Uporaba spletnika (bloga) pri pouku angleščine

aleksandra_velensek

Aleksandra Velenšek

Ključne besede: blog, IKT, komunikacija, angleščina

Blog, spletni dnevnik ali spletnik je spletno mesto, ki si ga lahko ustvari vsak, ki želi preko objavljanja svojih prispevkov komunicirati s širšo javnostjo. V našem primeru želi učitelj komunicirati z učenci v tujem jeziku. Blog sem začela uporabljati že leta 2011 in ga še vedno občasno uporabljam. Ima veliko prednosti:

 • Orodje je učencem blizu.
 • Razvija možnosti uporabe IKT.
 • Služi kot dopolnitev spletne učilnice.
 • Popestri pouk.
 • Učencem je delo z blogom zanimivo.

Samo ustvarjanje bloga je dokaj preprosto in si ga lahko ustvari vsak, ki ima gmail račun. Obiščemo stran  in se prijavimo z našim računom ter sledimo preprostim korakom. Tako lahko zasnujemo eno šolsko uro, ki v celoti poteka preko spleta z različnimi tipi nalog ali pa lahko blog uporabljamo za občasne rubrike, stalne rubrike, povezave na spletne clip_image002strani, domače naloge, sprotno utrjevanje in ponavljanje snovi, spodbujanje skupinskega dela, izmenjava mnenj o temah, za katere pri pouku ni časa…

Slika 1. Primer bloga

Seveda je potrebno določiti cilje in pravila uporabe spletnika pri pouku:

 • komunikacija poteka izključno v tujem jeziku,
 • objave učencev so njihovo avtorsko delo,
 • jezikovna pravilnost komentarjev se ne vrednoti,
 • učitelj ima vlogo moderatorja.

Učitelj igra ključno vlogo, saj je njegovo delo vezano na nove objave, spremljanje samih objav in odzivanje nanje ter spodbujanje k sodelovanju. Tu nam pride prav možnost diferenciacije pouka, učenci z različnim predznanjem tujega jezika se lahko različno odzivajo. Prav tako lahko v veliki meri vključimo formativno spremljanje, saj lahko učenci pišejo komentarje in na komentarje odgovarjajo (sošolec sošolcu), se med seboj dopolnjujejo in popravljajo.

Predvsem je pomembno, da lahko s pomočjo bloga urimo 4 zmožnosti:

 • bralno razumevanje,
 • pisno sporočanje,
 • slušno razumevanje in
 • digitalne zmožnosti.

Kot primer prilagam povezavo do bloga, ki je bil narejen za eno šolsko uro, obravnava nove snovi pri angleščini.

Kako je potekala celotna šolska ura, si lahko pogledate v kratki animaciji na tej povezavi

Moje izkušnje z uporabo bloga pri pouku tujih jezikov so odlične, zato menim, da če želite popestriti pouk in tega še niste naredili, poskusite, ne bo vam žal. Učenci bodo navdušeni.

LITERATURA:

 1. BEZIĆ, Anita. Blogajmo! Uporaba blogov pri pouku angleščine. V: Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse. Uredil: Janez Skela. Ljubljana: Tangram, 2008, 718-733.
 2. ŠUBIC, Marija. Blogati pri pouku? Vzgoja in izobraževanje, 2008, XXXIX, 5, 89-91
 3. https://www.blogger.com/ (21. 1. 2016)

Daily Edventures – 365 učiteljskih priča

lidija_kralj

Lidija Kralj

clip_image001

Obrazovanje. Kada je dobro, oblikuje srca i umove stvarajući produktivne živote u pokretu. A kada nije, svi znamo što se događa. Svaki dan čujemo o izazovima koji onemogućavaju učitelje – smanjenje proračuna, bolesti društva, nejasni politički prioriteti, nedostupnost tehnologije i bezbroj dugih razloga. Ponekad je teško vjerovati u budućnost obrazovanja“.

Tim riječima započeo je Anthony Salcito, Microsoftov Vice President – Worldwide Education, blog „Daily Edventures“ posvećen učiteljima koje svakodnevno susreće širom svijeta. O učiteljima koji su pravi vođe, koji rade važne promjene u svojim zajednicama, osiguravajući svijetlu budućnost učenicima. Tijekom 2012. na tom blogu, svaki se dan objavljuje nova priča učitelja – svakodnevnih heroja koji govore o izazovima s kojima se susreću, rješenjima koja iznalaze, što ih inspirira, što ih ljuti te čemu se nadaju u budućnosti obrazovanja.

clip_image002

Do danas je objavljeno 243 priča u kojima možete zaviriti u živote i škole učitelja te čuti njihove glasove. Među njima su i tri hrvatske učiteljice, koje su spremno podijelile svoje priče, kojima zajednički pokazuju koliko je nama obrazovanje važno i koliko nam je bitno biti dio globalnog, međunarodnog društva učitelja.

Kao što Anthony kaže, izazovi pred učiteljima mogu biti lokalni, ali njihova rješenja imaju globalnu važnost. Nama je posebno drago da su ideje i rješenja hrvatskih učitelja predstavljeni na tom blogu.

Pročitajte i vi njihove priče:

Suzana Delić: Today’s students are completely different from those of five to 10 years ago. Today’s students need to explore.

Arjana Blažić: Tweet! Retweet! Share! Open the doors of your classroom and let your students learn from their international peers.

Lidija Kralj: „Think before you click” works for teachers as well as for students!

Osim članaka s učiteljima na blogu možete vidjeti vidimageeosnimke razgovora s njima te zbirku fotografija učionica širom svijeta.

Nadamo se da će vas čitanje članaka u Anthonyjevom blogu potaknuti na upoznavanje kolega iz cijelog svijeta i međunarodnu suradnju. Pozivamo vas da se pridružite globalnoj mreži učitelja Partners in Learning Network, u kojoj je 4 milijuna učitelja iz 119 zemalja.

„Sigurniji internet za djecu i mlade“

u OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

barbaraE_kristinaS_blazenkaS

Barbara Evaj, Kristina Smiljić i Blaženka Šantalab

Internet je neizostavan dio naše svakodnevice, ponajviše među mladima. Kako bismo ih usmjerili na dobre i upozorili na loše strane interneta, odlučili smo i u našoj školi sudjelovati u akciji Sigurniji internet za djecu i mlade koju organiziraju Suradnici u učenju – zajednica učitelja i nastavnika.

U akciju su se uključile nastavnica informatike, nastavnica engleskog jezika i knjižničarka oslanjajući se na svoje područje rada te su organizirale aktivnosti za učenike vezane uz sigurno korištenje interneta.

Tijekom dva tjedna održane su radionice, predavanja, igranje društvene igre koju smo sami izradili, rješavanje kvizova, edukacije na nastavnim satovima za više razrede. Sav materijal, pripreme, fotografije, videoisječke, učeničke uratke, anketa i ilustrirana priča nalaze se na mrežnoj stranici koju smo izradili posebno za tu namjenu.

imageMrežna stranica o sigurnosti na internetu

Ciljevi akcije „Sigurniji internet za djecu i mlade“:

 1. Objasniti učenicima što znači sigurnije korištenje interneta.
 2. Upoznati učenike s prednostima i nedostatcima interneta.
 3. Upoznati učenike s posljedicama dijeljenja svojih osobnih podataka putem interneta.

Ključni pojmovi:

internet, www, e-mail, chat, chat slang, blog, forum, društvena mreža, antivirusni program, spam, firewall, antispam, lozinka, korisničko ime, elektronički identitet, osobni podatci, autorsko pravo, citat

Zadatci akcije:

Obrazovni:

 • Usvojiti obrazovne pojmove kao što su: www, internet, elektroničko zlostavljanje, antivirusna zaštita, spam, e-mail, chat, blog, forum, društvene mreže, autorsko pravo, citiranje, bibliografija;
 • Poučiti učenike kako prepoznati mrežne stranice kvalitetnog sadržaja;
 • Primjenjivati naučeno gradivo u praktičnim zadatcima korištenjem programa: MS Office PowerPoint, Easy GIF Animator, Windows Movie Maker, Paint, MS Office Word, MS Office Excel;
 • Primjenjivati naučeno gradivo u praktičnim zadatcima korištenjem Web 2.0 alata: Prezi, Glogster, Purpose Games, Google Site, Google Docs, Bookmaker i sl.;
 • Upozoriti učenike na zaštitu autorskih prava te ih obrazovati o pravilnom navođenju literature preuzete s internetskih stranica kao i literature općenito;
 • Provesti radionicu o korištenju i navođenju izvora hrvatskog i engleskog jezika:
  • usvajanje pojmova autorstva, intelektualnog vlasništva, autorskog prava, citata, literature;
  • pronalaženje i upotreba citata, primjena pravila o navođenju izvora podataka(literature);
 • Izrada ilustrirane priče „Mia u mreži Facebook predatora“;
 • Kroz igru upoznati pravila interneta;
 • Saznati koliko učenici naše škole vremena provode na internetu i društvenim mrežama;
 • Saznati koliko su učenici upoznati s negativnim stranama društvenih mreža;
 • Kroz zabavu spoznati koliko učenici poznaju značenje pojedinih chat kratica (chat slang).

Odgojni:

 1. Kod učenika razvijati potrebu za istraživanjem i samostalnim radom, ali poticati i timsko i suradničko učenje
 2. Razvijati kritičnost i samokritičnost pri pregledu www sadržaja
 3. Razvijati i poticati kreativnost u literarnom i likovnom izražavanju
 4. Razvijati i poticati suradnju u ostvarivanju postavljenih zadataka
 5. Razvijati pozitivan odnos prema materinjem jeziku i prema „glavnom“ jeziku interneta- engleskom jeziku

Budući da je aktivnosti bilo mnogo, smatramo da je najpreglednije nabrojiti ih, ukratko opisati i popratiti pokojom fotografijom.

Aktivnosti:

image1. Edukacija učenika – predavanja o sigurnosti na internetu tijekom satova informatike koja su bila polazište za daljnje aktivnosti učenika;

2. Izrada umne mape, stripa, križaljke i osmosmjerke– učenici 5. i 6. razreda imali su zadatak povezati dosadašnje usvojeno gradivo informatike na zadanu temu Sigurniji internet za djecu i mlade i izraditi umne mape, strip, križaljke ili osmosmjerke koristeći se programima Bojanje i MS Office Word;

3. Kvizovi o sigurnosti na internetu – Učenici 8. razreda pomoću programa MS Office PowerPoint stvorili su predloške i izradili kvizove o sigurnosti na internetu;

4. Izrada glogstera – učenici 7., 8. i nekoliko naprednijih učenika 6. razreda koristili su Web 2.0 alate kako bi navedena tema bila obrađena na novi, drugačiji način;

5. Izrada prezija – prezentacije s mogućnošću približavanja (zoom), također jedan od Web 2.0 alata koristili su učenici 8. razreda;

6. Izrada društvene igre „www avantura“- učiteljica informatike u suradnji s knjižničarkom izradila je društvenu igru kojom se učenici mogu zabaviti pod odmorima i u slobodno vrijeme. Igra je napravljena na hamer papiru i postavljena u prostoru za druženje učenika tako da im je stalno dostupna. Sastoji se od 25 pravila vezanih uz sigurnost na internetu. Stajući na polja koja se odnose na odgovorno korištenje interneta, učenike se nagrađuje pomicanjem naprijed, dok polja koja označavaju negativne strane interneta i neodgovorno ponašanje uglavnom vraćaju učenike natrag ili imaju neku drugu posljedicu;

Učiteljice „u akciji“

7. Anketa o korištenju interneta i društvenih mreža – Kako bismo saznali stvarno stanje korištenja interneta i društvenih mreža učenika predmetne nastave naše škole, proveli smo anketu koja sadrži 20 pitanja. Pitanja su osmislile učenice 8. razreda. Anketa je obrađena, a podatci su prikazani grafički i prikazani su učenicima na satovima razrednika. Time smo saznali da se, unatoč stalnim učiteljskim nastojanjima u korištenju obrazovnih sadržaja, učenici njima i dalje slabo koriste;

8. Chat slang – popis najčešće korištenih engleskih kratica pri komunikaciji na internetu prikazan pomoću glogstera. Učiteljica engleskog jezika izradila je popis najčešće korištenih kratica na engleskom jeziku koje se koriste na chatu i prikazala ih je učenicima. Njihov zadatak bio je otkriti značenja tih kratica, a zatim ih prevesti na hrvatski jezik čime su uvidjeli da se kao takve ne koriste u internetskoj komunikaciji na hrvatskom jeziku. Ovom aktivnošću pokušali smo osvijestiti učenicima značenje engleskog jezika u komunikaciji na internetu;

imageRadionice s učenicima. Korelacija informatika-engleski jezik-knjižnica

9. Autorska prava i citiranje (radionica) – Kako bismo osvijestili učenike što su to autorska prava, na što se sve odnose i kako ih poštivati, održali smo u 7. i 8. razredu radionicu o pravilnom navođenju literature i pisanju citata koristeći sadržaje, slike i članke iz časopisa i s internetskih stranica na hrvatskom i engleskom jeziku te smo na taj način povezali tri nastavna predmeta: Hrvatski jezik, Informatiku i Engleski jezik. Radionica je trajala dva nastavna sata. Na prvom smo satu upoznali učenike s pojmovima autorskog prava i intelektualnog vlasništva, pravilima pisanja citata i literature na hrvatskom i engleskom jeziku navodeći primjere za svaki oblik izvora s kojeg preuzimaju sadržaj (knjiga, referentna građa, časopis, mrežna stranica). Učenici su imali zadatke ispisati nekoliko rečenica citata na hrvatskom i engleskom jeziku pazeći na pravila navođenja i sačiniti popis literature koji se sastoji od jedne enciklopedije, jedne autorske knjige, dvije knjige iz engleske literature, jednog rječnika, jednog članka iz časopisa i jednog izvora s interneta. Učenici koji su se istaknuli zalaganjem i točnošću u rješavanju zadatka nagrađeni su diplomom i privjeskom s porukom o internetu;

10. Stvaranje i ilustriranje priče „Mia u mreži Facebook predatora“ – Učimageenici (članovi skupine Malih knjižničara) su, uz pomoć knjižničarke, osmislili i izradili kratku priču o djevojci Miji koja zbog svoje nepromišljenosti i lakovjernosti „nasjedne“ na prijevaru preko chata na Facebooku i gotovo nastrada. Učenici su najprije osmislili radnju priče, a zatim su sadržaj ilustrirali (svatko jedan dio).

Mali knjižničari u izradi ilustrirane priče

Ilustracije je učiteljica informatike skenirala i na njih je nadodan tekst pomoću programa FastSton Image Viewer. Nakon toga priču smo „ubacili“ u program ­­­­Flip Book Maker kako bi se mogla listati;

image11. Izrada privjesaka od recikliranog papira i diploma – odlučili smo nagraditi učenike svih razreda koji su sudjelovali u svim aktivnostima i najviše su se istaknuli. Tom prigodom učiteljica Blaženka je izradila privjeske od recikliranog papira na koje je stavila prikladnu poruku o značenju interneta i diplome.

Diplome i privjesci za najuspješnije učenike.

Učenici su s oduševljenjem i entuzijazmom pristupili zadatcima koji su im bili zadani. Ništa im nije bilo teško napraviti i zbog toga je provedeno toliko aktivnosti i nastao je velik broj uradaka. Sami su nudili prijedloge i rješenja u provedbi aktivnosti, aktivno su sudjelovali u osmišljavanju situacija kojima se upozorava na opasnosti pri korištenju interneta, društvenih mreža i Web 2.0 alata. Najviše su uživali u rješavanju kvizova, križaljke i igranju društvene igre www avantura.

Pojedine aktivnosti tražile su od njih natjecateljski, tj. suparnički odnos (www avantura, kvizovi), dok je za većinu bila potrebna njihova međusobna pomoć i suradnja u izvršenju zadataka čime smo nastojali potaknuti i razvijati suradničke i timske odnose među učenicima.

image Učenici igraju „www avanturu“, a Anja i Tara su bile najbolje u svim aktivnostima u 5. razredu te su nagrađene prikladnom diplomom i privjeskom od recikliranog papira s porukom o internetu.

imageIvana i Lidija na radionici o autorskim pravima imaju pune ruke posla kao i Dario u izradi stripa.

Ono što bismo svakako napravili drugačije sljedeći put jest da bismo dali više vremena za provođenje planiranih aktivnosti, a nastojali bismo uključiti i ostale učitelje u provođenje akcije.

Svima bismo poručili da se uključe u akciju jer je poučno i korisno i za učenike, ali i za učitelje. Svatko može dati doprinos u obrazovanju učenika o korištenju interneta, a možda i obratno. Neka učitelji nešto nauče i od učenika.

imageUčenici osmih razreda popunjavaju ankete dok učenice petog razreda marljivo izrađuju križaljku.

Ova akcija može se provesti i kao školski projekt i može uključiti učitelje svih nastavnih predmeta i sve učenike i nižih, a ne samo viših razreda. Time bi se još više potaknulo povezivanje sadržaja predmeta i međusobna suradnja učitelja i učenika.

Ove godine u organiziranju i provedbi akcije udružile su se tri učiteljice: učiteljica informatike Blaženka Šantalab, učiteljica engleskoga jezika Kristina Smiljić i knjižničarka Barbara Evaj, no sljedeće godine nastojat ćemo uključiti sve učitelje i zaista učiniti od toga školski projekt.

Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

Pisana priprava za izvedbu nastavnog sata

zeljka_kraljic

Željka Kraljić

tablica1

1. Podjela:
1.1. Nastavne cjeline na jedinice:

1.1.1. Kratka povijest interneta, osnovni pojmovi interneta
1.1.2. WWW
1.1.3. Elektronička pošta
1.1.4. Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

1.2. Nastavne jedinice na teme:

1.2.1. Ostali servisi interneta
1.2.2. Sigurnost na internetu

1.3. Nastavna jedinica: Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

2. Ključni pojmovi: Adware, antivirusni program, anti-spyware alati, blog, brbljaonica, CMS, crv, društveni servisi, ftp, internetski forum, LMS, malware, mrežne novine, virus, phishing, prijevara, socijalni inženjering, spyware, trojanski konj, vatrozid.

3. Cilj nastavne teme/jedinice: Učenici će znati definirati ključne pojmove nastavne jedinice, koristiti naučeno u drugim nastavnim jedinicama i nastavnim predmetima te u svakodnevnom životu.

4. Oblici rada: frontalni, individualni, rad u paru.

5. Nastavne metode: metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja, metoda demonstracije, rad na računalu.

1. PLAN NASTAVNOGA PROCESA

tablica2

tablica3

tablica4

2. TIJEK NASTAVNOGA PROCESA

2.1. Uvod (trajanje: 5 min)

Nastavna jedinica Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu prirodni je nastavak nastavne jedinice Elektronička pošta koja je obrađena prethodni nastavni sat. Na početku sata učenici će otvoriti i rješavati križaljku u programu Hot Potatoes kojom će se ponoviti gradivo prethodnog sata. Nakon što učenici samoprovjere svoje znanje, projicirat ćemo rezultate na platno te zajednički komentirati rješenja i razjasniti nejasnoće.

2.2. Obrada novih nastavnih sadržaja i vježbanje (trajanje: 35 min)

Najaviti nastavnu jedinicu Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu. Objasniti učenicima gdje se rabi i zašto je to potrebno učiti te ih tako motivirati za nastavak rada. Ovo će gradivo učiti kao dio osnovne informatičke pismenosti te kao dio sadržaja za polaganje državne mature iz informatike.

Upoznati učenike s načinom organizacije obrade nastavnih sadržaja.

Prezentacijom servisi_i_sigurnost_interneta.pptx koristim se tijekom obrade novih nastavnih sadržaja. Nakon ispričanih novih sadržaja nastavne teme Ostali servisi interneta učenicima podijelim nastavne listiće na kojima se nalazi kratka anketa o sigurnosti na internetu. Nakon što učenici završe s ispunjavanjem nastavnog listića, kratko prokomentiramo odgovore na pitanja.

Prezentacijom servisi_i_sigurnost_interneta.pptx koristim se tijekom obrade novih nastavnih sadržaja nastavne teme Sigurnost na internetu. Učenici se prijavljuju na svoje Facebook korisničke račune gdje zajednički postavljamo preporučene sigurnosne postavke računa objašnjavajući zašto je to važno.

2.3. Ponavljanje i provjeravanje (trajanje: 5 min)

Naučeno će se ponoviti i provjeriti rješavanjem kviza izrađenog pomoću programa Hot Potatoes. Učenici će otvoriti kviz pomoću mrežnog preglednika i riješiti ga. Po završetku rješavanja provjere znanja analiza će se projicirati preko projektora te će učenici i nastavnik dobiti povratnu informaciju o savladanom gradivu.

tablica5

PRILOZI

1. Prezentacija Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu
2. Provjera znanja – križaljka izrađena u programu Hot Potatoes
3. Provjera znanja – kviz izrađen u programu Hot Potatoes

Blogathon – maraton u pisanju bloga

za profesore engleskog jezika

sanja_bozinovic

Sanja Božinović

Ključne riječi: blog, blogathon, natjecanje za profesore, stručno usavršavanje, British Council

British Council je ove godine ponovno organizirao maraton u pisablogathon printscreennju bloga na engleskom jeziku za profesore iz Armenije, Hrvatske, Izraela, Turske i Rusije. Blogathon, kako su ga nazvali, trajao je od 16. siječnja do 12. veljače. Pravo sudjelovanja imali su svi profesori koji su se javili na poziv koji je objavio British Council na svojim stranicama u zemljama sudionicama, a onda i poslao na elektroničke adrese profesora koji u radu surađuju s British Councilom.

Slika 1. TeachingEnglish stranica

Kako bi sudjelovali, prijavljeni profesori su na svoj profil na mrežnoj stranici British Councila za profesore TeachingEnglish umjesto fotografije, postavili sliku sportske majice maratonca s pripadajućim brojem koji su dobili iz ureda British Councila u svojoj zemlji. Tako je natjecanje izgledalo kao pravi maraton. Maraton je ove godine imao preko 200 sudionika, od kojih sam zapazila samo četiri profesorice iz Hrvatske. Kako smo pisali pod našim korisničkim imenima, mogu samo reći da su blogathon trčale: singerina, dxplorer, jazzyiris i bsanja, i ispričati se ako nekog nisam primijetila.

Od 16. siječnja mogli smo pisati neograničeni broj članaka duljine do 250 riječi. U isto vrijeme čitali smo blogove ostalih „maratonaca“ i ostavljali komentare. Teme nisu bile zadane, ali su u pravilima na početku natjecanja predložene sljedeće teme:

 • davanje više prostora učenicima da se izraze, uz smanjivanje vremena predavanja na satu;
 • bavljenje učenicima koji remete rad u razredu;
 • suradnja s kolegama u svojoj zemlji i međunarodna suradnja profesora;
 • teme vezane za nastavu i nastavne materijale.

Dakle, teme blogova morale su biti vezane za neposredni rad u razredu i stručno usavršavanje profesora, pisane na način tako da privuku pažnju drugih sudionika.

Od samog početka natjecanja, čitanje i komentiranje članaka je, iako vremenski zahtjevan zadatak, postao svima drag neformalni oblik usavršavanja. Profesori su raspravljali o teoretskim pristupima nastavi i svakodnevnim problemima s kojima se susreću u razredu. Razmjenjivali su ideje za lekcije i nastavne planove. Puno se pisalo o upotrebi obrazovnih tehnologija u nastavi jezika, pojedinim web 2.0 alatima i njihovim prednostima, ali i drugim blogathon 2temama koje nameće 21. stoljeće, poput cyberbullyinga, korištenja tuđeg intelektualnog vlasništva, zaštite autorskih prava, projektne nastave. Specifični problemi poučavanja pojedinih dobnih grupa, važnost poučavanja kulture, motivacija učenika, važnost i oblici stručnog usavršavanja i mnoge druge teme našle su također put do staza blogathona.

Slika 2. TeachingEnglish blogovi i komentari

Bilo je zanimljivo dijeliti s kolegama mišljenja o omiljenim knjigama, glazbi, ovogodišnjoj obljetnici rođenja velikog engleskog pisca Charlesa Dickensa. Blogathon je bio prilika za učenje o životu ljudi koji rade isti posao u različitim zemljama.

Kao i svaka grupa u kojoj se uči i svakodnevno dijele znanja kroz četiri tjedna, i grupa maratonaca je završila natjecanje s minimalnim spominjanjem pobjede i izbora najboljih blogera, a više s puno iskrenih, često dirljivih članaka, koji su cijeli zadnji dan sadržavali poruke prijateljstva i pozive na buduću suradnju.  

Sad kad su maratonci dotrčali do cilja, na redu je British Council, čiji predstavnici moraju odlučiti koji maratonac zaslužuje prvu nagradu – put na IATEFL konferenciju u Glasgowu u ožujku, sa svim plaćenim troškovima, a koji maratonci dobivaju utješne nagrade u obliku plaćenih troškova sudjelovanja na nacionalnim konferencijama udruga profesora engleskog jezika, online tečaj za profesore po izboru i druge lijepe nagrade.

Kako god odlučili, opće je mišljenje blogathonaca, koje u potpunosti dijelim, da su svi sudionici pobjednici. Svakodnevno pisanje u društvu jednakih, dobronamjerno stručno čitateljstvo, prijateljska atmosfera, pronalaženje istomišljenika  u geografski dalekim krajevima, oduševljenje i novi poticaj za još bolji rad u razredu i s kolegama – svi ovi razlozi čine ovakve prigode za stručno usavršavanje jedinstvenima. Prava je šteta da nas je bilo samo četvero iz Hrvatske! Nadam se da će iduće godine odaziv biti puno veći.

Više informacija možete vidjeti ovdje: Stranica s blogovima.

O čitanju i knjigama, ali i o još puno toga…

zeljka_markovic_bilic

Željka Marković-Bilić

Razmišljajući kako započeti pregled jednogodišnjeg bloganja, svakakve su mi ideje padale na pamet. Jer bila je ovo, za mene, godina velikih previranja u svemu što se tiče školstva pa je možda početna rečenica mogla biti provokativna poput „Ponekad se čini da je bolje pregristi neku misao, nego otvoriti usta“ ili potpuno drugačija poput „Biti učiteljica/učitelj je cjeloživotno učenje“. I obje bi sažele ono što me je toliko zaokupljalo ove godine da sam o tome morala pisati. Kad ste učitelj, niti jedan dan nije jednak, često balansirate na tankoj liniji između oduševljenja i razočaranja tražeći sredinu koja će biti prihvatljiva za sve. Je li to dobar ili loš put, gdje se „u traženju sredine“ nalaze iznadprosječni i ispodprosječni, dilema je koju učitelj sam ne može razriješiti. Može samo pisati o tome.

Godina je započela vječitom temom – pisanjem o kreativnosti. Koje su zamke u razvoju kreativnosti i koliko je vrijeme važan faktor za njen razvoj, kako učitelj može potaknuti razvoj urođene kreativnosti, pisala sam u blogu O kreativnosti (potraga za vremenom). Kako nekoliko dana bez računala može biti povezano s imagevještinom brzog čitanja, nije ni meni bilo jasno dok nisam proučila hrpu materijala o Brzom čitanju. Nažalost, želja da svladam tu vještinu, i dalje je u ladici želja. Ponekad mi se čini da bi bilo bolje da živim bez praćenja domaćih medija jer u njima ima previše neistina, zlobe i podmetanja. Razmišljanja o tome što je i tko uzor današnjoj djeci, navelo me na temu Slika o sebi ili kakve poruke šaljemo djeci.

Krajem siječnja bilo je vrijeme za pisanje o tome Kako napisati čestitku za Valentinovo s nekoliko savjeta koji uvijek dobro dođu te za malo reklame o Školskoj televiziji na velikobukovečki način.

Veljača je donijela školska natjecanja i propitkivanje o njihovom smislu i načinu provođenja pa je Brisanje prašine ili o školskim natjecanjima iznjedrilo i imagenekoliko komentara kolega i kolegica, a ponovno čitanje teksta stvorilo dilemu oko toga što učiniti ove godine. Kako smo u šestom razredu obrađivali glagolske oblike, tako sam pisala i o Hot Potatoesu u nastavi gramatike: uvježbavanje glagolskih oblika.

Tekst Dnevnik Ane Frank i sudbina Lee Deutsch, korelacija hrvatskog jezika i povijesti, jedan mi je od najdražih jer je proizašao kao rezultat uspješne korelacije s predmetom povijesti i temelji se mnogobrojnim izvorima. Objavljen je i na Povijesnom portalu, zahvaljujući njegovom uredniku, kolegi Miljenku Hajdaroviću.

image

U ožujku je zajednička tema bila riječ: u tekstu Ponešto i digitaliziranim knjigama mogu se pronaći poveznice prema stranicama s digitaliziranim knjigama i slikovnicama, a pišući Riječ-dvije o riječi neizmjerno sam uživala u knjizi profesorice Opačić i njenom kritiziranju i ismijavanju pomodnih govornika. Opet sam se bavila i problemima koji muče svakog rimageazrednika. U tekstu Povratne informacije – muke po razredništvu, 2. dio sam na zornom primjeru iz prakse prepričala kako se daje povratna informacija prema savjetima stručnjaka. Zapis Ideja za lektiru Tajni leksikon Želimira Hercigonje uvjerljivi je rekorder po broju pregleda mojih postova, ali ne donosi učenicima najdraži oblik informacija – prepričani sadržaj Smiješak. Namijenjen je drugačijem izvođenju nastave lektire koji je mojim učenicima bio izuzetno zanimljiv.

U travnju me je, s povratkom lijepog vremena, zaokupljala tema Igra – smisao života svakog djeteta. Kako ostati u razredu i uspješno raditi kad vas to isto sunce mami van, a sva osjetila upravo „divljaju“ od želje za aktivnošću, pročitajte u postu Uhvatimo sunce – interpretacija pjesme Tratinčica Ljubice Balog.

Lijepo nas je vrijeme pratilo i na Izletu u Krapinu koji je moja škola organizirala za sve učenike koji su sudjelovali u natjecanjima. Što osmaši misle o knjigama koje su čitali za lektiru, tema je teksta O ukusima ne raspravlja!. Krajem imagesvibnja iz većine se predmeta ponavlja gradivo za završno ispitivanje pa je dobro to ponavljanje učiniti što zanimljivijim. Tražeći kako, na različitim sam stranicama naletjela na različite Online kvizove za male i malo veće (hrvatski jezik) i skupila ih na jedno mjesto.

U lipnju sam prenijela dvije najave: U svijetu bajki o ogulinskom Festivalu bajki potaknutom stvaralaštvom Ivani Brlić-Mažuranić te o akciji Mozaik knjige Kuna po kuna do Antuntuna.

Srpanj je bio mjesec posvećen radionicama za djecu u organizaciji Obiteljskog centra Varaždinske županije – Ljeto u gradu – daleko od mora J u kojima su mame-učiteljice uživale jednako kao i njihova djeca. Priprema i objava posta Što smo slušali kad smo mi bili djeca u mojoj je obitelji izazvala pravo oduševljenje i višemjesečno pjevušenje pojedinih pjesama. U kolovozu smo se nastavili igrati pa je nastao tekst Ljetno prijepodne – recept za radionicu.

Nova školska godina započela je i prije samoga početka, praćenjem Škole medijske kulture u Čakovcu te proučavanjem eLektire o čemu sam pisala u Pogledu kroz prozor. Kako to izgleda kad se učiteljica osim za svoj prvi tjedan, priprema i za prvi tjedan 1. razreda svog djeteta, možete pročitati u postu koji sam, naravno, imagenazvala Prvi tjedan. O pisanju SMS-ova bila je riječ u tekstu Jesmo li esemesovski pismeni ili ne?. Kako se mijenja perspektiva o težini školskih torbi, ali i što sve one sadrže i mogu li dodatni materijali zamijeniti ulogu roditelja, zaokupljalo me u tekstu Promjena perspektive ili o školskim torbama. Rujan je zaokružen temom Što očekujemo od početka? u kojoj je bilo riječi i o programu predškole i o početku prvog i petog razreda.

Listopad je donio traženje novih ideja i motivacija za nastavu jer je upravo motivacija ono što nas pokreće. U postu Nekoliko ideja za korištenje računala u nastavi hrvatskoga jezika podsjetila sam i samu sebe čime bih nastavu mogla učiniti zanimljivijom. Uslijedio je reklamni post Suradnici u učenju u emisiji eHrvatska sa snimkom priloga o našoj zajednici.

Razmišljanja o školskoj zadaći, temama i pripremi za nju, pročitajte u tekstu Školska zadaća, a razmišljanja o različitim aktivnostima koje se nude djeci u postu Izvanškolske aktivnosti ili druženje s roditeljima?. Kako izraditi Plakat u nastavi hrvatskoga jezika, zadnji je post u listopadu.

Zadnja dva mjeseca nekako su svojim temama najviše bila odraz mene kao učiteljice, ali i osobe jer su tekstovi kojima sam se bavila često bili isprovocirani onime što se događalo oko mene i oko učitelja u cjelini. Najprije me izrazito pogodio jedan slučaj u kojemu se našlo dijete koje postiže odlične rezultate – Biti odličan učenik – ponos ili sramota?. Sljedeći je tekst isprovocirala izjava jednog roditeljima o obavezama učenika pa je nastao tekst U savršenom svijetu osim prava postoje i obaveze. Uslijedio je post o manifestaciji Milenijsko čitanje bajki u SOS Dječjem selu Lekenik u koju se uključila i moja škola snimivši čitanje jedne bajke.

Kraj mjeseca dočekala sam u odličnom raspoloženju – moj je, teško motivirajući razred briljirao na satu lektire! O uzrocima zašto, ali i lektiri te problemu i kulturi čitanja općenito, pisala sam u tekstu Iz velegradskog podzemlja – opet o lektiri.

Prosinac je donio famozni tekst o učiteljima u jednim dnevnim novinama i potrebu da kažem što me sve tišti – Biti učitelj – ponos ili sramota?. Sredina mjeseca bila je rezervirana za traženje stranica s E-knjigama, a posebno su me razveselile stranice sa slikovnicama na engleskom jeziku.

Tu završava pregled, dva tjedna prije isteka tekuće godine. Ova je bila šarolika, a moje pisanje najčešće uzrokovano vanjskim poticajima, ponekad pozitivnima, ponekad ne. Kakva će biti sljedeća godina? Voljela bih da svi imaju više vremena za djecu, i roditelji i učitelji, jer smo zajedno u istoj misiji – odgoju i obrazovanju djece. Voljela bih i da medijima postane važnije isticati pozitivne primjere od negativnih. Voljela bih da svi imamo više razumijevanja jedni za druge i želju da si međusobno pomažemo. I da, za kraj, da budemo zdravi i puni radnog elana Smiješak.