Radi imamo fotografije

betka_potocnik

Betka Potočnik

Povzetek

Veliko je trenutkov, utrinkov, pogledov, motivov, ki si jih želimo zapomniti, in to lahko naredimo tudi s fotografijo. Vsak lahko vzame v roke fotoaparat, a veliko več uspeha ima tisti, ki napravo zna uporabljati. Malokdo vzame v roke navodila in jih prebere, zato bom v nalogi opozorila na nekaj osnovnih zakonitosti, ki veljajo v svetu fotografije. Ko se enkrat naučimo razmišljati kot fotograf, lahko naredimo dobro fotografijo z vsakim fotoaparatom.

Za učence, ki jih zanima digitalna fotografija, smo pripravili spletno učilnico. V njej dobijo osnovna navodila o fotografiji, načine fotografiranja, primere fotografij ali na forumu razpravljajo o fotografiji.

Ključne besede: fotografija, spletna učilnica, fotoaparat, motiv, računalnik

1. Uvod

clip_image002Danes v času digitalnih novotarij se učenci pogosto tudi v šoli srečajo s fotoaparatom. Drugače je kot v času slikanja na fotografski film, ko smo bili omejeni s številom posnetkov. Otroci pritiskajo na sprožilec, ob tem pa jih pozabimo naučiti uporabljati aparat. Fotoaparat ni igrača, ampak je kreativno orodje, ki je lahko del katerekoli ure v šoli (fizika, športna vzgoja, likovna vzgoja, biologija…). Učencem moramo dati nekaj osnovnih napotkov, da mu bo fotografiranje v užitek. Zato smo za njih pripravili spletno učilnico digitalna fotografija, kjer najdete osnovna navodila o fotografiranju, primere fotografij, povezave na koristne strani in o fotografijah klepetate s prijatelji ter si izmenjujete mnenja, izkušnje.

2. Prvi sklop v spletni učilnici – Kdaj slikamo?

Pri fotografiranju je pomembno ujeti pravi trenutek. Videti moramo pravi motiv – osebo, žival, pokrajino, rastlino, zgradbo, dogodek … in ga ujeti v objektiv. Učenci radi slikajo živali, a jim pogosto zbežijo. Navajamo jih na strpnost.

imageimage
Slika 1. Motiv – Čebele na cvetu             Slika 2. Motiv – Muca

3. Drugi sklop v spletni učilnici – Postavitev pri slikanju

Otroka učimo slikati iz različnih perspektiv – visoko gor, nizko dol, korak bliže in korak nazaj. Povemo mu naj se vrti okoli motiva in slika iz različnih strani. Naj poizkusi uporabljati različne možne nastavitve.

Ne fotografiramo samo tako, da stojimo neposredno pred objektom fotografije. Poskusimo se premakniti bolj v levo ali na desno, fotografiramo svoj objekt od strani in z žabje perspektive.

imageimageimage
Slika 3. Rame proti fotoaparatu    Slika 4. Roke ob telesu     Slika 5 . Roke stran od telesa

Na sprehod smo z učenci vzeli fotoaparat in naredili nekaj posnetkov. Te smo v razredu med seboj primerjali. V naslednjem poskusu so učenci že sami opozorili na razlike.

Zoom – približevanje

Veliko posnetkov ima glavni motiv nekje globoko v sliki. Otroke naučimo uporabljati zoom, vendar mu ne pozabimo povedati, da isti učinek lahko doseže tudi s preprostim premikanjem svojih nog naprej ali nazaj.

4. Tretji sklop v spletni učilnici Ozadje – Kaj je zadaj?

imagePreprost način za izboljšanje fotografij je preverjanje ozadja fotografije in ospredja fotografije. Otrok naj podrobno pregleda ozadje in premakne svoj motiv ali svoje stojišče, tako da iz glav vaših najbližjih ne bodo ven gledale vse mogoče stvari – naj ne bo moteče.

Slika 6. Različna ozadja

Ko smo z učenci fotografirali, sem opazila, da imajo neverjeten občutek za ozadja.

Ozadja pri portretih

Ozadja povzročajo veliko težav, zato se največkrat odločajo fotografirati osebe na kar najpreprostejšem ozadju. Poznamo črna (za dramatične portrete) in bela (za vse druge portrete) neskončna ozadja, mimogrede belo izpade velikokrat kot sivo. Ti dve rešitvi se večinoma obneseta samo v studiu. Učencem je bolj všeč belo.

imageimage
Slika 7 in 8. Primer temnega in svetlega ozadja pri portretu

5. Četrti sklop v spletni učilnici – Držanje fotoaparata

Pogost problem so neporavnane fotografije. Fotografije z neporavnanimi linijami so lahko zelo igrive in uspešne, a otrok naj ve, da mora poravnati linije preden pritisne na sprožilec. Otrok, ki prvič dobi fotoaparat v roke, težko ve, kako naj ga pravilno drži. Za mlajše učence je držanje težkih fotoaparatov zahtevna naloga. V praksi se je pokazalo, da pozornost preusmerijo iz fotografije na tehniko fotografiranja.

Pazimo: 

 • Z levo roko primemo ohišje fotoaparata.
 • Z desno roko držimo od strani.
 • Desni kazalec položimo na sprožilec.
 • Držimo čim bolj pri miru, ali se naslonimo.

imageimage
Slika 9 in 10. Držanje fotoaparata

6. Peti sklop v spletni učilnici – Vodoravna ali navpična fotografija

Naši očesi sta postavljeni eno zraven drugega, zato smo nagnjeni k temu, da gledamo svet vodoravno. Možgani pa nam omogočajo videti tudi navpične stvari, kot so drevesa in visoke stavbe, ne da bi pri tem nagibali glavo.

Tudi pri fotografiranju lahko slikamo vodoravno ali navpično.

imageimage
Slika 11 in 12. Vodoravni in navpični motov

7. Šesti sklop v spletni učilnici – Pravilo tretjin

imageimage
Slika 13 in 14. Pravilo tretjin

Preprosto pravilo fotografiranja, s katerim seznanimo otroke je pravilo tretjin. Pomembno je, da se objekt slikanja ne postavlja vedno v sredino – le kadar je to zares smiselno. Spodbudimo jih, naj ljudi postavijo izven sredine.

image
Slika 15. Prostor na sliki pustimo v smeri, kamor gledajo

8. Sedmi sklop v spletni učilnici – Skupaj pogledamo fotografije

Ko pride otrok naredit fotografije, se usedimo skupaj z njim za računalnik in jih pregledamo. Skupaj ugotovimo, kje je še prostor za izboljšave, na koncu pa izberemo najboljše in ga pohvalimo – to mu bo dalo nov zalet in veselje do njegovega hobby-a. Photo Filter, Pisaca

9. Osmi sklop v spletni učilnici – Različni načini in situacije

imageVečina kamer ima različne programske načine snemanja kot so: macro, portret, sport itd. Otroku povemo kaj ti programi pomenijo in kdaj jih uporabiti. Tako bo bolje razumel delovanje kamere in posledično osvojil ročni način nastavljanja parametrov. Gumb za izbiro avtomatike nam nudi več načinov fotografiranja.

Slika 16. Gumb – Načini fotografiranja

AVTOMATSKO je največkrat izbrana nastavitev ljubiteljskega fotografa, ko fotoaparat sam poskrbi za vse nastavitve in po potrebi vključi bliskavico.

imageimage
Slika 17 in  18. Fotografije v naravi

PORTRET – nastavitev, primerna za portretiranje oseb. V tem primeru fotoaparat skrbi, da je zaslonka čim bolj odprta in s tem globinska ostrina čim manjša. Zoomiramo in se po potrebi odmaknemo od osebe. Posneta oseba bo na posnetku ostra, ozadje pa zamegljeno.

imageimage
Slika 19 in 20. Primer portretov, ki so jih naredili učenci v podaljšanem bivanju

SKUPINSKA FOTOGRAFIJA je pogosta oblika fotografiranja. Običajno jo delamo na prostem. Boljše je, če se za skupinske slike odločimo na oblačen dan, saj bo osvetlitev najlepša.

Poleg osvetlitve je pomembna tudi postavitev. Največjo napako boste naredili, če boste postavili ljudi v vrste. Raje jih postavite okoli nekega predmeta (posedite jih na primer na kavč, za kavč, ob steber, na klopco v parku, pred avto …).

imageimage
Slika 21 in 22. Primer skupinske fotografije

PANORAMA je namenjena fotografiranju pokrajine.

imageimage
Slika 23 in 24. Pokrajina

 

MAKRO je nastavitev, ki jo uporabimo pri fotografiranju drobnih detajlov (npr. cvetov)

imageimage
Slika 25 in 26. Makro fotografija

ŠPORT – kratek osvetlitveni čas omogoča, da je gibajoč objekt na posnetku oster.

imageimage
Slika 27 in 28. Šport

NOČNI POSNETEK je nastavitev, namenjena slikanju v mraku oziroma ponoči.
ROČNO (M): vse parametre (zaslonka, čas, bliskavica) nastavimo ročno.
ZASLONKA (AV): sami nastavimo zaslonko, avtomatika pa določi osvetlitveni čas.
ČAS OSVETLITVE (TV): ročno nastavimo čas osvetlitve, avtomatika zaslonko.

10. Deveti sklop v spletni učilnici – Fotografija in računalnik

Z učenci posnamemo fotografije, jih skupaj pregledamo, prenesemo na računalnik in uredimo mape, naredimo izbor, spoznamo Photo filtre in Picaso …

To je vsekakor snov za naslednje poglavje.

11. Deseti sklop v spletni učilnici – Fotografija v razredu

Z učenci v podaljšanem bivanju smo kar dva meseca del ustvarjalnega prostega časa namenili fotografiji. Fotoaparat nas je spremljal v učilnici, na prostem, v telovadnici, na sprehodu, pri igri … Kot neobvezno temo smo jo vnesli v izobraževalni proces. Večino učencev je fotoaparat pritegnil, ene kot fotografe, vsi pa so želeli biti na sliki.

Vsak dan smo naredili nekaj fotografij. Ista tema, isti prostor, isto dogajanje… izmenjavali pa so se fotografi. V razredu smo fotografije naložili na računalnik in jih primerjali med seboj.

Z vsako izkušnjo, ki so jo učenci pridobili z fotoaparatom, so postajali bolj kritični. Opazili so podrobnosti in kasneje že znali odpraviti napake pri fotografiranju samem ali pa kasneje z različnimi programi na računalniku, kar pa vedno ni mogoče (glej spodnje fotografije).

imageimageimage
Slika 29. Zakrit obraz      Slika 30. Enega učenca ne vidimo      Slika 31. Svetloba
Napake pri fotografiranju

12. Enajsti sklop v spletni učilnici – FORUM

V forumu si učenci lahko izmenjujejo mnenja in izkušnje.

13. Zaključek

V šoli in doma se otroci pogosto srečujejo s fotografijo. Prav je, da jim pomagamo in jim damo osnovne informacije. V roke mu damo fotoaparat in možnost izkustvenega učenja. Na primerih se veliko naučijo. Spletne učilnice ponujajo dodatno možnost izobraževanja, učenja in pridobivanja izkušenj. Fotografiranju sledi urejanje na računalniku, oblikovanje in izdelava foto-knjig.

Literatura:

 1. Kelby, S. Digitalna fotografija 1. knjiga, Ljubljana, 2009
 2. Kelby, S. Digitalna fotografija 2. knjiga, Ljubljana, 2009
 3. Johnson, N. National Geographic Priročnik za otroke, Ljubljana: Rokus, 2005
 4. http://www.forum-lov.org/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=67 (oktober, 2011)
 5. http://www.eurofoto.si/index.php/blog/items/naucite-fotografirati-otroka (oktober, 2011)

Adventni čas v šoli

betka_potocnik

Betka Potočnik

V mojem delu z naslovom NOVOLETNI IZDELKI predstavljam projektno učno delo v oddelku podaljšanega bivanja za prvošolce devetletke. Opisan je projekt predstavlja izdelavo različnih enostavnih izdelkov. Izdelke smo naredili pri urah podaljšanega bivanja kot del likovne in tehniške vzgoje (ustvarjalni prosti čas).

Delo smo organizirali tako, da smo se razdelili v več skupin glede na posamezne interese otrok. Vsak učenec se je izbral enega od pripravljenih vzorcev glede na svoje želje in izdelal svoj izdelek. Učenci v prvem razredu imajo še težave s striženjem, lepljenjem, obrisovanjem, sestavljanjem delov v celoto in organizacijo dela. Njihova koncentracija je še kratka, zato je delež učiteljeve pomoči z navodili kar precejšen. Učenci pa se hkrati navajajo na medsebojno pomoč.

Opisano projektno učno delo razvija pri učencih tehnično ustvarjalnost, načrtovanje dela in izpeljavo načrta, domišljijo, čut za skupinsko delo, natančnost, vztrajnost, likovno ustvarjalnost in razvija različne ideje za predstavitev izdelkov. Hkrati pa vnaša v šolsko prakso način dela, ki omogoča učencem in učiteljem bolj ustvarjalno in sproščeno okolje. Učence dodatno spodbudi dejstvo, da so izdelki namenjeni »Novoletnemu bazarju«, imajo občutek doprinosa skupnosti in dober občutek da zmorejo izdelke izdelati po učiteljevem navodilu, ustvarjalno in na sebi lasten način.

Učenci so izdelke naredilo dobro, spoznali so se z različnimi materiali, svoj izdelek pa so lahko pokazali na šolskem novoletnem bazarju.. Projekt je bil dobro načrtovan in izpeljan do konca. Učenci in tudi učiteljice smo bile z rezultati dela zadovoljni.

Ključne besede: projektno delo, načrtovanje, ustvarjalnost, striženje, sestavljanje

Summary – Christmas decorations

The paper entitled Christmas Decorations presents the project work of the first form afternoon care. It highlights the making of various products which were carried out during the afternoon care as additional support of art and craft lessons (spare time with creativity).

The work was organized in groups according to the children’s´ interests. Each pupil had a task to make a character from the fairytale. The products were made of various materials which also came in handy for acting out and bringing the fairytale to life. The first form pupils are not very skilled in cutting, folding, drawing, putting smaller pieces in one whole, using the glue stick properly and organizing their work. Their concentration span is fairly short, which requires a fair share of teacher´s help and detailed instructions. However, children slowly learn to offer each other help.

Working in such a way doubtless helps the children to develop technical creativity, sense for making of plans and carrying them out; it deepens one´s sense of group work; it develops children’s´ sense of exact working and one´s persistence; furthermore, it paves the way for art creativity and helps with the development of the new presentation ideas. The school work benefits on account of relaxed and creative environment. Moreover, children are highly motivated by the fact that their products will be put on display at the School Christmas Bazaar. Pupils gain a sense of giving to the community and being able to make a product with the teacher´s help, but yet adding their personal note.

Children made carefully made their products and got to know different materials. In addition, they were able to put their products on display at the School Christmas Bazaar. The project was well planned and carried out with care. The project was of great pleasure for children and teachers.

Key words: project work, planning, creativity, cutting, putting pieces into a whole

1. Uvod

V današnji šoli se še vedno največkrat srečujejo s klasičnim načinom poučevanja. V podaljšanem bivanju pa je možno zastaviti učno delo tako, da imajo učenci večjo možnost samoprispevka. Zelo primeren način dela je projektno učno delo, ki predstavlja nov, celostni pristop do učnih vsebin v šolski praksi, saj so učenci seznanjeni s celotnim postopkom od ideje do končnega izdelka.

Pri letnem načrtovanju dela v podaljšanem bivanju smo se dogovorili, da bomo čas izkoristili za izdelovanje različnih izdelkov. Poseben poudarek smo dali prazničnemu božično-novoletnemu času. Z učenci in učiteljicami podaljšanega bivanja smo poiskali različne revije in poiskali ideje. Vsak oddelek je izdelal voščilnice in vsaj en izdelek, ki je bil všeč učencem. Pripravila sem vzorce, modele in papir. V bližnji tiskarni Medium so nam podarili odpadni papir, šivilja in Trgovska hiša Mencinger pa ostanke blaga.

Naredili smo načrt dela in izvedbe projekta, se razdelili v skupine, se pogovorili o materialu, ki ga potrebujemo pri delu. Pogovorili smo se o pripravi delovne površine, o postopkih dela, o pomembnosti medsebojne pomoči sošolca.

2. Načrt izvedbe

1.1 Problem

Hitri tempo današnjega življenja včasih tolikšen, da starši pozabijo na pomen praznikov in vse redkeje ustvarjajo s svojimi otroki. Zato smo se odločili, da učencem preberemo pravljice in se z njimi pogovorimo o praznikih. Pogovorimo se zakaj so prazniki, zakaj okrasimo domove in kakšna so lahko darila. Pogledamo, kaj lahko naredimo iz različnih materialov, ugotavljamo možnosti uporabe in možnosti kombiniranja. Tako se seznanjamo tudi z orodji za sestavljanje in lepljenje, količino uporabljenega lepila ipd. Z izdelki lahko okrasimo prostore ali jih podarimo. Izkoristimo možnosti za ustvarjanje, okrasimo, naredimo darilo in vse lahko ponudimo na novoletnem prazničnem bazarju.

1.2 Cilji

Učenci naj:

 • se seznanijo s pomenom praznikov,
 • se seznanijo in poimenujejo različne materiale (papir, volna, blago…),
 • se seznanijo z možnostmi kombiniranja z drugimi materiali,
 • po izbranih postopkih izdelajo voščilnice, okraske, darilca…
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • urijo natančno striženje, lepljenje, obrisovanje,
 • razvijajo natančnost in vztrajnost,
 • izdelajo izdelek do konca,
 • pripravijo novoletni bazar.

1.3 Ideja

Preko skupnega pogovora o praznikih so učenci predlagali, da naredimo različne izdelke iz naravnega in odpadnega materiala. Pregledali smo različne ideje in se odločili, da bomo izdelali voščilnico z dodatki iz blaga, obešanko iz jogurtovih pokrovčkov, mobile z prazničnimi motivi in drobne okraske iz papirja.

1.4 Odločitev

Odločili smo se, da bomo načrtovanje in izvedbo izvedli v mesecu novembru in 3. decembra pripravimo NOVOLETNI BAZAR. Vsak učenec je prinesel nekaj naravnega materiala, sredstva kot so lepilo, škarje, leseno palčko in časopisni papir za zaščito delovne površine.

1.5 Izbira gradiv

Izbrali smo naravni material, odpadni material, kolaž papir, karton, blago, pokrov od škatle, leseno palčko.

clip_image002clip_image003
Slika 1. Novoletni bazar 1. stojnica       Slika 2. Novoletni bazar 2. stojnica

2. Opredelitev nalog – načrtovanje

Z učenci smo naredili načrt poteka ustvarjalnih uric. Pregledali smo material, ga poimenovali in se razdelili v skupine.

tablica

ZAKAJ? ( cilji učencev)

 • da se bomo poznali pomen praznikov
 • da bomo naredili zanimive izdelke
 • da se bomo naučili striči, lepiti, sestavljati
 • naredili bomo okraske, darila in pripravili novoletni bazar.

1. Realizacija projekta

1.1 Izvedba načrtovanih nalog

Projekt smo izvedli v oddelkih podaljšanega bivanja. Material in sredstva za delo smo razvrstili v učilnici na mize in jih poimenovali. Razdelili smo se v clip_image004skupine in delali po navodilih učiteljic. Najprej smo delali voščilnice. Pripravili smo trši karton, ga obrezali in prepognili. Nato so učenci so po lastni izbiri dodajali različne podrobnosti blago, šeleshamer, gumbe, izrezke… Največ težav so imeli učenci z izrezovanjem po zarisani črti. Pri sestavljanju izdelka pa so si medsebojno pomagali. Vsem učencem je uspelo narediti lep izdelek. Učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni.

Slika 3. Vzorec predloge

clip_image005clip_image006
Slika 4. Pobarvamo predlogo       Slika 5. Izdelan mobile

Nato smo se lotilo obešanke. Učenci so najprej narisali pobarvali pripravljene predloge. Sledilo je izrezovanje, kjer so imeli več težav. Izrezane figure so zlepili in vstavili nit ter zvezali na paličice. Težave so imeli pri primerni uporabi lepila in sestavljanju drobnih delcev. Učenci so pokazali veliko vztrajnosti.

Vsi smo pridno zbirali jogurtove pokrovčke, katere smo očistili in zravnali. Nekaj pokrovčke smo okrasili z reliefno tehniko, drugim pa z barvami za steklo narisali božično-novoletne motive. Po dva pokrovčka smo nato zlepili skupaj in dobile lepe okraske.

clip_image010clip_image011
Slika 5. Ustvarjamo            Slika 6. Obešanke iz jogurtovih pokrovčkov

Učenci so ustvarjali različne izdelke, ki so jih izbrali na ponujenih na predlogah.

clip_image015Vse izdelke smo pripravili za novoletni bazar na naši šoli. Učenci so sodelovali pri simbolični prodaji na bazarju. Učenci so bili res zadovoljni, videli so jasen rezultat svojega dela, lepe izdelke in lično okrašen prostor. Veselili so se, da so z prodajo izdelkov prispevali k nakupu novih igrač za podaljšano bivanje. Ponosni so bili, ker so jih pohvalili starši, učitelji in ravnateljica.

Slika 7. Smrečiča in Miklavž

Naredili smo različne voščilnice iz odpadnega blaga, ki ga nam je podarila šivilja in papirja iz bližnje tiskarne.

clip_image020clip_image022clip_image021clip_image023
Slika 8. Barvamo    Slika 9. Obešanka     Slika 10. Snežak      Slika 11. Zvezda in Božiček

Projekt je potekal tekoče, brez večjih zapletov. Naredili smo praznične novoletne izdelke in s tem začutili, da je prihajajo prazniki. Cilji so bili doseženi, vsebina je bila primerna, za otroke zelo zanimiva in poučna. Mnenje učiteljic je, da bi podobne projekte še lahko izpeljevali.

Učenci so navdušeni nad skupinskim delom, še posebej če delo učiteljica le usmerja, oni pa so lahko ustvarjalni in domiselni. Takrat ideje kar dežujejo.

4.2 Drugi izdelki

clip_image027 clip_image029 clip_image031 clip_image033 Slika 12. Voščilnice     Slika 13. Voščilnice     Slika 14. Voščilnice      Slika 15. Voščilnice

clip_image035 clip_image037 clip_image039 clip_image041 Slika 16. Pogrinjki       Slika 17. Zvezda           Slika 18.  Zvezdice       Slika 19. Par zvezdic

clip_image043 clip_image045 clip_image047 clip_image049 clip_image051 Slika 20. Obeski  Slika 21. Smrečica  Slika 22. Angel  Slika 23. Škorenj   Slika 24. Angelčki

4.3 Mnenja učencev

Učenci so v projektu zelo dobro sodelovali. Delo jim je bilo všeč, zanje je bilo nekaj novega. O projektu so povedali: – naredili smo res lepe izdelke,

 • težko je bilo izrezovati po črti,
 • izdelke smo prodali in kupili lego kocke.

2. Zaključek

Ure v podaljšanem bivanju lahko učitelj izkoristi tudi malo drugače. Mi smo prebrali zanimivosti o božično – novoletnih praznikih, se pogovorili o okraševanju in obdarovanju. Učence je potrebno usmerjati, da začutijo pomen praznikov.

Projektno učno delo vnaša v tradicionalni način poučevanja nek svež veter. Je zanimiv tako za učitelje in učence, vsi se nekaj novega naučimo. Prispeva h kvaliteti pouka, motivacija učencev strmo naraste, spodbuja njihovo ustvarjalnost in krepi samozavest. Nam je ves projekt zelo dobro uspel.

3. Literatura

 1. Novak, H. (1990): Projektno učno delo, drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS.
 2. Bezjak, J. (1997): Projektno delo pri pouku tehnike, kot uspešna oblika in metoda sodobne inženirske pedagogike. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
 3. Papotnik, A.(1992): Prvi koraki v projektno nalogo. Radovljica: Didakta.
 4. http://www.allfreecrafts.com/christmas/ (november, 2016)

Računalnik za najmlajše – da ali ne

Computer For the Youngest – YES or NO

betka_potocnik

Betka Potočnik

Povzetek

Živimo v času, ko nas na vsakem koraku spremlja sodobna tehnologija. Računalnik in splet nam nudita različne možnosti pridobivanja, utrjevanja in širjenja znanj v šoli in doma. Otroci v tem svetu živijo in vso tehnologijo spremljajo kot samoumevno, saj je prisotna v naših šolah, domovih, torbicah in žepih. Uporaba računalnika je postala nepogrešljiva pri našem delu in vsakdanjem življenju. Računalniška pismenost je pomembna, saj računalnika otroci ne uporabljajo le za igro, temveč je postal zelo pomemben del učnega procesa, pridobivanja informacij, usvajanja različnih znanj, pripomoček pri učenju in raziskovanju. Ne smemo pa pozabiti, da sta računalnik in splet nepogrešljiva pri navezovanju stikov. Torej, naj naše otroke spustimo v digitalni svet ali ne? Je to za njih dobro ali slabo? Koliko, kdaj, kako … so številna vprašanja tako za starše kot za vzgojitelje v vrtcih in učitelje v šolah.

Ključne besede: otroci, računalnik, splet, varnost

Abstract

We live in the time when modern technology accompanies us on every step of the way. At schools and at home computers and internet offer various possibilities of gaining, revising and expanding knowledge. Children nowadays take modern technology for granted since it is present at schools, homes, in bags and pockets. The use of computer has become essential at work and in everyday life. Computer literacy is of great importance since computers are not used only for playing games but also for learning, gaining information and assimilating knowledge. Moreover, they serve as a learning and research tool. We must not forget to mention the social function of computers and internet. Therefore the question remains, should or should we not let our children enter the digital world? Will they benefit from the use or will this be harmful to them? When, how and how much … are question words that occupy parents, prep teachers and school teachers.

Keywords: Children, computers, internet, safety

1. Uvod

Pred nekaj dnevi sem obiskala starejšo gospo, ki je pazila na svoje tri vnuke stare šest, osem in deset let. Zunaj je bil sončen dan, otroci pa – najmlajša pred TV in gleda risanke, ostala dva pa na računalniku. »Veš, zunaj jih ne morem paziti – nadzorovati. Nevarno je. Lahko pripelje avto in koga zbije, lahko jih ogovarja ali nadleguje kak neznanec … Tukaj pa je vse v redu. Sploh ne vem, da so tukaj. Večkrat tako naredimo, ko so pri imagemeni.«

Doma in v šoli bi morali nameniti še več pozornosti varni uporabi računalnikov. Da dostop prepovemo, ni prava pot. Otroke je potrebno opozoriti na nevarnosti, ki jih prinese uporaba digitalne tehnologije.

2. Dostopnost in uporaba digitalne tehnologije

Naši otroci živijo z digitalno tehnologijo in njenim hitrim razvojem. Na televiziji se najprej srečajo z risankami, prek računalnika pa z igricami. Obe obliki preživljanja prostega časa imata pozitivne in negativne učinke na otroke, saj so otroci v predšolskem obdobju izredno dojemljivi, prilagodljivi in hkrati ranljivi.

Pozitivni vidiki uporabe digitalnih medijev v vzgoji predšolskih otrok so:

 • hitra in učinkovita komunikacija,
 • učinkovito izmenimagejevanje različnih dokumentov,
 • hiter dostop do različnih informacij,
 • množica različnih storitev (npr. nakupovanje, dostop do bančnega računa …),
 • možnost objave informacij in podatkov,
 • široka paleta vzgojnih vsebin, shranjenih na digitalnih medijih,
 • digitalni mediji ponujajo simbolni material za ustvarjanje fantazij,
 • uporaba računalnika vpliva na boljši kognitivni razvoj predšolskih otrok.

imageZa mlajše otroke, ki so sposobni intuitivnega učenja in posnemanja, avdio in video pripomočki predstavljajo dobrodošlo popestritev, saj ponujajo široko paleto poučnih vsebin in oblik. Prednost teh pripomočkov je v kontinuirani uporabi skozi daljše časovno obdobje, kar je izredno pomembno pri vzgoji mlajših otrok. Raziskave so namreč pokazale, da imajo predšolski otroci nižje sposobnosti koncentracije, zato je nujno za njihov izobraževalni proces, da poteka kontinuirano in večkrat na teden ter da predstavlja del njihove igre.

Otroci enostavno potrebujejo medijske slike in zgodbe, da predelajo svoje ravnanje v nekih razmerah. Mediji so material ustvarjenega fantazijskega sveta pri otroku. Vsak človek pa potrebuje fantazije in domišljijo, da si ustvari svojo perspektivo sveta, da osmisli svojo prihodnost in razvije sposobnosti učenja.

imageSlika 1. Igra na dvorišču
(vir: arhiv OŠ Križe)

imagePoleg pozitivnih učinkov prinašajo digitalni mediji v naše domove tudi mnogo negativnih posledic:

 • fenomen »izgube dvorišča«,
 • problem ločevanja med realnostjo in fikcijo,
 • premalo gibanja,
 • pretirano igranje računalniških in spletnih igric,
 • pretirano vzbujanje pozornosti,
 • objava neprimernih vsebin o sebi in drugih,
 • izvajanje nasilja nad drugimi,
 • pretirana komunikacija.

imageVse bolj je izrazit fenomen »izgube dvorišča». Za otroštvo prejšnjih generacij otrok je bilo značilno druženje z vrstniki na dvorišču, kar je bilo zelo pomembno. Učili so se odnosov, socializacije, gradili so prijateljske vezi, se preizkušali, prilagajali. Tega več ni. Otroci vse več časa preživljajo pred televizorji in računalniki, varno za zidovi naših domov, vendar nikakor stran od vseh nevarnosti, saj jim je nasilje na zaslonu dosegljivo na klik. (povzeto po Medved Cvikl, B., Otrok in družina: Otroci in digitalni mediji)

Raziskav o tem, kako predšolski otroci razumejo in doživljajo nasilje na zaslonu, za-enkrat še ni veliko. Dokazano je, da otroci dojemajo nasilje na zaslonu drugače kot odrasli. Zaznavanje nasilja je povezano s starostjo otroka in s kontekstom prikazanega nasilja. Mlajši otroci razumejo nasilje kot fizično nasilje s hudimi posledicami. Šele pri petih do šestih letih so tudi sposobni uporabiti znanje, prepričanje in mišljenje realnega sveta ter določiti verodostojnost tega, kar gledajo, ter si ustvariti lastno mnenje.

Poleg negativnih psiholoških vidikov digitalnih medijev je treba poudariti še negativne poglede na fizični razvoj otroka, kot so: slabša motorika, koordinacija, prožnost telesa ter debelost.

3. Varovanje image

Z vidika informacijske varnosti si najverjetneje zastavljate sledeča vprašanja:

 • Kje so shranjena gesla: v datoteki, na mobilniku, morda celo na listku v denarnici ali nalepljena na računalniku?
 • Koliko gesel imamo in kako pogosto jih je potrebno zamenjati?
 • Ali izklopimo računalnik, ko zaključimo delo?
 • Kako je poskrbljeno za informacijsko varnost in kako bi jo lahko izboljšali?

Odrasli naj omejujemo in pojasnjujemo

Negativne posledice, ki se lahko pojavijo ob uporabi digitalnih medijev, so največkrat predvsem posledica neustrezne uporabe. Odrasli smo tisti, ki moramo vedeti, da je bistvo vzgoje pripravljenost in potrpežljivost biti v aktivnem vzajemnem odnosu z otrokom, mu prisluhniti, se z njim pogovarjati tudi o televizijskih in računalniških vsebinah. Nikakor ne smejo biti digitalni mediji nadomestilo za aktivno preživljanje časa z otrokom, ker bodo takrat negativni učinki večji od pozitivnih. Če pa digitalne medije uporabljamo kot dopolnilo pri skupnem preživljanju časa in aktivnem učenju otrok skozi igro, bo učinek navdušujoč, saj ne smemo pozabiti, da je za mlajše otroke najpomembnejša igra.

imageStarši nudijo otroku varnost, zavetje, sprejetost ter ljubezen. Na podlagi tega v otrocih raste zavest pripadnosti, občutek varnosti, sprejetosti in pozitivna samopodoba. Otrok postaja osebnost tako, da skozi družbeno dinamiko oblikuje svoj pogled na svet in sistem vrednot; preverja in prihaja do svojih osebnih spoznanj. Dom tako pomaga otroku, da odraste v harmoničnega človeka, ki je sposoben živeti zadovoljno ter uravnoteženo življenje, skratka, nauči jih oblikovati harmoničen odnos do sebe, do ljudi in do sveta (Merljak, 1995, str. 75).

Aktivno sodelovanje staršev z učiteljem in obratno ima na otroke pozitiven vpliv. To se kaže v bolj­ših učnih navadah, počutju v šoli, učnem uspehu, motivaciji za šolsko delo, zmanjšanju disciplinskih težav. Za otroke je aktivno sodelovanje staršev z učiteljem znak, da starši cenijo izobraževanje ter da jim ni vseeno, kaj se dogaja v šoli in se zanimajo za njegovo delo (Pušnik, 2000, str. 36).

Veliko pozornost v vseh šolskih dejavnostih namenjamo varnosti na spletu in etiki komuniciranja. V ta namen pripravljamo razne delavnice, tematske razredne ure, predavanja za učence in starše. Vsako leto se pridružili aktivnostim ob Dnevu varne rabe interneta.

S prvošolci pa smo skupaj pripravili tudi igro, podobno človek ne jezi se, kjer jih na določenih poljih čaka nagrada ali kazen.

image
Slika 2. Naredili smo igro – bonton na računalniku
(vir: arhiv OŠ Križe)

imageZ učenci se pogovarjamo, kaj je internet, kaj počnemo na spletu, zakaj nas to skrbi, kje so pasti, kako si lahko pomagamo …

Slika 3 – v razredu
(vir: arhiv OŠ Križe)

  Opozorimo jih na:

 • uporabo gesel,
 • nalaganje vsebin, slik, posnetkov … – DOBRO premisli preden objaviš,
 • ne verjemi vsemu, kar najdeš na spletu – preveri podatke,
 • ne pošiljaj verižnih pisem – niso čudežna,
 • če te kdo nadleguje, piše neprimerne vsebine – TAKOJ povej,
 • preveri, če je za imenom res oseba, ki jo poznaš,
 • ne zamenjaj računalnika in igric za prijatelje na dvorišču.

Z oddelki podaljšanega bivanja se večkrat odpravimo v računalniško učilnico in si pogledamo internetno stran www.safe.si in se o njej pogovorimo.

Facebook

Veliko učencev je prijavljenih v različne socialne mreže, največ pa na Facebook. Zato se zimage učenci pogovarjamo, kako lahko zaščitijo svoj Facebook profil in posledično tudi svojo spletno identiteto. Pet ključnih nasvetov, ki pripomorejo k večji zaščiti našega profila, nastavitve pa nam ne bodo vzele več kot 10 minut časa.

Slika 4. Učenci komunicirajo
(vir: arhiv OŠ Križe)

Omogočite varno (HTTPS) povezavo

Varna povezava pomeni, da je povezava med brskalnikom in strežnikom šifrirana.

Ustvarite močno geslo

Vaše geslo naj bo dolgo vsaj 8 znakov in naj vsebuje male in velike črke ter številke. (ne uporabljajte gesel, ki jih je lahko uganiti, npr. ime in priimek, imena otrok, datum rojstva in kombinacije teh podatkov)

Preverite nastavitve zasebnosti

Pozorno izbirajte podatke, slike in video posnetke, ki jih boste objavili.

Obvestilo o dostopu do vašega profila iz druge naprave

Dobrodošla je tudi nastavitev prejemanja obvestila po elektronski pošti, če se kdo prijavi v vaš račun iz druge naprave. Če se vedno vpisujete v Facebook račun npr. s svojim osebnim računalnikom in pametnim telefonom, ju ustrezno poimenujete. Kadarkoli pa se bo kdo poskušal prijaviti v vaš profil z druge naprave, ki ni na seznamu, boste o tem prejeli elektronsko sporočilo.

Aktivirajte 2-faktorsko avtentikacijo

(Avtentifikacija je v računalništvu proces, v katerem se mora strežnik prepričati, da je uporabnik zares tisti uporabnik, za kogar se predstavlja, da je.)

Ob prijavi v svoj profil iz neznane naprave boste vnesli tudi kodo, ki vam jo bo Facebook poslal v SMS sporočilu.

4. Kje najdemo pomoč

Na spletu najdemo tudi veliko strani, kjer najdemo pomoč in odgovore na temo varne rabe spleta, bontona na spletu in nasvete, kako ravnati v določeni situaciji.

5. Zaključek

Kaj torej narediti?

Zaščita računalnika:

 • antivirusni in antispam programi,
 • filtri,
 • omejitev dostopa do spletnih strani,
 • skrb za gesla.

Vzgoja

 • skupno delo in učenje na računalniku,
 • pogovori,
 • spremljanje otroka,
 • informiranost in izobraževanje,
 • sodelovanje staršev in učiteljev.

Programi za omejevanje uporabe računalnika

 • Smart Shutdown,
 • kot dodatek lahko v BIOS sistemu določite geslo za vklop računalnika,
 • Windows – omejitev vstopa,
 • Watchdog

Uporaba računalnika je postala nepogrešljiva pri našem vsakdanjem delu. Vedno pogosteje jih morajo uporabljati tudi otroci, saj to od njih pričakuje šolski sistem. Pomembno je, da odrasli otroku prisluhnemo in poskušamo razumeti namen in upravičenost uporabe računalnika. Delo z računalnikom bi namreč lahko razdelili na učenje in zabavo. Če otrok računalnik pretežno uporablja za iskanje informacij, ga pri tem ni smiselno omejevati.

Pomembni je, da otroke in vse uporabnike opozorimo na spletni bonton – etiko, ki pomeni vzorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga želiš zase. Ne smemo pozabiti, da so na drugi strani resnični ljudje.

Digitalni mediji torej DA. VSI pa moramo paziti, da računalnik ne zamenja branja pravljic, reševanja nalog v otroških revijah, sprehodov v naravo, pogovorov in igre s sovrstniki. Idealno pa je, da z otrokom dosežemo dogovor, ki ga bo spoštoval brez nadziranja in omejevanja.

Viri

 1. Merljak Bratuš, A. (1995). Razmišljanje o sodelovanju med šolo in starši. Šentviška pedagogika, 2, 73-89.
 2. Pušnik, M. (2002). Vloga razrednika v našem šolskem sistemu. V: Pušnik, M. (Ur.), Razrednik v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 7-64.
 3. Spletna stran: Medved Cvikl, B. Otrok in družina: Otroci in digitalni mediji, Pridobljeno, 10.7.2016
 4. Spletna stran: http://www.safe.si/ Pridobljeno, 5. 8. 2016