Recept za bolji internet

marina_mirkovic

Marina Mirković

I ove godine Tehnička škola u Požegi uključila se je u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. U cilju upozoravanja na opasnosti koje mogu nastati prilikom korištenja interneta, na kulturu komunikacije i ponašanja na internetu, te sigurnosne i zaštitne programe, pod nastavom računalstva kroz razne aktivnosti učenici su pridonijeli sigurnijoj uporabi interneta. INSAFE mreža ponovno je izabrala slogan „Stvorimo bolji internet zajedno“ kako bi naglasili pitanja i probleme koje djeca i mladi imaju tijekom svojih online aktivnosti, s fokusiranjem na praktičnim rješenjima i digitalnim dobrim djelima koja će današnje tehnološko napredno društvo učiniti boljim. Ova tema potiče mlade ljude da razmišljaju o tome kako koristiti mogućnosti interneta te postići dobar online i offline život.

U organizaciji nastave pomogli su sadržaji za školski kurikulum “Sigurnost djece na internetu” dostupni na stranicama petzanet.hr., modul 4 za učenike 7. i 8. razreda. Udžbenik za učenike te priručnici za učitelje i roditelje s poveznicama na bogat sadržaj u obliku brošura, prezentacija, multimedijalnih sadržaja, viedozapisa, kvizova i igara olakšali su pripremu za nastavu uz odlično metodičko oblikovanje. Pohvala organizaciji projekta izrade školskog kurikuluma “Sigurnost djece na internetu” kao i svim autorima na izradi obrazovnih sadržaja. Bez obzira što su namijenjeni osnovnim školama, pojedine sadržaje mogu koristiti i učenici srednjih škola. Upućivanje učenika, nastavnika i roditelja na ove sadržaje izaziva zadovoljstvo raznolikošću odličnih materijala te daljnje širenje njihove primjene. Budući da je od ove godine nastava građanskog odgoja i obrazovanja uvedena kao međuSlika1predmetna, na nastavi računalstva uz temu sigurnost na internetu obrađene su nastavne teme Digitalni građanin, Poštujmo različitosti, Prava i odgovornosti. Virtualna učionica i kurikulum (Modul 4) olakšali su dostupnost materijalma za nastavnika i učenike.

Slika 1. Virtualna učionica školskog kurikuluma “Sigurnost djece na internetu”

Teme odnosno sadržaji omogućili su obradu četiri dimenzije (kompetencije) građanskog odgoja: ljudsko-pravna, politička, društvena i međukulturna dimenzija. Kroz nastavu učenici su ostvarili ciljeve i ishode učenja kao što su: prepoznati situacije u kojima su ugrožena ljudska prava, prijaviti neprimjerene sadržaje na mrežnim stranicama, prepoznati i reagirati na govor mržnje, obrazložiti značenje pravne države i njezinu ulogu u zaštiti zakonitih prava građana. Učenici znaju što je međukulturni dijalog i kako se koristi; razumiju značenje slobode mišljenja, vjeroispovijesti i savjesti, znaju što su stereotipi, predrasude i diskriminacija, kako većine prema manjini i manjine prema većini. Uz to učenici provjeravaju vlastite navike u korištenju digitalnim tehnologijama. Navode neke pozitivne i negativne utjecaje medija, prednosti i opasnosti interneta, primjenjuju sigurnost na internetu, razvijaju otpornost i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja. Prepoznaju poželjne osobine, ponašanja i vrijednosti digitalnoga građanina.

Slika2Slika3Slika4
Slika 2, 3, 4. Učenici primjenjuju sadržaje na stranicama petzanet.hr

Tijekom radionice „Stvorimo bolji internet zajedno“ učenici su kroz razne aktivnosti promišljali kako internet može učiniti naš život boljim, lakšim i praktičnijim. Zamišljali su što bi bilo bez njega, kako bi se osjećali, što bi učinili. Ponekad nas uporaba interneta može učiniti zabrinutim ili uzrujanima. Nailazimo na podatke ili poruke koje ne želitmo vidjeti, dobivamo komentare koji nas zbunjuju ili ljute. Učenici su međusobno komentirali što ih brine pri korištenju usluga interneta i kome se mogu obratiti ukoliko pri tome imaju problema.

Digitalni tragovi ponekad mogu donijeti negativne posljedice. Mnoštvo opasnog i neprimjerenog sadržaja uznemirujuće je osobito za mlađe ljude. Učenici su diskutirali koga smatraju odgovornim za praćenje neprimjerenog sadržaja na internetu, kao i za sprječavanje internetskog zlostavljanja. Pojedini učenici su putem prezentacija iskazivali svoje ideje i rješenja do kojih su došli vezano za sigurniji i bolji internet.

Slika5Slika6Slika7

Slika8Slika9
Slika 5, 6, 7, 8, 9. Učenici prezentiraju svoje ideje o boljem i sigurnijem  internetu

Kroz igru „Kotač rješenja“ učenici su na zadane digitalne dileme-situacije zajedno kritički razmišljali i raspravljali o tome što ljudi mogu učiniti kako bi poboljšali situaciju i učinili internet boljim i sigurnijim mjestom. Komentirali su mogućnost više pozitivnih aktivnosti u rješavanju pojedinog problema.

Neke od situacija rasprave bile su:

 • Slika10Primanje poruke elektroničke pošte koja sadrži uznemirujuću sliku;
 • Primanje poruke s komentarom o osobi koju poznajete;
 • Klliknuli smo na nešto slučajno, a potom neće nestati. Zabrinuti smo da li bi mogli biti u nevolji;
 • Prijatelj je maltretiran u školi i prima prijeteće poruke elektroničke pošte…

Slika11Slika 10. Kotač rješenja

U aktivnosti „Recept za bolji internet“ učenici su definirali ključna pozitivna online djelovanja kao glavne sastojke za stvaranje savršenog recepta za bolji internet. U njima su se našli „grami“, ali i „kilogrami“ dobrote, obzirnosti, kreativnosti, pouke, privatnosti, pažnje za tuđe probleme, zanimljivosti, provjerenosti i sigurnosti.

Slika 11. Recept za bolji internet

Slika12Slika13
Slika 12, 13. Učenici i njihovi recepti za bolji internet

U receptima su se našla i digitalna dobra djela, načini na koje možemo pomoći jedni drugima online i time stvoriti zajedno bolji internet te poboljšati naše živote te živote naših prijatelja i obitelji u virtualnoj i stvarnoj zajednici. Pri tome su važna SMART pravila (Safe – sigurnost pri davanju osobnih infomacija, Meet – odbijati upoznavanje s nepoznatim osobama, Accepting – pažnja pri preuzimanju podataka, Reliable – pouzdanost informacija, Tell – izražavanje problema) na koja moramo podsjećati svoje prijatelje i obitelj u svrhu sigurne uporabe interneta.

U aktivnosti „Dobar online prijatelj“ učenici su promišljali o kvalitetama dobrog online prijatelja, da li se osobine razlikuju od dobrog prijatelja u stvarnom, fizičkom svijetu. Pri tome učenici kritički razmatraju i svoje osobine i aktivnosti u online svijetu. Pomogao im je obrazac u kojem su glava i torzo predstavljale kvalitete koje ima osoba kao dobar online Slika14prijatelj (strpljenje, tolerancija, poštovanje, zdrav razum, osjetljivost/takt, odanost, hrabrost). Noge predstavljaju podršku koja se pruža prijatelju u potrebi pomoći, depresiji, poremećaju prehrane, sigurnosti na društvenim mrežama. Ruke su djelovanja koja čini kao dobar prijatelj te pomaže online zajednicu kroz suprotstavljanje online Slika15nasilnicima, slanje lijepih poruka i komentara uz savjete i pomoć prijateljima kako instalirati postavke privatnosti i osjećati se sigurno.

Slika 14. Obrazac „Dobar online prijatelj“

Slika 15. Aktivnost definiranja dobrog online prijatelja

Učenici su rješavali i prigodni kviz „Da li ste dobar prijatelj na internetu?“ dostupan ovdje. U njemu se kroz analizu odgovora pružaju savjeti korisnicima interneta u rješavanju problema. Test s analizom možete preuzetii u pdf obliku. Učenike je razveselila uspješnost u rješavanju kviza te stjecanje statusa dobrog online prijatelja.

Prilog: Kviz „Da li ste dobar prijatelj na internetu?“ s analizom odgovora

Slika16Slika17Slika18Slika19
Slike 16, 17, 18, 19. Učenici rješavaju kviz „Da li ste dobar prijatelj na internetu?“

Učenici prvih razreda ispunjavali su kućnu anketu u kojoj su prepoznati načini uporabe interneta i tehnologije u njihovim obiteljima s ciljem promišljanja o oblicima pomoći članovima svoje obitelji u radu s digitalnom tehnologijom.

Pitanja iz ankete:

 • Tko u tvojoj obitelji koristi internet kod kuće?
 • Koje uređaje koristite za pristup internetu (npr. kućno računalo/prijenosno računalo, mobitel, igrača konzola, tablet)?
 • Postoje li kućna/obiteljska pravila pri uporabi interneta ili uređaja?
 • Radite li nešto zajedno sa svojom obitelji na internetu odnosno uređajima?
 • Slika20Postoji li osoba u vašem domu kojoj treba pomoć u radu s digitalnom tehnologijom? Kako joj možeš pomoći?

Učenici au analizirali svoje ankete, prezentirali, uspoređivali i komentirali odgovore, kao i svoja dobra „digitalna djela“’ kod kuće (pomoć roditeljima, baki, djedu ili mlađoj braći i sestrama).

Slika 20. Analiza kućne ankete

Obećanja učenika škole što će učiniti kako bi pomogli učiniti internet boljim i sigurnijm mjestom možete vidjeti na videozapisu.

Slika21
Slika 21. Sudionici videozapisa

Scenariji za nastavu preuzeti su iz nastavnih sadržaja za škole povodom Dana sigurnijeg interneta (Velika Britanija).

Tijekom 2014. godine izrađeno je 11 novih ECDL online tečajeva prema obnovljenom kurikulumu ECDL modula. Jedan od njih je online tečaj IT sigurnost koji definira osnovne pojmove i vještine vezane za sposobnost razumijevanja glavnih pojmova na kojima se temelji sigurno korištenje ICT u svakodnevnom životu. Tečaj ima 6 poglavlja: Sigurnost – pojmovi, Štetan softver, Sigurnost mreže, Sigurno pregledavanje Weba, Komunikacija, Upravljanje sigurnošću podataka. Učenici kroz lekcije koje su praćene zvukom, upoznavaju sadržaje koji će im omogućiti da razumiju ključne pojmove koji se odnose na sigurnost informacija i podataka, fizičku sigurnost, privatnost i krađu identiteta. Učenici će moći zaštititi računalo, uređaj ili mrežu od štetnog softvera i neSlika22ovlaštenog pristupa te sigurno pregledavati World Wide Web i komunicirati na internetu. Na kraju svakog poglavlja nalazi se provjera znanja-kviz vezana uz to poglavlje.

 

Slika 22. ECDL online tečaj IT sigurnost

Novi ECDL tečajevi su dostupni putem CARNetovog sustava za online učenje Loomen.

Krajem tjedna u kojem smo oblježavali Dan sigurnijeg interneta, Chevening Alumni Hrvatska u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u Zagrebu i uz potporu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu organizirali su Okrugli stol pod naslovom “Budućnost Interneta: kamo nakon NETmundiala?” koji se je mogao pratiti i online. Predstavnici hrvatske internetske zajednice raspravljali su rezultate procesa pokrenutog na NETmundialu. Učenici su i ovim putem mogli pratiti razmjenu mišljenja o budućem razvoju interneta kao i o implikacijama za hrvatsko gospodarstvo i društvo. Izlagači su bili: dr.sc. Predrag Pale (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu), prof.dr.sc. Pavel Gregorić (izvanredni profesor – Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu) i Ivan Marić, dipl.ing (zamjenik ravnatelja – tehnički direktor, Sveučilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu). Moderator okruglog stola bio je gospodin Matija Matoković, delegat na konferenciji NETmundial. Učenici su upoznati s mogućnošću kontrole i upravljanja internetom te činjenicom da su korisnici u Republici Hrvatskoj u tom problemu neaktivni. Važna su ljudska prava i sloboda izražavanja, privatnosti, sprječavanja prisluškivanja, sigurnost kritičnih resursa i mreže kao i put prema održivom globalnom modelu za upravljanje internetom. Velika je uloga i odgovornost u donošenju odluka i politika brojnih organizacija, država i njihovih institucija, kao i svih nas!

Slika23
Slika 23. Okrugli stol o budućnosti interneta

Europski parlament je također kroz svoje aktivnosti poručio i pozvao korisnike interneta na promoviranje pozitivnih online sadržaja i mogućnosti, posebno za mlade ljude.

Vukovarski gimnazijalci obilježili Dan sigurnog interneta

karolinaD_SanjaPS

Karolina Dvojković i Sanja Pavlović Šijanović

U svakodnevnom doticaju s novim, modernim tehnologijama uvijek se susrećemo i s problemima koje one donose sa sobom. Upravo je tako i s internetom, odnosno društvenim mrežama i internetskim servisima. Nastavnici, kao aktivni stvaratelji i sudionici u odgojno-obrazovnom procesu, uočavaju potrebu i važnost, ali i odgovornost za neophodnim obrazovanjem i učenika i roditelja u svim segmentima djelovanja. I ove je godine to bio poticaj za obilježavanje Dana sigurnog interneta u našoj gimnaziji.

Promicanje znanja u svrhu učinkovitije zaštite mladih od opasnosti interneta, posebice društvenih mreža, ali i drugih servisa i medija, odvijalo se pod sloganom „Connect with respect!“ odnosno „Povezivanje uz uvažavanje“. Vodeći se tim sloganom, sada već drugu godinu zaredom, učenici trećih i četvrtih razreda Gimnazije Vukovar su 15. veljače 2013. predstavili svoje radove. Pripremajući se za obilježavanje Dana sigurnog interneta, posebnu su pozornost posvetili istraživanju programskih softwarea zaštite. Svoje su radove pripremili u vidu izlaganja i prezentacija pod mentorstvom Sanje Pavlović Šijanović, prof. informatike u suradnji s Karolinom Dvojković, prof. fizike te uz podršku ravnatelja, prof. Josipa Prpe.

Učenice Vinka-Ivna Maganić i Anamarija Knežević, maturantice opće gimnazije, predstavile su rezultate ankete „Roditelji, djeca i internet“. Anketa je provedena na razini škole, a uzorak su bili roditelji naših učenika od 1. do 4. razreda. Cilj je bio otkriti svrhu korištenja interneta kod djece i roditelja te saznati razinu informiranosti o mjerama sigurnosti pri njegovom korištenja.

clip_image002clip_image004
Slika 1. Vinka-Ivna Maganić i Anamarija Knežević       
Slika 2. Ana-Marija Crnac i Benjamin Cikoja

Učenici Ana-Marija Crnac i Benjamin Cikoja, maturanti prirodoslovno-matematičkog usmjerenja, govorili su o temi „Sigurno korištenje interneta“. U svom su se izlaganju osvrnuli na mogućnosti koje se nude roditeljima kako bi svome djetetu osigurali sigurno korištenje interneta te na taj način smanjili opasnosti s kojima se ono može susresti na internetu. image

Učenici trećeg razreda prirodoslovno-matematičkog usmjerenja Matej Kolarić i Antonio Mileta predstavili su programe za filtriranje nepoželjnih mrežnih stranica.

Slika 3. Matej Kolarić i Antonio Mileta

Ovogodišnji vanjski suradnici bili su djelatnici PU clip_image008Vukovarsko-srijemske. Marina Bukal, policijska službenica Odjela za prevenciju kriminaliteta PU Vukovarsko-srijemske, govorila je o privatnosti i sigurnosti na internetu, a naziv njenog predavanja bio je „Zaštita prije svega“.

Slika 4. Marina Bukal, Odjel za prevenciju kriminaliteta PU Vukovarsko-srijemske

Posebno je istaknula važnost podizanja razine imagesigurnosti u svrhu zaštite privatnosti podataka. Učenike je upoznala i sa zakonskim okvirima vezanim za korištenje interneta.

Slika 5. Slijeva nadesno: ravnatelj Gimnazije Vukovar Josip Prpa, policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske, Marina Bukal, Sanja Pavlović Šijanović, Karolina Dvojković

clip_image012Zajednička poveznica svim predavanjima bilo je primjereno, odgovorno i sigurno korištenje interneta te savjeti i iskustva za lakše, kvalitetnije i sigurnije snalaženje u svijetu suvremenih tehnologija.

Slika 6. Učenici Gimnazije Vukovar, sudionici i predavači

Dan sigurnog interneta u srednjoj školi u Otočcu

ivanka_kranjcevic-oreskovic

Ivanka Kranjčević-Orešković

Svake godine neki novi klinci! Koje li novosti, reći ćete. Ali ti klinci dolaze s novim navikama, nekim drugačijim ponašanjem i sve više imaju sve karakteristike Homo zappiensa. Pokušavam se nositi s njihovim načinom funkcioniranja pa ih, na raznim aktivnostima, okupljam na sigurnoj društvenoj mreži Edmodo.

Jedna od početnih aktivnosti predstavljanje je online života. Svakodnevno provode više sati na računalu i većina je cijelo vrijeme na internetu, najčešće na Facebooku. Koliko se odgovorno pritom ponašaju? Dio aktivnosti vezan za DSI bila su i pravila sigurnog ponašanja na internetu koje su učenici pisali i komentirali na Edmodu. Pravila se nisu smjela ponavljati pa je tako nastala lijepa zbirka. Evo ih nekoliko:

 • Ne smijemo objavljivati sadržaje, podatke ili fotografije drugih osoba bez njihovog dopuštenja na nekim mrežnim stranicama ili na društvenim mrežama.
 • Ne smijemo se nalaziti s osobama koje upoznamo preko društvenih mreža, jer koliko se god oni činili dragi, nikako ne smijemo nasjesti na tu ”dobrotu” i otići se naći s njima jer nikad se ne zna kakve su namjere toj osobi i što nam namjerava učiniti.
 • Ne smijemo nikada davati podatke o našim ukućanima, gdje se oni nalaze, što rade ili slično.
 • Internet ne omogućuje tajnost. Nemojte na internetu raditi ono što ne biste ni u stvarnom svijetu.
 • Podijelite slike samo s ljudima koje poznajete i kojima vjerujete.

Svakodnevno, višesatno korištenje interneta ponukalo me na to da s učenicima prvih i drugih razreda, tijekom veljače, provedem Upitnik o korištenju računala i interneta. Upitnikom je bilo obuhvaćeno 156 učenika, 81 iz prvog i 75 iz drugog razreda. Rezultati me nisu previše iznenadili. Izdvajam nekoliko odgovora:

Upravo ovi rezultati bili su nešto što sam htjela podijeliti s roditeljima dvaju prvih razreda na predavanju o sigurnosti djece. Ne samo podijeliti rezultate, nego i vidjeti koliko znaju o navikama svoje djece vezano za korištenje računala i interneta, a i u skladu sa sloganom akcije „Povežimo generacije“. Izdvojila sam nekoliko pitanja iz upitnika i ponudila na početku sastanka roditeljima na ispunjavanje. Razrednice i psihologinja koje su bile na sastanku, sredile su Upitnike i rezultate unijele u, unaprijed pripremljenu, prezentaciju.

Uslijedilo je predavanje, koje su roditelji vrlo pozorno slušali, i rezultati oba upitnika. Po reakcijama se dalo zaključiti da su malo zatečeni, iznenađeni ili… „Ma znamo mi to, ali…“, „Teško je njih kontrolirati kad znaju više od nas“, ili duhovito „Ovdje netko laže!“ neki su od komentara po završetku mog izlaganja.

Koliko se razlikuju odgovori djece i roditelja?

Zaključak? Neki novi klinci nameću nam nova pravila ponašanja. Odgovorni smo za njihovu sigurnost pa se tako trebamo i postaviti. Roditelje treba potaknuti da ih prate u bespućima interneta i razbiti zabludu da djeca znaju više od njih. Da, djeca znaju više o novim tehnologijama, ali im nedostaje životno iskustvo koje imaju odrasli.