Projektni dan o sigurnijem internetu

natalija_stjepanek

Natalija Stjepanek

Na poziv zajednice „Suradnici u učenju“ Ekonomska i upravna škola Osijek uključila se u akciju Sigurniji internet za djecu. 8. veljače 2011. godine obilježen je Međunarodni dan sigurnijeg Interneta kao projektni dan.

Nastavnici su odabrali teme karakteristične za pojedine stručne aktive te ih u suradnji s učenicima pripremili i realizirali na nastavnim satovima. Ova nadasve zanimljiva tema važna je za učenike i povezana sa svim nastavnim predmetima na različite načine.

Teme zastupljene tijekom projektnog dana

Hrvatski jezik:

 • Raspravljački esej – Računalne igrice

imageimage

Strani jezici:

 • Društvene mreže – Facebook.
 • Do some research into two high profile cases (O. J. Simpson/Louise Woodward)

imageimage

imageBiologija i kemija:

 • Djelovanje virusa na računalni program/uspoređivanje s djelovanjem virusa na naš organizam
 • Recikliranje elektroničkog otpada

imagePravna grupa predmeta:

 • Pravni propisi na internetu
 • Međunarodno natjecanje daktilografa – online

Matematika: image

 • Sigurnost na internetu – anketa, provedba, statistička obrada podataka i analiza

Društvena grupa predmeta:

image
Vjeronauk:
Crkveni dokumenti o internetu

Sociologija: Razvoj tehnologije – kraj ideologije (predavanje i diskusija)

imageGeografija:

 • Rasprostranjenost internetskih priključaka u Hrvatskoj i nekim državama od 1990. do 2010. godine

 

Povijest:

 • Moj grad u vremenu – odabir i traženje informacija pomoću interneta

imageimage

Aktiv ekonomske grupe predmeta:

 • Dostupnost računovodstvenih informacija na internetuimage
 • Izrada mrežne stranice
 • Poslovno komuniciranje preko interneta
 • Prednosti i nedostaci interneta u poslovanju – referati
 • Sigurnost na internetu – prezentacija
 • Sigurnost internetskog bankarstva
 • Sigurnost kupovanja dionica na interneimagetu
 • E – marketing
 • Primjer poslovne prakse na internetu
 • Oglašavanje i poslovanje preko interneta
 • Plaćanje pomoću interneta
 • Internetska špijunaža „Wikileaks“

imageimage

Informatika:

 • Snimanje i dokumentiranje projektnog dana

image

 • Stvaranje stripa i multimedijskih sadržaja na temu Sigurnost mladih i djece na internetu

image

 • Izrada mrežnih stranica u Google Sitesu na temu Sigurnost na internetu

image

Na zadnjem nastavnom satu provedena je evaluaciju u svakom razrednom odjelu. Listiće za evaluaciju i analizu rezultata napravila je pedagoginja naše škole. Učenici su izrazito zadovoljni temom i načinom na koji je proveden projektni dan. Napisali su da bi bilo dobro da su još više bili uključeni u samu pripremu projektnog dana i naveli su teme koje bi željeli provesti u ovakvom obliku.