Individualizirani program u razrednoj nastavi

klavdija_petrovic

Klavdija Petrovič

Sažetak

U osnovnoj školi učitelji se, osobito nakon 2000. godine, susreću s učenicima s posebnim potrebama. U prošlosti se kod pripreme individualiziranog programa javljao niz problema, a danas u većini škola učitelji više nemaju toliko poteškoća. Moj primjer individualiziranog programa prikazuje smjernice za pomoć u sastavljanju programa prilikom kojeg, sukladno napucima komisije za provjeru, učitelji razrednici zajedno sa stručnim timom sastavljaju program rada za učenika.

Ključne riječi: individualizirani program, dijete s poteškoćama u učenju.

Uvod

Učitelj bi morao postati organizator aktivnog učenja koji će uzimati u obzir sve faktore za uspješno učenje. Tako će moći realizirati i načela i ciljeve odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju (Zakon o obrazovanju djece s teškoćama u razvoju, 2000, članak 4.). Važno pravo učenika s teškoćama u razvoju je i pravo na individualizirani program (Zakon o obrazovanju djece s posebnim potrebama, 2000, članak 27.-30.). (Končar, Poklukar 2006., str. 5).

Pitanje razumijevanja uloge stručnjaka različitih struka u interdisciplinarnom oblikovanju individualiziranog programa u našem prostoru, što propisuje Zakon o obrazovanju (2000, članak 28.) i razumijevanje drugih propisa u odgoju i obrazovanju u vezi s učenicima s teškoćama u razvoju je dakle od vitalnog značenja za učinkovito individualizirano programiranje. Važno je da stručnjaci prihvate timsko oblikovanje i realiziranje individualnog programa, da su svjesni značenja svakog stručnjaka i roditelja koji je uključen u rad s djetetom s teškoćama u razvoju i potrebe da svi sudjeluju u svim fazama oblikovanja programa. Oni daju svoju ocjenu (na temelju svojih stručnih kompetencija) kod provjere i ocjenjivanja djetetovog razvoja, njegovog funkcioniranja, znanja, spretnosti, motivacije, interesa, odnosa, stilova i strategija učenja … te djetetove okoline. Nadalje, sudjeluju pri planiranju rada – postavljanju i usklađivanju ciljeva i načina za postizanje istih, organizaciji rada, izvođenju te, kao posljednje, ali ne najmanje bitno, kod procjene postignuća i učinkovitih metoda i oblika rada, koji su doprinijeli napretku djeteta. Svaki stručnjak sudjeluje u okviru svojih stručnih kompetencija.

Središnji dio

Predstavit ću vam primjer individualiziranog programa koji sam u svom praktičnom radu pripremila za učenika koji je na temelju stručnog mišljenja komisije, a prema Pravilniku o organizaciji i načinu rada, Komisija za obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i za kriterije definiranja vrste i stupnja smanjene sposobnosti, prepreka, odnosno smetnji djece s teškoćama u razvoju, definirala kao dijete smanjenih sposobnosti na pojedinim područjima učenja. Predložen je za prilagođeni program uz prilagodbu sadržaja i dodatnu stručnu pomoć, koju izvodi specijalni pedagog u ili izvan razrednog odjela u trajanju tri sata tjedno.

Nakon toga je učeniku s obzirom na vrstu i stupanj poteškoća u razvoju dodijeljena dodatna stručna pomoć koja se izvodi individualno u trajanju od 3 sata tjedno od strane specijalnog pedagoga van razrednog odjela ili u razrednom odjelu na nastavi iz slovenskog jezika i matematike.

Zabilježene su i prilagodbe na razini škole koje su bile:

a) ORGANIZACIJSKE: Učeniku se u skladu s odlukom komisije nudila individualna dodatna stručna pomoć u trajanju od tri sata tjedno.

Učenik je pohađao i dopunsku nastavu i individualnu pomoć – pomoć učenicima s teškoćama u razvoju. Bio je uključen i u odjel produženog boravka. Van škole posjećivao je logopeda.

a) KADROVSKE: Učeniku je ponuđena specijalna pedagoška pomoć od strane specijalne pedagoginje u trajanju od 2 sata tjedno (prema odluci) prilikom nastave iz slovenskog jezika i specijalna pedagoginja u trajanju od 1 sata tjedno na nastavi iz matematike.

DEFINICIJA PRILAGODBI U RAZREDU za učenika:

NASTAVNO – CILJANE:

 • individualizirani plan učenja

tablica

Ovim individualiziranim programom definirale su se prilagodbe na razini razreda, koje su uvažavane kod svih nastavnih predmeta, određene popisom predmeta za 3. razred devetogodišnje osnovne škole.

Zabilježila sam i individualiziran plan za određeni nastavni predmet:

PREDMET: SLOVENSKI JEZIK, MATEMATIKA

Najprije je nužno zabilježiti što učenik može i zna. U tom primjeru zabilježila sam slijedeće:

Učenik zna:

 • slušati različite zvukove, pojedinačne riječi i razumijevati jednostavne i složene rečenice; prepoznaje neke početne i konačne glasove
 • razlikovati slikovni i pisani dio u knjigama
 • prepoznavati sva slova – velika i mala tiskana te velika i mala pisana slova
 • glasove zapisivati samostalno velikim tiskanim slovima, kao i malim i pisanim slovima
 • s ploče prepisivati kraće tekstove
 • polako pratiti diktat kraćih riječi
 • čitati kraće rečenice
 • rado razgovarati sa školskim kolegama i učiteljima
 • nastupati govorom: predstaviti i opisati se, opisati događaje te se također djelomično staviti u ulogu glavnih nastupajućih osoba
 • slušati različite umjetničke i neumjetničke tekstove
 • prepoznavati prirodne brojeve do 100 i stotice do 1000
 • zapisivati brojke do 100 pomoću kvadratne tablice brojeva do 100
 • zbrajati i oduzimati u opsegu brojeva do 100 uz pomoć didaktičkih pomagala
 • najveći dio tablice množenja svih brojeva
 • prepoznavati većinu likova i geometrijskih tijela
 • prepoznavati simetriju
 • gledati na sat (djelomično) – puni sat, pola sata

Učenik je tada iskazivao veliki interes za pisanje, čitanje i računanje – općenito interes za školu. U školu je dolazio svakodnevno i redovito je donosio bilježnice i školske potrepštine. Školsku torbu je nosio kući – domaće zadaće za vježbu pisao je redovito uz pomoć roditelja. Jako se zalagao u projektu “10 minuta čitanja” i rado je prepričavao pročitane pričice (u dijalektu i s iskrivljenim govorom).

Zabilježena su i područja koja bi nužno bilo potrebno razvijati:

 • vježbe za razvoj učinkovitosti čitanja;
 • vježbe za bogaćenje vokabulara;
 • sistematičan i intenzivan rad na području pisanja;
 • orijentacija.

Kao razrednica zabilježila sam i ocjenu djetetovog funkcioniranja, koje je obuhvaćalo sljedeća područja:

 • suradnja tijekom nastave;
 • radne navike, spremnost na nastavu;
 • samostalnost pri radu, pisanje zadaća;
 • aktivnost, samoinicijativnost;
 • djetetova postignuća na pojedinačnim područjima učenja (govorno i pismeno izražavanje, računanje i rješavanje opisnih matematičkih zadataka,…);
 • mogući problemi koji se mogu pojaviti kod učenja, odnosno svladavanja određenih sadržaja;
 • odnos prema školskim kolegama;
 • prihvaćenost u grupi;
 • odnos prema učiteljima;
 • posebna zapažanja.

Učenik iz mog primjera imao je skroman vokabular. Iako je rado pričao, taj je govor bio iskrivljen, u narječju (romski jezik). Izražavao se i odgovarao na pitanja jednom ili dvije riječi – u cijeloj priči pravilno se mogao izraziti tek uz pomoć i vođenje učitelja. Dobro je savladao sva slova – velika, mala i pisana slova, iako je ista u pisanju i čitanju često mijenjao, prvenstveno ona koja međusobno sliče: b-d, p-b, m-n, s-š, a-o,…. Na diktatu je zapisivao kratke tekstove. Tempo je trebao biti vrlo spor, u suprotnom, učenik bi bio izgubljen.

Na nastavi iz matematike rado je računao i uvijek je postavljao pitanja ili je tražio pomoć ukoliko nešto nije razumio. Zbrajao je i oduzimao u brojčanom opsegu do 100 uz pomoć ilustrativnih pomagala, poznavao je već sve stotice do 1000 i iste i zapisivao. Bio je jako veseo kada bi nešto pravilno izračunao i kada je bio pohvaljen.

Kod njega je primijećeno da je vrlo željena pozitivna pohvala, budući da je nakon toga sudjelovao i radio s još većom motivacijom.

Na završetku školske godine izveli smo i procjenu cjelovite stručne skupine, gdje su uz dijete bili prisutni i roditelji. Stručna skupina predstavila je rad i zapažanja te ciljeve koje smo kao grupa zajedno s djetetom postavili u samom početku. Uz sve ciljeve zabilježile su se i preporuke za slijedeće razdoblje ocjenjivanja i kasnije i preporuka za novu školsku godinu.

Zaključak, saznanja

IP je jako potreban, koristan i puno pridonosi napretku djece s poteškoćama u razvoju. Dijete u dobro osmišljenom IP-u i uz dobru timsku suradnju stručne skupine zajedno s roditeljima može dobro napredovati, a to znači veliko ohrabrenje, kako kod učenika, tako i kod roditelja. Uz sve navedeno, dobiva se na samopouzdanju i pozitivnoj slici o samom sebi, za koju znamo da je poželjna za svakog čovjeka, a najviše djecu, koja osjećaju svoje probleme i često se zatvore u sebe.

Literatura

 1. Končar, M. (2006). Starši in oblikovanje IP. Ljubljana: Defektologica slovenica.
 2. Končar, M. (2006). Učiteljeva usposobljenost za oblikovanje IP. Ljubljana: Defektologica slovenica.

Prijedlozi za usvajanje novih znanja i vještina

lidija_kralj

Lidija Kralj

Zašto ne biste isprobali Linoit?

Linoit je program koji vam omogućava stvaranje online panoa ili “interaktivne oglasne ploče” na koju stavljate “papiriće” s porukama, slikama, videom pa čak i privitcima. O Linoitu ste već mogli čitati u blogu Arjane Blažić.

Postavljanje poruka je vrlo jednostavno – pokazivačem miša imagedohvatite papirić za poruke ili okvir za multimedijske datoteke, postavite na pano i upišete tekst ili URL adresu datoteke.
Pogledajte i ostavite poruku na našem panou “Kako ste proveli ljetne praznike” i pročitajte više u blogu Lidije Kralj.

Zašto ne biste počeli učiti njemački jezik?

imageDanas je na cijeni znanje stranih jezika i nikad ih ne možete znati previše. Predlažemo vam da slobodno vrijeme potrošite na usvajanje osnova ili osvježavanje znanja njemačkog jezika. Svoj put u svijet Nijemaca započnite na domaćoj stranici Goetheovog instituta pa nastavite na njihove međunarodne stranice s online sadržajima za učenje njemačkog jezika.
Pogledajte i Mein Deutschbuch, Deutsch lernen im Internet, a ukoliko vam učenje ide bolje uz igre, imamo prijedlog i za vas: Primary German Games.
Oni koji se već dobro snalaze u engleskom, mogu njemački naučiti i kroz ove BBC-jeve šaljive, poučne videe.
Viel Glück! Smiješak

Zašto ne biste zavirili u PUP?

imagePUP – Priručnik za učenje i poučavanje je mrežno sjedište na kojem možete pronaći predloške i upute za stvaranje kvalitetnog nastavnog sadržaja te pripremu učeničkih projekata na osnovi velikog broja predložaka.
Svojom jednostavnošću i prilagođenošću procesima učenja daje veliki poticaj kod usvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologija kako bi se podigla kvaliteta nastave i učenja.
Pomoću PUP-a možete napraviti planove i programe, razradu ciljeva po Bloomovoj taksonomiji, prezentacije za ugodniji početak školske godine, naučiti kako se organiziraju projekti i pišu eseji,… i još puno puno toga.
Iako je PUP napravljen prije 3 godine, i dalje sadrži niz predložaka, savjeta, pomoćnika i uputa koje možete lako primijeniti i ove školske godine.
O PUP-u smo puno pisali u Pogledu kroz prozor u šk. god. 2008./2009., a prvi je članak ovdje.

Zašto ne biste počeli koristiti Twitter?

imageMožda niste poklonik društvenih mreža ili do sad niste pronašli način na koji od društvenih mreža dobiti više koristi nego štete? U tom slučaju, a i u onim ostalima, Twitter bi mogao biti baš za vas.

Twitter je društvena mreža koja se još naziva mikroblog, što ukazuje na komuniciranje kratkim porukama. Twitter pruža fantastične, i još uvijek, nedovoljno iskorištene mogućnosti svim korisnicima, a pogotovo nama koji radimo u obrazovanju jer je odlična podloga za cjeloživotno učenje i neiscrpan izvor materijala kojima možemo obogatiti naš svakodnevni rad u razredu, osuvremeniti ga ili promijeniti na bolje.

Ukoliko još niste počeli koristiti Twitter ili ste tek početnik, svakako pročitajte članak Arjane Blažić: Mala škola Twittera, a nakon toga nastavite s člankom Lidije Kralj Twitter baš za vas u kojem možete pročitati nekoliko savjeta i pronaći korisnička imena hrvatskih učitelja koji koriste Twitter.

Vjerujemo da ćete ubrzo biti spremni za samostalno i druželjubivo korištenje Twittera. Nas uvijek možete naći na @ucitelji_hr

Zašto ne biste napravili obrazovnu igru?

Tražeći nove načimageine kako pridobiti učenike na učenje i ponavljanje naučenog gradiva možete isprobati i mrežne stranice koje vam pružaju mogućnost izrade igara namijenjenih učenicima bilo kojeg uzrasta.
Upravo je riječ “igra” glavni činitelj koji privlači učenike te mogu učiti igrajući njima omiljene igre. Kako su izrađene igre, kvizovi dostupni u online okruženju, učenici ih mogu vrlo jednostavno koristiti za ponavljanje gradiva i učenje kod kuće.
Purpose games je mrežna stranica na kojoj možete besplatno, na vrlo jednostavan i brz način izraditi svoje igre sa svrhom. Mrežna vam stranica nudi izradu dviju vrste obrazovnih igara Quiz Game i Multiple-Choice Game.
U Quiz Game igra se zadaje uz pozadinsku sliku na čije dijelove se vežu pitanja, tj. kao odgovor na pitanje morate kliknuti na određeni dio slike. Kako izgledaju takve igre s geografskom tematikom pogledajte na stranicama Vesne Janko.
Multiple-Choice Game su kvizovi s više ponuđenih odgovora među kojima učenik treba odabrati točan odgovor. Program omogućava stvaranje baze pitanja od kojih se onda stvaraju pojedinačni kvizovi.
Saznajte više u blogu Gordane Sokol.

Zašto ne biste pogledali film za učiteljsku inspiraciju?

Sa zadovoljstvom radite u školi, vesele vas uspjesi vaši učenika, sretni ste sa svakim novim slovom kojeg nauče? No, ponekad i vas pritisnu tamne misli i svakodnevni problemi.
Da biste se prisjetili onog dobrog unutarnjeg osjećaja i zadovoljstva činjenicom da pomažete djeci da odrastu u prave ljude, možete pogledati neke od ovih filmova. Ljetna razbibriga koja oporavlja psihičko stanje učiteljskog uma. Navodimo nekoliko naslova na engleskom jer ih je tako lakše pronaći online.

  1. Dimageead Poets Society
  2. Stand and Deliver
  3. Dangerous Minds
  4. Lean on Me
  5. Mr. Holand’s Opus
  6. The Miracle Worker
  7. Music of the Heart
  8. The Great Debaters
  9. Renaissance Man
  10. The Karate Kid

Pogledajte i ostale preporuke na ovim stranicama: IMDb, Inspiration for teachers, Top Inspirational movies for educators, Inspirational movie about teachers.

Zašto ne biste isprobali GeoGebru?

imageGeoGebra je besplatan računalni program za učenje i poučavanje matematike. Izvrstan je za istraživanje problemskih zadataka, prikaze raznih primjera koji će učenike dovesti do važnih zaključaka te brzinsko rješavanje nekih složenijih zadataka.
GeoGebra kombinira algebru, geometriju, proračunske tablice sa zornim prikazima i animacijama. GeoGebra je dostupna na 50-ak jezika (uključivši i hrvatski) pa je možete upotrijebiti i za učenje matematičkih pojmova na raznim jezicima.
Definitivno super program za sve koji imaju veze ili brige s matematikom :-).
Evo nekoliko poveznica na hrvatske stranice na kojima možete početi učenje GeoGebre:

Ugodno vam igranje i istraživanje uz GeoGebru!

Zašto ne biste počeli čitati e-knjige?

Ljeto je idealno vrijeme za čitanje i većina nas posegne za nekim papirnatim družbenikom imagetijekom trenutaka odmora. Iako je čitanje knjiga u papirnatom izdanju neprocjenjivo, vjerujemo da je ponekad praktičnije i dostupnije čitati knjige u elektroničkom obliku. E-knjige možete čitati na posebnim uređajima ili na klasičnom računalu, a nabaviti ih možete na različitim mjestima.
Odnedavno su u Hrvatskoj otvorene dvije e-knjižare: HT-ov Planet9 i VIP-ova E-knjižara s raznolikom ponudom knjiga i cijena.
No, e-knjige su vam dostupne i besplatno, ali najčešće na stranim jezicima. Evo nekoliko adresa na kojima možete pronaći zanimljive knjige:

Svakako zavirite u CARNetovu e-knjižnicu u kojoj možete pronaći niz časopisa i knjiga, a lektirne naslove dostupni su besplatno, uz prijavu s AAI, na stranicama eLektire.
Zanimaju li vas posebni uređaji za čitanje e-knjiga, zavirite u članak Biblioteka u džepu objavljen u BUG-u 224-225.

Zašto ne biste pripremili svoj Europass?

Službene mrežne stranice Nacionalnog Europass centra Hrvatska (NEC Hrvatska) koji je sastavni dio Agencije za mobilnost i programe Europske unije dostupne su na mimagerežnoj adresi http://www.europass.hr.
Inicijativa Europass, koja čini okosnicu svih aktivnosti u nacionalnim centrima, jest portfelj od pet dokumenata (Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass dopunska isprava o studiju, Europass dodatak svjedodžbi i Europass mobilnost) namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i lako usporediv način.
Na hrvatskim Europass stranicama pronaći ćete ogledne primjerke, upute o popunjavanju te online vodiče za dokumente na hrvatskom jeziku te na svim službenim jezicima EU.
Pogledajte ogledne primjerke dokumenata, pročitajte upute i pripremite svoje Europass dokumente, sigurno će vam uskoro dobro doći. Više..

Zašto ne biste osvježili znanje pravopisa?

imageSvi mi već godinama više ili manje uspješno pišemo, a možda i pomalo zaboravljamo dobra, stara pravopisna pravila. Zašto ne biste osvježili svoje znanje i utvrdili kad se točno piše ije, je, e ili i uz pomoć novih tehnologija. Sustav za vježbu refleksa glasa jat (ě) CALCOR 0.2 – nalazi se na domeni Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu calcor.ffzg.hr , a autori su Damir Boras, Dolores Grmača i Nikola Ljubešić.
Za korištenje sustava, potrebno se je prvo registrirati kako biste mogli pratiti svoj rezultat. Sustav sadrži preko 50 riječi, a ukoliko zatrebate, možete pročitati i pravila koja pripadaju propitivanom obliku. Pokušajte odmah!

Zašto ne biste isprobali origami?

Origami je način oblikovanja presavijanjem papira. Uz kreativnost iziskimageuje strpljivost i preciznost. Origami vam može poslužiti za odmaranje od svakodnevnih obaveza, ali i kao pomagalo u nastavi. Vjerojatno najpoznatiji model je ždral kao simbol dobrih želja, ustrajnosti i potpore.
Za početak vam predlažemo blog “Zlatna djeca” čija je autorica Snježana Majdandžić-Gladić objavila niz članaka s uputama za izradu raznih origami modela, od laganih do malo složenijih (slika je preuzeta s njenog bloga).
Pogledajte i cijelu zbirku video-uputa za izradu složenijih origami modela na YouTube kanalu korisnika matrica123456 (Josip), a ako ste se već zarazili origamijem, isprobajte modularni origami, pogledajte prijedloge za korištenje u nastavi ili istražite veze između matematike i origamija.

Zašto ne biste napravili animirani video?

imageGo!Animate je besplatni online alat za stvaranje animiranih video zapisa. Sam je alat vrlo jednostavan za uporabu, a njegove razne i mnogobrojne mogućnosti omogućavaju vam da svoje zamisli pretvorite u prave animirane filmiće uz uporabu bojnih pozadina, raznih rekvizita, teksta, zvuka i sl.
Naučite kako, prateći blog Gordane Sokol.

Započeli s pisanjem bloga?

Mnogi nastavnici imaimageju blogove na kojima pišu o svojim projektima, o alatima koje upotrebljavaju sa svojim učenicima, traže i daju savjete ili pak žele podijeliti primjere dobre prakse sa svojim kolegama. Onim nastavnicima koji tek razmišljaju o pokretanju svog bloga preporučujemo da ovog ljeta naprave osam koraka potrebnih za uspješno bloganje. Kick Start Your Blogging australskog Edublogsa je detaljan priručnik s kojim ćete napraviti prve korake i postati iskusan bloger.

Počeli učiti engleski jezik?

Pred nama je ljeto koje je idealna prilika za usvajanje novih znanja i vještina. Ekipa portala ucitelji.hr predlagat će vam neke mogućnosti, a ukoliko ste već otkrili što i kako ćete učiti ovo ljeto, javite i nama.
imageZa početak – zašto ne biste učili engleski jezik? Predlažemo online sadržaje Learn English koje je pripremio British Council. Sadržaji su besplatni, uključuju videe, tekstove, vježbe i igre, a možete učiti kroz prikaze raznih svakodnevnih situacija, poslovnog okruženja pa čak i kroz viceve.
Dakle, što čekate? Sigurni smo da će vam znanje engleskog uskoro dobro doći! Smiješak