“Popovača – jučer, danas, sutra“ – projekt OŠ Popovača

darko_rakic

Darko Rakić

Ideja za projekt „Popovača – jučer, danas, sutra“ proizašla je iz sličnog prošlogodišnjeg projekta OŠ Dvor, ali prilagođena našem kraju i našoj školi.

Ciljevi projekta bili su:

 • proučavanje i istraživanje povijesti Popovače,
 • upoznavanje sadašnjosti,
 • istraživanje okoliša (ekologija),
 • budućnost mjesta,
 • istraživanje kulturnih obilježja (glazba, običaji…),
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA     razvijanje veće sposobnosti rada s drugima i preuzimanje veće odgovornosti,
 • otkrivanje i poticanje talenata, stjecanje praktičnih vještina,
 • poticanje uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije,
 • korelacija između predmeta.

Slika 1. Osnovna škola Popovača

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Projekt je započeo u siječnju ove godine radnim sastancima tima za provođenje projekta na kojem su sudjelovali ravnatelj, pedagoška služba i učitelji razredne i predmetne nastave. Dogovorene su aktivnosti za svaki pojedini predmet te način njihova sudjelovanja u projektu.

Slika 2. Sastanak tima

Glavni dio aktivnosti, odnosno realizacija, odvijala se u razdoblju od 24. do 28. svibnja 2010. u prostorijama OŠ Popovača i Društvenom domu samoga mjesta pri čemu su učenici jedni drugima prezentirali svoje zaključke, analize i rezultate iz određenog predmeta.

Završni dio projekta započeo je s hrvatskim jezikom, odnosno parlaonicom u kojoj su sudjelovali učenici 8-ih razreda s temom „Život u Popovači nekad i danas“. Pripremili su argumente kojima su željeli dokazati da je život u Popovači bio bolji u prošlosti, odnosno da je bolji danas.

Učenici 8-ih razreda su u okviru nastave geografije proučavali i položaj i povijesni razvoj Popovače – prirodno-geografska i demografska obilježja. Kako su gospodarstvo i turizam važne značajke svakog mjesta i njegovog razvoja, pronalazili su mogućnosti gospodarskog iskorištavanja u budućnosti, kao i turističkih potencijala mjesta. Svoje podatke i zaključke mladi istraživači predstavili su pomoću PowerPoint prezentacije i izložbenog plakata.

Slike iz Galerije – Geografija

Tko kaže da matematika kao predmet ne može sudjelovati u ovakvom projektu? To su dokazali učenici 7-ih razreda koji su izradili plakat sa statističkim podacima o stanovništvu općine Popovača nekad i danas, a svoje podatke obradili su u stupčastim i kružnim dijagramima u Excelu.
Učenici 6-ih razreda zabavljali su se plakatom s problemskim zadacima i linearnim jednadžbama s jednom nepoznanicom na temu važnih datuma vezanih uz crkvu. U isto su vrijeme osmaši izrađivali dvije makete crkve u mjerilu 1:20 i PowerPoint prezentaciju o izgradnji crkve u Popovači.

Slike iz Galerije – Matematika

Prirodna obilježja Popovače proučavana su u okviru nastave prirode, odnosno biologije. Istraživanja i prikupljanje informacija i materijala sastojala su se od posjeta Šumariji Popovača (gdje su učenici dobili informacije o brojnosti biljnih i životinjskih vrsta ovoga kraja) i obilaska rijeke Jelenke gdje su uzimali uzorke za analizu kvalitete vode. Tijekom obilaska Popovače učenici su skupljali primjerke pojedinih biljnih vrsta te su izradili herbarij, a prikupili su i informacije o jestivim i ljekovitim biljkama. Kako je jedan dio Općine Popovača u sklopu parka prirode „Lonjsko polje“, prikupili su informacije i o njemu. Na kraju su izradili plakat i PowerPoint prezentacije koje su sadržavale sve prikupljene informacije.

Slike iz Galerije – Biologija

Sredina tjedna bila je određena za najmlađe, odnosno za učenike od 1. do 4. razreda koji su zaista pokazali da su zadatak shvatili veoma ozbiljno. U pomoć su im, osim učiteljica, priskočili roditelji, bake i djedovi koji su zdušno prekapali po tavanima i podrumima u potrazi za starim predmetima i dokumentima, odjećom i fotografijama iz prošlosti Popovače. Uz njihovu veliku pomoć učenici su napravili izložbu koja je bila postavljena u pet tematskih učionica. U prvoj je bila izložena dječja, ženska, muška, svečana i svakodnevna odjeća, u drugoj su se, uz zvukove sa starog gramofona, mogli razgledati stari zanimljivi predmeti. Treća je učionica bila posvećena školstvu u Popovači: panoe su krasile stare fotografije, svjedodžbe, pohvalnice i priznanja. Predmeti su bili izloženi kronološkim redom – od pločica za pisanje, preko najstarijih knjiga i udžbenika do računaljki i kompjutora. U četvrtoj se učionici mogao doživjeti izgled starih popovačkih kuhinja, razgledati predmete vezane uz pripremu jela i kušati kolače pripravljene prema starinskim receptima. Peta učionica bila je posvećena Popovači danas. Tu je bio i štand na kojem se mogla kupiti naša kuharica s originalnim receptima. U tako uređenim učionicama održano je niz radionica: učenici su pisali sastavke perom i tintom, igrali se starinskih igara i učili starinske pjesme…

Slike iz Galerije – Razredna nastava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     U sklopu izložbe razredne nastave povjesničari su prikupili povijesne izvore o Popovači, pisane, materijalne i slikovne. Rezultat istraživanja je 14,5 metara duga lenta vremena s najzanimljivijim događanjima iz prošlosti Popovače, od njenog prvog spominjanja do danas.

Slika 3. Postavljanje lente vremena

Vjerski običaji proučavali su se u sklopu nastave vjeronauka. Učenici koji pohađaju taj predmet izradili su upitnik pomoću kojeg su dolazili do informacija. Pitanja su bila namijenjena učenicima i njihovim roditeljima, bakama i djedovima, a najviše ih je zanimalo otkud su se pojedine obitelji doselile na područje Popovače, koje su običaje zatekli, a koje su donijeli sa sobom. Odgovori su bili vrlo zanimljivi, najviše su opisivali blagdan sv. Nikole, Božić i Uskrs. Sadašnjost je proučavana na današnjem viđenju crkve te crkvenim aktivnostima u kojima sudjeluju mladi. A što se tiče crkve u budućnosti, evo jednog zanimljivog komentara: „Zamišljam ju normalnu, kamenu kao i danas, samo što će se Biblija čitati sama i bit će ponekad kratki hologramski filmić koji prikazuje Isusov život, muku, smrt, uskrsnuće, okupljanje apostola!”

Kako se Popovača nalazi uz veliko crpilište nafte Stružec, terenska nastava iz kemije održana je upravo tamo. Osmaši su dobili zadatke – saznati sve o prošlosti (postanak nafte, otvaranje crpilišta…), prikupiti što više podataka o trenutnom stanju na crpilištu, prikupiti uzorke nafte, dok je zadnji zadatak bio prikupiti podatke o energiji budućnosti – suncu, vjetru i vodi. Pri kraju projekta učenici su izložili svoja istraživanja, pokazali uzorke, izradili postere, makete naftnih crpki te makete škole (budućnost) sa solarnim kolektorima kao najisplativijom energijom za naše područje. Svi radovi iz ovog područja mogli su se vidjeti na postavljenoj izložbi.

Slike iz Galerije – Kemija

Iako engleski jezik nije specifičan za naše govorno područje, i mladi englezi priključili su se projektu. Učenici su uspoređivali tri blagdana koja su se mijenjala kroz povijest pod utjecajem Velike Britanije, Amerike i Australije: Sve Svete, Božić i Valentinovo. Zadaća učenika bila je saznati kako su se nekad obilježavali navedeni blagdani, skupiti pisane, govorne i slikovne materijale i prezentirati ih na posterima i PowerPoint prezentacijama te usporediti s današnjim običajima.

Druga tema je utjecaj jezika engleskih zemalja na govor i pisanje stanovnika Popovače. Kao i na televiziji i u medijima, tako su i u svakodnevnom govoru sve više zastupljeni izrazi i riječi koji se jednostavno ne prevode. Takve posuđenice postaju sastavni dio govora i pisanja.

Četvrtak smo završili još jednom aktivnošću iz hrvatskog jezika. Našao se tu jedan „Prozor u prošlost“ – sažetak literarnih radova iz prvog broja školskog lista „Dječje sunce“. Učenici petih, šestih i sedmih razreda su tijekom prethodnih mjeseci skupljali riječi kojima su se služile naše bake i djedovi te su na osnovu njih izradili slikovni rječnik. Također su izradili slikovnice s prizorima iz prošlosti te zid s popovačkim grafitima.

Slike iz Galerije – Hrvatski jezik

Petak i zadnji dan realizacije projekta veći dio dana okupirala je tjelesna i zdravstvena kultura. Prateći tematiku projekta, sportovi su podijeljeni na jučerašnje – stare narodne sportove, današnje – nogomet te adrenalinski sport budućnosti – Parkour. Naravno, prema svojim afinitetima, fizičkim mogućnostima i motoričkim sposobnostima, učenici su se priklonili sportovima koji im više odgovaraju. Priprema za stare sportove počela je odabirom prikladnih narodnih igara naših starih, a tu su prevladali gađanje lukom i strijelom, bacanje potkove, povlačenje kolca, skakanje u vreći, gađanje kozlice te povlačenje užeta. Kao sport današnjice većina učenika je odabrala nogomet. Sport budućnosti, tj. vještina koja je već i zaintrigirala nekolicinu naših učenika je Parkour. Dan škole poslužio nam je da prezentacijom svladanih vještina omogućimo svim učenicima da se okušaju u sportu koji im se čini najzanimljiviji.

Slike iz Galerije – Sportske igre

Nakon sportskih natjecanja u Društvenom domu općine Popovača održana je završna priredba, kojom smo ujedno proslavili i Dan škole. Osim dodjele priznanja najboljim učenicima u ovoj školskoj godini, ovom je priredbom završio projekt „Popovača – jučer, danas, sutra“. Projekt je zaključen kazališnim predstavama „Povratak u prošlost“ i „Djeca su vesela“, a glazbeni dio programa i cijeli projekt zajedno sa svojim tamburaškim orkestrom popratio je naš učitelj glazbene kulture.

Slike iz Galerije – Završna predstava

Tijekom završnog tjedna u predvorju škole i blagovaonici postavljena je izložba svih radova, prezentacija, postera i maketa koje su izradili učenici zajedno sa svojim učiteljima. Izložba je još uvijek otvorena za sve posjetitelje škole.

Slike iz Galerije – Izložba

Da ne bi sve ostalo samo na papiru, učenici su se potrudili tijekom cijelog projekta fotoaparatima i kamerama bilježili sva svoja zapažanja, istraživanja i rezultate. U finaliziranju multimedijskih sadržaja od velike pomoći bili su im učitelji informatike. Jedan od takvih uradaka nastao je i tijekom tehničke kulture. Učenici 6-ih razreda izradili su film na temu „Djelatnosti ljudi u Popovači nekad, danas i u budućnosti“. Film je izrađen u programu MovieMaker, a služili su se internetom i podacima iz knjige Dragutina Pasarića Popovača usred Moslavine“. U filmu su slikom, tekstom i pjesmom prikazani nekadašnji načini obavljanja radova, alati koji su se koristili u tim djelatnostima te kako se te djelatnosti obavljaju danas, kojim alatima i strojevima. Na kraju rada učenici su predvidjeli u kojem smjeru bi se mogla razvijati djelatnost stanovnika Popovače u budućnosti.

Sve digitalne uratke svakodnevno prikazujemo na „Školskoj televiziji“ u predvorju škole, a mogu se vidjeti i na internetskoj stranici projekta www.os-popovaca.hr/pjds .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     slika 5
Slika 4. Školska televizija                                 Slika 5. Mrežna stranica projekta

Umjesto zaključka, dovoljno je pogledati učeničke radove u kojima se vidi oduševljenje projektom, interdisciplinarnost, međusobna suradnja i, što je najvažnije, sloboda i kreativnost učeničkog izražavanja. Sljedeće godine nastavljamo s projektom.