E učionica–projekt Osnovne škole Gornja Vežica

za darovite matematičare grada Rijeke

alena_dika

Alena Dika

Kaže se da su učenici potencijalno najbolji i najvažniji dio Hrvatskog društva. Svjesni potrebe za ulaganjem u znanje mišljenja smo da je od iznimne važnosti omogućiti našim učenicima da razviju i iskoriste svoje potencijale, što im projektom E učionica i omogućavamo.

Osnovna škola Gornja Vežica u Rijeci, tijekom svog života realizirala se u različitim velikim i zanimljivim projektima, a jedan od takvih je i projekt E učionica. To je projekt namijenjen učenicima koji su tijekom svog školovanja pokazali darovitost na prirodoslovno-matematičkom području. E učionica započinje s radom 1991. godine pod voditeljstvom gospođe Ivane Komen, tadašnje profesorice matematike Osnovne škole Gornja Vežica, a kasnije i ravnateljice iste škole.

Tematska predavanjaProjekt E učionica bio je tada osvježenje i afirmativni korak ne samo za kvalitetniji rad naše škole, već je postao i prepoznatljivi projekt u Primorsko goranskoj županiji.

Riječ je o posebnom obliku izvannastavnog rada sa 80-ak učenika iz osnovnih škola grada Rijeke s kojima radi tim istaknutih pedagoga, osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih profesora iz Primorsko- goranske županije. Predavanja se održavaju dva puta tjedno, srijedom i četvrtkom, u malim grupama i obuhvaćaju sadržaje koji izlaze izvan redovnog nastavnog programa, ali se na njega oslanjaju i nadopunjuju ga. Rješavaju se zadaci logičkog tipa, zadaci iz kombinatorike, složeni i misaoni zadaci, zadaci iz geometrije i aritmetike, zadaci s konstrukcijama, dokazni zadaci itd…

PolazniciPolaznicima E učionice predavanja održavaju različiti profesori. Na taj način učenici imaju priliku osjetiti matematički svijet na različite načine jer svaki profesor u svoje predavanje unosi svoju osobnost i različitim pristupom pridonosi bogatstvu i znanja i iskustva koje polaznici mogu steći.

Zajednica mentora E učionice sastoji se od male grupe osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika i profesora koji su se istakli u svojem stručnom radu, a posebno u radu sa darovitima. Nastojimo birati mentore čiji rad obilježava svestranost, kreativnost i originalnost te poticanje prijateljskog ozračja. Dodatna vrijednost su mentori iz sveučilišne zajednice koji nam omogućavaju neposredan dodir sa svijetom znanosti i aktualnim dostignućima u području matematike.

            Potvrda kvalitete predavanja i entuzijazma stručnog tima je posvećenost polaznika prirodoslovlju kroz njihovo buduće školovanje kao i uspjesi polaznika E učionice na gradskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima iz matematike i to nerijetko među prva 3 mjesta. Neki polaznici E učionice su u svojem kasnijem školovanju bili i članovi tima koji su sudjelovali na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi.

Novi listOsim predavanja, organiziraju se i radionice iz matematike u kojima sudjeluju i studenti Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, a iskustvo neposrednog rada studenata s visoko motiviranim učenicima svakako je dragocjeno za njihov daljnji stručni razvoj. Sudjelovanje studenata u radu E učionice lijepi je primjer „dodane vrijednosti“ studija matematike u vidu suradnje s lokalnom zajednicom.

Ovim projektom nastojimo sustavno zadovoljiti interes darovitih učenika za matematiku, s potpunim uvažavanjem individualnosti svakog učenika. Projekt E učionica promiče učenikovo osobno mišljenje, samopouzdanje i razvija njegovu matematičku kompetenciju. Čast nam je, učenicima koji su iskazali interes za dodatne sadržaje, pokazati matematičke zanimljivosti nekim drugim oblicima nastave s posebnim naglaskom na primijenjenu matematiku te im tako pomoći da budu važni čimbenici napretka društva u cjelini.

BiltenInformacije o našem radu, idejama, radionicama i aktivnostima publiciramo u lokalnim novinama, te diseminiramo među strukom na stručnim vijećima, državnim skupovima i kongresima. Zadnje četiri godine izdajemo i matematički časopis Bilten E učionice kroz koji ostavljamo pisani trag o našoj ljubavi i strasti prema matematici kao i o našoj ljubavi i entuzijazmu u radu s darovitim učenicima.

Prošle školske godine ostvarili smo oko 600 sati predavanja, održali smo jednu matematičku radionicu prilikom obilježavanja Tjedna darovitosti u Rijeci što je primjer suradnje E učionice sa lokalnom zajednicom. Nadalje, sudjelovali smo na Ekipnom matematičkom natjecanju u Puli pri Festivalu matematike koje organizira Matematičko društvo Istra i na taj način promovirali ime i projekt izvan granica Primorsko- goranske županije. Također smo izdali četvrtu po redu publikaciju Bilten E učionice, koja je sastavni dio periodične literature Sveučilišne biblioteke u Zagrebu, dostupna svim ljubiteljima matematike.

Istaknimo još da je kvaliteta projekta potvrđena i neovisnim vanjskim vrednovanjem koje su prije dvije godine proveli studenti Odsjeka za pedagogiju pri Sveučilištu u Rijeci, pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Kovač.

Na svečanoj, dvadeset i petoj obljetnici rada E učionice, održanoj u Gradskoj vijećnici Radionica Kutija maksimalnog volumenaGrada Rijeke 10. studenog 2015. godine promovirali smo uz prigodnu svečanost svoje aktivnosti i publikacije. Svečanost su tom prilikom uveličali i video prilozi profesorice Lidije Kralj iz Osnovne škole Veliki Bukovec, te hrvatskog znanstvenika iz Cerna i višeg znanstvenog suradnika instituta Ruđer Bošković Vuka Brgljevića koji, nažalost, nisu mogli prisustvovati svečanosti. Svečanosti su nazočni bili i gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel te pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj.

Skrb o darovitoj djeci bi svakako u današnjem modernom društvu, morala biti temeljito Diplomaorganizirana i osmišljena, a u svakom slučaju podržana. Ponosni smo na naš projekt E učionice koji živi u našoj školi, Osnovnoj školi Gornja Vežica u Rijeci i zahvalni gradu Rijeci što ovaj projekt podržava i financijski podupire, a nadamo se da će se isto nastaviti i u budućnosti.

Na kraju, još jednom želim naglasiti da su djeca pokretač i temelj ovog projekta. Na nama je, školi, gradu Rijeci, županiji i svim ljudima koji mogu utjecati, da se ovaj projekt nastavi, a sve na dobrobit djece. Na nama je da uživamo u izazovu umijeća da prepoznamo darovito dijete i da s njim radimo. Kaže se da su sva djeca rođenjem darovita, samo treba pronaći put do njih i dati im šansu da se ostvare.