Kreativna integracija IKT u projekte

Erasmus+/KA1

irena_bando

Irena Bando

Sažetak

Provedba Erasmus+ projekta, KA1 u svrhu osuvremenjivanja odgoja i obrazovanja realizira se prenošenjem znanja s edukacija u inozemstvu primjenjujući se u raznim aktivnostima i projektima. Nova iskustva i vještine prikazuju se na primjeru obilježavanja važnih obljetnica u školi s ciljem naglašavanja efikasne uporabe IKT te važnosti knjige i čitanja. Trajna motiviranost u učenju i poučavanju uspješno se postižu kombinacijom korištenja digitalne tehnologije, istraživanja, radioničkog pristupa i kreativnog stvaralaštva. Prezentacija suvremenog pristupa obrazovanja predstavljena je u e- knjizi gdje provedene aktivnosti čine jednu sustavno organiziranu originalnu cjelinu.

Ključne riječi: Erasmus+/KA1, edukacije u inozemstvu, obljetnice u školi, kreativno korištenje IKT, Jagoda Truhelka, školska knjižnica.

Uvod

U posljednjem planiranju upravljanja školom zbog sve većeg značaja IKT misija i vizija OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka stvaranje je digitalno zrele škole, koja se temelji na razvoju digitalne infrastrukture, ali i na stjecanje kompetencija didaktičko-metodičke uporabe IKT.

Zbog toga, u svrhu osuvremenjivanja odgoja i obrazovanja u školi se provodi dvogodišnji Erasmus+ projekt, KA1 pod nazivom Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT. koji je započeo krajem 2019., a trajat će do kraja 2021.

Cilj projekta je dodatno educirati nastavnike koji putuju na seminare u inozemstvo, kako bi stečene digitalne kompetencije inkorporirali u proces poučavanja te svoja znanja prenijeli drugim nastavnicima i učenicima.

U projekt je uključeno 15 učitelja i stručnih suradnika od kojih 6 pohađa seminare u inozemstvu, kao što su: Super Teachers of 21st Century; The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom; Digital media: The classroom of the future; Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning;21st Century Teaching-Competence based edcation, soft skills and creativity; Seminar ICT in education; Interactive ICT based, web and digital tools for effective blended, flipped and cooperative learning.

Središnji dio

Da bi se stečene edukacije u inozemstvu prenijele na svoju okolinu organiziran je multimedijsk projekt škole Inspirirani Jagodom Truhelkom,, posvećen obilježavanju rođenja spisateljice po kojoj škola nosi ime. Cilj projekta bio je naglasiti efikasno korištenje IKT te prikazati kako se mobiteli, tableti i računala mogu koristiti na zabavan način, ali u edukacijske svrhe.

Sl.1Organizirane su brojne radionice koje su u ugrađene u e-knjigu koja prikazuje kreativne i originalne načine korištenja IKT i suvremeni pristup nastavi. Projekt se provodio od prosinca 2020. do ožujka 2021, a sudjelovalo je 8 učiteljica i oko stotinu učenika III. i IV. razreda.

E-knjiga rađena je u web alatu Book Creator koji nudi mnoštvo mogućnosti, a osobito je pogodan za izradu slikovnica/knjiga u digitalnom obliku, gdje je moguće kombinirati tekst, slike, audio i video zapise. Sadržaj urađene e-knjige obuhvaća pedagoški i književni rad spisateljice Jagode Truhelke, školsku zbirku njenih književnih djela te pregled svih aktivnosti projekta koje su se provodile s učenicima. Knjigu je napravila učiteljica informatike Anamarija Buzgo i školska knjižničarka Irena Bando, voditeljica Erasmus+/KA1 projekta i projekta Inspirirani Jagodom Truhelkom

Jedna od aktivnosti koje su predstavljene u e-knjizi bile su s učenicima III.a razreda sSl.2 njihovom učiteljicom Nadom Radotić koji su proučavali djetinjstvo Jagode Truhelke slušajući priče o njezinom odrastanju u lektirnom djelu Zlatni danci. Potom su izradili kolaž- plakat Labudove ulice (danas Crkvene) u kojoj je književnica živjela te naglasili pojedine detalje koji su bili karakteristični za njeno djetinjstvo.

Živopisne opise tih slika učenici su uobličili pomoću aplikacije QR Code te tako osuvremenili prikaz kolaža i naglasili korisnu mogućnost uporabe mobitela.

Druga aktivnost koju su provodili učenici III.b razreda s učiteljicom Dobrilom Maričić bilo je intervjuiranje i snimanje slučajnih prolaznika Donjeg Grada (Osijeka) s pitanjima o Jagodi Truhelki. Iako je dosta ispitanika znalo da je ona bila spisateljica i pedagoginja, bilo je i onih koji su mislili da je bila partizanka, Židovkinja, ravnateljica škole ili čak da je ona školu izmislila. Neki su ispitanici iznenadili s vrlo preciznim odgovorima, kao što je: Sl.3Jagoda Truhelka bila je književnica, rođena je 5.veljače, imala je oca i djeda učitelja. Imala je jako dobru učiteljicu i zato je i ona postala učiteljica.

Učenički snimci obrađeni su u aplikaciji InShot uz pomoć učiteljice informatike Marine Vakula te uklopljeni u prezentaciju likovnih radova ilustracija lika spisateljice.

Učenici III.c razreda s učiteljicom Martinom Hergović istraživali su o spisateljici na Sl.4internetu te su doznali da su njena najpoznatija djela Zlatni danci, Tugomila, Božja ovčica, Vojača, Naša djeca i dr. te su o tome snimili radijsku emisiju. Na temelju proučavanja najpoznatije spisateljičine knjige Zlatni danci, učenici su metodom zamišljanja oslikavali naslovnu stranicu knjige te u glini oblikovali njezinu bistu.

Prezentacija radova urađena je na platformi za grafički dizajn Canva koja se koristi za stvaranje grafike na društvenim mrežama, za izradu kreativnih prezentacija, plakata, dokumenata i drugog vizualnog sadržaja.

Učenici IV.a razreda s učiteljicom Lianom Mur realizirali su temu unutar svog razrednog mini projekta, u kojemu su učenici odabrali aktivnosti kojima preferiraju. Tako su pojedini učenici istraživali Jagodino djetinjstvo, ulice Donjega grada gdje je spisateljica odrastala, uspoređujući ondašnje i današnje nazive ulica.

Sl.5

Drugi su učenici metodom zamišljanja intervjuirali likove iz priča, a oni skloni glumi, izveli su dramatizaciju priče Nakraj svijeta. Predstavu je snimila i uredila učiteljica fizike i tehničkog Višnja Cvek pomoću računalnog programa Blender i Filmora.

Sl.6

Izučavajući podrijetlo spisateljice učenici su napravili digitalno obiteljsko stablo obitelji Truhelka radeći u web alatu Avatar Maker pod vodstvom učiteljice Informatike Anamarije Buzgo.

Sl.7

Dio učenika koji je preferirao učenju kroz igru napravio je nekoliko interaktivnih društvenih igrica (vješala, slagalice, kviz…) u web alatu Word Wall, platformi za stvaranje multimedijskih interaktivnih obrazovnih sadržaja, koji se mogu koristiti na računalu, tabletu, mobilnom uređaju ili pametnoj ploči. Zbog toga, u projektu su bili motivirani i oni učenici koji nisu skloni učenju, pa je tako cjelokupnom projektu pridodan i zabavan karakter.

Igrice koje su učenici osmislili:

Učenici IV.c razreda i njihova učiteljica Branka Vukovski proučavali su život i djelo spisateljice pretražujući literaturu i internet te izradili edukativan pano. Osim toga, čitali su i dramatizirali Jagodine priče te slikali portrete obitelji Truhelka- Jagode, Ćire, Dragoša, Anice. Od učeničkih radova, na satu informatike, aplikacijom Photo Maker učenici su na tabletima napravili zanimljive kolaž slike te napravili virtualnu izložbu.

Sl.8Sl.9Sl.10Sl.11

Sl.12Na kraju ovog integracijskog povezivanja različitih aktivnosti temeljenih na istraživanju Jagode Truhelke u web alatu Canva napravljena je e-pozivnica kako bi se o događanju mogla obavijestiti šira javnost.

 

Zaključak

Predstavljen projekt prikazuje uspješno integriranje tematsko-obrazovnih sadržaja u jednu jedinstvenu cjelinu koja se oslanja na suvremene pristupe kreativnog i efikasnog korištenja IKT. Stečena znanja i vještine s raznih edukacija u inozemstvu unutar projekta Erasmus+/KA1 omogućio je suvremeni pristup obrazovanju u školi u kojem su učenici stalno motivirani prema učenju. Korištene metode povezane su s učeničkim interesima i navikama svakodnevne uporabe suvremene tehnologije (mobitela, računala, tableta…) gdje se posebno naglašava korištenje tehnologije u korisne i obrazovne svrhe. Integriranjem različitih učeničkih uradaka u e-knjigu o Jagodi Truhelki ističe se važnost, čitanja, pisanja, istraživanja i stvaralaštva te razne kreativne mogućnosti suradnje razreda sa školskom knjižnicom.

Erasmus+ KA1 projekt I. gimnazije Osijek

ivana_stiglec

Ivana Štiglec

Dublin MayU prosincu 2015. godine I. gimnaziji Osijek je odobren Erasmus+ KA1 projekt, usmjeren stručnom usavršavanju nastavnika u zemljama EU.Za provođenje projekta pod nazivom Destination-European school škola je dobila financijsku potporu od 20.579,00 eura, a projekt traje godinu dana. Stručna usavršavanja su vezana za tri prioritetna područja škole, a to su poboljšanje IKT vještina nastavnika, internacionalizacija škole, te poboljšanje jezičnih kompetencija nastavnika Na stručno usavršavanje u inozemstvo odlazi devet profesora I.gimnazije, a u ovoj školskoj godini održana su četiri stručna usavršavanja.

U organizaciji Alpha College of English održan je tečaj pod nazivom Tehnologija u učionici(Technology in the Classroom) u trajanju od tjedan dana, a tečaj je pohađala profesorica stranih jezika Radmila Završki. Cilj stručnog usavršavanja bio je poboljšati vještine u Dublin My2uporabi određenih digitalnih aplikacija i web alata , korištenje programa s kojima su se polaznici upoznali tijekom tečaja, prilagodba gotovih programa potrebama učionice, poboljšanje metodike i kreativnosti, poboljšanje jezičnih vještina te ostvarenje kontakata s nastavnicima iz različitih europskih zemalja. U sklopu tečaja organiziran je posjet Trinity Collegu, te obilazak grada sa stručnim vodstvom i razgledavanje Guinness Storehouse.

Profesorica hrvatskog jezika Ivana Tolušić-Lacković i profesorica likovne umjetnosti Nataša Tram sudjelovale su na tečaju usavršavanja engleskoga jezika pod nazivom English Dublin2for teachers (A2,B1). Na sedmodnevnom tečaju svakodnevno su se razvijale jezične vještine i usavršavalo znanje engleskoga jezika kako bi se isti mogao u što većoj mjeri iskoristiti u nastavi, te je na taj način osuvremeniti. Osim osvježavanja znanja engleskog jezika nastavnici su se upoznali i sa suvremenim nastavnim metodama, IKT alatima, kako bi osuvremenili nastavu i učinili je zanimljivijom i dinamičnijom. Također, saznali su jako puno o Irskoj, njezinoj kulturi i običajima. Posebno zanimljivo bilo je predavanje o irskom obrazovnom sustavu koje je ujedno bilo i prilika sudionicima, iz čak 14 zemalja,  da ukratko prikažu kako funkcionira školstvo u njihovoj zemlji. Tečaj je bio zamišljen tako da se u prijepodnevnim satima održavala učionička nastava koja je podrazumijevala radionice, predavanja i skupni rad. Poslijepodnevni program bio je osmišljen kao terenska nastava i omogućio je Lucić Prague 2upoznavanje s irskom kulturom i društvom.Nastavnici su posjetili srednjovjekovne gradove Kilkenny i Glendalough,te kulturne institucije poput Trinity Collegea, Nacionalne galerije, Arheološkog muzeja kako bi i te sadržaje mogli implementirati u nastavu.

Matija Lucić,profesor povijesti, sudjelovao je na stručnom usavršavanju koje je bilo Lucić Pragueposvećeno primjeni web alata u nastavi,a održano je u u Pragu. Seminar je bio koristan i interaktivan,organiziran kao splet teorijskih predavanja i vježbi. Kroz predavanja polaznici su se upoznali s dostignućima IKT-a, sadržajima i aplikacijama koji su dostupni za korištenje, dok su u radionicama primjenjivali usvojeno znanje, izrađujući kvizove i web stranice.

Projekt se nastavlja početkom nove školske godine, kada još pet nastavnika I.gimnazije Osijek odlazi na stručna usavršavanja u Grčku, Italiju, Portugal i Irsku.

Web stranica projekta.