Sigurniji internet

anamarijaB_majaC_ivanaM

Anamarija Baraba, Maja Čulina i Ivana Marasović

Sažetak

Današnji učenici svakodnevno koriste digitalne tehnologije. U nastavi se također koriste različiti digitalni alati pomoću kojih učenici usvajaju nastavne sadržaje ili ih ponavljaju. Koristeći se računalom koji je spojen na internet učenici mogu doći do različitih informacija, različito se zabavljati, komunicirati i sl. Djeca u ranoj dobi upoznaju računalo, mobitel, tablet, ali i internet. Djeca na internet gledaju kao mjesto na kojem mogu istraživati, ali nisu svjesna da velika količina informacija za njih predstavlja opasnost. Internet može biti sigurno okruženje za dijete, ali djetetu treba pokazati način.

Ključni pojmovi: sigurnost, učenici, internet, društvene mreže, maliciozni programi.

Uvod

Internet je svakodnevica skoro svakog čovjeka. Sve što ne znamo i sve što nas zanima pretražujemo na internetu. Djeca sve češće rješenje problema traže na internetu. Obilježavanjem Dana sigurnijega interneta odlučile smo sa svim učenicima provoditi određene aktivnosti koje smo na kraju sjedinili u jednu knjigu koja se sastoji od dva dijela.

Cilj aktivnosti koje smo provodili je bio pokazati učenicima koliko je važno brinuti se za sebe i za ljude oko sebe na internetu. Iz različitih primjera učenici su izvlačili pouke te načine kako uočiti i kako reagirati na određene opasnosti.

Svi učenici OŠ Poličnik (područne škole i matična škola) su sudjelovali u obilježavanju Dana sigurnijega interneta 8.veljače 2022.godine. Svaki razred je imao određenu temu o kojoj je pisao, odnosno odgovarao na pitanja uz pomoć učiteljica Anamarije Barabe, Maje Čuline te knjižničarke Ivane Marasović. Projekt je nazvan „ Uočimo, reagirajmo i štitimo se na internetu“. Za našu knjigu koristili smo digitalni alat Book Creator. Osim knjige, učenici osmih razreda su napravili „školsku seriju“ pomoću digitalnog alata Powtoon.

Središnji dio

S učenicima se radilo 2 školska sata. 1. sat se s učenicima razgovaralo o temama koje su im bile dodijeljene. 2. školski sat učenici su odgovarali u Microsoft Teamsu i na Padletu na pitanja koja su im bila postavljana. Odgovore su oblikovali kao mali odlomak knjige.

Razredna nastava

Učenici razredne nastave su do veljače iz svojih knjiga naučili dosta o internetu i sigurnosti na internetu. S obzirom na to, svaki razred je pokazao svoje usvojeno znanje kroz odgovore na pitanja koja su se odnosila na Internet i sigurnost na internetu. Učenici su dobili pitanja na papiru, a svoje odgovore su oblikovali kao odlomak koji smo poslije dodali u knjigu.

5. razred

Učenici 5-og razreda stvarali su priču o internetu i društvenim mrežama. Pisali su o prednostima, nedostatcima, ali i savjetima kako se ponašati na društvenim mrežama.

6. razred

S obzirom na to da se u 6-om razredu uči o malicioznim programima, učenici 6-ih razreda pisali su o njima. Predstavili su oblike malicioznih programa i opisali svaki od njih.

7. razred

Učenici sedmih razreda su pisali o cyberbullyingu. Radili su u grupama. Svaka grupa je imala određene smjernice prema kojima su stvorili priču o cyberbullyingu. Definirali su sam pojam te naveli oblike. Osim toga, dvije grupe su osmislile primjere cyberbullinga. Jedna grupa je pokazala primjer cyberbullyinga preko komentara na društvenim mrežama, a druga grupa je pokazala primjer putem whatsappa. Koristili su se Microsoft Wordom kojeg su zajednički mogli koristit preko office 365 za škole.

8. razred

Učenici osmih razreda su izradili „školsku seriju“ pomoću digitalnog alata Powtoon. Učenici su videom prikazali sve ono što knjiga sadrži. „Školska serija“ sastoji se od 4 epizode. Učenici su bili podijeljeni u grupe, a svaka grupa je izradila po jednu epizodu serije.

Poveznica na knjigu:
Uočimo, reagirajmo i štitimo se na internetu

Poveznica za školsku seriju:

1.1 dio
1.2
dio
2.1 dio
2.2 dio

Za kraj

Kada je knjiga bila gotova sa svakim su se razredom čitali radovi. Učenici su bili iznimno zadovoljni svojim radovima i uspjehom.

Zaključak

Naši učenici smatraju kako su jako dobro predstavili svoje znanje koje je potrebno za sigurnost na internetu. Usmjerili su svoje ideje i misli prema drugima kako bi ih osvijestili o važnosti zaštite na internetu. Za sljedeću godinu naši učenici smatraju da bi svoja znanja mogli nadopuniti te kroz još više primjera prikazati kako Internet nije sigurno okruženje, ali da može biti. Kolegama bi preporučili da uistinu shvate koliko nam je Internet potreban, a samim time prihvate i važnost zaštite nas i naših učenika u digitalnom okruženju.

Literatura

  1. Babić,M., Bubica, N., Leko, S., Dimovski, Z., Stančić, M., Mihočka, N., Ružić, I., Vejnović, B. (2019), #Moj portal6, udžbenik informatike u šestom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb
  2. Blagus. J., LJubić Klemše N., Flisar Odorčić. A., MIhočka. N., Ružić. I., Bubica. N. (2020.), e-svijet 1, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Blagus. J., LJubić Klemše N., Flisar Odorčić. A., MIhočka. N., Ružić. I., (2020.), e-svijet 2, Školska knjiga, Zagreb.
  4. Blagus. J., LJubić Klemše N., Flisar Odorčić. A., MIhočka. N., Ružić. I. (2020.), e-svijet 3, Školska knjiga, Zagreb.
  5. Blagus. J., LJubić Klemše N.,Ružić. I., Stančić. M. (2020.), e-svijet 4, Školska knjiga, Zagreb.

Sigurnost na internetu

anamarija_baraba

Anamarija Baraba

Sažetak

Sigurnost na internetu je tema koja se u posljednje vrijeme može čuti sve češće. Krađe identiteta, prevare, gubitak podataka, virusi itd. Opasnosti ima toliko da se u njima vrlo teško snaći, no zajedničko im je to da sve dolaze putem interneta. Učenici od prvoga do osmoga razreda osnovne škole su učenici u dobi od 7 do 15 godina. Oni koriste različitu digitalnu tehnologiju tijekom učenja i spoznavanja svijeta oko sebe. Učenici znaju da postoje opasnosti, ali njih treba osvijestiti kako reagirati na te opasnosti.

Ključni pojmovi: sigurnost, učenici od prvoga do osmoga razreda osnovne škole, internet.

Uvod

Danas možemo pronaći velik broj pravila o sigurnosti na internetu, ali pitanje je koliko ljudi zna da takva pravila uopće postoje. Što se tiče škole, kao obrazovne institucije, i ona sama po sebi „šalje“ dijete na internet. Odnosno, danas je internet dio odgojno-obrazovnog procesa. Obilježavanjem Dana sigurnijega interneta odlučila sam sa svim učenicima provoditi različite aktivnosti kako bi učenici ujedinili, ali i nadopunili, svoja znanja o sigurnosti na internetu i prikazala ih.

Cilj aktivnosti koje samo provodili je bio najprije osvijestiti učenike koliko je stvarno važno štititi se na internetu, ali i kako reagirati na moguće opasnosti.

Svi učenici OŠ Poličnik su sudjelovali u obilježavanju Dana sigurnijega interneta 9.veljače 2021.godine. Svaki razred je imao svoju aktivnost koju su odabrali zajedno s učiteljicom Anamarijom Barabom na satu informatike, a projekt je nazvan „Zajedno za bolji i sigurniji Internet“.

Središnji dio

S učenicima se radilo 2 školska sata. 1. sat se s učenicima razgovaralo o sigurnosti na internetu uz prezentaciju o sigurnosti na internetu, gledali su različita videa o vršnjačkom nasilju te ih se poticalo na razmišljanje i objašnjavanje kako se treba ponašati na internetu. 2. sat su se s učenicima provodile različite aktivnosti za koje su se koristili različiti digitalni alati.

slika 1Razredna nastava

Oni najmanji, od 1. – 4. razreda su radili letke u Microsoft Wordu sa savjetima kako se zaštiti na internetu. Povezali su nastavne teme koje su učili do sada na nastavi informatike te ih ujedinili i iznijeli različite savjete.

Slika 1. Letci učenika od 1.-4. razreda osnove škole

slika 2Slika 2.Savjeti učenika od 1.-4. razreda za sigurnost na internetu

5. razred

Učenici 5-ih razreda su koristili Padlet. Pisali su svoje savjete kako se zaštiti na internetu i kako se treba ponašati.

Poveznice:
https://padlet.com/anamarijabaraba11/vkrm8sp9l1kr4vbg
https://padlet.com/anamarijabaraba11/55ntsl8vyljkjkjc

6. razred

slika 3Učenici 6. razreda izrađivali su stripove. Stripovima su prikazali različite načine kako se zaštititi na internetu i kako reagirati na određene opasnosti. Koristili su digitalni alat Pixtoon. Učenici su radili u malim skupinama. Na kraju smo povezali sve stripove u jednu „zbirku“.

Slika 3. Primjer stripa učenika 6. razreda

Pogledajte video – Naša zbirka stripova.

7. razred

Učenici sedmih razreda su izrađivali plakate. Učenici 7.a razred su plakatom prikazali moguće opasnosti na internetu i načine kako reagirati na njih. Radili su u dvjema skupinama. 1. skupina je opisivslika 4ala opasnosti, druga skupina je opisivala kako reagirati na te opasnosti. Koristili su se Microsoftom Wordom kojeg su zajednički mogli koristit preko Office slika 5365 za škole. 7.b razred je izradio plakat o cyberbullyingu. Zajedno su složili definiciju kao i preporuke za zaustavljanje cyberbullyinga.

Slika 4. 7.a plakat kako prepoznati i kako reagirati na određene situacije na internetu

Slika 5. 7.b plakat o cyberbullyngu

8. razred

Učenici osmih razreda su izradili digitalnu slikovnicu koristeći se digitalnim alatom Writereader. Učenici su uz pomoć učiteljice i knjižničarke Ivane Marasović smišljali tijek radnje, a fotografije u slikovnici su izrađivali sami u alatu Bojanje 3D. Radili su u malim skupinama. Svaka skupina je izrađivala određenu stranicu slikovnice.

Poveznica na slikovnicu: https://app.writereader.com/library/book/b5c395a5-4a24-47da-9f8d-73f7a746a7e3

Za kraj

Na samom kraju, isprintali smo sve radove te ih postavili na školski pano.

slika 6Slika 6. Pano OŠ Poličnik – aktivnosti učenika

Zaključak

Svi učenici smatraju kako su ostvarili svoje ideje, ali i to kako su uspjeli objasniti koliko je važno znati se ponašati na internetu. Za sljedeću godinu, smatraju naši učenici, kako bi im trebalo malo više vremena da prošire ovogodišnje ideje i dopune s još više sadržaja. Kolegama bi preporučili da shvate važnost ovakvih tema, jer je internet svakodnevica svakoga od nas. Koristimo ga za zabavu, učenje, istraživanje i još mnogo toga. Zbog tog razloga treba upoznati učenike sa svim opasnostima i razgovarati s njima o mjerama koje trebamo poduzeti tijekom korištenja interneta.

Literatura

  1. Udžbenici iz informatike od 1- 8 razreda osnovne škole, Školska knjiga
  2. Pogled kroz prozor, https://pogledkrozprozor.wordpress.com/