Razvijanje informatičke pismenosti učenika razredne nastave

korištenjem Web 2.0 alata u poučavanju

dubravka_petkovic

Dubravka Petković

Rad objavljen na MIPRO 2012.

Uvod

Mnogo je toga već rečeno o potrebi mijenjanja načina poučavanja, problemu neprilagođenosti nastavnih sadržaja novim generacijama, stjecanju digitalnih kompetencija učenika koje su zadane smjernicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Kao učitelj razredne nastave osvijestila sam važnost cjeloživotnog učenja i važnost uporabe ICT tehnologije u svakodnevnom životu. Niz godina koristim tehnologiju i redovito se obrazujem na tom području. Stečena znanja počela sam primjenjivati i primjenjujem u radu s učenicima.

Osim toga, u sklopu izvannastavnih aktivnosti vodim i Informatičku skupinu sa svojim razredom. Učenici su u tu skupinu uključeni od prvog razreda. Cilj je rada skupine usmjeriti učenike na pravilno i sigurno korištenje tehnologije, razvijanje njihove sposobnosti traženja i odabiranja informacija te upoznavanje njihove primjene.

U prvom i drugom razredu učenici su stjecali osnovna informatička znanja rada na računalu te putem obrazovnih igri i kvizova usvajali nastavne sadržaje. U trećem i četvrtom razredu (uzrast 9-10 godina) koncentracija im je bolja, samostalniji su, skloniji rješavanju problemskih zadataka, analizama, vole logičke zadatke koji imaju svrhu, više vole raditi u grupi i surađivati. U tom su uzrastu spremni za nove izazove i traže ih. U tom periodu uz predviđeni program počeli smo s korištenjem Web 2.0 alata u radu. Na satovima informatike stječu osnovna znanja o načinu korištenja alata, a stečeno znanje koriste pri samostalnom rješavanju zadataka. Na taj način povećava se motivacija za učenje i usvajanje novih informacija.

Svoje radove predstavljamo na mrežnoj stranici našeg razreda Smućkani frape 4.b gdje su dostupni roditeljima i svima onima koje zanima naš rad.

Opis alata i primjena

Moto ovog našeg rada je: Svaki tjedan alat jedan. Učenici se upoznaju s novim alatom i primjenjuju ga u radu. Slijedi opis nekih od alata koje su učenici koristili s primjerom aktivnosti učenika u pojedinom nastavnom predmetu.

Podsnack

clip_image002Alat za podcasting. Podcast (podcasting) je ime za audio/video datoteku koja se distribuira putem interneta, a namijenjena je slušanju/gledanju na računalu uz pomoć digitalne tehnologije.

U ovom primjeru daje se prikaz korištenja alata na satu hrvatskog jezika (lektire). Umjesto klasične provjere pročitanoga djela učenici su morali osmisliti pitanja za intervju s glavnim likovima iz romana Duh u močvari Ante Čardaša. Radili su u paru. Prije snimanja, učenike sam upoznala s alatom. Svaki intervju trebalo je snimiti u trajanju do 60 sekundi. Jedan je učenik bio lik, a drugi reporter i obrnuto. S pomoću mikrofona i alata Podsneck snimili su intervju, pohranili ga u playeru po vlastitom izboru te su ga na mrežnoj stranici podijelili s drugim učenicima.

Tikatok

Alat za izradu online knjiga (slikovnica) koje se mogu i isprintati. Ovim alatom učenici su se clip_image002[4]služili individualno. Zadatak je bio da kod kuće naprave pripremne radnje: osmisle tekst i razmisle kako oslikati slikovnicu. Za izradu knjige povezali smo sadržaje hrvatskog jezika i likovne kulture. Na satovima hrvatskog jezika osmislili su priču, na satu likovne kulture izradili su ilustracije za priču. Svoje uratke integrirali su alatom TikaTok u slikovnice koje smo objavili na mrežnoj stranici razreda.

Neke od slikovnica objavili smo i na društvenim mrežama Twitter i Facebook gdje smo u grupama učitelja prikazali učenički rad. Pojedini učenici za izradu svoje slikovnice koristili su alat Flipsneck.

Flipsneck

Alat koji služi za oblikovanje teksta u virtualnu knjigu. Ovaj alat veoma je jednostavan za clip_image002[6]primjenu. Glavna mu je zadaća da bilo koji PDF dokument pretvori u oblik knjige. Učenici su svoje slikovnice izradili u PowerPoint prezentaciji, zajednički smo takvu prezentaciju pretvorili u PDF oblik te uz pomoć internetske veze i s pomoću alata Flipsneck, izradili svoju slikovnicu.

GlogsterEdu

Jedan od poznatijih alata za izradu online postera, gloga, online plakata na kojclip_image002[8]i se mogu integrirati audio i videosadržaji. Taj alat daje mogućnost suradničkog rada, stvaranja grupa i razreda. Najčešće ga koristimo za sadržaje prirode i društva, no i za ponavljanje i utvrđivanje sadržaja drugih predmeta. Alat omogućuje različit pogled na istu nastavnu temu te traži skupni rad i dogovor. Suradnički u grupama ili individualno učenici postavljaju sažetke na glog, ključne pojmove, sadržaje neke nastavne teme te im to služi kao podsjetnik za učenje. Primjer grupnog rada Čovjek to sam ja.

The Ultima Word Search Maker

Alat za izradu osmosmjerki. Taj je alat moguće koristiti u svim predmetima, što smo mi kao clip_image002[10]razred iskoristili. Alat je omiljen kod učenika pa smo njemu posvetili više vremena nego drugim alatima. Koristili smo ga za sve obrazovne nastavne predmete, a učenici ga rado koriste i kod kuće za samoprovjeru znanja. Alat od riječi koje smo upisali stvara osmosmjerku koja se može rješavati online ili isprintati. Primjer kako su učenici koristili ovaj alat za ključne pojmove teme Iz prošlosti zavičaja. Križaljke su postavljene na razrednu stranicu i dostupne su svima.

QuizRevolution

clip_image002[12]To je jednostavan i lako primjenjiv alat. Njime se može izraditi kviz s odabirom točnog odgovora. Kao i većina alata, i QuizRevolution se može koristiti u svim nastavnim područjima. Prednost je ovoga alata što omogućuje statistiku rješavanja te se može koristiti i za formativnu procjenu znanja. Primjer: Učenici su izradili kvizove iz matematike: ponavljanje dosad naučenih sadržaja geometrije.

ToonDoo

Veoma jednostavan alat za izradu stripa. Ima široki spektar mogućnosti za kreativnu clip_image002[14]izradu različitih sadržaja. Izrada stripa u sklopu je nastavnog plana i programa hrvatskoga jezika. U izradi stripova povezali smo sadržaje hrvatskoga jezika i drugih predmeta (priroda i društvo, likovna kultura). Primjer: učenici su stripom trebali prikazati štetnost loših navika (alkohol, duhan, droga) po zdravlje čovjeka. Strip su upotrijebili koristeći već određene oblike koji su oznaka stripa: oblačić za govor, glavni lik… I na taj način oblikovali obrazovne poruke o štetnosti po zdravlje.

Zaključak

Cilj ovoga rada bio je pokazati kako se već i u nižim razredima osnovne škole kod učenika može razvijati informatička pismenost i pokazati da učenici mogu samostalno koristiti Web 2.0 alate za ostvarenje kurikulumskih ciljeva te tako postati aktivni sudionici nastavnoga procesa. Alate sam odabrala prema svrsi, mogućnostima učenika i primjenjivosti u nastavi.

U većini naših škola još je uvijek slaba opremljenost učionica i dostupnost internetu samo je san. Opisani su načini rada zasad teže primjenjivi u učionici. Međutim, učenici su iskazali interes za primjenom određenih alata i kod kuće u procjeni svog znanja ili zadavanju zadataka za skupni rad. Alati su izazvali veliki interes učenika da nauče nešto novo na drugačiji način, primjereniji današnjemu informatičkom dobu.

Web 2.0 alati u nastavnom procesu razredne nastave trebali bi biti omogućeni svim učiteljima jer donose kreativnost, skupni rad, istraživačku nastavu i projektni pristup radu.

Za sada su takvi načini rada malobrojni i svode se na rad nekoliko entuzijasta u Hrvatskoj. Osobno imam sreće što mi je dostupna informatička učionica jedan sat tjedno te mogu učenike obrazovati u uporabi alata. Nastojim svoje znanje svakodnevno proširivati pa istražujem najnovije alate Web 2.0 i njihovu primjerenost u nastavnome procesu.

Online tečajevi za učitelje udruge Zvono

dubravka_petkovic

Dubravka Petković

Sažetak

Ovaj rad sadrži opise online tečajeva koje provodi Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, razloge nastanka tečajeva, koji su im ciljevi i kome su namijenjeni.

Ključni pojmovi: učitelji, obrazovanje, neformalno učenje, primjena u nastavi, IKT tehnologija

Zašto i kako su nastali tečajevi?

Nacionalni okvirni kurikulum daje smjernice za promjenu načina poučavanja, između ostaloga, i za uporabu IKT-a u nastavi zbog ostvarivanja ishoda pojedinih predmetnih kurikuluma.

Svjesni smo činjenice da mnogi učitelji nisu dovoljno i primjereno obrazovani za uporabu istoga pa im je potrebna podrška i u tom pogledu. Sve je započelo na Forumu razredne nastave gdje smo izrađivali, kako smo ih mi nazvali, „slikopriče“ kao upute za uporabu nekih IKT alata i programa. Kako razvoj tehnologije svakoga dana napreduje, tako se i nekolicina kolega s Foruma razredne nastave nastavila obrazovati te su završili tečaje za izradu tečajeva u Moodlu, a ja sam završila i E-learning akademiju. Potaknuti idejama stečenim na obrazovnim radionicama pri Udruzi hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, osnovana je Informatička skupina.

Cilj skupine bio je osmišljavanje načina kako pomoći učiteljima da nauče koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i kako ih potaknuti da unaprijede poučavanje.

U tu svrhu osmišljena su i izrađena, za sada, dva online tečaja u LMS sustavu Moodle koja se provode ove školske godine, a nekolicina ih je u pripremi.

Kome su namijenjeni?

Tečajevi su namijenjeni prvenstveno učiteljima razredne nastave, no svatko koga zanima sadržaj nekog od tečajeva dobrodošao je. Dakle, svima onima koji su svjesni potrebe za promjenama u poučavanju, koji žele biti korak bliže novim e-generacijama.

Koje su prednosti ovakvih online tečajeva?

Kao način obrazovanja odabrali smo online tečajeve jer smatramo da je takav način učenja najprimjereniji kolegama učiteljima koji pored golemih obveza u školi i u obitelji nemaju vremena sjediti satima u nekoj učionici. Ovaj način pruža im mogućnost učenja kada žele i koliko žele.

Što je potrebno za pohađanje tečajeva?

Naravno, osim dobre volje da se potroši vrijeme na ovakav vid neformalnog učenja, potrebna su neka predznanja koja su opisana u svakom tečaju. Zajedničko im je poznavanje osnova rada na računalu.

Tečajevi se provode u Carnetovom LMS sustavu Moodle te je polaznicima potreban elektronički identitet AAI@edu. Naravno, potrebno je računalo i internetska veza.

Koliko vremena traje jedan tečaj?

Vrijeme trajanja tečaja je 4 tjedna, no to ovisi o tempu rada svakog polaznika.

Tečajevi

1.Uporaba MS PowerPointa

Mentor i autor tečaja: Dubravka Petković

Prvo što ćete se zapitati jest što će nekome tečaj imageMicrosoft PowerPointa. Ne radi se o tečaju na kojem se svladavaju osnove Microsoft PowerPointa. Ovo je tečaj koji otkriva mogućnosti ovog programa za koji nema nikakvog oblika obrazovanja na našem tržištu. Tečaj bismo mogli nazvati i Radionica za izradu kvizova i igrica pomoću Microsoft PowerPointa te uporaba istih u nastavi.

Slika 1. Naslovnica tečaja Uporaba MS PowerPointa

Ciljevi tečaja:

 • upoznavanje s mogućnostima programa Microsoft PowerPoint pri izradi prezentacija
 • stjecanje znanja i vještina za izradu vlastitih prezentacija i primjena istih u nastavnim sadržajima.

Nakon završenog tečaja polaznici mogu:

 • stvarati prezentacije sukladno pravilima
 • procijeniti kada će i na koji način primijeniti prezentaciju tijekom nastavnog procesa
 • stvarati kvizove, igrice i sl. koristeći animacije, poveznice i prijelaze u Microsoft PowerPointu.

Način rada

Rad na tečaju je, prije svega, samostalan. Komunikacija s učiteljem (mentorom) odvija se putem foruma i poruka u eMail listi.

Tečaj je prvenstveno zamišljen kao tečaj praktičnog rada bez puno teorije.

Tijekom rada polaznici mogu usvajati znanja uz pomoć vježbi i završnog zadatka, a da bude zanimljivije – vježbe se boduju.

Sadržaj tečaja prikazan je pisano u lekcijama, no većim dijelom u obliku videouputa.

2. Izrada razredne mrežne stranice u Google Siteu

Mentori i koautori tečaja: Dubravka Petković i Sandra Vuk

imageMrežna stranica razreda prvenstveno je rad koji pokazuje suradnju učiteljica i roditelja. Za ovaj tečaj odabrali smo Google Site jer je besplatan i povezan s ostalim Googleovim alatima koji omogućavaju lakši rad.

Slika 2. Naslovnica tečaja Izrada razredne mrežne stranice

Ciljevi:

 • upoznati Google Site kao mrežnu lokaciju za izradu razredne mrežne stranice
 • steći znanja i vještine za izradu vlastitih mrežnih stranica razreda.

Na kraju tečaja polaznici mogu:

 • koristiti Google Site za izradu mrežnih stranica razreda
 • upoznati program za obradu slike (Picasa)
 • upoznati program za obradu zvuka (Audacity)
 • koristiti predviđene programe pri izradi sadržaja mrežne stranice
 • pridržavati se osnovnih pravila dizajna
 • ovladati korištenjem elektroničke pošte (Gmaila) te prostora za pohranu dokumenata Google Docs.

Način rada opisan je u prvom tečaju i gotovo je identičan.

Vrednovanje tečajeva

Tečajeve je do sada završilo oko tridesetak polaznika (oba tečaja), a u tijeku su oba tečaja s još 15-tak polaznika u svakom tečaju.

Anketama koje smo proveli na kraju tečajeva dobili smo samo pozitivne reakcije polaznika – od zadovoljstva načinom učenja do želje da pohađaju još takvih tečajeva i sl.

Nakon završenog tečaja polaznicima Udruga Zvono izdaje uvjerenje o završenom tečaju.

Na kraju, to nije sve. Tečajevi su besplatni. Nas nekolicina entuzijasta radi ovo volonterski.

Svi koji žele pristupiti tečajevima, dobrodošli su. Termini održavanja objavljeni su na mrežnim stranicama Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono.