Comenius aktivnost Stručna usavršavanja

arjana_blazic

 

Arjana Blažić

– iz vlastitog iskustva
(1. dio)

Od 1. 1. 2011. građani Republike Hrvatska punopravno sudjeluju u svim aktivnostima Programa cjeloživotnog učenja kao i svi građani Europe. Na mrežnim stranicama naše Agencije za mobilnost i programe EU nalazi se čitav niz raznih aktivnosti za učenike i studente te za nastavnike, nastavno osoblje i rukovodeći kadar. Za nastavnike i nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola svakako je najzanimljivija aktivnost Comenius u sklopu koje je moguće organizirati učeničke razmjene i projekte ili provoditi programe stručnog usavršavanja.

Djelatnici Agencije redovito održavaju tečajeve, seminare i radionice u raznim gradovima Hrvatske, na kojima zainteresirane upućuju u brojne mogućnosti Programa cjeloživotnog učenja. Imala sam priliku sudjelovati na jednom takvom seminaru u studenom 2010. na kojem su mi ljubazni djelatnici dali odgovore na mnoga pitanja i riješili sve moje nedoumice. Nedugo nakon seminara natječaj za stručna usavršavanja raspisan je istovremeno u cijeloj Europi. Za Comenius aktivnost Stručna usavršavanja raspisana su tri natječaja za 2011. godinu:

    14. 1. 2011. za stručna usavršavanja od 1. 5. do 31. 8. 2011.
    29. 4. 2011. za stručna usavršavanja od 1. 9. 2011. do 31. 12. 2012.
    16. 9. 2011. za stručna usavršavanje od 1. 1. do 30. 4. 2012.

clip_image002Kao i svi drugi Europljani, i mi imamo pristup bazi podataka u kojoj se nalaze svi seminari i radionice koje nastavnici mogu pohađati. Moguća je prijava na seminare, konferencije i ostale tipove usavršavanja koji nisu u bazi, ali njihovu primjerenost potrebno je najprije provjeriti u AMPEU. Seminari su grupirani po predmetima, a odabir je moguć prema raznim parametrima kao što su jezik seminara, mjesto ili vrijeme održavanja.

Mnogim mojim kolegama najveću prepreku za prijavu na Comenius seminar predstavlja nedovoljno poznavanje jezika. Međutim, to nikako ne bi trebala biti prepreka jer se u sklopu Comeniusa može odabrati i pripremni tečaj jezika koji će također biti pokriven stipendijom.

Za nastavnike engleskog jezika postoji velik izbor seminara, ne samo u zemljama engleskog clip_image004govornog područja, već i u drugim zemljama Europe pa sam tako odlučila poslati svoju prvu prijavu za Comenius stručna usavršavanja za rok 14. 1. 2011. Nakon poduljeg istraživanja odabrala sam dvotjedni seminar pod nazivom PEP – Perfect English Pronunciation koji se od 3. do 16. 7. 2011. održava u Corku u Irskoj.

Prvi korak koji sam morala napraviti nakon odabira seminara bilo je zatražiti predregistracijski obrazac od organizatora seminara, čime sam dobila potvrdu da na traženom seminaru ima jedno slobodno mjesto za mene.

Nakon toga počela sam s ispunjavanjem prijavnice što je zahtjevan i ozbiljan proces pa ga se nikako ne smije ostaviti za zadnji dan.

clip_image006

Prijavnica se može ispuniti na engleskom i na hrvatskom jeziku, a preporuča se da se ispunjava offline. Rubrike koje je potrebno ispuniti odnose se na očekivanja i rad kandidata prije, za vrijeme i poslije seminara. Najviše poteškoća meni osobno je pričinjavala izrada financijske konstrukcije. Srećom, postoje univerzalne tablice troškova života po pojedinim zemljama Europe koje koristimo pri izračunu troškova. Najkasnije dva tjedna prije roka predaje prijave moguće je poslati popunjenu prijavu na savjetovanje u Agenciju. Savjetovanje ne garantira da će vaša prijava biti odabrana, ali uvelike može pomoći prijavitelju kako bi na vrijeme otklonio moguće greške ili nedostatke.

clip_image008

Ja sam iskoristila pravo na savjetovanje i poslala prijavu na e-adresu Agencije. Već sljedećeg dana dobila sam odgovor sa savjetima za poboljšanje prijave. Nakon što sam prema predloženim preporukama prepravila i doradila prijavu, predala sam je online i to klikom na SUBMIT. Time je moja prijava dobila broj pod kojim će se dalje službeno voditi. Zatim sam je ispisala kako bi je ravnateljica moje ustanove potpisala i ovjerila pečatom. Prijavu sam nakon toga zajedno s predregistracijskim obrascem preporučenom poštom poslala na adresu Agencije.

Prijavi sam još priložila i životopis koji sam izradila na obrascu EUROPASS. Životopis nije obavezan, ali nije ni na odmet. Osim toga, Europass je jednostavan program za izradu životopisa koji se naknadno može mijenjati i u koji se mogu dodavati sve novonastale promjene koje se tiču radnog iskustva, stečenih vještina ili uspješno provedenih projekata.

Uslijedilo je iščekivanje rezultata u trajanju od otprilike dva i pol mjeseca, tijekom kojeg su me djelatnici Agencije samo jednom kontaktirali kako bi me obavijestili da je moja prijava zaprimljena.

Krajem ožujka rezultati su objavljeni na mrežnim stranicama AMPEU-a, a ja sam dobila poruku e-pošte sa željno očekivanim riječima: Vaša prijava je odobrena! Agencija je odlučila meni – korisniku dodijeliti financijsku potporu za aktivnost stručnog usavršavanja u okviru programa Comenius koji su dio Programa za cjeloživotno učenje Europske zajednice. Također sam dobila i popratno pismo s komentarima ocjenjivača na moju prijavu.

Moj je sljedeći zadatak bio da odmah obavijestim organizatora seminara o dobivenoj stipendiji kako bih se službeno registrirala za seminar. Organizator mi je također ponudio da odaberem vrstu smještaja. Naime, mogla sam odabrati smještaj u obitelji što je skuplja varijanta, ali uključuje prijevoz od i do aerodroma, doručak i večeru ili pak apartman koji dijeli nekoliko osoba. Apartmani su jeftiniji, ali oni ne uključuju baš ništa, većina njih čak ni posteljinu niti ručnike. Ja sam se odlučila za varijantu s apartmanom, zato što su oni smješteni u centru grada blizu instituta na kojem se održava seminar, dok su obiteljske kuće razasute po cijelom Corku.

Organizatoru sam također trebala platiti depozit od 200 EUR za kotizaciju seminara, a ostatak kotizacije kao i troškove smještaja platit ću na licu mjesta.

Osim kontakta s organizatorom seminara, u toku prva dva clip_image010tjedna od objave rezultate trebalo je prikupiti sve podatke za izradu i potpisivanje Ugovora o dodjeli financijske potpore za sudjelovanje u aktivnosti stručnog usavršavanja u sklopu Programa Comenius koji su potpisale ravnateljica moje ustanove i ravnateljica Agencije. U roku od 45 dana nakon potpisivanja, Agencija je isplatila 80 % sredstava na račun moje ustanove, a prema preporuci Agencije, daljnje raspolaganje sredstvima je interni dogovor između ustanove i stipendista pa je tako u mojoj ustanovi odlučeno da se sva sredstva isplate na moj tekući račun kako bih ja osobno mogla vršiti sva plaćanja.

Osim depozita, potrebno je pravovremeno kupiti avionsku kartu. Zanimljivo je napomenuti da se za troškove puta dobiva 400 EUR. Ukoliko se potroši manji iznos, ostatak novaca se mora vratiti Agenciji, a ukoliko se potroši više od navedenog iznosa, ta se razlika oduzima od troškova života i stipendist neće dobiti dodatna sredstva.

Ostatak od 20 % sredstava stipendije Agencija će isplatiti nakon što korisnik stipendije preda završno izvješće te opravda sve počinjene troškove. Agencija zadržava pravo da isplati manje od dobivenog iznosa stipendije, ali nikako ne više od traženog iznosa.

Završno izvješće se također ispunjava na propisanom obrascu koji treba uputiti online i u papirnatom obliku potpisanog od strane ravnatelja ustanove, zajedno s računima i potvrdama o uplati. Rok za izradu izvješća je 30 dana.

Kad sve ovo napravite, slijedi ono čemu se svi mi koji volimo puclip_image012tovati i učiti najviše veselimo: putovanje u Irsku, boravak u Corku, pohađanje seminara o podučavanju engleskog izgovora, upoznavanje s kolegama iz cijele Europe, možebitno pokretanje nekih novih projekata…

No, o svemu tome po povratku iz Irske u sljedećem broju Pogleda kroz prozor!

Korisne poveznice:

O Programu za cjeloživotno učenje
Comenius
Više o Comeinusu
Natječaj za 2011. godinu
Nacionalna pravila za prijavitelje
Priručnik za Comenius stručno usavršavanje
Upute za ispunjavanje obrasca za stručno usavršavanje