CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

CARNet u 2010. godini

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet je i tijekom 2010. godine nastavila rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom. Tako je prošle godine poseban naglasak stavljen na uspostavu i održavanje stalnih veza prema ustanovama članicama te osiguravanje pristupa CARNetovoj mreži za pojedinačne korisnike. Više

Brošura o izradi dobrog školskog weba

Povodom četvrtog rođendana Portala za škole, u pripremi je izrada brošure u kojoj će učenicima i njihovim nastavnicima biti objašnjeno kako napraviti dobar, zanimljiv i koristan školski web. Više

Nova CARNetova usluga: Radio on Demand

Uspješna suradnja CARNeta i Hrvatskog radija rezultirala je pristupom brojnim radijskim emisijama na novom CARNetovom portalu Radio on Demand. Riječ je o novoj CARNetovoj usluzi koja omogućuje slušanje najboljih i najzanimljivijih emisija iz Dječjeg i Obrazovnog programa Hrvatskog radija. Više

Uspostavljena veza CARNeta s Hrvatskim Telekomom na CIX-u

10. siječnja 2011. godine CARNet je uspostavio razmjenu prometa s Hrvatskim Telekomom d. d. preko hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa – CIX-a (Croatian Internet eXchange). Više

Edu.hr portal

Krajem prošle godine objavljen je novi CARNetov portal – Edu.hr, dostupan na adresi http://www.edu.hr. Portal Edu.hr je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Više

Počinje 2. semestar nastave na E-learning akademiji

U Zagrebu će se 17. i 18. veljače održati prijelazna radionica za 8. generaciju polaznika CARNetove E-learning akademije kojom će započeti 2. semestar ovog obrazovnog programa za korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Više

CARNetov Bandwidth Metar

Ovog vam puta predstavljamo CARNetov Bandwidth Metar, mjerač kojim korisnici CARNetove mreže mogu izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka prema i od CARNetove mreže. Više

Otvorene prijave na online tečaj „Izrada online tečaja pomoću Moodlea“

Otvorene su prijave na online tečaj „Izrada online tečaja pomoću Moodlea“ uz podršku online mentora koji će s održavanjem započeti 2. veljače 2011. Ovaj je tečaj namijenjen nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova članica CARNeta koji u skladu sa smjernicama instrukcijskog dizajna žele samostalno osmisliti i izraditi online tečaj u Moodleu iz proizvoljno odabranoga područja. Više

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

Treća radionica o osnovama mrežne forenzike

Početkom prosinca u sjedištu CARNeta u Zagrebu održana je treća radionica u suradnji Nacionalnog CERT-a i Ministarstva unutarnjih poslova RH na temu Osnove mrežne forenzike. Povod za održavanje radionice je brzi napredak i konstantna mijena internetskih komunikacijskih tehnologija i usluga te predstavlja nastavak obrazovanja i suradnje Nacionalnog CERT-a i Ministarstva unutarnjih poslova RH započete 2009. godine. Više

Nova usluga – Homebox CARNet

CARNet je u suradnji s Vipnetom svojim korisnicima omogućio novu metodu pojedinačnog pristupa CARNetovoj mreži u kombinaciji s fiksnom linijom – uslugu Homebox CARNet. Riječ je o usluzi koja se nudi isključivo CARNetovim korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge te ustanovama članicama CARNeta. Više

Edu.hr portal

Novi CARNetov portal Edu.hr objavljen je na adresi http://www.edu.hr. Portal Edu.hr je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, dostupan uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom na ovom portalu korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima. Više

Uspostavljena još jedna IPv6 veza

22. studenog 2010. godine CARNet je preko Hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa – CIX (Croatian Internet eXchange – CIX) uspostavio još jednu IPv6 vezu, ovoga puta s Optima Telekomom. Riječ je o trećoj vezi takvog tipa, a prva IPv6 veza ostvarena je između CARNeta i Iskona 18. veljače ove godine. Više