Digitalna putovnica

gordana_sokol

Gordana Sokol

Digitalna putovnica novi je alat namijenjen učiteljima kojeg je pokrenula Common Sense digitalna_putovnica0Media. Riječ je o novoj interaktivnoj mrežnoj platformi za učenje, na engleskom jeziku, namijenjenoj učenicima od trećeg do petog razreda osnovnih škola. Ovaj interaktivni mrežni alat pomoći će učiteljima u poučavanju i pripremi njihovih učenika kako bi postali dobri digitalni građani te kako bi ih se spremno uključilo u korištenje online i mobilnih tehnologija.

digitalna_putovnica1Digitalnu putovnicu možemo koristiti kako bismo učenike upoznali s osnovama internetske sigurnosti. Sam program sadrži pet interaktivnih modula kroz koje se učenici upoznaju s osnovama sigurnosti i zaštite, osnovama lijepog ponašanja u digitalnom svijetu i razvijaju istraživačke vještine.

Modul Communication

Kroz ovaj modul učenici će saznati da su mobiteli vrlo zgodni i nadasve moćni alati za komunikaciju. No, upoznat će se i sa situacijama kada je nepristojno koristiti mobitel kao i sa situacijama u kojima mobiteli mogu odvući njihovu pažnju te pritom narušiti njihovu sigurnost i zdravlje.

Modul Creative Credit

Creative Credit modul je kroz koji će učenici upoznati pojmove autorskog prava i plagijata. Isto tako, upoznat će važnost navođenja izvora i davanja zasluga drugima za njihov autorski rad.

Modul Search

Ovaj modul uputit će učenike na prepoznavanje i pronalaženje pravih ključnih pojmova za pretraživanje te učenje upotrebljavanja navodnih znakova prilikom pretraživanja izraza.

Modul Upstander

Cilj ovog modula je da učenici upoznaju različite oblike elektroničkog nasilja, da se kod učenika razvije empatija za djecu izloženu elektroničkom nasilju te da ih se poduči kako prepoznati ovu vrstu nasilja i potražiti pomoć.

Modul Privacy

digitalna_putovnica2

Učenici će kroz ovaj modul saznati koliko je zabavno dijeliti informacije. Na kreativan način moći će se upoznati s činjenicom koliko daleko i koliko brzo se informacije šire u online okruženju. No, isto tako bit će potaknuti na razmišljanje i donošenje pravilnih zaključaka o tome koje vrste informacija, osobnih podataka je bolje zadržati privatnima.

Svaki od postavljenih modula ima svoje ciljeve učenja i svoju digitalna_putovnica3zadaću koju učenik mora uspješno riješiti igrajući igre. Učenici kroz module prolaze redoslijedom i tempom koji sami odaberu odnosno, nakon svake odigrane igre učenici dobivaju kratak podsjetnik s važnim činjenicama koje su naučili igrajući igru. Rješavajući digitalna_putovnica4zadatke i prolazeći kroz module sakupljaju bedževe. Kada učenik riješi sve misije i sakupi sve bedževe, stječe pravo dobivanja svoje digitalne putovnice.

Kako biste se upoznali s Digitalnom putovnicom, preporučamo da pogledate sljedeći videozapis:

Učiteljsko sučelje Digitalne putovnice

Svaki učitelj može napraviti svoj učiteljski račun pomoću kojeg će moći stvoriti razrede, razredima dodati učenike te za svakog učenika napraviti račun. Posebno je praktična mogućnost uvoza svih učenika nekog razreda pomoću Excelove ili CSV datoteke.

Svim dodanim učenicima na početku su dostupne igre svih modula. Kako bi usmjerio učenike na određeni zadatak, učitelj preko svog računa može dodijeliti pojedine zadatke učenicima. Također može odabrati hoće li učenici moći ponovno igrati igre koje su prošli i hoće li im automatski nakon odigrane igre biti dodijeljena misija za rješavanje. Na ovaj način možemo igre iskoristiti u nastavi jer će učenici moći igrati samo onu igru koja im je trenutno dostupna, dok će im ostale igre biti zaključane.

digitalna_putovnica11

Svaki učitelj ima mogućnost prelaska s učiteljskog na učeničko sučelje kako bi mogao učenicima demonstrirati način na koji se prijavljuju korisničkim podatcima koje im dodjeljuje učitelj. Pokazat će im način na koji pokreću igru te ih uputiti kako se igra. Prijelaz na učeničko sučelje omogućuje vam da ponuđene igre upotrijebite u nastavi prilikom obrade, uvježbavanja ili pak ponavljanja ovih sadržaja.

digitalna_putovnica12

Učiteljsko sučelje Digitalne putovnice pruža učitelju uvid u postotak riješenosti pojedinih zadataka, ali i postotak koliko je učenika odabrala točne, odnosno netočne odgovore za svako pojedino pitanje na koje su učenici odgovarali. Ovi izvještaji jasna su povratna informacija koja nas upućuje na pitanja koja bi trebalo s učenicima ponovo proanalizirati i ponoviti.

Učiteljsko sučelje pruža nam mogućnost ispisivanja izvještaja za svaku pojedinu igru za pojedinog učenika ili pak za grupu u cjelini.

digitalna_putovnica13

Nakon što učenik uspješno sakupi svih pet bedževa, učitelj će mu ispisati njegovu Digitalnu putovnicu kojom dokazuje da je uspješno savladao sve postavljene zadatke i pokazao da je dobar digitalni građanin.

Učiteljima je za sada na raspolaganju beta verzija digitalne putovnice koja je dana na upotrebu u siječnju ove godine, no do početka školske godine 2012./2013. očekuje se i službeno lansiranje Digitalne putovnice. Ukoliko zatrebate pomoć pri radu s Digitalnom putovnicom, na raspolaganju su vam Priručnik za učitelje i Vodič kroz lekcije koje možete pronaći unutar učiteljskog sučelja Digitalne putovnice na kartici Overview.

Na kraju jedna mala napomena. Iako je alat namijenjen učenicima od trećeg do petog razreda, zbog jezične barijere primjerena dob naših učenika je peti do sedmi razred. Primjerice, učenici četvrtih razreda, koji uče engleski jezik četvrtu godinu, dosta su se teško snalazili u pitanjima, posebno kod igara u kojima je ključan faktor bilo vrijeme reagiranja i odgovaranja na pitanja.