2. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija

zoran_hercigonja

Zoran Hercigonja

Uvod

clip_image002U Varaždinu je uspješno odrađen projekt 2. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije koju organizira Druga gimnazija Varaždin. Konferencija je sufinancirana od strane Ministarstva znanost i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.

Slika 1. Poster konferencije

Konferencija je trajala ukupno tri dana od 23.08. do 26.08. 2017. godine. Ovogodišnja je konferencija, namijenjena učenicima i nastavnicima srednjih škola i sportskih gimnazija, ravnateljima, predstavnicima školskih sportskih saveza, zemalja Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije i drugim srodnim institucijama koje u svom djelokrugu imaju institucionalni odgoj i obrazovanje. Glavni cilj organiziranja Konferencije kao specifičnog obrazovnog, odgojnog, kulturnog i sportskog susreta jeste obrađivanje tema iz područja građanskog odgoja i obrazovanja.

clip_image003
Slika 2. Partner škole

U ostvarenju ovakvog opsežnog projekta, sudjelovale su škole iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije redom: Druga gimnazija Varaždin; Peta gimnazija Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Gimnazija Šiška, Ljubljana, Slovenija; Srednja škola A.B. Šimića, Grude, Bosna i Hercegovina; Katolički srednjoškolski centar Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Druga ekonomska škola Beograd, Srbija.

clip_image005
Slika 3. Instiucionalni i medijski partneri konferencije

Osim partnera škola, u ostvarenju konferencije, sudjelovale su sljedeće institucije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski sabor, Varaždinska županija, Grad Varaždin, MUP Varaždin, Hrvatski školski sportski savez, Školski sportski savez Varaždinske županije, Institut za razvoj tržišta rada, Udruga veterana 7. gardijska brigada PUMA, Udruga» Navijajmo zajedno», clip_image007Udruga «Pametna špica», Županijski nogometni savez Varaždinske županije, Plesna škola Varaždin, NK Varaždin,Ženski rukometni klub Koka Varaždin, Humanitarna udruga «Prijatelj malog doma».

Slika 4. Logo konferencije

Konferencija je provođena pod logotipom tri kruga u pretapanju naziva izvedenog iz inicijala naziva konferencije M.S.O.K. U nazivu MSOK smještena je lopta koja simbolizira sport i ikona studenta koji simbolizira obrazovanje. Za potrebe konferencije, osmišljena je i web stranica: msok.webnode.hr kreirana na besplatnoj platformi webnode. Na stranicama konferencije, moguće je pronaći detaljnije podatke o odravanju konferencije.

Konferencijska događanja

Konferencijske aktivnosti, raspoređene su u vidu pozdravnih govora i predavanja, tribine, radionica i okruglog stola za ravnatelje škola partnera. Konferencijske aktivnosti, provođene su na dvije destinacije: Palača Varaždinske županije i prostori Druge gimnazije Varaždin.

Dana 24. kolovoza u Palači Varaždinske županije održani su pozdravni govori i predavanja od kojih valja istaknuti: župana Radimira Čačića, gradonačelnika Ivana Čehoka, dožupana Tomislava Paljaka, ravnatelje škola partnera iz Slovenije, BiH i Srbije i njihovo predstavljanje škola, dr.sc. Sašu Petara, dr.sc. Miroslava Huđeka, mr. Olgicu Martinis, Tatjanu Novak, Ružicu Šimunović. Teme izlagača bile su vezane uz građanski odgoj, dobre prakse provođenja sportskih programa u školama, zdravi život i zajednički projekti na području grada Varaždina i šire te mnoge druge teme koje se tiču osposobljavanja mladih za tržište rada i osiguravanja budućnosti¸kroz djelovanja u centrima za izvrsnosti.

clip_image009

Slika 5. Pozdravni govori i izlaganja u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije

Istog dana u prostorima škole Druge gimnazije Varaždin, održana je edukativna tribina pod nazivom „Pametna špica“ na temu Za što danas obrazujemo učenike? kojoj su nazočili nastavnici i učenici Druge gimnazije Varaždin, učenici škola partnera i ravnatelji škola partnera.

Drugog dana konferencije, u prostorima Druge gimnazije Varaždin, održane su radionice u tri edukativna modula. Radionice su bile namijenjene nastavnicima i ravnateljima škola partnera. Također je odrađena i radionica za učenike u sklopu projekta „Navijajmo zajedno“.

  • Modul I. Zdravi životni stilovi [nositeljica modula: mr. Olgica Martinis ]
  • Modul II. Mobilnost i poduzetničke kompetencije nastavnika u 21. stoljeću [nositelji modula:mr.sc.Tomislav Ogrinšak, Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.]
  • Radionica: Osiguranje bolje razvojne i karijerne perspektive učenicima kroz projektne suradnje u zajednici [nositelj:Antonio Matković, glavni tajnik Instituta za razvoj tržišta rada]
  • Modul III: Slobodno vrijeme učenika i školski sport [nositelji modula: Jozo Škegro, prof., mr.Olgica Martinis]
  • Radionica za učenike: Uloga zajedništva u navijanju na sportskim terenima [nositeljica: Morana Delač]

Kao završetak svih aktivnosti, održan je okrugli stol kojem su prisustvovali ravnatelji srednjih škola partnera.

Zaključak

Projekt 2. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije poziv je na zajedničko kontinuirano djelovanje kako bi ojačali asertivne stavove u vidu savladavanja prepreka i izazova modernog vremena i budućnosti koja donosi neprestane promjene.