TCA kontaktni seminar u Estoniji

marinaM_elviraV

Marina Mirković i Elvira Vučković

U razdoblju od 11. do 14. rujna 2016. godine u Tallinnu (Estonija) održan je TCA kontaktni seminar pod nazivom „Jačanje digitalnih kompetencija u obrazovanju i osposobljavanju“ u organizacjii  Agencije za mobilnost i programe EU. Svrha ovog seminara bila je da sudionici pronađu partnere sa sličnim interesima i razviju projektne ideje za nova KA2 strateška partnerstva na temu IKT-a (informacijskih i komunikacijskih tehnologija) i digitalnih vještina. Seminar je također pružio priliku za razmjenu iskustava, upoznavanje novih pristupa u tom području i mogućnost stvaranja novih međusektorskih i transverzalnih suradnji.

Ciljna skupina kontakt seminara bili su predstavnici škola i organizacija za obrazovanje odraslih, kao i ostalih organizacija relevantnih za područja školskog i obrazovanja odraslih, a koji su zainteresirani za temu seminara te namjeravaju razviti i prijaviti Erasmus+ KA2 Slika 1strateško partnerstvo. Na samom seminaru bio je veliki broj predstavnika nacionalnih agencija za mobilnost (uz agencije iz Estonije i Finske, koje su i organizirale seminar), predstavnika ministarstava za obrazovanje, vijeća roditelja i sl.

Iz Republike Hrvatske na seminaru su sudjelovali Elvira Vučković (Osnovna škola „Petar Zoranić“, Nin), Marina Mirković (Tehnička škola, Požega) i Josip Sobin (Učilište Jantar, Split).

Slika 1. Sudionici seminara iz Republike Hrvatske

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) uključuju niz aktivnosti poput radionica, treninga, seminara, aktivnosti jačanja partnerstva u okviru tema relevantnih za Erasmus+ program. Sudjelovanje u TCA-u znači:

  • Stvaranje i/ili širenje mreže kontakata i suradnja s organizacijama iz sličnog ili različitog područja djelovanja iz cijele Europe;
  • Stjecanje znanja i praktičnih vještina u temama relevantnima za program Erasmus+ te stjecanje podrške za projektne ideje;
  • Diseminacija projektnih rezultata na europskoj razini.

Na seminaru je sudjelovalo 70 sudionika iz 21 europske zemlje. Održana su predavanja i radionice o digitalnim kompetencijama, te predstavljen Erasmus+ program. Posebno su bili korisni primjeri dobre prakse projekata KA2.

Prilog 1. Prezentiranje programa Erasmus+, predavačice Anni Karttunen i Katariina Petäjäniemi, CIMO

Slika 2Slika 3Slika 4
Slika 2, Slika 3, Slika 4. Predavači na seminaru

Možete pogledati neke od zanimljivih prezentacija:

Prilog 2.

„Our digital future and world of work – view from e-Estonia“, predavač gospodin Siim Sikkut (Government Office of Estonia). U predavanju je gospodin Sikkut iznosio iskustva Estonije u uvođenju digitalnih tehnologija u svaki segment svakodnevnog života, s posebnim naglaskom na obrazovanje (e-škole) i posljedice po povećanje zapošljivosti.

Prilog 3.

„Frameworks and models of digital competences“, predavač gospodin Mart Laanpere (Centre for Educational Technology, Tallinn University). Uz kratku povijest upotrebe računala u obrazovanju, osvrnuvši se na prednosti i nedostatke dosadašnjih načina povećanja digitalnih kompetencija učenika i učitelja (npr. ECDL u svjetlu stalnih promjena programa), gospodin Laanpere je sudionicima predložio teme iz područja upotrebe IKT-a u obrazovanju, razvoja digitalnih kompetencija. U kasnijem dijelu bio je jedan od mentora koji su davali prijedloge i sugestije na osmišljene projekte. Njegov video o digitalnim kompetencijama dostupan je na ovoj poveznici.

Uz pozvana predavanja, na seminaru se slušalo i o primjerima dobre prakse, iz perspektive učitelja i korisnika (učenika). Bilo je lijepo čuti kao primjer dobre prakse o projektu „Creative Classroom“ na kojem je jedan od partnera bilo Sveučilište u Rijeci.

Sve aktivnosti seminara uspješno su provedene. Sudionici su imali priliku aktivno participirati u svim sadržajima, prije, za vrijeme i nakon seminara. Za istaknuti je pozitivne primjere direktne i neposredne suradnje svih sudionika na radionicama koji su kroz komunikaciju i razmjenu ideja stvarali projektne ideje. Zanimljiva je bila razmjena iskustava, stavova, mišljenja i ideja, jednako kao i upoznavanje s različitim web alatima, tehnikama i vježbama timskog rada koje su se provodile cijelo vrijeme trajanja seminara. Sve aktivnosti su u svakom trenutku bile vidljive i transparentne sudionicima i organizatorima.

Na seminaru je uspostavljena suradnja s europskim kolegama kroz komunikaciju i razmjenu ideja u stvaranju projektnih ideja. Posebno ćemo se osvrnuti na one projekte u čijem osmišljavanju smo sudjelovali. Tako je među brojnim projektima osmišljen i projekt „Talk with NET Generation“. Partneri u budućem projektu bile bi ustanove za edukaciju iz Poljske, Estonije, Belgije, Bugarske i Republike Hrvatske (Tehnička škola, Požega). Slijedeći trendove novih tehnologija, nastavnici trebaju u skladu sa stvarnošću prilagoditi se promjenama kako bi stvorili učinkovite modele nastavnog procesa koji će poboljšati sudjelovanje učenika u aktivnostima nastave kao i procesu učenja. Nastavnici će postati svjesni različitih novih i inovativnih alata za suradnju, komunikaciju i kulturno razumijevanje te razvijati globalnu svijest za potporu učenicima u tim područjima.

Slika 5Slika 6
Slika 5, Slika 6: Mentorice budućeg projekta „Talk with NET Generation“

Uključenje učenika i nastavnika Tehničke škole Požega u osmišljeni projekt otkriva nove načine dizajna nastave pomoću informatičke i komunikacijske tehnologije i istovremeno pruža učenicima mogućnost stjecanja vještina i sposobnosti potrebnih za budućnost. Nastavnici će podijeliti iskustva dobre prakse, te će koristiti inovativne alate i nove oblike komunikacije sa svojim učenicima i kolegama nastavnicima. To će im pomoći kod pokretanja i ostvarivanja međunarodne suradnje. Partneri u projektu pripremiti će njegovu prijavu za 2017. godinu.

Osnovna škola „Petar Zoranić“ Nin uključila se u dva projekta. Prvi je bio dogovoren i prije samog seminara, od strane ravnatelja i projektnog tima škole. Naime, prije seminara, škola je dobila veliki broj ponuda za suradnju na projektima temeljem podataka koje smo poslali organizatorima, a koji su ih uobličili u dokument za sudionike. Projekt radnog naziva „Leonardo 2.0 (robotics cross curricular)“ smo dalje razvijali na seminaru zajedno s partnerima iz Estonije, Njemačke i Slovenije. Ciljana skupina su učenici (posebno učenice) 10-14 godina, a cilj bi bio ohrabriti učenike i nastavnike u upotrebi IKT-a, programiranja i robotike. Pritom bi naglasak bio na rješavanju postavljenih problema kroz Projektne dane, natjecanja (postojeća npr. „Girls who code“ i unutar projekta). Jedan od predviđenih Slika 7rezultata su i obrazovni materijali, napravljeni kao rezultat Projektnih dana, koje bi učitelji mogli koristiti u svakodnevnom radu.

Slika 7. Mentori projekta „Leonardo2.0“ (nedostaje kolega iz Slovenije)

Drugi planirani projekt je vezan uz inkluzivno obrazovanje, radnog naziva „FAST-fun, authentic, simple and trustworthy“ (Inclusive practice using ICT for pupils). Prijavitelj projekta je iz Danske, partneri su iz Norveške, Slovenije, Poljske, Belgije i Hrvatske. Ciljana skupina su učenici 6-12 godina, učitelji i roditelji. Mnogi učitelji su pritisnuti vremenom, Slika 8potrebom za pripremama, često im nedostaje vremena za proaktivno uključivanje i istraživanje mogućnosti pojedinih aplikacija i programa. Roditelji nemaju dovoljno znanja i kompetencija da pravovremeno sudjeluju u online životu djeteta.

Slika 8. Mentori projekta „FAST“ (nedostaje kolegica iz Hrvatske)

Povezivanje europskih škola svim sudionicima projekta omogućuje bolje shvaćanje i poimanje europske vrijednosti i dimenzije. Neposredna suradnja daje osjećaj pripadnosti europskoj zajednici škola.

U kulturnom dijelu programa seminara, polaznici su upoznali staru jezgru Tallinna koja je pod zaštitom UNESCO-a. Tallinn je glavni grad Estonije smješten na južnoj obali Finskog zaljeva, u sjeverozapadnoj Estoniji. Predstavlja važno prometno, trgovačko i gospodarsko središte zemlje. Ubraja se u red najstarijih i najvećih gradskih središta u sjeveroistočnoj Europi. Značajne znamenitosti su: gradske zidine, crkva sv. Olafa, katedrala Aleksandra Nevskog i gradska vijećnica.

Slika 9Slika 10Slika 11Slika 12
Slika 9, Slika 10, Slika 11, Slika 12: Upoznavanje Tallinna

Aktivnosti seminara bile su financirane u okviru programa Erasmus+ od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU.

Dan sigurnijeg interneta u osnovnim školama

„Petar Zoranić“ Nin i Jurja Barakovića Ražanac

elvira_vuckovic

Elvira Vučković

U osnovnim školama „Petar Zoranić“ Nin i Jurja Barakovića Ražanac obilježen je 9. veljače 1 (800x450)2016. godine Dan sigurnijeg interneta. I jedna i druga škola je planirala obilježiti taj dan masovnije, ali se umiješala „viša sila“: prekidi u vezi i nestanci struje u nekim su školama onemogućili sudjelovanje na webinaru, ali ne i druge planirane aktivnosti. Učitelji su izabrali teme sa stranice Pet za net.

Uspješni su bili jedino u Područnoj školi u Zatonu (kombinirani razredni odjel 2. i 4. r., učiteljica Martina Jelenković; kombinirani razredni odjel 1. i 3. r., učiteljica Emina Šiljdedić).

Poslije samog webinara djeca su bila u mogućnosti programom za brzo intern2 (800x450)etsko dopisivanje Skype komunicirati kroz video poziv s drugim učenicima koji su slušali ovu video prezentaciju, što je učenike oduševilo. Po završetku webinara su učenici 2. i 4. razreda obradili teme:

  • 2. razred: Nepoznatim osobama ne govorim svoje ime i Neznanac s druge strane ekrana
  • 4. razred: Digitalna osobna iskaznica i Moj novi prijatelj

Na tu temu su s učiteljicom razgovarali o pravilima ponašanja na internetu, zamkama u 3 (800x450)virtualnom svijetu, postavkama privatnosti računala, o oprezu prilikom razgovora s neznancima. Također je učiteljica ukazala kako nije dobro svoje osobne podatke iznositi na internetu te kako to može biti izuzetno opasno. Utvrdili su i razlike između stvarnog i virtualnog prijateljstva. Zaključili su da ukoliko dožive ružno iskustvo na internetu trebaju potražiti pomoć starijih ili pozvati Hrabri telefon. 

Po završetku predavanja su odigrali i kviz na spomenutu temu kako bi utvrdili znanje, a 4 (800x450)samim time ušli i u nagradno izvlačenje za nagrade od kojih je prva mobitel, a to bi ih posebno obradovalo  Smile 

Prije odlaska kući su, od materijala koje su sami iscrtali i obojili, izradili jedan lijepi plakat za naš pano. Za to vrijeme učenici 1. i 3. razreda su obradili teme:

1. razred : Pristojno ponašanje
3. razred: Copy – paste, što dozvoljeno jest
Učenici su slušali sa velikim zanimanjem predavanje, posebice učenici 3. razreda. Nakon 6 (450x800)završenog predavanja, kroz vođeni razgovor su zaključili da i u virtualnom svijetu postoje određena pravila ponašanja.
Druga tema poučila je učenike kako moraju biti pažljivi prilikom kopiranja sadržaja. Svi sadržaji koji su dostupni na internetu nisu nužno provjereni ni relevantni. Također, nije dozvoljeno neovlašteno kopiranje te korištenje sadržaja zbog autorskih prava.

U Područnoj školi Ninski Stanovi učiteljica Željana Popić (kombinirani razredni odjel 1. i 3. r.) je odabrala dvije teme za rad sa učenicima:

  1. “Moje mjesto za igru i zabavu”
  2. “Moj kreativan rad (uporaba alata za crtanje)”.

Radionice su započeli igrom “Kipovi” i “Oponašam te”, zatim su prošli prezentacije iz “Virtualne učionice”.

Učenicima je zatim prikazala edukativni crtani film. Nae (800x450)kon razgovora o filmu, svaki razred je imao na raspolaganju po 1 laptop. Dok je 1. razredu objašnjavala pojam “autorsko pravo”, oni učenici 3. razreda koji su se imali prilike služiti programom “Paint”, započeli su svoj rad.

Učenici 1. razreda su crtali učiteljicu, izradili su svoj “Autorski rad”, te se potpisali kao autori. Zatim im je učiteljica pokazala i napisala na ploči predložene stranice na kojima su razne igrice i ostali edukativni sadržaji, sukladni njihovim godinama:

Djeca su aktivno i s oduševljenjem pratila sadržaje, marljivo radila, jer mnogi od njih nisu imali priliku koristiti internet za igru ili za crtanje.

Učiteljica Iva Maras (kombinirani razredni odjel 2. i 4. r.) odabrala je jednu temu za 2. razred, a jednu za 4. razred pa su svi učenici sudjelovali u obje radionice. Iz 2.r. je odabrala temu „Kako odabrati pravu jabuku“. Otišli su na stranice CARNet-a i učiteljica im je pokazala stranicu lektire.hr koja im može pomoći za lektiru i kako ju koristiti. Zatim su išli na stranice učilice koja im je bila jako zanimljiva. Nitko od djece nije znao za te stranice,bila im je novost. U 4.r. je odabrala temu „Pametno odluči, zabavi se i nauči“. Tu im je bio zanimljiv i poučan uvodni crtani film o online igricama Išli su na ponuđene linkove za igrice koje su primjerene njihovoj dobi. To im je bilo jako zanimljivo. Sva djeca su probala odigrati igricu po svom odabiru. Svi učenici su prepisali internet adrese koje su se koristile na radionici.

Djeca su aktivno i s oduševljenjem pratila sadržaje, marljivo radila, jer mnogi od njih nisu imali priliku koristiti internet za igru ili za crtanje. Slike s radionica postavili smo na mrežnu stranicu škole – Radionica 1 i Radionica 2.

U 2. razredu Matične škole u Ninu (učiteljica Vesna Pešušić), 1. do 4. razredu Matične škole e1 (800x450)u Ražancu (učiteljice Marija Perković, Ana Zekanović, Iva Čačić i Ivana Jović) i Područne škole u Radovinu (učiteljice Darija Juričić, Nevenka Jović i Ljiljana Grbić) psihologinja Elvira Vučković održala je radionice u kojima je spojila nekoliko tema iz Virtualne učionice za 1. Modul: „Nepoznatim osobama ne govorim svoje ime“, „Neznanac s druge strane ekrana“ i „Nasilnici na mreži“. Radionice su započele gledanjem crtanog filma Adventures of Reda &Neto – Trapped in the magic potioon, zatim su učenici iznosili koje je podatke vještica dobila od djevojčice i dječaka (ime i prezime, email adresa, …). Prve reakcije djece su bile da oni rijetko idu na Internet i bili su izričiti dae2 (800x450) nigdje ne ostavljaju svoje osobne podatke. Međutim, nakon toga su zajedno rješavali kviz o osobnim podacima, digitalnom tragu i ispostavilo se da puno njih igra igrice, online, uglavnom na vlastitom mobitelu, tabletu ili računalu. Neki se prijavljuju pod vlastitim imenom, rijetko koriste nadimke. Nakon kviza izabran je hrabri dobrovoljac kojem je pokazan listić s pitanjima (osobni podaci). Dobrovoljac je trebao zapamtiti ta pitanja, a da bi ih mogao postaviti nepoznatoj osobi i pokušati pogoditi tko je ta nepoznata osoba. Sam je izabrao svog pomagača, osobu koja će čitati odgovore e4 (800x450)nepoznate osobe. U međuvremenu su svi učenici provjerili da se kroz šal, kojim su mu prekrivene oči, zbilja ništa ne vidi. Kad su dobrovoljcu prekrivene oči šalom, tiho je izabrana nepoznata osoba koja je popunila tražene podatke (ime i prezime, godine, adresa, …). Ono što ostali učenici nisu čuli je bila uputa psihologinje da slaže, odnosno da na bar poneko pitanje da lažni odgovor. Druge učenike je to prvo začudilo, zatim i silno razveselilo, ali bili su silno disciplinirani i nisu izdali identitet nepoznate osobe. Nakon toga se dobrovoljce još jednom pohvalilo za hrabrost i razgovaralo se o tome jesu li uvijek sigurni s kim se dopisuju. Bio je to izvrstan uvod u narednu temu o nasilju na internetu. Neki učenici su imali slična iskustva kao Dara iz priče. Nakon svega, učenici su uspješno odgovorili na pitanja iz Savjetnika i za kraj su pogledali The Adventures of Reda & Neto. Ep#3 – Guarding the Treasure against Pirates.

Svi učenici 2. do 4. razreda dobili su ispisane osmosmjerke. Prezentacija je objavljena na mrežnoj stranici OŠ „Petar Zoranić“ Nin, matične škole psihologinje.

Izvješće o obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta

elvira_vuckovic

Elvira Vučković

IMG_119910. veljače 2015. godine obilježen je Dan sigurnijeg interneta u OŠ „Petar Zoranić“ Nin: učenici 5., 6. i 7. razreda matične škole i 6. i 7. razreda PŠ Vrsi na satu razrednika prošli su materijale petzanet.hr. Neki razredi su već ranije, tijekom ove školske godine, upoznati s materijalima dostupnim na stranici petzanet i obradili su veći broj sadržaja (materijali su dio Preventivnih programa u sklopu kurikuluma škole). Nekima je ovo bilo prvo upoznavanje s programom.

Učenici 5. razreda WP_20150212_12_53_25_Promatične škole zajedno s razrednicom Ivanom Filipović obradili su temu Digitalni tragovi (Modul 3); učenici 6. razreda matične škole su s razrednicom Tanjom Glavan obradili temu Riječi mogu povrijediti (Modul 3), a razrednica Marina Diklić Matešić i učenici 6. razreda područne škole Vrsi Pametno s mobilnim uređajima (Modul 3). Učenici 7. razreda matične škole i njihova razrednica Ana Čulina zabavili su se temom Lena je mislila da zna (Modul 4), a učenici 7. razreda područne škole Vrsi s razrednicom Nives Predovan upoznali su se s temom Budi svoj (Modul 4).

Obavijest o obilježavanju Dana sigurnijeg interneta i izvješće o provedenom objavljeni su na naslovnici školske web stranice.