Programiranje, igre i motivacija

dominik_tomislav_vladic

Dominik Tomislav Vladić

Programiranje je u osnovnim školama područje koje učenicima omogućuje razvijanje načina razmišljanja i razvijanje logičkog mišljenja. Kod učenika je to posebno bitno jer razvijaju drugačiji način razmišljanja, postaju kreativniji u rješavanju zadataka i potiče ih se na samostalnost. U zadnje vrijeme se u javnosti često povlači pitanje: “Je li programiranje bitno u osnovnim školama?” Programiranje je važno ne samo za način razmišljanja nego i za upoznavanje učenika s alatima koji će im kada budu dio globalnog tržišta, postati jedan od osnovnih alata za rad.

U ranim fazama učenja informatike, to je jedno od područja koje ima poseban interes od strane učenika. Da bi im se približilo programiranje i objasnio proces nastajanja programa, učenici trebaju razumjeti apstraktnu razinu tog procesa. Danas nam aplikacije kao što je Scratch i web stranice kao code.org, nude prilično jednostavne načine na koje učenicima možemo objasniti relativno teške koncepte iz svijeta programiranja. Ne treba zanemariti činjenicu da u toj dobi učenicima postaje jasno ono što mogu vidjeti i ono što si na neki način mogu predočiti. Koncepti koje ne viđamo u svijetu oko sebe, ili ih ne možemo doživjeti na način kako bismo to kao nastavnici htjeli, trebaju im se objasniti kroz ono što je njima blizu. Uzmimo samo uvjetne ili bezuvjetne petlje, određivanje broja koraka koji će se realizirati kroz neku petlju, ili bilo koji drugi koncept s kojim se susreću prvi puta, postoji velika vjerojatnost da će se sve zadržati samo na razini reprodukcije. Nemogućnost povezivanja sa svijetom oko sebe zbunjuje i ne djeluje motivirajuće.

Da bismo bolje razumjeli kako to učenici doživljavaju, proveo sam anketu među učenicima u dvije faze. U prvoj su učenici bili anketirani u školskoj godini 2014./2015. i to nakon što je odrađen programski jezik Logo. Na uzorku od 47 učenika, 21 je izjavio da mu je taj dio nastavnog sadržaja bio jasan i bez većih poteškoća je sve svladavao. Ostali učenici bi bili zadovoljniji drugim područjem jer su smatrali da je ovo bilo dosadno i isticali su želju za igrama. Druga faza je bila provedena ove školske godine, ali nakon nekoliko sati korištenja alata Scratch. U odgovorima učenika je došlo do značajnijih promjena i sada smo imali 37 učenika od ukupno 49 kojima su ti nastavni sadržaji bili zanimljivi. Najveće promjene su se mogle uočiti u njihovom raspoloženju i zadovoljstvu nakon odrađenog zadatka, posebno u situacijama u kojima bi rezultat njihova rada bila manja igra koju su mogli pokazati ostalim učenicima iz škole. Među mlađim učenicima je zadovoljstvo bilo izraženo u većoj mjeri.

P1130625Slika 1. Prikaz anketiranih učenika prema odgovorima u školskoj godini 2014./2015.

P1130626Slika 2. Prikaz anketiranih učenika prema odgovorima u školskoj godini 2015./2016.

Početkom prosinca je većina anketiranih učenika sudjelovala u radionicama Sat kodiranja u mojoj školi. Kroz nekoliko radionica nije se moglo primijetiti nezadovoljstvo, a svi postavljeni zadaci su uspješno realizirani bez obzira na poteškoće koje je bilo koji od učenika imao u redovnom obrazovanju. Konačni učinak nije bio manji od očekivanog, a posebno zadovoljavajuća je činjenica da smo na kraju imali učenike koji su bili zadovoljni svojim radom. Bez obzira koliko su zadataka riješili, njima je bilo bitno da je ono što su napravili pokazalo nekakav rezultat koji su odmah mogli vidjeti. Ono što je također bitno, pritisak koji su povremeno mogli osjećati nije se javljao niti nakon drugog sata radionice.

Jedna slika govori više od tisući riječi, a to sigurno može potvrditi i svaka slika iz naše galerije koja je nastala na jednoj od nekoliko sličnih radionica tijekom prosinca. Slike se mogu pogledati na sljedećoj poveznici. Po zadovoljstvu sigurno ni malo ne zaostaju za nastavnim satima u kojima su učenici koristili spomenuti Scratch. Dakle, svaka tema se može odraditi na više načina, a na nama je da pokušamo biti što bliži učenicima i što kreativniji. Primjena različitih web aplikacija nam u tome može pomoći. Ipak i u tome treba imati mjeru jer pretjerivanjem možemo postići neželjene efekte. Dobar plan i vrijeme će nam dati optimalan omjer igre i naučenih sadržaja. A uz bolju motiviranost učenika i veću produktivnost u svakom smislu.

Nekoliko poveznica na aplikacije pomoću kojih se može učiti programirati na drugačiji način:

Scratch: https://scratch.mit.edu/
Frozen: https://studio.code.org/s/frozen/reset
Minecraft: https://code.org/mc

Financiranje projektnih aktivnosti

kroz „Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe“ (SEECEL)

dominik_tomislav_vladic

Dominik Tomislav Vladić

Jedno od najvažnijih pitanja koje se pred nas postavlja kada pokrećemo projekt jest: „Kako financirati projekt?“ Financiranje projekata je uvijek ključno pitanje kojim se treba baviti cijeli tim kako se realizacija projekta ili određenih projektnih aktivnosti ne bih dovela u pitanje. Stoga kvalitetni planovi, ljudski resursi i drugi resursi koji su na raspolaganju trebaju detaljno biti analizirani i svi prema svojim mogućnostima uključeni u projektne aktivnosti. Kao nastavnici ste vjerojatno volonterski sudjelovali u brojnim projektima. Kada se pogledaju rezultati, zadovoljstvo koje nam je obično pri samome vrhu ljestvice vrijednosti i ciljeva, velik je pokretač za sve nas kao sudionike u budućim  projektnim aktivnostima. 

Što utječe na kvalitetne rezultate?

Svjesni smo da različite škole imaju različite resurse na raspolaganju, a svakako se to odnosi i na financijsko stanje koje često nije zadovoljavajuće. Isto tako i mi kao djelatnici BuLiKškole, u našem slučaju ne bismo mogli iz vlastitih sredstava realizirati sve što smo početkom školske godine zacrtali. Internet i povezivanje na društvenim mrežama, te stvaranje prijateljstava među širom zajednicom i dalje, omogućilo nam je povezivanje i uključivanje na međunarodne projekte. Detaljnije o projektu naše škole možete pročitati na stranicama Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL). To je centar koji školama daje priliku da sudjeluju na međunarodnoj razini i osigurava dio financijskih sredstava za tehničku opremu, potrošne materijale i troškove edukacije nastavnika. Više o načinu provođenja aktivnosti može se pronaći u objavljenim dokumentima

Ključni čimbenici za razvoj i provedbu ideja na jednom takvom projektu su:

  • Internet i povezivanje na društvenim mrežama
  • stvaranje prijateljstava među širom zajednicom i dalje
  • povezivanje i uključivanje na međunarodne projekte
  • traženje izvora financiranja

Uključenost, komunikacija, suradnja

Kada smo krenuli s planiranjem nitko nije imao tako velika očekivanja i nije se razmišljalo o mogućim drugačijim rezultatima od uobičajenih koji se postižu kroz druge projekte u školi. Kada na kraju godine analizirate stanje i shvatite da su maksimalni angažman dklub mladih tehničara 1ali gotovo svi nastavnici, bilo da su uključeni u projekt ili surađuju s nastavnicima koji su uključeni, te kada vidite da su tu bili i svi nenastavni djelatnici, stručna služba i lokalna zajednica, onda se postignuto drugačije i više cijeni. Uključivanjem škole u spomenuti projekt, dobili smo značajna financijska sredstva koja su imala zadanu namjenu u projektu. Na taj način smo mogli realizirati glavni dio, nabaviti svu potrebnu opremu i usavršavati se za stjecanje novih kompetencija. Bili su potrebni dodatni napori, ulaganje

vlastitih resursa, ali i resursa škole. Kao i u svim drugim projektnim aktivnostima, nikada ne možete očekivati da će sve biti u potpunosti pokriveno. Ono što vam se ne može nadoknaditi jest vaše slobodno vrijeme koje ste iskoristili za razvoj. Ali unatoč tome rezultati su nagrada kojom ste i više nego zadovoljni. 

Ukratko možemo navesti sljedeće zahtjeve:

  • suradnja među svim sudionicima u školi,
  • suradnja s mentorskom školom koja je već prošla našu razinu
  • uključivanje što većeg broja učenika
  • uključivanje nenastavnog osoblja, nastavnog osoblja, školske stručne službe
  • uključivanje roditelja, ljudi iz svijeta poduzetništva
  • korištenje dodatnih resursa: Internet, izrada digitalnih materijala, izrada ručnih radova, predmeta, nabavka sadnica, nabavka materijala za održavanje

Transparentnost

Financiranje je uvijek predstavljalo određenu razinu nesigurnosti. Povremeno se javljaju problemi koje morate u hodu rješavati. Morate biti fleksibilni. Trebate razumjeti planove, prilagoditi ih, znati preusmjeravati resurse, maksimalno iskoristiti sve što je na raspolaganju. Na kraju do izražaja dolazi komunikacija i suradnja sa širom zajednicom. Svakako očekujete podršku mjesta u kojemu se škola nalazi, podršku grada i županije. Od posebnog značaja je podrška u financijskom smislu i poticanju na daljnje aktivnosti. No da bih do toga došlo rezultati moraju biti konkretni. Tako smo na stranicama škole redovito izvještavali o svemu što se događalo unutar škole.

Na neki način, to je i dobar primjer izvještavanja o realiziranim aktivnostima, te svakako transparentan način rada. Uostalom, kod učenika smo htjeli razviti svijest o svemu tome i razvijati pozitivnu sliku o poduzetništvu.

Buduće projektne aktivnosti u novoj školskoj godini

U financijskom smislu nam je SEECEL omogućio pokretanje aktivnosti i osiguranje sve potrebne tehničke opreme, računala, projektora i potrošnog materijal. No nakon realizacije svih aktivnosti, s učenicima smo osigurali određena financijska sredstva koje će omogućiti daljnje provođenje istih aktivnosti. Kroz tehničke radionice, izradu drvenih predmeta, slike koje su nastale na likovnim radionicama, školski vrt i uz druge radionice, učenici su uz vlastite napore s učiteljima osigurali budućnost projektnih aktivnosti. Zbog toga mislimo da je vrijedno bilo pokušati u nečemu tako složenom. Izgrađen je temelj a sada nam preostaje da uz manju potporu svake godine možemo ponovno realizirati iste i nove projekte. Nadamo se da će vrijednost ovoga biti prepoznata i naredne školske godine, te da ćemo financijsku potporu dobiti i od grada i od županije. Imamo učenike koji su voljni dati puno od sebe i učitelje koji će u svoje slobodno vrijeme pripremati aktivnosti i voditi ih cijelu godinu.