Obrazovne kartice „Cram.com“ u nastavi

vanja_fazinic

Vanja Fazinić

Sažetak

Obrazovne ili flash kartice pronalaze svoju primjenu u suvremenoj nastavi jer omogućavaju usvajanje nastavnih sadržaja iz različitih područja na jednostavan, slikovit i zabavan način, što ih čini pogodnima za sve tipove učenika. Digitalni alat “Cram.com“ nudi široki izbor gotovih ili mogućnost kreiranja vlastitih kartica. Pretraživanjem bogatog repozitorija obrazovnih kartica, učitelji mogu odabrati kartice koji su izradili drugi korisnici ili izraditi svoj vlastiti set prilagođen potrebama svoje učionice. Unesene sadržaje, aplikacija može preoblikovati u dvije zanimljive igrice: „Jewels of Wisdom“ i „Stellar Speller“ čime se isti mogu dodatno uvježbavati na interaktivan i učenicima zanimljiv način.

Ključne riječi: obrazovne kartice, učenje igrom, formativno vrednovanje

Uvod

Za izradu vlastitih obrazovnih kartica, potrebno se najprije prijaviti, odnosno kreirati korisnički račun. Nakon što svom setu upišete naziv i odredite želite li dopustiti javni pristup, pristupate izradi kartica. Poput klasičnih memorijskih kartica, i ove digitalne imaju prednju i stražnju stranu. Na prednju stranu kartice možete učitati sliku ili upisati tekst, dok se na zadnjoj strani obično nalazi samo tekst, odnosno odgovor.

Mogućnosti koje nude obrazovne kartice

Jednom izrađen i pohranjen set kartica možete koristiti na različite načine: za usvajanje sadržaja kroz klasičnu igru memorije, za uvježbavanje sadržaja ili za provjeru znanja, odnosno kao alat formativnog vrednovanja. Dvostrane kartice mogu se printati ili koristiti online te dijeliti s učenicima ili drugim učiteljima. Sustav također može preoblikovati kartice u dvije igrice s privlačnom grafikom, a postoji i mobilna aplikacija koja učenicima omogućava brz i jednostavan pristup te učenje i ponavljanje sadržaja kod kuće.

Važno je naglasiti kako alat intenzivno koristi elemente učenja igrom pa je naročito pogodan kod ranog učenja, ali je primjeren i učenicima starijeg uzrasta jer se radi o sofisticiranom alatu koji koristi sliku, tekst i zvuk pa se mogu obrađivati i uvježbavati različiti obrazovni sadržaji (kulturološki, povijesni, gramatički, matematički itd.) s učenicima svih uzrasta. Posebno je učinkovit kada se od učenika traži zapamćivanje pojmova na primjer, kod učenja nepravilnih glagola, tablice množenje, formula, važnih datuma u povijesti i sl.

Alat je osmišljen poput drugih memorijskih kartica, dakle s jedne strane nalazi se slika ili pitanje, a s druge odgovor. Što onda ovaj alat čini drugačijim i posebnijim od drugih obrazovnih kartica i srodnih alata?

Slika 1-prednja stranaSlika 2-stražnja strana
Slika 1. Prednja strana kartice       Slika 2. Stražnja strana kartice

Kartice sadrže zvuk, odnosno računalno generirani glas izvornog govornika pa su pogodne za uvježbavanje izgovora. Aplikacija omogućava upotrebu kartica na tri različita načina: kroz igru memorije, u formi testa te računalne igrice. Kod svih ovih pristupa provjeravaju se i obračunavaju točni odgovori pa „Cram.com“ učiteljima nudi zanimljiv i inovativan alat formativnog vrednovanja.

Kako sam koristila obrazovne kartice u nastavi stranih jezika?

U nastavi engleskog i njemačkog jezika kartice sam prvenstveno koristila za učenje i ponavljanje vokabulara. Alat omogućava postavljanje različitih tipova zadataka: dvočlanog izbora (točno-netočno), pridruživanja i višestrukog izbora tako da je pogodan za korištenje u različitim dijelovima nastavnog sata. Kartice su vrlo pogodne za uvođenje ključnog vokabulara (pre- teaching vocabulary) kao i ponavljanje i provjeru usvojenog vokabulara.

Osim zadataka dvočlanog izbora i višestrukog izbora, kojima se prije svega provjerava znanje na razini prepoznavanja, ove digitalne kartice mogu se upotrebljavati i tako da zahtijevaju uporabu viših mentalnih funkcija. Na primjer, učenici mogu opisivati sliku kreirajući govorne ili pisane poruke, koristeći pritom ciljani vokabular u novom kontekstu.

Uz vokabular, obrazovnim karticama mogu se obrađivati različiti gramatički sadržaji. Vjerojatno nema učitelja ili nastavnika stranog jezika koji se nije zapitao kako učenicima omogućiti što jednostavnije usvajanje nepravilnih glagola. „Cram.com“ je idealan alat za to jer aplikacija, u samo dva koraka, unesene sadržaje može preoblikovati u dvije igrice temeljene na zadacima pridruživanja: „Jewels of Wisdom“ i „Stellar Speller“. Sustav bodovanja temelji se na bodovima dobivenima za točan odgoSlika 3_Igricavor i vremenu unutar kojeg se daje točan odgovori. Učenik koji točan odgovor unese nakon npr. tri sekunde od početka odbrojavanja, imat će više bodova od učenika koji točan odgovor unese kasnije.

Slika 3. Igrica “Jewels of Wisdom”

Zaključak

Iako, poput rada u većini digitalni alata, rad s alatom „Cram.com“ zahtijeva prethodnu pripremu, velika prednost je što se ove obrazovne kartice pohranjuju i pogodne su za stvaranje repozitorija digitalnih materijala koji mogu dijeliti različiti korisnici na razini škole i šire te se mogu višekratno koristiti.

Ipak ono najbolje kod ovog alata je to što je motivirajući i privlačan učenicima zbog suvremene grafike i učenja temeljenog na igri, dok učiteljima može biti inovativan alat formativnog vrednovanja.

Izrada videozapisa pomoću alata Kizoa

gordanaS_gordanaL

Gordana Sokol i Gordana Lohajner

Nastava na daljinu je pravi izazov i za učitelje, kao i za učenike. Prije svega potrebna je disciplina i odgovornost obih strana.

Cilj svakog učitelja je napisati sadržaje koji su dovoljno jasni za učenike kojima je teže pratiti nastavni sadržaj i motivirati učenike da taj sadržaj pokušaju usvojiti.

U svemu tome jako nedostaje “razgovor u četiri oka”. U ovom članku dale smo primjer kako su učenici petog razreda upoznali digitalni alat Kizoa, a razgovor smo omogućile preko Zoom aplikacije.

Ključne riječi: alat, Kizoa, Zoom, videozapis.

Zašto Kizoa?

Kizoa je dostupan svima koji imaju pristup internetu bez obzira imaju li učenici kod kuće prijenosno računalo, stolno računalo ili tablet. Važno je da računalo imamo mrežni preglednik – Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome….

Osim toga, Kizoa je vrlo jednostavan alat za izradu i uređivanje video materijala.

Učenicima su nastavni sadržaji omogućeni preko OneNote bilježnica. Sadržaj smo podijelile u više koraka kako bi praćenje bilo jednostavno i pregledno:

KORAK 1. – Otvaranje mrežne stranice

Klikni na poveznicu: https://www.kizoa.com/video-maker-for-education

image

KORAK 2. – Prijavi se!

(Učenicima su napisane upute kako se po prvi put prijaviti u digitalni alat Kizoa.)

Klikni gore desno na  clip_image001

imageOtvara se mali prozorčić. Za Email address upiši svoju mail adresu @skole.hr. Lozinku ili password osmisli sam, ali ju ne smiješ zaboraviti.

Označite I have read and I accept the Terms of Use.

I na kraju kliknite na gumb Get Started!

Kada ste se uspješno prijavili, otvorit će vam se sljedeća stranica.

image

KORAK 3. – Videozapis s uputama za rad u online alatu Kizoa

Pogledajte video kako se radi u alatu Kizoa. Video je na engleskom jeziku u trajanju od  12 minuta i 56 sekundi.

Odgledajte jedan dio, pa i vi isprobajte.

Za sadan nemate nijednu fotografiju, pa morate odabrati My Photos. Kliknite Add photos/videos kako bi umetnuli slike s vašeg računala.

image

Zapiši ili zapamti sve što ti nije bilo jasno kako bi na sutrašnjem online sastanku mogao pitati!

KORAK 4. – Online sastanak

U 4. koraku je podijeljena poveznica na Zoom sastanak. Važno je da učenici prije samog sastanka pogledaju video kako bi mogli postavljati pitanja.

Za svaki slučaj dobro je proći cijeli postupak izrade videozapisa.

Za kraj, objasniti tablicu s kriterijima/elementima vrednovanja videozapisa što je ujedno i zvijezda vodilja u izradi samog filmića.

Tablica 1. Kriteriji/elementi vrednovanja videozapisa

image

Tablica 2. Bodovna tablica

image

Zaključak

U nastavi na daljinu vrlo je važno učenicima davati kratke i jasne upute. Primijetile smo kako učenici bolje savladavaju gradivo  ukoliko im se omogući online sastanak gdje imaju mogućnost postavljanja pitanja.

Također tablica s kriterijima je važna jer učenici znaju što se od njih očekuje i što će se ocjenjivati.

BookWidgets u nastavi matematike (1. dio)

bozica_borbas

Božica Borbaš

Sažetak

U članku opisujem BookWidgets, digitalni alat za izradu interaktivnih zadatak i igara, te navodim primjere istih, s naglaskom na primjenu u predmetnoj nastavi matematike u osnovnoj školi.

Ključne riječi: digitalni alat, BookWidgets, interaktivni zadatci, matematika

Slika 1

1. Uvod

Kada nam je u školi opremljena multimedijska učionica pametnom pločom i tabletima, počela sam istraživati i isprobavati razne digitalne alate. Najfunkcionalniji mi se pokazao BookWidgets, a oduševio me već na prvi pogled jer ovaj alat daje učiteljima razne mogućnosti za izradu digitalnih nastavnih materijala koji se mogu koristiti na računalu, tabletu ili mobitelu. Trenutno su u ponudi 42 različita predloška interaktivnih zadataka i igara koje učenicima podijelimo linkom ili QR kodom. Neki od onih koje često koristim u nastavi su kviz, križaljka, uparivanje, anketa, bingo, slučajni odabir i izlazna kartica. U ovom članku navodim primjere njihove upotrebe u nastavi matematike, no mogu se koristiti pri ostvarivanju ishoda svih nastavnih predmeta kao i očekivanja međupredmetnih tema, pa i za vrednovanje, kako formativno, tako i sumativno.

2. Vrste i primjeri interaktivnih zadataka i igara

2.1. Križaljka (Crossword)

Križaljku koristim za ponavljanje raznih pojmova ili uvježbavanje računa s prirodnim slika 2brojevima. U drugom slučaju učenici unose znamenke svojih rješenja. Pri izradi križaljke unese se pojam i opis pojma ili rješenje zadatka i zadatak koji učenici trebaju riješiti. Križaljka se može pomicati mišem ukoliko ju prekriva dio teksta. Ako se klikne na neki redak/stupac (ne oboje istovremeno) istakne se pitanje koje se na njega odnosi. Nakon popunjavanja križaljke učenik odmah dobije povratnu informaciju o uspješnosti – točni unosi označeni su zelenom bojom, a netočni crvenom.

2.2. Uparivanje (Memory Game, PairMatching)

BookWidgets nudi dvije mogućnosti za igru uparivanja – uobičajenu verziju u kojoj ne slika 3vidimo što je na kartcama (Memory) i otvorenu verziju (Pair Matching) koju češće koristim, jer želim da učenici usmjere svu svoju pažnju na uparivanje odgovarajućih zapisa. Mogućnosti primjene u nastavi matematike su brojne, no evo nekih: kvadriranje, ekvivalentni razlomci (proširivanje – skraćivanje), korjenovanje, najmanji zajednički višekratnik i postotci. Na kartice možemo unositi pojmove, brojeve ili slike.

2.3. Slučajni odabir (Randomness)

Moguće je unijeti pojmove, brojeve ili slike koje će biti prikazane slučajnim redoslijedom. Može se koristiti za čitanje velikihslika 4 prirodnih brojeva ili decimalnih brojeva, zbrajanje decimalnih brojeva, njihovo uspoređivanje ili redanje po veličini, i sl.

slika 52.4. Slagalica (Puzzle)

Ovim alatom je vrlo jednostavno izraditi puzzle za slaganje. Samo je potrebno unijeti sliku koju želimo. Možemo koristiti u uvodnom dijelu sata kao motivaciju i uvod u temu.

2.5. Popis za provjeru (Checklist)

slika 6Možemo kreirati i listu u kojoj učenici označavaju određene stavke. To mogu biti koraci pri rješavanju problema ili liste za samoprocjenu ostvarenosti ishoda.


2.6. Bingo

BookWidgets ima i mogućnost izrade interaktivnih bingo kartica. Potrebno je unijeti 24 pojma ili rješenja i podijeliti poveznicu učenicimslika 7a. Kada oni otvore kartice na svom uređaju, svatko ima drugačiji raspored pojmova. Učitelj čita pitanja ili daje odgovarajuće zadatke, jedan po jedan, nasumično odabran. Učenici obilježe točan odgovor (polje promijeni boju), a tko prije popuni redak, stupac ili dijagonalu vikne: „Bingo!”

2.7. Izlazna kartica (Exit Slip)

Izlazna kartica daje učeniku i učitelju uvid u ostvarenost ishoda nakon održanog nastavnog sata. No, u ovu svrhu može se koristiti i običan kviz.

slika 8

2.8. WebQuest

Sve digitalne materijale koje pripremimo za jedan nastavni sat možemo objediniti i podijeliti učenicima samo jednom poveznicom. Ovdje možemo unijeti i druge sadržaje poput teksta, slika, videa ili poveznica na internetske sadržaje.

3. Zaključak

BookWidgets je, dakle, višefunkcionalan alat koji naravno ima i mogućnost izrade ankete i kviza, no to je posebna tema. Dovoljno je reći da pri izradi kviza možemo koristiti čak 32 vrste pitanja, za razliku od mnogih drugih alata koji uglavnom nude pitanja višestrukog izbora, točno/netočno i eventualno daju mogućnost sortiranja. I na kraju za jednog matematičara, najvažnija je mogućnost unosa matematičkih formula, a ovaj alat, uz sve navedeno, podržava LaTeX!

Literatura

BookWidgets Teacher Blog

Integracija BookWidgetsa u Microsoft Teams

gordanaL_gordanaS

Gordana Lohajner i Gordana Sokol

Ključni pojmovi: BookWidgets, integracija, Microsoft Teams.

Sve korisnike Book Widgetsa i Teamsa vjerujemo da će razveseliti najavljena integracija BookWidgetsa u Microsoft Teamse. Kako nismo bile spremne čekati odlučile smo testirati Beta verziju aplikacije koja se ugrađuje u Microsoft Teams.

Preduvjet za testiranje Beta verzije BookWidgetsa za Teamse je mogućnost administriranja clip_image002Teamsa unutar Officea365 jer administrator treba odobriti upotrebu aplikacije ovo su nam omogućili Office365 računi naših škola koje ujedno i administriramo. Sam postupak davanja dozvole za upotrebu aplikacije provodi se u nekoliko klikova miša te se nadamo da će nakon što postane BookWidgets za Teamse dostupan svima biti omogućen i na Office365 za škole.

clip_image004Nakon što je aplikacija BookWidgets dodana u Teamse i dozvoljena od strane administratora Officea365 možemo je dodati u tim putem dodavanja kartica.

Klikom na znak + među Microsoft Teams aplikacijama clip_image006pronađemo BookWidgets te je odaberemo klikom miša.

U idućem dijaloškom okviru potrebno je kliknuti na gumb Spremi kako bi se aplikacija BookWidgets dodala na novu karticu unutar vašeg MS Teams tima.

clip_image008Aplikacija BookWidgets biti će dodana kao nova kartica. Kako biste mogli koristiti aplikaciju potrebno je da se prijavite sa svojim korisničkim računom koji mora biti odobren od strane administratora.

Nakon uspješne prijave unutar Microsoft Teamsa biti će vam dostupne mogućnosti za stvaranje digitalnih aktivnosti ili kvizova iz samih Teamsa te njihovo zadavanje u obliku Zadataka članovima jednog ili više željenih timova.

clip_image010

Za stvaranje nove digitalne aktivnosti u BookWidgets aplikaciji kliknite na gumb Create New Widgets. U idućem prozoru odaberite vrstu aktivnosti koju želite izraditi te dodajte sva potrebna pitanja, podesite željene postavke i podijelite aktivnost kako biste je mogli zadati vašim učenicima unutar MS Teams tima.

U okviru Sand to iz padajućeg izbornika Select Course odaberite jedan ili više timova kojima želite zadati pripremljenu BookWidgets aktivnost.

clip_image012

Postavite datum do kojeg se zadatak treba izvršiti, upišite upute za učenike te odaberite želite li stvoriti Zadatak (Assignment) ili predložak Zadatka (draft Assignment) koji ćete koristiti kasnije.

clip_image014

Ako odaberete Create Microsoft Teams Assignment vaša BookWidgets aktivnost biti će u timu zadana kao Zadatak, a učenici će joj moći pristupiti putem objave u kanalu Općenito.

clip_image016

clip_image018

BookWidgets WebQuest – više od alata za izradu kvizova

gordanaL_gordanaS

Gordana Lohajner i Gordana Sokol

BookWidgets je alat koji vam omogućava izradu interaktivnih vježbi, kvizova za ponavljanje nastavnih sadržaja ali i kvizova za provjere znanja, analizu rješenja i još puno toga.

Ključni pojmovi: Book Widgets, WebQuest, digitalna knjiga.

Alat je dostupan na poveznici https://www.bookwidgets.com/ na kojoj je potrebno izraditi korisnički račun kako biste mogli pristupiti alatima koje pruža. Trenutno pruža mogućnost probne 60 dnevne verzije.

Puna verzija ovog alata omogućuje vam da odaberete jednu od više od 40 digitalnih aktivnosti/vježbi koje vaši učenici mogu rješavati na različitim uređajima od računala, mobitela, tableta, iPada i sl.

clip_image002

Sama izrada digitalnih aktivnosti/vježbi vrlo je jednostavna pa ćemo u nastavku opisati izradu WebQuesta digitalne aktivnosti koja vam omogućuje povezivanje više digitalnih aktivnosti/vježbi međusobno i stvaranje jedne male digitalne knjige koja se sastoji od stranica, koje su međusobno povezane horizontalnom navigacijom i na kojima se mogu nalaziti tekst, slike, video i druge vrste Book Widgets digitalnih aktivnosti i vježbi. Stranice se međusobno mogu povezati poveznicama koje vam omogućuju stvaranje prilagođene navigacije kroz WebQuest.
Svaka stranica WebQuest može se podijeliti u sekcije kroz koje se krećete vertikalnom navigacijom smještenom uz lijevi rub prozora.

Prilikom izrade WebQuest ima slijedeću strukturu:

 • Introduction – uvodna stranica
 • Task – zadatak
 • Process – tijek vježbe
 • Evaluation – vrednovanje
 • Conclusion – zaključak.

Ovu zadanu strukturu možete zadržati ili pak promijeniti preimenovanjem stranica, dodavanjem stranica ili pak njihovim brisanjem svojim potrebama.

clip_image004

Kako biste dodali sadržaje u vaš WebQuest važno je dobro sve pripremiti. Tekstove možete pisati direktno u BookWidgets no isto tako ih možemo i kopirati iz ranije pripremljenih dokumenata. Za oblikovanje teksta WebQuest pruža mogućnost slijedećih oblikovanja teksta:
clip_image006

Osim teksta WebQuestu možete dodati slike, video i druge vrste Book Widgets digitalnih aktivnosti i vježbi kao i tablice koje će vam omogućiti precizno pozicioniranje multimedijskih sadržaja.

Za dodavanje ostalih sadržaja nakon što pritisnete tipku Enter na stranici WebQuesta pojaviti će se znak + klikom na ovaj znak otvara se dodatni izbornik koji omogućuje:
1. umetanje slika s računala, Google Drivea ili s weba

2. umetanje videa sa servisa YouTube ili Vimeo ili umetanje odnosno ugrađivanje mrežne stranice clip_image008pomoću njene URL adrese

3. umetanje BookWidgets digitalnih aktivnosti ili vježbi i

4. umetanje tablice.

Kako biste umetnuli video, svaki video treba biti objavljen na servisu YouTube ili Vimeo. Video koji umećete u WebQuest može na servisima YouTube i Vimeoo biti objavljen i kao privatan video, a za njegovu ugradnju biti će vam potrebna samo njegova poveznica za dijeljenje.
Primjer videa umetnutog u WebQuest:
clip_image010

Kako biste umetnuli BookWidgets digitalnu aktivnost u WeQuest najprije je potrebno izraditi željenu aktivnost te je podijeliti na servisu BookWidgets. Klikom na gumb za umetanje BookWidgets aktivnosti otvoriti će se prozor My Widgest u kojem ćete klikom miša na naziv aktivnosti odbrati aktivnost koju želite umetnuti u WebQuest, a odabrana aktivnost prikazati će se u WebQuestu obliku slike:
clip_image012

Nakon što WebQuest aktivnost podijelite umetnuti kviz se otvara klikom na njegovu sliku, a nakon rješavanja kviza u WebQuest aktivnost se vraćamo klikom na malu strelicu u gornjem lijevom kutu prozora.
Primjer umetnutih aktivnoati i slika:
clip_image014

Svakako isprobajte mogućnosti koje pruža WebQuest jer unutar njega možete pripremiti cjelovite nastavne sadržaje za najmlađe učenike kao primjerice aktivnost Anino računalo – Escape Room namjenjeno učenicima prvog razreda koje možete pogledati na poveznici: https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/02/INFORMATIKA-1-O%C5%A0-Anino-ra%C4%8Dunalo-Escape-Room-GS.pdf

Za kraj jedna zanimljivost. U najavi je integracija BookWidgetsa u Microsoft Teams što jedva čekamo! Ako vas zanima kako izgleda Bookwidgets beta-verzija integrirana u Teamse svakako pročitajte BookWidgets i Microsoft Teams.

Izrada online ankete

vilim_jurkovic

Vilim Jurković

Potrebe provođenja različitih anketa česte su u svim velikim sustavima pa zasigurno i u sustavu obrazovanja, na svim razinama. Mogu se, naravno, provoditi na papiru, ali to iziskuje mnogo posla, pogotovo u prikupljanju i analizi dobivenih podataka. Idealno je upotrijebiti mogućnosti računala i provoditi ih – online.
Na nedavno održanom stručnom skupu Info@Edu – informatika u obrazovanju sudionici su, kao i na završetku drugih većih stručnih skupova, trebali ispuniti anketu koja je organizatorima vrijedan izvor podataka za poboljšanja i ostvarivanja budućih skupova. Ali – na papiru. Zašto anketu ne bismo ostvarili online? Zašto svaki sudionik na svoju adresu elektroničke pošte ne bi dobio poveznicu za ispunjavanje ankete? I dalje je osigurana anonimnost, a organizatoru je dovoljno tek analizirati grafičke prikaze rezultata. Primjera primjene online anketa ima doista mnogo. Pogledajmo kako ih stvoriti.

Iako je online dostupno mnoštvo alata, i komercijalnih i besplatnih (npr. SurveyMonkey), za primjenu u školi vjerojatno je najbliži Google alat za obrasce (ankete) pod okriljem usluge Google Dokumenti (Google Docs). Sve što nam je potrebno jest Google račun, kojeg mnogi već koriste i za svoju elektroničku komunikaciju. I naravno, na papiru osmišljena anketa koju želimo postaviti na internetu i osigurati njimageenu dostupnost s bilo kojeg računala s vezom na globalnu mrežu.

Svojim Google korisničkim računom prijavimo se na Google Dokumente (Google Apps)

Slika 1. Anketa – Google Dokumenti

imageSlika 2. Anketa – Prijava s Google računom

Nakon uspješne prijave pred nama će biti početna stranica Dokumenata na kojoj će biti imagevidljivi svi naši postojeći dokumenti, a možemo otpočeti i s izradom novog tako što ćemo kliknuti na gumb IZRADI.

Slika 3. Anketa – Sučelje Google Dokumenata

Odmah možemo primijetiti da nam je ponuđena obrada teksta, izrada prezentacija, imageproračunskih tablica, obrazaca, crteža,… Nas ovdje zanima Obrazac jer njime možemo izraditi željenu anketu, učiniti ju dostupnom na internetu, automatski spremati prikupljene podatke u jednu proračunsku tablicu iz koje se stvara prezentacija podataka za analizu. Obrazac nam daje sve što nam je potrebno za provođenje online ankete.

Slika 4. Anketa – Izbornik Google Dokumenata

Odabirom izrade novog obrasca dobit ćemo prozor:

imageSlika 5. Anketa – Stvaranje novog obrasca

Odmah ćemo odrediti naslov obrasca i ukratko navesti na što se on odnosi te krenuti sa stvaranjem prvog pitanja.

imageSlika 6. Anketa – Naslov obrasca i stvaranje prvog pitanja

Svako pitanje ima svoj glavni tekst i tekst pomoći za odgovaranje. Odabiremo jedan od 7 tipova pitanja, a kvačicom određujemo je li odgovor nužan (Postavi za obvezno pitanje). Ako izrađujemo više stranica ankete, razdvojenih prijelomom, imamo mogućnost i automatskog preskakanja nekih pitanja, ovisno o odgovoru ispitanika. Uz imagesvako pitanje s desne strane imamo dostupne alate: Uređivanje, Udvostruči i Izbriši.

Slika 7. Anketa – Alati

Koji se tipovi pitanja mogu koristiti, najbolje možemo vidjeti iz primjera na slici:

imageimage
Slika 8. Anketa – Tipovi pitanja      Slika 9. Anketa – Tipovi pitanja

Dostupni su sljedeći tipovi pitanja:

 • Višestruki izbor (samo jedan odgovor)
 • Odabir s popisa
 • Potvrdni okviri (više mogućih odgovora)
 • Tekst
 • Tekst članka
 • Mjerilo
 • Rešetka

Svi podatci koje anketom prikupimo spremaju se u jednu proračunsku tablicu. I ako napravimo klik pokazivačem mišem na naš obrazac u glavom prozoru Dokumenti vidjet ćemo sva naša pitanja u gornjem retku proračunske tablice. Ako je anketa već i provođena, tu će se nalaziti i odgovori ispitanika.

image
Slika 10. Anketa – Proračunska tablica za smještaj obrasca

Izuzetno je važno da takvu tablicu možemo preuzeti (spremiti) u najrazličitijim formatima (Excel, PDF, … ). U izborniku odaberemo Datoteka –> Preuzmi kao –> odaberemo željeni format s popisa. Želimo li se opet vratiti uređivanju obimagerasca odaberemo tu mogućnost u izborniku na Obrazac –> Uređivanje obrasca.

Slika 11. Anketa – Sve mogućnosti uređivanja obrasca

Izbornik uređivanja obrasca:

 • Dodaj stavku – stvaramo novo pitanje uz odabir njegova tipa. Omogućuje i stvaranje zaglavlja te prijelom stranice želimo li našu anketu podijeliti na zasebne dijelove.
 • Tema – ako ne odabiremo neku drugu temu (izgled) naše ankete postavljena je tema Plain. Kod odabira drugih tema moramo paziti podržavaju li sve naše fontove ( Č,Š…)
 • Ovaj obrazac pošalji putem elektroničke pošte – direktno slanje obrasca
 • Pogledaj odgovore – pregledavamo ih u proračunskoj tablici ili u sažetku u kojem su svi prikupljeni podatci prikazani grafički (idealno za analizu)
 • Druge radnje – nudi mogućnost ugradnje HTML koda na neku mrežnu stranicu koji vodi na određenu anketu (Ugradi). Mogućnost Uređivanje potvrde služi stvaranju automatskog odgovora ispitaniku nakon odaslane ispunjene ankete.
 • Spremljeno – sprema promjene na obrascu

imageOsim lakoće prikupljanja podataka Google Obrasci pružaju mogućnost njihove jednostavne i učinkovite analize kroz grafički prikaz.

Slika 12. Anketa – Sažetak odgovora – grafički prikaz prikupljenih rezultata

Postavlja se još pitanje koja je adresa našeg obrasca na internetu? Koju poveznicu možemo postaviti na mrežnoj stranici ili kopirati u elektroničku poruku kako bismo ga poslali ispitanicima?

Kako bismo to saznali odemo na prikaz obrasca u proračunskoj tablici (Pogledaj odgovore ð Proračunska tablica). U prikazu proračunske tablice u izborniku odaberemo Obrazac ð Prijeđi na aktivni obrazac. Pred nama će biti prozor za ispunjavanje obrasca (onako kako će ga vidjeti ispitanici). U istom tom prozoru u adresnoj liniji internetskog preglednika nalazi se mrežna adresa naše ankete koju je dovoljno označiti pokazivačem miša i kopirati u elektroničku poruku ili neko drugo mjesto kao pimageoveznicu. Takve su adrese duge i komplicirane i stoga je važno da ih uvijek označimo od početka do kraja i kopiramo.

Slika 13. Anketa – pokretanje obrasca (ankete) u pogledu koji će vidjeti ispitanici

Kako bismo osigurali da našoj anketi mogu pristupiti ispitanici, moramo osigurati dijeljenje stvorenog obrasca. U glavnom prozoru Google Dokuimagementi napravimo desni klik na obrazac (dokument) koji želimo dijeliti (slika 13) –> Dijeli –> Dijeli.

Slika 14. Anketa – Dijeljenje dokumenta

imageNakon odabira mogućnosti Dijeli javlja se prozor u kojem je vidljivo da je dokument trenutno postavljen kao Privatno, a mi želimo da mu pristupe svi koji imaju poveznicu.

Slika 15. Anketa – Postavljanje dijeljenja dokumenta

imageU prozoru postavimo mogućnost Svatko s vezom i to potvrdimo sa Spremi. Tada će naš dokument dobiti atribut Dijeljeno i postat će dostupan svima koji imaju poveznicu do njega.

Slika 16. Anketa – Postavke dijeljenja – Svatko s internetskom vezom

Provođenje anketa online silno može pojednostaviti postupak prikupljanja podataka i njihove analize, a jednostavnost stvaranja i ostvarivanja može biti dobar razlog za primjenu čak i u obrazovanju.