Mato Lovrak u Školi za život

nikolina_marinic

Nikolina Marinić

„Poznato mi je, kako se novo i napredno ne prihvaća odmah i lako već sporo, uz otpor i borbu. Naročito nastojanja s područja prosvjete i kulture. Uvjeren sam da će rodno moje mjesto Veliki Grđevac, poznato inače kao gospodarski napredno, u kraćem vremenu postati isto takvo i na području prosvjetnog i kulturnog rada.

Obrazovanje i odgoj, stečen u osmogodišnjoj školi pomoći će djeci, da se prije razviju u obrazovane ljude i karakterne ličnosti. Način i metode, na koji danas naša djeca u školi stiču znanje, bolji su i lakši od nekadašnjega. Učenja napamet, “bubanja“ iz škole nestaje. Zamjenjuju ga metode, po kojima učenici sami istražuju, pronalaze, ispituju, proučavaju. Ne podaje se djeci ništa gotovo, već se traži od njih, da samoinicijativno od svoje volje angažiraju sve svoje duševne sposobnosti za sticanje znanja. Razvijaju se time u misaone, aktivne, agilne i energične radne ljude. I odnos između škole i učenika je drugačiji. U djetetu se poštuje ličnost čovjeka. Volju za radom, napredak i uspjeh njegov ne postiže se šibom, strahom i prijetnjama već apelom na dječje srce, na njegovu svijest. Razvija se u djece osjećaj društvene dužnosti i odgovornosti. Svakom od nas sviđa se, kad čuje ovakve riječi današnjeg djeteta: ‘Primam obvezu!’

Nastoji se oko toga, da nam škole ne budu kule, odvojene po strani života, već da su njen društveni dio, kojim struji ista krv i bije isti životi puls. U pravilno smišljenom radu, mislim stvarna, a ne formalna povezanost škole sa životom sela, donijeti će velike rezultate.“

Mato Lovrak

Mato Lovrak i Škola za život

Već trideset i drugu godinu u Osnovnoj školi Mate Lovraka, u rodnom selu Mate Lovraka, Velikom Grđevcu, održavaju se Lovrakovi dani kulture. Manifestacija koja je poznata u cijeloj Republici Hrvatskoj, a i šire, ove je godine uistinu bila posebna radi obilježavanja 120 godina rođenja Mate Lovraka i 45 godina njegove smrti. Tradicionalno se, u sklopu Lovrakovih dana kulture, 31. svibnja 2019. održao i stručni skup Mato Lovrak u Školi za 1život namijenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima. S obzirom da je Osnovna škola Mate Lovraka Veliki Grđevac škola u eksperimentalnom programu Škola za život, stručni je skup bio osmišljen u skladu s odrednicama Škole za život: primjenjivost novih kurikuluma i metoda i strategija poučavanja, povećavanje kompetencija učenika u rješavanju problema te povećanje zadovoljstva učenika i učitelja te njihova motivacija za aktivno sudjelovanje u učenju.

2U radu stručnog skupa sudjelovalo je sedamdesetak učitelja i stručnih suradnika, uglavnom iz Bjelovarsko-bilogorske županije. O eksperimentalnom programu Škola za život i svemu što je učinjeno u proteklih godinu dana te uvođenju kurikuluma u ostale škole u uvodnom je izlaganju govorila pomoćnica ministrice Lidija Kralj.

Plašt stručnjaka

Nakon uvodnog izlaganja učiteljima je predstavljena inačica metodičkog pristupa plašt stručnjaka kojega obilježava uporaba imaginarnog konteksta u cilju poticanja aktivnog, suradničkog i iskustvenog učenja, rješavanja problema i povezivanja sa stvarnim kontekstom, međuprožimanje različitih predmeta i međupredmetnih tema i aktivno razvijanje znanja i vještina.

Plašt stručnjaka osmislila je dramska pedagoginja Dorothy Heathcote sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a prilagodio Luke Abbot početkom 2000. za pragmatičnu uporabu u poučavanju; tijekom početka prošlog desetljeća metoda se proširila po Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu i Sjedinjenim Američkim Državama. Učitelji u timu (ili individualno) planiraju zamišljeni kontekst u kojem učenici preuzimaju ulogu članova stručnog tima koji treba riješiti problemski zadatak koji im zadaje “naručitelj”; naručitelj može biti ravnatelj muzeja koji zadaje stručnom timu da istraže egipatske piramide, privatna osoba koja angažira stručni tim da istraži zašto je potonuo Titanik ili načelnik lokalne zajednice koji traži izgradnju mlina.

Tijekom procesa učenici su svjesni da su uključeni u zamišljeni svijet (“kao da”) koji im služi za postavljanje problemskog zadatka u kontekst stvarnog svijeta. Učitelj i učenici u svakom trenutku mogu izaći iz zamišljenog svijeta i reflektirati se na procese učenja koje prolaze potičući metakogniciju.    

Riječ stručnjak u nazivu metode ne znači da su učenici stručnjaci u stvarnom svijetu, nego u fiktivnom. Preuzimaju odgovornost i ulogu unutar određenog tima; u ulozi je i učitelj koji surađuje s učenicima, nenametljivo ih vodi u radu i pomaže im u donošenju odluka kroz 3raspravu i razgovor.

Stvaranje fiktivnog svijeta u kojemu učenici eksperimentiraju u donošenju odluka, rješavanju problema, radu u timu, preuzimanju odgovornosti za svoj dio posla sigurna je zona u kojoj se učenici bez straha mogu okušati, vrednovati svoj rad i naučiti ne samo o materiji, nego o odnosima i o sebi.

U nastavku stručnog skupa uslijedila je radionica koju su na temelju metodičkog postupka plašt stručnjaka osmislile članice mentorskog tima Alenka Bujan, Darija Dasović, Nera Đonlić, Sanja Janeš, Gordana Košćec Bousfield i Nikolina Marinić.

4Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak

„Sve se ovo događa u selu. U nizini uz rijeku. Prvi je dan u mjesecu lipnju. Rano ujutro. Lastavice su izletjele iz staja. Pjevaju na granama oraha u oborima. 

Polje je bilo još mokro od kiše. Pero gazi vlažnu travu bosim nogama. To mu je godilo. Imao je vrućicu. Sjećao se svega, što je sinoć otac majci govorio dugo u noć: „Ljudi su u našem selu nerazumni. Na rijeci imamo od vajkada stari mlin, vodenicu. Mlin je seoski, zadružni. Zajedničko je to imanje svih nas. Pa što je s mlinom? Eno ga već šest godina svega zarasla u drač. Trune. A zašto? Samo zato, što se most preko potoka, koji utječe u rijeku, provalio i ne može se kolima prijeći preko jarka u mlin. Neki su seljaci bili zato da se most popravi, a drugi su se tome protivili. Bogati vlasnik parnog mlina spretno je to iskoristio. Podmitio je neke ljude u selu rakijom i drugim mitom. Ovi su stvorili stranku koja nije htjela popravljati most. Svi su prešli mljeti u parni mlin, a svoju zadružnu vodenicu ostaviše. I mlinar je napokon morao napustiti mlin. Odselio se u drugo selo. Zašto? Zato što je rakija tako razjarila ove dvije 5stranke u selu da je pola sela mljelo u jednom, a pola u drugom susjednom parnom mlinu, a u svom zadružnom nitko živ! Kad bi mlinar sam i popravio most, seljani opet ne bi kod njega mljeli, pa on ne bi mogao živjeti. Zato ni jedan mlinar nije više htio zadružni mlin. Bojali su se mržnje u selu. Nahuckani su seljani ratovali jedni protiv drugih. U isto su vrijeme dvostruko skuplje mljeli u susjednim parnim mlinovima, a naš je zadružni mlin do krova obrastao u korov.“

Radionica Izrada mlina

Nakon pročitanog ulomka dječjeg romana sudionici su podijeljeni u četiri grupe i dobili su upute:

Zadatak je vašeg tima da u sljedećih 150 minuta: 

1. isplanirate izgradnju mlina 

 • odaberete lokaciju s obrazloženjem zašto 
 • odredite svrhu izgradnje mlina
 • izradite financijsku konstrukciju za izgradnju mlina (od otkupa zemljišta preko izgradnje mlina do uređenja okoliša)

2. izradite idejno rješenje mlina (nacrt i maketu) 

3. predstavite projekt lokalnoj zajednici  

 • kreativno i originalno

4. dokumentirajte cijeli proces  

Unutar stručnog tima podijelite se u male timove i organizirajte svoj rad. Na raspolaganju vam je sve što pronađete u učionici, a i izvan nje. Surađujte i s drugim timovima.

Samostalno su se unutar timova podijelili na manje timove i rasporedili zaduženja te na taj 6način postali stručnjaci za svoje područje. Rezultat rada četiri tima bio je izrađena maketa mlina, dokumentacija cijelog procesa i kreativna i originalna prezentacija mlina u turističke i edukativne svrhe.

Svaka je od grupa dobila dodatne upute vezane uz pojedine etape radioničkih zadataka te neposrednu pomoć voditeljica.

Plan izgradnje mlina

Odlučili ste izgraditi mlin na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije. Analizom geografske karte navedenoga prostora odaberite lokaciju koja je po vašem mišljenju idealna za izgradnju mlina.

Imajte na umu da je cilj gradnje mlina prije svega njegova valorizacija u edukativne i turističke svrhe pa je kod odabira lokacije potrebno zadovoljiti sljedeće lokacijske faktore:

 • prometna dostupnost
 • atraktivnost lokacije
 • postojeći turistički potencijali okolnog prostora

Za gospodarsku održivost mlina važna je udaljenost glavnih turističkih emitivnih područja, tj. područja iz kojih očekujemo dolazak potencijalnih posjetitelja. Procijenite koja su to područja i koji profil turista očekujete te koje im aktivnosti možete ponuditi.

Prikaz, opis i obrazloženje odabira lokacije iskoristite u predstavljanju projekta.

U radu možete koristiti:

1. preglednik ARKOD 7

2. Digitalne geografske karte Google maps (naročito pogodne za pregled šireg prostora, određivanje udaljenosti, istraživanje potencijala prostora, street view opcija…)

Za dokumentaciju procesa izrade sudionicima je ponuđena mogućnost izrade bloga.

Jedan od načina promocije, ali i praćenja procesa pripreme i izgradnje mlina je izrada mrežne stranice.

Mnogo je načina na koji se stranice mogu brzo i jednostavno napraviti. Jedan od njih je 8izrada bloga.

Za izradu bloga potrebno je osnovno znanja rada na računalu i internetu te gmail korisnički račun te prijava na https://www.blogger.com/

U dogovorenom vremenu od 150 minuta sve su skupine izložile svoje makete, tijek procesa izrade i prezentirale svoj mlin u edukativne ili turističke svrhe.

910111213

Nakon radionice uslijedila je refleksija sudionika i voditelja tijekom koje su razgovarali o mogućnostima i potencijalima ovakvog načina planiranja poučavanja. Razgovarali su o ishodima predmetnih kurikuluma koji su obuhvaćeni ovakvim pristupom, očekivanjima međupredmetnih tema te vještinama koje učenici mogu razviti radom u ovakvoj radionici.

1415171816

19

 

Sudionici su vrednovali svoje sudjelovanje u radu, kolegijalno vrednovali članove svoga tima i dali povratne informacije voditeljicama radionice.

 

20212322

Zahvaljujemo ravnateljici Marini Balen i učiteljicama i učiteljima Osnovne škole Mate Lovraka na dobrodošlici i na pozivu.

"Od kurikuluma do izvedbenog kurikuluma – engleski primjeri"

lidija_kralj

Lidija Kralj

IMG_20160602_161154

Britanska ambasada i udruga “Suradnici u učenju”, uz podršku CROZ-a organizirali su stručni skup “Od kurikuluma do izvedbenog kurikuluma – engleski primjeri” na kojem su predavači bili učitelji iz Ujedinjenog Kraljevstva s višegodišnjim iskustvom poučavanja Informatike i Uporabe IKT u osnovnim i srednjim školama. Poseban dodatak stručnom skupu bilo je predstavljanje robota STEMI-ja i mogućnosti njegovog korištenja u primjeni novog kurikuluma. Teme kojima smo se bavili bile su: izazovi kurikuluma, Informatika u nižim i višim razredima osnovne škole te srednjoj školi, poučavanje programiranja i učinkovita uporaba IKT.

 

Pogledajte kako su skup najavili

Mark Armstrong, Head of Political Section British Embassy

Lidija Kralj, dopredsjednica udruge “Suradnici u učenju”

James Langley, predavač iz Velike Britanije

James Langley već 11 godina radi kao učitelj razredne nastave, stručnjak u području učinkovite primjene IKT u obrazovanju, savjetnik za e-Sigurnost, profesionalni razvoj učitelja te je nositelj niza certifikata za obrazovne tehnologije (CEOP, Apple, Purple Mash itd). Od 2016. vodi neovisnu savjetničku tvrtku Langley Associates.  Jedan je od osnivača bMobLe konferencije (Bradford Mobile Learning Conference) te promiče uporabu IKT s najmlađim učenicima u i izvan škole (primjerice Geocaching). Posvećen je poučavanju kroz igre (Games Based Learning) te podizanju učeničkih postignuća uporabom novih tehnologija. Jamesa možete lako pronaći na Twitteru @langleyassoc.

Raymond Chambers, predavač iz Velike Britanije

Raymond Chambers je glavni učitelj Informatike (Computer Science) u Brooke Weston Academy. Poučavanjem se bavi 9 godina, a diplomirao je računalstvo uz pohvale na De Montfort University. Koristi se različitim tehnologijama u poučavanju Informatike te često obučava učitelje u području programiranja i implementaciji novog kurikuluma. Voli se koristiti Minecraftom kako ni objasnio logičke sklopove te če

sto koristi “unplugged” metode poučavanja Informatike bez računala.  Raymonda ćete lako pronaći na Twitteru @lanky_boi_ray

IMG_20160603_114306

Iako je teško prenijeti dojmove sa skupa na kojem su najbolji dijelovi bili čuti iskustva iz prakse iz prve ruke, postavljati pitanja, uspoređivati naše i englesko školstvo pokušat ćemo vam opisati barem neke od aktivnosti.

Unplugged aktivnosti

Započeli smo s komunikacijskom igrom “Prevođenje” u kojoj sudionici u paru komuniciraju te jedan drugome prenose informacije o slici. Jedna član para vidi i opisuje sliku, a drugi je treba nacrtati. Naravno uz različite smiješne interpretacije sudionici su se dosjetili i kako upotrijebiti svoje prethodno znanje, primjerice o pravokutnom trokutu, okomicama i slično.
Pri provođenju ove aktivnosti (a i svih ostalih) odvojite vrijeme za analiziranje strategija, tako da učenici pojasne na koji način su “čitali” sliku i “prevodili” je u upute drugom članu para.

Prikaži album

Sljedeća aktivnost bila je “Ljudski robot” u kojoj su surađivale grupe od 3-4 člana. Zadatak je bio napisati upute koje će našeg ljudskog robota (1 član grupe) dovesti od mjesta A do mjesta B u učionici, bez ozljeđivanja i sa što manje grešaka. Sudionici su najprije procjenjivali udaljenosti i kutove, a nakon prvog testiranja počeli su robotu dodavati senzore (ispružene ruke). Zadatak se provodio tako da su nakon prvog testiranja programa, popravljali program i započinjali njegovo izvršavanje od početka. Svrha ove aktivnosti je uvođenje i objašnjavanje naredbi i algoritama.

Prikaži album

Da nisu sve aktivnosti jednostavne, ali i da programiranje (algoritamske strukture) možemo objasniti i na dinamičan, zabavan način pokazala je aktivnost “Vrijeme je za ples”. Posebna vrijednost ove aktivnosti bila je u tome što je Ray certificirani trener irskog plesa te u Engleskoj vodi profesionalne treninge plesa. James je uz Raymondovo plesanje i poučavanje plesnih koraka objasnio nizove naredbi, ponavljanje i petlje.

Prikaži album

Naravno, kakvo bi to bili stručno usavršavanja iz Informatike da se nismo pozabavili i binarnim brojevima. Ray je pokažao jednostavan način izrade tablice mjesnih vrijednosti i pretvaranja binarnih brojeva u dekadske pomoću jednog komada A4 papira. Pogledajte na fotografijama i sve će vam biti jasno 🙂

Može i s računalom

Da ne mislite da smo isprobavali samo aktivnosti bez struje, evo i nekoliko za koje su vam potrebna računala i još ponešto.

Analiziranje igre (Game deconstruction) je aktvnost u kojoj učenicima uz odabranu igru dajete i popis stvari na koje trebaju obratiti pažnju. Primjerice popis može biti ovaj:

 • Ime igre
 • Glavni lik
 • Negativac
 • Algoritam gibanja
 • Objekti koje treba izbjegavati
 • Algoritam bodovanja
 • Kako pomicati objekte
 • Što se događa pri sudaru
 • Kako se gubi
 • Kako se pobjeđuje
  a mi smo ga isprobali analizirajući igru Donkey Kong.

Nakon toga red je bio za ozbiljnije programiranje u Scratchu. Pokušali smo napraviti svoju verziju igre Frogger Classic, više ili manje uspješno 🙂 ali svakako vrlo poticajno i zarazno (čak i za mlađe sudionike).

Prikaži album

Pogledajte još neke sadržaje za programiranje koje preporučuju James i Ray:

www.code-it.co.uk
www.langleyassociates.com
http://barefootcas.org.uk/
http://www.scratchjr.org/teach.html
www.goqr.me
http://scratched.gse.harvard.edu/

Posebno iznenađenje bilo je kad je Ray iz kofera izvadio dvadesetak micro:bitova (BBC micro:bit) koje su ove školske godine dobili svi učenici sedmih razreda. S oduševljenjem smo ih okretali na sve strane, uočavali što se gdje spaja i s dječjim entuzijazmom prionuli istraživanju i programiranju.

Za programiranje micro:bitova imate na raspolaganju četiri sučelja: Microsoft Block Editor, Microsoft Touch Develop, Code Kingdoms JavaScript i Python tako da je prikladan i za početnike i za zahtjevnije učenike.

Izrezak

Isprobali smo kako osvijetliti smješkića na micro:bitu, a onda i kako ispisati svoje ime. I ovih nekoliko vježbi bilo je dovoljno da se svi jako zainteresiramo za microbitove i poželimo ih što prije imati u svojim školama.

Kako bismo gostima iz Velike Britanije pokazali da se i u Hrvatskoj događaju zanimljive stvari pozvali smo u goste Marina Trošelja i robota STEMIja koji su brzo privukli pažnju i domaće i strane publike koja je izvadila mobitele i tablete te počela snimati STEMIja pri vježbanju joge. STEMI je zaista pravi maneken 🙂

Prikaži album

Kontinuirani profesionalni razvoj

Za kraj su nam James i Ray ispričali kako kod njih izgleda profesionalni razvoj učitelja. Naime, u Engleskoj svaka škola planira stručna usavršavanja, poziva predavače i trenere koji drže edukacije za učitelje, ali i učenike i roditelje. Kako i James i Ray često provode takve edukacije pokazali su nam koji su važni elementi i karakteristike dobrog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

 • Suradničko
 • Podržano stručnim znanjem
 • Usmjereno prema onome što želimo postići s učenicima
 • Vremenski održivo
 • Istraživati primjere isprobavanja novih pristupa

good-cpd

Više o profesionalnom razvoju učitelja informatike možete pronaći na stranicama Quick Start Computinga.

Pogledajte i sve ostale primjere dobre prakse koje je James Langley podijelio s nama.

Povratne informacije

Pogledajte što su sudionici rekli i napisali o ovom stručnom usavršavanju – mislim da ćemo Jamesa i Raya vrlo rado ponovno pozvati u goste 🙂

Zondle radionica – 8. stručno-metodički skup Pula 2013.

mirelaP_milanaA_BosiljkoD

Mirela Puškarić, Milana Arbutina i Bosiljko Đerek

O nama…

imageMi smo TIM…to je ključna riječ koja nas opisuje, troje učitelja, 2 x (matematika i fizika) + 1 x (matematika i informatika) = 3 x matematika+2 x fizika+1x informatika.

Ubitačna kombinacija, noćna mora svakog osnovca… a opet, vole nas. Spontano smo postali tim, nekako je sve lagano išlo jedno ka drugom. Čak i ovaj članak pišemo timski, zajedno koristeći Google docse, jer zajedno je sve lakše.

Što je Zondle?

Zoimagendle je on-line platforma za učenje putem računalnih igara. Namijenjen je učenicima, učiteljima i roditeljima. Jednostavan i siguran za upotrebu. Predstavlja dobru potporu učenju i poučavanju. Ima mogućnost praćenja rada (tj. napretka) svakog učenika.

O Zondle-u je bilo već govora u ovom digitalnom časopisu, a sigurni smo da će govora biti i ubuduće. Program je pun potencijala, a uz to je i besplatan.

Kao dokaz tome, osvrnimo se malo na statistiku:
Broj korisnika: 430,000 – rast od 2000 korisnika dnevno!!
Pitanja kreirana od strana učitelja: 1 250 000 (na više od 40 jezika).
Broj odgovora na pitanja od strane učenika: više do 50 000 000 (samo u listopadu 2013. zabilježeno je 10 000 000 odgovora ).

Kako su tekle pripreme?

Bili smo jako uzbuđeni što ćemo održati radionicu na Metodičkom skupu na državnoj razini. Znali smo da se trebamo dobro pripremiti. Naime, nama je to ipak bilo prvi put – na tako visokoj razini.

Već smo mi održali nekoliko radionica u školi, za kolegice iz škole i zainteresirane učiteljice iz drugih škola.

Te prve radionice su zaista dobro prošle, radilo se u vrlo opuštenoj atmosferi. Možda je to uvijek tako kada radiš i dijeliš znanje o nečemu što stvarno smatraš dobrim i korisnim. Kolege smo zainteresirali, zondlificirali, a nakon radionica, dijelili su isto oduševljenje Zondle-om, kao i mi.

Uključili su se učitelji različitih predmeta: hrvatskog, fizike, zemljopisa, glazbenog te učiteljice razredne nastave, pedagozi pa i nekoliko roditelja (različitih zanimanja). Uglavnom, jedna potpuno nehomogena skupina. Tada smo po prvi put primijetili kako za ovakav tip radionice jedna osoba nije uopće dovoljna, potrebno je više ljudi, što zbog brojnih upita sudionika što zbog predavača koji se povremeno gubio Winking smile. Svaka naša radionica je bila izuzetno dinamična… nakon svake radionice bili smo potpuno ispražnjeni, mentalno i fizički. Bio je to, odličan osjećaj!

Učitelji matematike oduvijek su bili posebna vrsta.

Analitički umovi, koji uočavaju sve prednosti i nedostatke programa i predavača. Ništa nismo smjeli prepustiti slučaju. Planirali smo danima. Sama prezentacija je bila možda dvadeseta verzija. Mi kao tim super surađujemo tako da smo na prvom našem “aktivu” napravili kostur koji smo nadograđivali. Napravili smo prezentaciju i na našim mladim asistentima u nastavi, željnim znanja, isprobali i na taj način uočili poneki nedostatak, dobili konstruktivne kritike i par zanimljivih pitanja kojima smo mogli obogatiti prezentaciju. Naravno, time smo testirali i vremenske okvire unutar kojih se nešto može odraditi.

Na kraju smo napravili sažetak prezentacije i ispisali kao mali vodič za naše polaznike. To se pokazalo posebno korisnim: ne prate svi jednakim tempom, nekima se žuri, neki imaju vrlo razvijene ICT vještine pa im je prosječan tempo spor, prespor, čini ih razdražljivima čak i vrlo nervoznima. Smile

Sama radionica započela je upoznavanjem sudionika o osnovnim značajkama platforme Zondle, zbilja kratak uvod, ali opet dovoljno informativan.

Slijedeće je bilo napraviti postupak registracije pojasniti kako dodavati učenike, učitelje, tj. kako biti pravi administrator svoje škole. Završni zadaci su bili napraviti vlastitu temu, koristiti već gotove teme, zadati temu skupini učenika i slično.

image

Ova završna faza koristila je i kao demonstracija mogućnosti platforme, tj. mogućnost kreiranja različitih tipova zadataka. Šećer za kraj bio je prikaz mogućnosti praćenja napretka učenika, jedna, zaista snažna osobitost Zondlea. Napokon idealna prilika steći uvid u stvarni napredak u učenju! Zondle, naime daje mogućnost vidjeti koja pitanja su pojedinom učeniku bila najteža, koliko puta je prešao kroz neku temu, kad se to dogodilo…ma jednostavno impresivno.

U samom finalnom dijelu radionice pokušali smo odgovoriti na većinu postavljenim pitanja, prezentirati i neke isto tako impresivne značajke poput TEAM PLAYA kojeg je moguće napraviti u različitim kombinacijama (razred, razredi iz različitih škola – koje čak ne moraju biti u istoj državi). Naš cilj – zainteresirati, bio je definitivno ostvaren. Iako namjerno nismo pokazali sve mogućnosti, na kraju smo doslovno bili bombardirani pitanjima.

Sad kad je sve prošlo odlično, istodobno je i lako i teško pričati o svemu. Mi smo zadovoljni, a i naši matematičari su bili zadovoljni, morali smo ih doslovno potjerati iz dvorane jer nam je vrijeme iscurilo, a novi predavači su čekali…

Nama je bilo lijepo i nadamo se da naši “učenici” doma zondlaju i da šire zarazu.

We zondle them, hope they zondle someone else too!

Što reći još za ppt?

Zondle se stalno mijenja, dobiva nove i nove značajke (svaki dan), zato treba stalno biti u tome, pratiti, isprobavati, koristiti…

Najbolje pogledajte sami…

Glazba

I da, po želji našeg muškog člana kao uvod prije početka same radionice, dok svi spajaju svoja računala, u pozadini svira “Finntroll- Intro & Fodosagan “ , a iz dima izlazimo mi… ovaj zadnji dio, ovaj put se – nije dogodio.

Komunikcija s organizatorima

Organizacija skupa je bila odlična. Na sva pitanja, u vrlo kratkom vremenu, dobili bi odgovor. Jasan, sažet… pravi matematički. Pomoć prije same radionice – oko razglasa, internet veze i dr. – sve je odlično funkcioniralo, svi jako ljubazni i bez vidljive nervoze.

Istra

Doživjeli smo puno lijepih trenutaka šetajući gradom, ljudi imagesu jako susretljivi, žele pomoći više nego što smo navikli. Dvije tete iz DM-a su nas uputile gdje pojesti najbolju pizzu u gradu…rekli bismo i šire!

Istra je zaista posebna priča, zemljopisno, a i mentalno. U Istri se svi osjećaju dobrodošlima, svaki put je to začuđujuće.

I za kraj – naš logo

image

 

Naše zajedničke majice (srećonoše) koje smo kupili prije nekoliko godina na jednom skupu u Opatiji i od tada kad god negdje nešto zajedno radimo, uvijek ih nosimo.

Sigurnost na internetu – privatnost i zaštita osobnih podataka

– stručni skup

viktorijaH_lidijaK

Viktorija Hržica i Lidija Kralj

slika111. siječnja 2013. Agencija za odgoj i obrazovanje je u Graditeljskoj tehničkoj školi u Zagrebu organizirala stručni skup za stručne suradnike svih profila, razrednike, učitelje, nastavnike, ravnatelje osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske na temu Sigurnost na internetu – privatnost i zaštita osobnih podataka.

Stručni skup započeo je panel raspravom: Privatnost na internetu i zaštita osobnih podataka – stvarni problemi. Voditeljica je bila Lidija Kralj, profesorica savjetnica iz OŠ Veliki Bukovec, a gosti su bili:

 • 2013-01-11 10.28.22ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Dubravko Bilić, mag. philol. croat., Sandra Vuk, učiteljica razredne nastave iz OŠ A. Šenoe u Zagrebu,
 • Sonja Lušić Radošević, profesorica matematike i informatike u IX. gimnaziji u Zagrebu i urednica portala mojamatura.net te
 • Goran Podunavac, učitelj informatike u OŠ Popovac i OŠ Drenje.

2013-01-11 10.28.48

Tijekom panel rasprave sudionici su razgovarali o osobnom i profesionalnom korištenju interneta, prednostima i nedostacima te privatnosti i zaštiti djece na internetu. Pitanja su bila:

 • Koliko ste osobno i profesionalno prisutni na društvenim mrežama i internetu općenito?
 • Zašto, koje su prednosti za vas kao učitelja/nastavnika?
 • Pazite li kakve digitalne tragove ostavljate?
 • Procijenite koliko vaši učenici koriste internet. Događaju li im se pritom nezgode? Kakve?
 • Treba li učiteljima podrška, usavršavanje kako bi mogli na odgovarajući način pomagati djeci da se primjereno ponašaju na internetu?
 • Koji su mogući problemi glede osobnih podataka djece?
 • Je li privatnost djece ugrožena internetom?
 • Kako odabirete koje internetske programe ćete koristiti s djecom? Koji su kriteriji kojima procjenjujete te programe?
 • Smatrate li da su nedostaci korištenja interneta veći od prednosti?

O najvažnijim pojmovima vezanima uz zaštitu osobnih podataka djece te o važnosti podizanja svijesti učitelja i nastavnika o ovoj izuzetno važnoj temi nazočnima je govorio ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka gospodin Dubravko Bilić.

Tijekom skupa nazočni su upoznati sa sljedećim temama:

Digitalni tragovi – Lidija Kralj (Suradnici u učenju)

Nacionalna kampanja: Sigurniji internet za djecu i mlade – Viktorija Hržica

Internet – novo igralište (iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba), Marija Crnković (Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba)

Uloga Nacionalnog CERT-a, Darko Perhoč (CARNet)

Privatnost na društvenim mrežama, Filip Vlašić (CARNet)

Mogućnosti prevencije cyberbullyinga u školi – Ivana Biljan (AZOO)

Uloga policije u zaštiti djece na Internetu

Renato Grgurić, Odjel za visokotehnoloski kriminalitet i Danko Salopek, Odjel za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji (MUP)

eTwinning – Sigurno okruženje za međunarodne projekte – Dunja Babić i Jelena Goričanec (AMPEU)

Sudionici su dobili cjelovit uvid u temu sigurnosti na internetu jer su imali priliku čuti predavače iz različitih ustanova te upoznati različite aspekte zaštite djece na internetu.

Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije

lidija_kralj

Lidija Kralj

clip_image001

U Osijeku je od 12. do 14. listopada održan skup za učitelje i nastavnike matematike u organizaciji udruge Normala i uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom ta tri dana održano je 19 predavanja i 13 radionica, od kojih su neke organizirane dvostruko zbog velikog interesa sudionika, kojih je bilo 300.

Skup je obuhvatio raznovrsne teme iz područja matematike (zaglađivanje podataka, brojevni sustavi), primjene tehnologija (obrazovne emisije, GeoGebra, polupametna ploča, Zondle), psihološko-pedagoške teme (istraživanja, instant poruke, didaktički kaleidoskop, vježbanje pažnje). Odabirom predavača i tema sudionicima je pružen uvid u širu perspektivu poučavanja matematike kroz zanimljive kombinacije starih i novih pristupa, iskustava i tehnologija.

Uz izvrsnu organizaciju cijelog skupa, ekipu iz udruge „Normala“ treba pohvaliti i za ažurno objavljivanje popratnih informacija pa tako na stranicama udruge možete pronaći sažetke i prezentacije svih predavanja i radionica. Ukoliko niste sve uspjeli pogledati u Osijeku, još uvijek imate priliku nadoknaditi propušteno.

Izlaganja

Radionice

Vjerujem da su vas teme i ideje potaknule na razmišljanje o mogućnostima primjene u svakodnevnom poučavanju matematike, i vidimo se za dvije godine ponovno u Osijeku.

Fotografije sa skupa pogledajte u albumu Damira Belavića.

Osvrt na Državni stručni skup

za stručne suradnike pedagoge iz ugla studentice

svijetlana_skrobo

Svijetlana Škrobo

Od 7. do 9. svibnja 2012. u Osijeku je Agencija za odgoj i obVVV3razovanje organizirala Državni stručni skup za stručne suradnike pedagoge s temom: Profesionalni razvoj u školi – mogućnosti i izazovi, s naglaskom na jačanje unutrašnjih potencijala škole kroz stručno usavršavanje i podršku profesionalnom razvoju. Državni stručni skup održan je u hotelu Osijek, na samoj promenadi uz Dravu te su sudionici skupa u stankama mogli uživati u lijepom vremenu i suncu uz kavu i sok, ali i druga osvježavajuća pića. Smiješak

Na skupu je sudjelovalo 340 stručnih suradnika pedagoga iz osnovnih i srednjih škola VVV6diljem Republike Hrvatske, a neka od predavanja o mogućnostima i izazovima profesionalnog razvoja, stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju održali su prof. dr. sc. Vlatko Previšić, prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, Darko Tot, dipl. soc. ped., prof. dr. sc. Petar Bezinović, prof. dr. sc. Vlatka Domović, doc. dr. sc. Branko Bognar, izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, pedagozi iz prakse i drugi.

Uvodnu riječ uputila je prof. Ivana Biljan, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, rekavši da je stručno usavršavanje iznimno važno za svaku školu jer VVV4školu čine ljudi. Također, za početak nam je dovela izvrsne goste: učenike glazbene škole u Osijeku koji su nam pripremili ugodnu zabavu, svirajući neka od poznatijih djela. Nakon toga, pozdravnu riječ uputio je i Davor Brust, voditelj odsjeka za školstvo, u ime grada Osijeka i gradonačelnika. Rekao je kako nikad nije vidio toliko puno pedagoga na jednom mjestu i sad mu je izuzetno drago da je uspio prisustvovati skupu i vidjeti to, što je izazvalo pljesak i izmamilo osmijeh na lica brojnih pedagoga. J Nakon njega, obratila nam se predstavnica Osječko-baranjske županije, VVVSvjetlana Rauš, koja je poručila da je potrebno preventivno djelovati i razvijati suradničke odnose među mladima. Sukladno tome, naglasak je na ekipiranju stručnog tima u svim školama – ne samo postojanje pedagoga u školama, već i psihologa, ali i rehabilitatora. Zadnje obraćanje prije početka predavanja imao je ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, Vinko Filipović, prof., koji je naglasio kako pedagozi imaju svoju posebnu zadaću te da trebaju gledati pozitivno na sve što rade, a isto tako se trebaju što više stručno usavršavati.

Škola koja se vraća svom iskonu, pedagogija prijateljstva

Prvo predavanje bilo je predavanje prof. Vlatka Previšića, koji je započeo govoreći kako nije baš zahvalno govoriti o tako složenoj temi te kako su promjene u hrvatskom školstvu svakako nužne, no one trebaju biti postupne – ne prespore, nego uravnotežene te ne bi smjele izazivati šokove, kako kod učitelja, tako i kod učenika. Ono što je bitno upitati se jest kakva je to današnja škola? Priprema li djecu i mlade za izazove današnjice? Jer živimo u post-tranzicijskom vremenu, a ono traži veliku odgovornost škole, istaknuo je prof. Previšić. Naglasio je da su stručni suradnici, pedagozi, ti koji se moraju rješavati tradicionalnih školskih mitova, ali i prolaznih vrijednosti. Danas je bitno u središte staviti filozofsko pitanje, a to je pitanje pojma cijelog čovjeka. Profesor je istaknuo kako trebamo odrediti koji su to okviri učenja u školi te naglasio kako škola treba biti škola igre, druženja te imati funkciju stjecanja samopouzdanja i samopoštovanja kod djece. Trebamo se pitati kako i što obrazovati i kako i što poučavati? Današnji školski programi su pretrpani, rekao je prof. Previšić. VVV1Nastava treba biti aktivan organizirani proces suradničkog odnosa, dakle učenici bi trebali što više sudjelovati u organiziranju nastave, davati svoje ideje pri stvaranju kurikuluma. Sukladno tome, prof. Previšić smatra da se na fakultete treba uvesti kolegij Pedagogija prijateljstva, koji je na tragu već postojeće Interkulturalne pedagogije. Učenike zamara hladni predavački ton učitelja u kojem nema ni traga prijateljstvu, u kojem učenici osjećaju da su pasivni, a ne aktivni sudionici nastave, a suvremeni kurikulum bi trebao štititi učenika à svrhovito putovanje malim koracima. Problem koji je profesor uočio u našem školstvu jest što je škola usmjerena na kognitivnu stranu, a zanemaruje se ona emocionalna, socijalna i kreativna strana te je to potrebno mijenjati, a oni koji su nosioci tih promjena su obrazovni radnici, istaknuo je prof. Previšić. Nadalje, primijetio je kako se danas obrazovni radnici, među njima i stručni suradnici, boje vlasti te je istaknuo kako u takvom strahu nema mjesta za tražene promjene.

Djelotvorna podrška profesionalnom razvoju učitelja – cjeloživotna perspektiva

Drugo predavanje održala je prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović koja je naglasak stavila na profesionalnu kompetenciju te nam je izvrsno objasnila razliku između početnika i eksperta. Isto tako, prof. Vizek Vidović objasnila je koji su to koraci koji nas vode od početnika do eksperta te koji su pristupi učenju najprimjereniji pojedinom razdoblju profesionalnog razvoja. Navela je rezultate jednog istraživanja s naslovom Učitelji su važni, koje kaže da učitelji doprinose 30% u razvoju dječjih potencijala. To je samo znak da treba što više ulagati u obrazovanje učitelja te se ugledati na druge zemlje koje to rade jer žele da učitelji učinkovitije poučavaju učenike. Postavila je pitanje publici kako razlikuju početnika od eksperta, a jedna pedagoginja odgovorila je kako početniciVVV2 probleme nastoje riješiti na teorijski način, dok eksperti djeluju instinktivno, odnosno poučeni iskustvom. Prof. se složila s time te je dodala kako eksperti imaju i teorijska znanja, ali i iskustvena, dok početnici još nisu dosegli visoku stručnu razinu izvedbe. Neke od osobina početnika koje su navedene: manja količina deklarativnog znanja, površinsko povezivanje informacija, sporost u izboru i primjeni postupka pri rješavanju problema, lošija raspodjela vremena, nisko samopouzdanje, teškoće u snalaženju u novoj situaciji itd. Naravno, osobine eksperta su potpuno suprotne od osobina početnika pa tako oni imaju više samopouzdanja, dubinski povezuju činjenice, brzo izabiru i primjenjuju postupke rješavanja problema te se mogu dobro usmjeriti na problem, navela je prof. Vizek Vidović.

Put od početnika do eksperta sastoji se od nekoliko faza (Dreyfuss, 1986; Fullan, 2001, Huberman, 1995):

0. Laik (osobni potencijal i motivacija za profesiju, neformalne teorije o učenju i poučavanju, idealiziranje profesije, nejasna očekivanja o karijeri)

1. Početnik (kruto pridržavanje naučenih pravila; slaba osjetljivost za okruženje; racionalno odlučivanje na temelju stečenog znanja)

2. Napredni početnik (aktivnost vođena općim načelima izvedenim iz iskustva, percepcija situacije još ograničena; pojedini aspekti i obilježja situacije promatraju se izolirano)

3. Osposobljeni učitelj (aktivnosti djelomice sagledava u dugoročnoj perspektivi; razvija opća načela ponašanja, odlučuje planski, lako rabi standardne i rutinske procedure)

4. Uspješan/iskusan učitelj (sagledava situaciju holistički, uočava bitne aspekte i odstupanja od normale, povezuje iskustva u jedinstven scenarij, polazi od plana ali u djelovanje uključuje i intuiciju)

5. Ekspert (intuitivno i dubinski shvaća situaciju, intuitivno prilagođava spoznaje i vještine trenutačnoj situaciji, analitički pristup samo u novim situacijama, ima spoznaju o mogućem).

Kada je riječ o pristupima učenju, prof. je naglasila da bi škola trebala biti kao zajednica koja uči te da je iskustveno učenje bitno, no da samo iskustvo nije nikog ništa naučilo – treba uključiti i misli, tj. refleksiju. Svoje predavanje završila je indijskom izrekom: „Promjeni se vrata otvaraju samo iznutra.“

Zadnje plenarno predavanje u ponedjeljak, 7. svibnja, održao je Darko Tot, dipl. soc. ped., koji je govorio o strategiji Europa 2020. Rekao je kako je škola jedina institucija koja promovira čestite vrijednosti kao što su rad i sl. Naveo je 5 ciljeva strategije Europa 2020 i EU koji će biti pretvoreni u nacionalne ciljeve: za zapošljavanje, za istraživanje i inovacije, za klimatske promjene i energetiku, za obrazovanje i za borbu protiv siromaštva. Spomenuo je i konkretne stvari, kao što je omogućivanje prijenosnog računala svakoj školi od strane države, umjesto da se učitelji sami snalaze oko toga. Istaknuo je da je uloga učitelja u ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 podržavati razvoj osnovnih kompetencija koje će mlade pripremiti za cjeloživotno učenje tijekom kojeg će kroz programe obrazovanja odraslih biti u mogućnosti razvijati i nadograđivati svoje kompetencije. Obrazovanje mora biti usmjereno na mlade, odnosno učenike te ih mora pripremiti za tržište rada i život u 21. stoljeću, istaknuo je.

U utorak, drugi dan skupa, najviše se radilo u sekcijama, odnosno predavanja su bila organizirana u 3 dijela: Jačanje unutrašnjih potencijala škole – podrška profesionalnom razvoju, vrednovanje kao pretpostavka razvoja i Stručno usavršavanje u funkciji profesionalnog razvoja. Ja sam bila u I. sekciji, a popis svih predavanja, kao i cijeli program, možete vidjeti ovdje.

Ako ste htjeli poslušati predavanje prof. dr. sc. Ladislava Bognara u srijedu ujutro, morali ste doći dosta ranije jer se dvorana napunila za tren – toliko da se tražilo mjesto više, s razlogom. Po meni, bilo je to najdirljivije predavanje na skupu i predavanje koje je zasigurno ostavilo najveći utisak kod svih, a to se moglo primijetiti i na licima drugih VVV5pedagoginja i pedagoga jer su nakon predavanja svi brisali suze s lica. Naslov predavanja bio je: Da sam ja pedagoginja, po uzoru na pjesmu Dragutina Tadijanovića – Da sam ja učiteljica. Predavanje je započeo objašnjavajući upravo otkud naziv predavanja te nam je pročitao pjesmu koju je sam napisao, a kasnije je nastavio s povijesnim pregledom pedagoga, odnosno kad se pedagog prvi put pojavio u školama, koja je bila njegova uloga i sl. Iznosio je svoja osobna iskustva, poteškoće s kojima se susretao, no naglasak je bio na tome kako nikad nije odustajao. Na sve moguće načine pokušao je što više motivirati sve prisutne pedagoginje i pedagoge da i oni gledaju pozitivno na svoj rad, da ne provode pedagogiju bez djeteta, da se ne zatvaraju u svoje sobe i čekaju da im dođe dijete ili učitelj, nego neka idu po hodnicima, traže i pomažu kome je pomoć potrebna. Prikazao nam je jedan video o Nicku Vujičiću, osobi koja se rodila bez udova, ali koja je puna energije, elana, volje za životom, koja motivira druge da budu sretni i zadovoljni svojim životom. Svakako preporučujem da pogledate video, makar ovu kratku inačicu, možete ga čak koristiti i u svojim školama, na satima razredne zajednice ili u sklopu nekog od predmeta. Priča je zaista motivirajuća i dirljiva i može vam pomoći, uvijek, kad se osjećate bespomoćno ili nesigurno.

Ovo je bio kratki pregled predavanja koja su meni bili najzanimljivija (ipak sam ja početnik Smiješak ), kao i moj prvi stručni skup pedagoga, a nadam se ne i zadnji. Zaista sam sretna što sam dobila mogućnost prisustvovati skupu jer sam čula puno toga novoga, što će mi pomoći kada se uskoro (nadam se J ) zaposlim, ali i kasnije u životu. Isto tako, srela sam neke od svojih bivših i sadašnjih profesora, neke od asistenata, ali i pedagoginje iz moje osnovne i srednje škole tako da je to još jedna od stvari koja mi se svidjela – imala sam priliku popričati s njima, više ne kao učenica nego kao buduća kolegica.

Iako se nekoliko puta ponavljalo kako je skup pretrpan sadržajima, ja bih zaista rekla da je skup bio bogat sadržajima i svatko tko je htio nešto naučiti, naučio je. Kasnije, nakon predavanja, moglo se naći vremena za šetnju Osijekom i osječkom Tvrđom, za sve one koji su htjeli uživati u lijepom vremenu i razgledavanju grada. Na kraju moram reći da mi je jako drago da je moj prvi Stručni skup pedagoga održan baš u Slavoniji, u Osijeku, u mom kraju, i ispunio je sva moja očekivanja, čak i više!

Skype na ŽSV-u učitelja geografije

marijan_birus

Marijan Biruš

Sažetak

Županijsko stručno vijeće učitelja geografije Zagreb-istok pri upoznavanju s finskim obrazovnim sustavom došlo je na ideju putem Skypea popričati s kolegom iz Finske.

Ključne riječi: Skype, geografija, finski obrazovni sustav

Razrada

Finski obrazovni sustav smatra se najuspješnijim u svijetu: finski učenici redovito su u SAM_5309samom vrhu rezultata na PISA-testu. Članovi Županijskog stručnog vijeća za osnovne škole učitelja geografije Zagreb-istok na trosatnom su sastanku proučavali finski obrazovni sustav. Najprije je izlaganje održao Marijan Biruš, koji je prenio iskustva koja je početkom siječnja stekao posjetivši školu Rajamäen yläaste ja lukio u Finskoj, 50-tak kilometara sjeverno od Helsinkija. Ondje je uspostavio kontakt s kolegom geografom Alfom Hemmingom, kojega je zamolio da putem interneta sudjeluje na sastanku ŽSV-a Zagreb-istok. On je pristao i preko programa Skype razgovarao je s kolegama u OŠ Sesvetska Sopnica. Razgovor je trajao 20-tak minuta. Zagrebački geografi bolje su se upoznali s načinom ocjenjivanja u Finskoj (ocjene su 4 – 10), pokušajima varanja na testu u njegovoj školi, brojem radnih dana, nastavi učenika s posebnim potrebama i drugim pitanjima. Komunikacija putem Skypea bila je vrlo atraktivna, a ne stoji ništa. Usprkos udaljenosti od više tisuća kilometara, na 20-tak minuta finski i hrvatski kolege virtualno su se našli u jednoj prostoriji.
Nastavna godina u školi u naselju Rajamäki u Finskoj podijeljena je u pet obrazovnih razdoblja. Geografija se ne uči u svima. To znači da nastavnici geografije trebaju imati SAM_5314dvopredmetnu stručnu spremu. Inače su svi finski nastavnici obrazovani na sveučilištu, to je jedna od mjera reforme obrazovnog sustava koja je provedena prije 30-tak godina. Finske škole i nastavnici uživaju priličnu autonomiju: sami donose gotovo cijeli kurikulum, ne dolazi im inspekcija te sami biraju nastavni materijal (kao i oni kod nas). U finskom obrazovnom sustavu česte su inovacije, koje su često praćene sa sveučilišta. Tako Rajamäen yläaste ja lukio ove školske godine testira 75-minutne satove, a prije dvije godine ukinula je školsko zvono.
Naširoko je poznata činjenica da škole sjevernoeuropskih zemalja učenicima omogućuju besplatni topli obrok, prijevoz u školu, zdravstvenu skrb, kao i školski pribor. Škola u Rajamäkiu maksimalno je tehnički opremljena. Više o tome i o drugim obilježjima finskog obrazovnog sustava saznajte na stranici Portala za škole.

Stručni skupovi učitelja razredne nastave

potpomognuti informacijsko-komunikacijskom tehnologijom

(Jedno drugačije stručno vijeće)

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

S obzirom na novi način organizacije stručnog usavršavanja na Županijskim stručnim vijećima učitelja razredne nastave (moje županije), i ja sam kao savjetnica dobila zadatak održati predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja razredne nastave na temu Ključne kompetencije učitelja, pretpostavka za organizaciju suvremene nastave. Pripremajući predavanje i radionicu, stalno sam razmišljala kako uklopiti i IK tehnologije jer sam kao prava zaljubljenica u njih znala da ih moram umetnuti u svoje predavanje kako bih stručni skup osuvremenila, a kolegicama i kolegama približila tematiku te im ostavila mogućnost naknadnog uključivanja u stručni skup i promišljanja o njemu. Wiki sam stranicu postavila i kao jedan od oblika razglašavanja naučenoga i spoznatoga na stručnom usavršavanju.

Odlučila sam otvoriti wiki stranicu na Wikispaces naslova Ključne kompetencije učitelja. Na nju sam postavila skraćenu verziju prezentacije predavanja, tzv. handsout djelujući pri tome i ekološki (smanjila sam potrošnju papira na minimum), ali sprječavajući pri tome da se uobičajeno podijeljeni podsjetnik zametne, baci ili izgubi, baš kad bi najviše trebao. Na wiki stranici predstavila sam i rezultate radnih skupina (rad u radionicama) i rezultate vrednovanja sudionika stručnog skupa. Želeći da priča o ključnim kompetencijama učitelja ne završi toga istog dana, postavila sam tzv. zid, ploču za ostavljanje poruka, koristeći Web 2.0 alat Wallwisher, kojeg sam ujedno predstavila kolegicama i kolegama i podučila ih kako ga koristiti. Postavila sam vremenski rok od četrnaest dana za ostavljanje svojih prijedloga i komentara za daljnji rad.

Zabilježeno je preko 150 pogleda samo trećeg dana od održanog predavanja, što je velik broj za šezdesetak učiteljica i učitelja koji su bili prisutni na mojem predavanju. Nakon toga slijedi veliki pad posjećenosti stranici i na moje veliko iznenađenje, nitko od posjetitelja stranice i sudionika stručnog skupa nije ostavio niti jedan post-it na ploči. Iznenađenje iz razloga što dosad niti jedno stručno predavanje nije bilo obogaćeno alatima Weba 2.0 i IK tehnologijama primijenjenima na taj način.

Razmišljajući i pitajući se što ili tko koči učitelje u upotrebi alata Weba 2.0 i IK tehnologije u nastavi, dobila sam odgovor na stručnom usavršavanju – učitelji sami sebe koče u napredovanju i učenju novoga, o čemu svjedoči i moja ispričana priča.

„Tko želi nešto naučiti – naći će način, tko ne želi – naći će izliku.“

Pablo Picasso

7. stručno metodički skup učitelja i nastavnika matematike

lidija_kralj

Lidija Kralj

U Puli je od 13. do 15. listopada 2011. godine održan 7. stručno-prvametodički skup učitelja i nastavnika matematike s nazivom “Inovacije u nastavi matematike” kojeg su organizirali Matematičko društvo “Istra” i Agencija za odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Udruga “Suradnici u učenju” pružila je skupu potporu organiziranjem prijenosa predavanja uživo i objavljivanjem snimaka nekih predavanja.
drugaKao što sami organizatori kažu, broju 7 pripisuje se da je broj tajni i savršenstava, učenja i mudrosti, broj koji u svim područjima ljudskog djelovanja ima najveće značenje. Mi se slažemo s njima dodajući da se i ovaj 7. skup uklopio u tu percepciju s izvrsnim predavačima, zanimljivim predavanjima, dinamičnim radionicama, ujedno težeći ka savršenstvu.

istraSkup je u uobičajeno pozitivnom okruženju i atmosferi okupio više od 500 sudionika koji su upijali znanje četrdesetak predavača. Nit vodilja kroz sva predavanja bila je “inovacije”, a predavači su govorili o tome što inovacije u nastavi matematike znače danas, koje inovacije smo već usvojili, koje su nam “pred vratima” pa i koje nas očekuju u bliskoj ili daljoj budućnosti.

franka1

O matematičkim dvobojima kroz prošlost pričala nam je Franka Miriam Brueckler i vjerujemo da njen način dočaravanja matematičkih dvoboja pridonosi popularizaciji matematike, ali i povijesti. Dr. Brueckler uskočila je i u ulogu mađioničara otkrivajući pozadinu matematičkih trikova te tako dajući nama učiteljima par “trikova” za privlačenje učenika ka matematici.

Pogledajte kratki isječak iz radionice ” Hocus-pocus mathematicus”.

O sadašnjosti i inventivnosti učitelja i nastavnika matematike govorila je Sanja sanjaRukavina. Dr. Rukavina nam je otkrila da inozemna sveučilišta imaju i posebne odsjeke koji se bave inovacijama u nastavi matematike. Nadamo se da ćemo jednog dana imati priliku dobiti i jedan domaći centar koji se bavi nastavom matematike.

Pogledajte snimku predavanja Sanje Rukavine: Inovacije u nastavi matematike.

U budućnost poučavanja i učenja odveo nas je Pero Lučin otkrivajući što će se kod nas i u Europi događati sljedećih godina do 2020.
Gordana Božić, Branka Antunović-Piton i Nenad Kuzmanović predstavili su različite aktivnosti koje Matematičko društvo “Istra” organizira tijekom dvije godine razmaka između stručno-metodičkih skupova. Po predstavljenim primjerima, fotografijama i vijestima u medijima, primjećuje se kako njihovim učenicima nikad nije dosadno jer imaju priliku sudjelovati u niz neobičnih primjena matematike kroz projekte i natjecanja.

Jedna od nezaobilaznih tema bila je i državna matura o kojoj su govorile Željka Milin Šipuš i Jagoda Krajina istaknuvši neke tipične “tehničke” greške koje učenici rade pri rješavanju zadataka. Pogledajte na snimci predavanja Jagode Krajine o čemu se radi.

Kvaliteti skupa doprinijeli su i viši savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje: Miroslav Klaić govorio je o praćenju nastave radi njezina unapređivanja, a Neda Lesar o inovacijama u matematici s gledišta savjetnika.

O PISA testiranju, stereometrijskim konstrukcijama, jeziku stereos i algebarskoj analizi pričali su gosti iz Republike Srbije: Milena Marić, Filip Marić, Aleksadra Rosić, Marek Svetlik, Milorad Šuković i Zoran Lovren.

Niz tema bio je povezan s korištenjem računala u nastavi matematike:

 • Iskustva u radu s Moodleom, Snježana i Damir Šišić
 • Dinamičnom geometrijom do znanja i kreativnosti, Sanja Janeš
 • Istraživanje in finitezimalnog računa računalom, Josip Kličinović
 • GeoGebra 4.0, Šime Šuljić
 • Kako iskoristiti prednost interaktivne ploče u suvremenoj nastavi, Tamara Srnec
 • Istraživanje krivulja drugog reda, Ela Rac-Marinić-Kragić i Diana Kadić
 • Domaće zadaće pomoću računala, Tatjana Plantak.

Posebnu je pažnju privuklo predavanje Snježane Starčević koja je matematičarima stavila naočale za 3D i otkrila kako dijagonalni presjeci geometrijskih tijela izgledaju ako ih stvorite s 3D alatima nove GeoGebre.

Pogledajte Snježanino predavanje te videoisječak koji ilustrira 3D mogućnosti nove GeoGebre i ne zaboravite staviti crveno-plave naočale Smiješak

Kako izgleda akcijsko istraživanje u nastavi matematike, koje su prednosti takvog istraživanja te na što treba posebno paziti ako ga želite provesti u svojem radu, govorila je Željka Bjelanović Dijanić u predavanju “Akcijsko istraživanje – znanstveno utemeljeno uvođenje inovacija u nastavi”.

Ivana Križanac i Lidija Kralj pokazale su kako su međunarodni eTwinning projekti našli mjesto u njihovom poučavanju matematike, kako su se učenici snašli u virtualnom okruženju za suradnju te kako uspješno slijediti njihove primjere i upustiti se u međunarodne projekte. Članak Lidije Kralj donosimo u cijelosti u ovom broju Pogleda.

Pogledajte snimke njihovih predavanja i zakoračite u svijet eTwinninga.

Željko Kraljić pokazao je niz primjera iz prakse s kojima je približio matematiku svojim učenicima pruživši im mogućnost da matematiku nauče i prikažu kroz kreativne likovno-matematičke radove.

Sanja Loparić predstavila je tijek i rezultate EU projekta u kojem je Tehnička škola Čakovec izradila i primijenila novi strukovni kurikulum za smjer tehničara za računalstvo. Članak profesorice Loparić donosimo u cijelosti “Implementacija novih kurikuluma” .

Dojmove međimurskog trojca predavača, Tamare Srnec, Sanje Loparić i Željka Kraljića možete pročitati na stranicama e-Međimurja.

Za skupu je održano i dvadesetak radionica s kojih donosimo kratke isječke.

Sljedeći stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike, 2013. godine bit će posvećen temi korelacije matematike s drugim nastavnim predmetima, a dok čekate, pogledajte snimke s ovogodišnjeg skupa.

LiveMeeting u službi stručnog usavršavanja

učitelja razredne nastave

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

LiveMeeting pronašao je svoje mjesto u stručnom usaskup - grafikonomvršavanju učitelja razredne nastave. Pomoću njega, 1. rujna 2011., održan je međužupanijski stručni skup za učitelje razredne nastave – voditelje školskih vijeća, mentore i savjetnike iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. LiveMeetingom uspješno je povezano 6 lokacija. Učiteljice RN iz Vukovarsko-srijemske županije predavanja i radionice pratile su u OŠ „Siniša Glavašević“ u Vukovaru i OŠ „Matija Antun Reljković“ u Cerni, Brodsko-posavske županije u OŠ „Antun Mihanović“ u Slavonskome Brodu i OŠ „Ante Starčević“ u Rešetarima te u Osječko-baranjskoj županiji u OŠ „Mladost“ i „Tin Ujević“ u Osijeku. Na skupu je prisustvovalo više od 110 učiteljica razredne nastave.predavanje 2

Tema skupa bila je Primjena računala u razrednoj nastavi.

Na početku skupa o važnosti primjene računala u razrednoj nastavi, govorila je izv. prof. dr. Margita i Anasc. Margita Pavleković, s Učiteljskog fakulteta u Osijeku koja je sa svojim suradnicama prikazala načine na koje se može primijeniti računalo te je pokazala primjere uspješne primjene računala u svome višegodišnjem radu kroz izlaganje s nazivom Simulacije i edukativne igre u razrednoj nastavi. Predavanje je popraćeno nizom primjera i praktičnim radom na računalima.

Animacije u PowerPointu, pripremila je učiteljica informatike Gordana Sokol, dipl. inf. iz OŠ „Tužno“, Radovan. U svome interaktivnom predavanju vrlo uspješno je spojila elemente predavanja i praktičnog rada na računalima pokazujući kako se na vrlo jednostavan način može od statične PowerPoint prezentacije dobiti dinamična i atraktivna prezentacija koja odgovara današnjim (multimedijalnim) učenicima.

Učiteljica mentorica RN Suzana Delić, dipl. uč. iz OŠ „Horvati“ iz Zagreba kroz predavanje Videokonferencija s osvrtom na primjenu u RN prikazala je na koji je način moguće korištenje suvremene tehnologije u razrednoj nastavi, bez obzira na dob učenika.

Nastavnica informatike Vesna Tomić, prof. savjetnik iz gimnazije „A. G. Matoš“ iz Đakova prikazala je program Generator matematičkih zadataka te njegovu primjenu za izradu nastavnih listića za vježbanje. Program je izuzetno jednostavan tako da ni roditeljima neće predstavljati problem njegovo preuzimanje, instalacija i korištenje.

Način na koji škola može prezentirati svoj rad izradom školskog DVD-a roditeljima prvaša i drugim zainteresiranim osobama, predstavila je učiteljica savjetnica RN Marijana Ivošević iz OŠ „Mladost“ iz Osijeka. U svome izlaganju pokazala je kako OŠ „Mladost“ već pet godina uzastopno na kraju nastavne godine izrađuje DVD u kojemu su sumirani rezultati rada cijele škole tijekom protekle nastavne godine.

viktorijaPortale za učitelje i različite mrežne stranice na kojima učitelji RN mogu pronaći materijale koje su objavili učitelji RN, ali i gdje mogu objaviti svoje uratke i još mnogo drugih korisnih sadržaja, predstavila je viša savjetnica za informatiku Viktorija Hržica, prof.

savjetnica RNUčiteljice razredne nastave prvi put su sudjelovale na ovako organiziranome stručnome skupu i odlično su prihvatile novi način rada, iako smo tijekom skupa imali manjih tehničkih poteškoća koje su učitelji voditeljicainformatike u svojim školama uspješno riješili. Da bi skup bio toliko uspješan, pobrinule su se voditeljice županijskih stručnih vijeća iz navedenih županija i učitelji informatike iz škola u kojima se skup održavao, ali i ravnatelji škola domaćina.

Na mrežnim stranicama OŠ „Matija Antun Reljković“ iz Cerne možete pročitati osvrt na održani skup.

Savjetovanje – Računalo u školi XV.

Viktorija Hržica i Darko Rakić

Viktorija Hržica i Darko Rakić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     U Šibeniku se od 25. do 27 rujna 2011. održalo Savjetovanje „Računalo u školi XV.“

Skup je svojim izlaganjem, koje je proglašeno najboljim predavanjem na ovogodišnjem Savjetovanju, začinio gost – predavač Benjamin Nizet iz Belgije. U svome predavanju „ICT & Education: A True Love Story?“ predstavio je rad udruge nastavnika te je predstavio njihov portal http://www.enseignons.be, što u prijevodu znači ucitelji.be Smiješak.

Na skupu smo čuli sljedeće predavače:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– iskustva rektora riječkog sveučilišta prof. dr. sc. Pere Lučina koji je govorio, iz uloge pregovarača, o Utjecaju pristupanja RH u EU na procese u obrazovanju,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– prof. dr. sc. Mile Dželalija predstavio je rezultate Provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i prilike u kojima se trenutno nalazimo te što nas sve očekuje u doglednoj budućnosti,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     – Kao i svake godine do sada akademik Leo Budin rado sudjeluje na ovome skupu i uvijek nas uputi u novine koje su važne za naš obrazovni sustav. Tako je i ove godine održao predavanje pod nazivom Obrazovana i inovativna Hrvatska u inovacijski usmjerenoj Europi,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


– prof. dr. sc. Nenad Prelog govorio je o Promjenama prioriteta u europskim dokumentima o obrazovanju u području IKT,

– Zlatka Markučič, prof. savjetnik iz XV. Gimnazije u Zagrebu, OLYMPUS DIGITAL CAMERA     upoznala je prisutne s novostima u ispitnom katalogu Državne mature iz informatike. Novosti se odnose na uvođenje više pitanja otvorenog tipa, jer je uočeno da kod pitanja zatvorenog tipa učenici pogađaju odgovore a ne služe se znanjem. Povećan je broj zadataka s 32 na 36 i ukupan broj bodova povećan je na 40. Produljeno je vrijeme pisanja testa s 90 na 100 min, veći je udio zadataka otvorenog tipa, drugačija je raspodjela bodova po cjelinama, dodana su dva zadatka proširenog odgovora u kojima je moguće postići po 3 boda. U tablici pseudo jezika dodan je programski jezik Python. Obrazovni ishodi su detaljnije razrađeni te su u programiranju dodani novi dijelovi sadržaja. Najavljene izmjene uskoro će biti i službeno objavljene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     – Marijana Pezelj, CARNet, je prikazala rezultate prve godine provođenja projekta ICT Edu te najavila aktivnosti vezane uz projekt koje su u tijeku i koje se planiraju u ovoj školskoj godini,

– VikOLYMPUS DIGITAL CAMERA     torija Hržica govorila je o aktivnostima obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta u RH u školskoj godini 2010./2011. te pozvala učitelje i nastavnike da se iduće godine, 7. veljače pridruže obilježavanju ovoga dana u svojoj školi,

– Davorin Perišić, Perpetuum Mobile, prisutne je informirao o Ugovoru o licenciranju MS Proizvoda kojeg je sklopilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH,

– Kristijan Zimmer govorio je o Digitalnim inicijativama iz područja otvorenih sustava u OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Europi koristeći se prezentacijom izrađenom u programu otvorenog koda Sozi inkscape alata za izradu zumirajućih prezentacija, posebno ističući Creative Commons licence kojoma se mogu zaštiti materijali koje učitelji objavljuju na mrežnim stranicama,

– Edin KadiOLYMPUS DIGITAL CAMERA     ć, prof. iz zadarske Medicinske škole predstavio je put, kroz retrospektivu prošlih 12 godina, koji je prošla njegova škola kako bi postala inovativna istraživačka škola,

– Ranko Čabrilo, Microsoft Crna Gora, predstavio je Iskustva u informatizaciji školstva u OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Crnoj Gori, što je prisutnima bilo posebno zanimljivo osobito u dijelovima gdje je uspoređen obrazovni sustav u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Prikaži album

– Izuzetno važan dio skupa bio je okrugli stol s temom „EU projekti u obrazovanju“ na kojemu su sudjelovali: Benjamin Nizet (Belgija), Ivana Turčić-Prstačić, Ivana Krnjić (AMPEU), Mislav Balković (Algebra) i Goran Sirovatka (NCVVO).
Nakon panel rasprave u kojoj su izneseni novi pogledi na EU projekte i kojima je bio cilj potaknuti obrazovnu zajednicu na prijavljivanje projekta, gospođa Ivana Krnjić iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je Agenciju te program Comenius i eTwinning portal, popularni „Facebook“ za škole.

Najvažniji i najbolji dio Savjetovanja su prijavljena izlaganja učitelja i nastavnika koja pokazuju što se sve radi u našem obrazovnome sustavu. Prijavljena izlaganja bila su:

 • Nataša Ljubić Klemše iz I. osnovne škole u Bjelovaru održala je predavanje pod nazivom Nove obrazovne mogućnosti s alatima weba 2.0 i e-učenjem u primarnom obrazovanju,

 • Sanja Srdelić iz Privatne ekonomsko-informatičke škola predstavila je Moj online razred, projekt koji su proveli u školi tijekom prošle školske godine,

 • Članovi Državnog povjerenstva i sastavljači zadataka, V. Hržica iz AZOO, M. Kulaš iz OŠ Smiljevac u Zadru, V. Lončar-Cindrić iz OŠ „Mato Lovrak“ u Novoj Gradiški i G. Bukvić iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru, govorili su o prvom natjecanju iz Osnova informatike za osnovne škole. Predavanje je uspjelo izazvati raspravu u kojoj su učitelji iznijeli svoje zamjerke te predložili poboljšanja za sljedeću godinu,

 • Mladen Klaić iz OŠ Brestje u Sesvetama predstavio je Elektronički multimedijski nastavni materijali iz fizike,

 • Marina Rauker Koch iz Željezničke tehničke škole Moravice i Tanja Šebalj-Kocet iz OŠ „Petar Zrinski“ iz Čabra, predstavile su projekt Znanje bez granica, u kojemu su uspješno uključeni učenici u informatičku edukaciju umirovljenika,

 • Ivana Ružić iz OŠ Donji Kraljevec govorila je o Primjeni web 2.0 alata u osnovnoškolskom obrazovanju,

 • Ela Veža iz OŠ „Trstenik“ iz Splita predstavila je Proces učenja u kurikularnom pristupu,
 • Dubravka Radaković iz OŠ Gračani iz Zagreba govorila je o Ranom učenju digitalnih kompetencija,

 • Dr. sc. Nina Lipljin ove godine održala je predavanje s temom Integracija i primjena IKT u nastavnom procesu.

Kako skup ne bi bio samo predavačko-plenarni, organizirane su sljedeće radionice:

 • Python– Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič i Smiljana Perić, kako bi nastavnici informatike u srednjim škola mogli učenike što uspješnije pripremiti za Državnu maturu održane su dvije radionice (uvodna i napredna) o programiranju u programskom jeziku Python,
 • stručni skup je zaokružen radionicama iz Uvoda u upravljanje projektima, koje imaju za cilj pripremiti naše škole kako bi uspješno prijavile svoje projekte na fondove EU.
 • Office 2010 Tips & Tricks– Zvonimir Grubišić,
 • LightSwitch– Tomislav Tipurić,
 • Desktop Deployment za osnovne škole – Tomica Kaniški,
 • predstavljen je projekt Kidnect s kojim su hrvatski studenti sudjelovali na svjetskom natjecanju Imagine Cup 2011, koje je održano u New Yorku, a zasnovano je na korištenju Kinecta za Xbox. Održana je i izuzetno zanimljiva radionica Kinect za PC.

Donosimo i pregled Microsoftovih priručnika i obrazovnih sadržaja za učitelje.