(e) Zaštita – pogled od 360°

robert_bashforth

Robert Bashforth, Senior Consultant Technological Innovation (UK)

clip_image001

Svi članovi našeg tima za IKT kurikulum, koji radi u okviru Bradfordskih inovacijskih centara su posebno obučeni u području online sigurnosti (mnogi su CEOP ambasadori i imaju najvišu razinu u programu 360°). Naš posao je pružiti podršku školskim timovima, lokalnim zajednicama i organizacijama osiguravajući svima uživanje u medijski i informacijski bogatom društvu kroz korištenje tehnologije, kao podršku učenju i radu na siguran i odgovoran način.

Suradnja sa svim dionicima sustava obrazovanja

Tim pruža podršku strateškim liderima, uključivši školsko vodstvo, u poslovima vezanim uz strategije, protokole, infrastrukturu i obrazovanje koji su im potrebni kako bi osigurali zaštitu i sigurnost na osobnoj, organizacijskoj i mrežnoj razini te zaštitu podataka. Podržavamo učitelje u kontinuiranim naporima da prenesu djeci važne poruke o sigurnosti u različitim situacijama i donesu informirane odabire pri procijeni informacija i opreznom postupanju s osobnim podacima, naglašavajući nužne vještine za učenje u trećem mileniju, koje su potrebne svim dionicima sustava obrazovanja. Također pomažemo učiteljima i profesionalcima da budu svjesni svoje online reputacije i profesionalnosti u digitalnom svijetu

IKT kurikulum omogućava roditeljima razumijevanje rizika kojima djeca mogu biti izložena te kako oni mogu učinkovito pomagati djetetu i nadgledati ga. Ohrabrujemo roditelje da pruže punu podršku sigurnosnoj politici škole i učine sve što mogu kako bi je uspješno ostvarili.

Pomažemo mladima u razvoju kritičkog mišljenja tako da budu sposobni vrednovati svoje korištenje tehnologija kod kuće i u školi, prepoznati rizike i razviti načine uravnoteživanja rizika i dobrobiti. Potičemo škole da uključe učenike prilikom određivanja i primjene školske sigurnosne politike. Također pomažemo ustanovama savjetima, tehničkim znanjem te treninzima iz područja sigurnosti, digitalnog profesionalizma i zaštite podataka.

Usmjeravanje, podržavanje i informiranje

Sve te grupe korisnika mogu zatražiti početnu “sigurnosnu provjeru” – (e)Safeguarding Health Check u trajanju od približno 2 sata. Bez obzira kakvo je početno stanje mi pomažemo školskom vodstvu pri identificiranju strategija, politika i protokola koji će im pomoći pri stvaranju cjelovitog plana kako bi njihova škola bila u tijeku “sigurnosnog putovanja”.

Preporučamo strateškom vodstvu stvaranje jasne strategije koja uključuje aktiviranje cijele ustanove na zaštiti sigurnosti: planiranje, prioritet, resursi, zadaci, odgovornosti itd. Pritom treba biti pripremljen niz odgovarajućih politika koje pokrivaju i pedagoško i tehnološko područje, primjerice: prihvatljivo korištenje mobilnih uređaja, komunikacija s javnošću, zaštita podataka i procjena rizika.

Trebaju postojati dosljedni, smisleni protokoli kojih su učitelji i učenici svjesni i provode ih. Protokoli trebaju pokriti područja objave i zaštite osobnih podataka, zaštite korisničkih imena i zaporki, izvještavanje o incidentima, uklanjanje zlonamjernih komentara na mreži, protokole procjene rizika itd. Uvijek preporučamo školi identificiranje mogućih rizika i odlučivanje koja razina rizika je prihvatljiva u njihovoj situaciji.

clip_image003

Svaka škola i organizacija treba imati sveobuhvatan plan obuke koji uključuje područja sigurnosti i zaštite u svim nastavnim predmetima i cjelovitom školskom životu. Plan stalnog profesionalnog razvoja trebao bi obuhvatiti cijelu školsku zajednicu – učenike, učitelje, roditelje te lokalnu zajednicu. U tom planu trebaju biti teme koje podižu razinu svijesti o sigurnosti djece, prevenciji nasilja, sextingu, digitalnim otiscima, korištenju društvenim mreža, internetskom bontonu, autorskom pravu, sprečavanju ovisnosti te tehničkim aspektima postavljanja mrežne zaštite, filtriranja, antivirusnih programa i programa za obiteljski nadzor.

Stalni profesionalni razvoj

Naš tim za IKT kurikulum stalno održava i priprema nove tečajeve, pruža informacije, daje savjete i upute na mrežnim stranicama Inovacijskog centra te u školama i institucijama. Kontinuirano razvijamo nove načine za širenje pozitivnih primjera i prenošenje znanja u školama našeg područja.

Svima preporučamo korištenje Southwest Grid for Learning (SWGfL) 360° online samoprocjene ili online kompasa, koji pružaju interaktivni i prilagođeni način školama za procjenu njihove sigurnosti i razvoj plana za poboljšanje. Naš tim im pritom može pomoći izradom procjenu škole te tako omogućiti školi dobivanje prestižne akreditacije.

Također preporučamo svim školama i organizacijama upoznavanje s CEOPovim sadržajima za djecu koji pokrivaju različite teme, kao što su: sigurnost na internetu, online nasilje, sexting i digitalni tragovi. Postoji još niz izvrsnih stranica kao što su Digizen, Childline , BBC te obrazovni sadržaji Common Sense Media čije sadržaje koristimo na radionicama.

Svi članovi našeg tima aktivno sudjeluju u raznim profesionalnim udruženjima i društvenim mrežama što nam omogućava stalnu informiranost o promjenama na području online sigurnosti. Ključno za naš uspjeh jer poticanje digitalnih vještina djece i mladih i njihovo uključivanje u promicanje online sigurnosti kao Digital Leaders, Cybermentors ili (e)Safety Ambassadors.

Smatramo se entuzijastičnim i kreativnim timom koji je strastveno uključen u učenje i inovacije i nikad ne zaboravljamo da nam internet i društvene mreže mogu omogućiti izvrsnu komunikaciju koja se može koristiti u pozitivne svrhe ako je utemeljena na oprezu, poštovanju i profesionalizmu

O autoru

Robert Bashforth je Senior Consultant Technological Innovation (Secondary) u City of Bradford Metropolitan District Council. Strastven je u vezi učenja u trećem mileniju i pruža stratešku podršku nizu škola na Bradfordskom području pomažući im u korištenju inovativnih tehnologija kojima potiču kreativnost i neovisnost učenika. Ranije je radio kao Learning Consultant for the Building Schools za the Future program te kao učitelj i menadžer u srednjoj školi.

Možete ga pronaći i na Twitteru @rbashforth