastanka razgovarali i o tome koje SUPER SENSESdruštvene mreže i aplikacije najčešće koriste, igraju online igrice, posjećuju mrežne stranice na kojima slušaju glazbu ili pak gledaju filmove i serije, otkrili su da dnevno provode 2 do 3 sata na internetu, a za potrebe nastave na daljinu i više. Također, raspravljali su o tome što je potrebno činiti da bismo se zaštitili na internetu, da bismo bili sigurniji, preporučili su jedni drugima mrežne stranice koje je vrijedno posjetiti i slično.

EcoTwinners at C.AMP.limate projekt je u kojem sudjeluju učenici 4. razreda, a koji provodimo s Grčkom, Turskom, Litvom, Latvijom, Poljskom, Albanijom i Rumunjskom Ethic@Netiquettečija je tema učenje o klimatskim promjenama, ali smo u projekt uključili i sadržaje vezane uz eSigurnost i odgovorno korištenje digitalnih izvora. Kako bi obilježili DSI 2021. učenici iz partnerskih škola zajedno su osmislili pjesmu o sigurnosti na internetu te ju prezentirali putem virtualnog sastanka, a istraživali su i o pravilima ponašanja na internetu tEcoTwinners at C.AMP.limatee pisali poruke.

Erasmus+ projekt Responsible Digital Natives provodimo od početka ove školske godine s partnerima iz Španjolske, Turske, Litve, Latvije i Poljske, a cilj projekta je učiti o odgovornom korištenju digitalnih izvora i alata, pronaći ravnotežu između upotrebe digitalne tehnologije i provođenja slobodnog vremena vani, na otvorenom te razvijanje vještina 21. stoljeća. S obzirom na spomenuto, sigurnost u digitalnom okruženju tema je kojom se u školi bavimo cijeli školsku godinu, a u aktivnostima sudjeluju učenici od 1. do 8. razreda te učitelji iz različitih predmeta. Za sada aktivnosti provodimo online koristeći se eTwinningom i TwinSpaceom. Aktivnosti u kojima smo do sada surađivali s partnerima, a koje se tiču odgovornog i sigurnog korištenja tehnologije su razmjena mišljenja o prednostima i nedostacima digitalne tehnologije koristeći se Twinboardom u TwinSpaceu i Padletom, uključili smo se u obilježavanje Code Weeka 2020., a u pripremi su webinar i radionica o ovisnosti o internetu te niz aktivnosti vezanih uz eTwinningovu temu Medijska pismenost i dezinformacije.

Zaključak

Učenici su nakon provedenih aktivnosti kojima smo obilježili Dan sigurnijeg interneta u školi osvijestili potrebu da svi zajedno trebamo pridonijeti sigurnijem korištenju digitalnih izvora. Također, potaknuli smo ih da razmisle o važnosti sigurnog korištenja digitalne tehnologije, da uvijek imaju na umu da se moraju zaštititi dok posjećuju mrežne stranice, da koriste svoje kritičko mišljenje svaki puta kada čitaju i pretražuju neki digitalni izvor. Također, učenici su aktivno sudjelovali u razgovoru sa svojim vršnjacima o pitanjima sigurne upotrebe digitalne tehnologije i taj neposredan način komunikacije s europskim partnerima bio je najbolji način da učenici usvoje neke temelje i smjernice prema putu odgovornosti u digitalnom okruženju.

Poveznice na mrežne stranice koje su korištene tijekom pisanja ovog članka:

  1. https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/croatian_-_how_to_spot_fake_news.pdf (17.2.2021.)
  2. https://www.etwinning.net (17.2.2021.)
  3. http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/ (17.2.2021.)
  4. https://www.medijskapismenost.hr/ (17.2.2021.)