Jubilejno, 50. praznovanje mednarodnega dneva knjig za otroke

natasa_vrsic

Nataša Vršič, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Ljubljana

Numerološko število 50 pomeni pozitivno energijo dobrega sporazumevanja, pisanja, govora in nadvse dobrega stika z mediji. Je srečno število, zlasti če se človek drži svojih idej in prepričanj. In tako smo prepričani tudi promotorji branja kakovostnih knjig, ki že vse od leta 1967 dalje 2. aprila, na rojstni dan Hansa Christiana Andersena, praznujemo mednarodni praznik, s katerim spodbujamo željo po branju mladinskih knjig.

1. Sekcija IBBY

clip_image001Vsako leto je ena od nacionalnih sekcij IBBY sponzor tega praznovanja. Ta pripravi plakat in poslanico ter ju razpošlje po vsem svetu. Nacionalna sekcija prevede poslanico v svoj jezik in gradivo promotorji branja oz. mentorji izpraševalci za bralno značko na različne načine uporabimo za promocijo mladinskih knjig in branja. Letos je gradivo pripravila Ruska sekcija. Poslanico je napisal ruski pisatelj in pesnik Sergej Mahotin, plakat pa je ustvaril njegov rojak, umetnik Mihail Fjodorov.

Plakat ob poslanici, 29. 3. 2017

2. Bralna značka

2. aprila na šoli zaključimo tudi projekt S knjigo v svet oziroma branje za bralno značko. clip_image002Bralna značka ima za sabo že 56 let. Je najstarejša in najbolj učinkovita oblika spodbujanja branja kvalitetnih mladinskih knjig.

Ostržek v logotipu, 29. 3. 2017

2. 1. Bralna značka skozi čas

Leopold Suhodolčan, pisatelj in ravnatelj osnovne šole v Prevaljah, ter profesor slovenščine na tej šoli, Stanko Kotnik, sta leta 1960 bralno značko osnovala po češkem zgledu. Namenjena je bila učencem od 3. razreda takratne osemletke dalje, zajela pa je tudi celotno srednjo šolo. Po obsegu in zahtevnosti je bilo tekmovanje razdeljeno na štiri stopnje.

Bralci so morali ob branju vsakega proznega dela pisati zapiske. Za vsako stopnjo posebej je bilo določeno, kaj so morali zapiski vsebovati. Iz pesniške zbirke, ki jo je bralec moral prebrati, pa se je moral na pamet naučiti tri pesmi po lastni izbiri.

Pogovor med mentorjem in bralcem je potekal v obliki nekakšnega izpita pred komisijo. Mentorji so upoštevali »pravilnik«, ki je svetoval, naj se pogovor opira na bralčeve zapiske in naj bo čim bolj sproščen in širok. Predpisoval je tudi, naj značko dobi le tisti bralec, ki pokaže zadostno poznavanje in razumevanje predpisanih del in piscev.

Gibanje še danes gradi na tradiciji bralnih značk in je eden od nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Od leta 2002 je bralna značka organizirana kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, njen program pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. Gibanje od vsega začetka vodijo strokovni delavci po šolah. Njihovo delo z mladimi je temelj tekmovanja za bralno značko.

Tekmovanje za bralno značko spodbuja prostovoljno branje v prostem času, ki je dopolnilo k pouku slovenščine in dejavnostim v knjižnici. Je neke vrste interesna dejavnost svobodnejša oblika dela in ravno zato bližje mladim bralcem, ki oblikujejo svoj odnos do knjige in branja. Skozi ta proces se dviga bralna pismenost posameznikov in posledično družbe v celoti.

Tekmovanje za bralno značko se najbolj množično odvija na osnovnih šolah v Sloveniji. V srednjih šolah pa ponekod deluje v obliki bralnih oziroma debatnih klubov. Zaživela je tudi po slovenskih vrtcih kot predšolska bralna značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju. V splošnih knjižnicah organizirajo tudi branje za bralno značko, ki je naslovljeno zgolj na odrasle.

Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru.

2. 2. Motivacija za branje

clip_image003Društvo Bralna značka Slovenije sodeluje s strokovnjaki s področja mladinske književnosti, s knjižnicami, s Pionirsko – Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo (Mestna knjižnica Ljubljana), revijo Otrok in knjiga, s Slovensko sekcijo IBBY, Bralnim društvom Slovenije, Društvom slovenskih pisateljev, Društvom slovenskih založnikov, z založbami in knjigarnami, množičnimi mediji, kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami.

Motivacijsko gradivo (mape, priznanja, priponke), 25. 3. 2017

S pomočjo sponzorjev postaja tekmovanje za bralno značko še privlačnejše. Bralna značka Slovenije si prizadeva, da prvošolcem ob vstopu v šolo podari kakovostno slovensko slikanico kot vabilo in vodilo pri premagovanju prvih samostojnih bralnih korakov. Uvodne besede v posebni izdaji so namenjene tudi opogumljanju staršev pri vključitvi njihovih otrok v svet pisane besede.

Mladi bralci, zlati bralci, tisti, ki berejo in osvojijo bralno značko vseh devet let osnovnega šolanja, pa so deležni posebne knjižne nagrade. Postanejo dobitniki leposlovnega dela, ki je dobilo nacionalno nagrado za najboljše mladinsko leposlovno delo – večernica. Knjiga je dobra popotnica za branje po zaključku osnovne šole.

Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajamo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev. Vsi pa sledimo ciljem, ki so zapisani v učnem načrtu za slovenščino in Zakonu o osnovni šoli. Ti so:

 • učence usposabljati za pravilno in lepo pisno in ustno izražanje v knjižnem jeziku;
 • v učencih razvijati estetska in etična čustva;
 • učence spodbujati, da bodo znali knjigo vrednotiti in jo uporabljati za svojo nadaljnjo rast;
 • učence seznaniti z najvažnejšimi deli ljudske in umetne književnosti;
 • v učencih razvijati sposobnost moralnega presojanja in kritičnega ocenjevanja odnosov med ljudmi;
 • učence uvaja v estetsko doživljanje umetnostnih stvaritev;
 • učence navaja na aktivno sodelovanje pri vzgojnem in izobraževalnem delu.

2. 3. Umetniki sezone

Poleg branja proze in poezije se bralci, ki sodelujejo pri bralni znački, vsako leto seznanijo z umetniki sezone. Letos so to avtorji, pri katerih se spominjamo »okroglih« obletnic rojstva ali smrti (Simon Gregorčič, Anton Ingolič, Janko Kersnik, Miha Mate, Josip Ribičič, Smiljan Rozman) in tisti, ki v letošnjem šolskem letu praznujejo 90. (akademska slikarka Ančka Gošnik Godec), 80. (pisateljica Polonca Kovač) ali 70. (pisatelj Milan Dekleva) rojstni dan .

Pesnik Simon Gregorčič (15. 10. 1844 – 24. 11. 1906): je najbolj poznan po domovinski pesmi Soči. Ko je izdal svojo prvo pesniško zbirko Poezije, jo je ljudstvo sprejelo za svojo in je dobila laskavi naziv zlata knjiga poezije. Velikokrat je opeval goriško pokrajino, zato je dobil vzdevek goriški slavček. Veliko Gregorčičevih pesmi je zaradi blagoglasnosti ponarodelih: Njega ni, Izgubljeni cvet, Kako srčno sva se ljubila, Veseli pastir.

Pisatelja Antona Ingoliča (5. 1. 1907 – 11. 3. 1992): uvrščamo med večno brane pisatelje. Zaslužen je za širjenje bralne značke, saj skoraj ni šole, ki je ne bi obiskal, pri tem pa mladim odkrival ozadja svojih del. Pisal je za mlade in manj mlade bralce. Najbolj poznana dela za mlajše bralce so Udarna brigada, Deček z dvema imenoma, Tajno društvo PGC, Potopljena galeja. Pisal je tudi za odraščajočo mladino – Mladost na stopnicah, še posebej pa je bralce navdušila Gimnazijka, ki je do danes ohranila svežino in zanjo prejel priznanje zlata knjiga.

Pisatelj Janko Kersnik (4. 9. 1852 – 28. 7. 1897) je bil odličen poznavalec kmečkega življenja, hkrati pa je v slovensko književnost uvedel malomeščansko življenje. Med deli iz kmečkega življenja so najbolj poznane Kmetske slike, med njimi še posebej Mačkova očeta in Kmetska smrt, medtem ko je iz malomeščanskega življenja najbolj poznano delo Jara gospoda po katerem so posneli tudi film. Današnjim mladim bralcem so dela zaradi časovne distance manj razumljiva.

Pisatelj Miha Mate (6. 8. 1942 – 19. 10. 2006): se je najprej predstavil z avtobiografsko prozo Leskova mladost. Kasneje je poleg realističnega dela nadaljeval s pisanjem, ki ga je obogatil s pravljicami: Babica v supergah, Pobegle kolebnice, Bosopeta druščina, Kurja vojska, Škrlatna vrtnica, Papagaj Bine in druge.

Pisatelj Josip Ribičič (3. 11. 1886 – 7. 6. 1969) je med mladimi najbolj poznan po Miškolinu. Bil je ustanovitelj založbe Mladinska knjiga in sourednik revije Ciciban. Mlade še danes poleg Miškolina navdušujejo zgodbe Čurimurčki, Črni muc vasuje in Nana, mala opica.

Pisatelj Smiljan Rozman (28. 1. 1927 – 15. 3. 2007) je velik del svojega ustvarjanja namenil otrokom in mladostnikom. V njegovih delih zaznamo tisto, kar imajo mladi bralci zelo radi – humor in pustolovske elemente. Mladi bralci najraje posegajo po delih: Lov za ukradenimi milijoni, Teden ima sedem dni, Čudežni pisalni strojček, Martin fantalin, Ta glavna Urša.

clip_image004 clip_image005
Ančka Gošnik Godec in ilustracija iz knjige Polonce Kovač Zelišča male čarovnice, 28. 3. 2017

Akademska slikarka Ančka Gošnik Godec (5. 6. 1927) pričakuje svoj visoki jubilej, 90. rojstni dan, še vedno v ilustriranju. Pri delu ima rada mir, uživa ob glasbi. Ker so v slikarstvu še posebej pomembne barve, je važno, da jo v pravem trenutku prevzame prava barva. Mladi oz. najmlajši bralci uživajo ob ilustracijah v slikanicah z njenim podpisom. Najpogosteje posegajo po knjigah Ele Peroci: Muca copatarica, Kje so stezice, Za lahko noč; ljudski: O treh grahih, Zlata ptica; Vide Brest: Ptice in grm; Kristine Brenkove: Babica pripoveduje, Prigode koze Kunigunde; Branke Jurca: Snežaki v vrtcu; Toneta Pavčka: Marko na belem konju jaše, Radobesednice.

Pisateljica Polonca Kovač (19. 2. 1937) še vedno najbolj navdušuje z Zverinicami z Večne poti in Težavami in sporočili psička Pafija. Nepogrešljivo čtivo pa so tudi: Andrejev ni nikoli preveč, Deževen dan je krasen dan, Urške so brez napake, Zelišča male čarovnice, Kaja in njena družina.

Milana Deklevo (17.10. 1946) mladi bralci poznajo predvsem kot pesnika s pesmimi v zbirki Pesmi za lačne sanjavce, navdušujejo pa jih tudi prozna besedila A so kremšnite nevarne?, Totalka odštekan dan, Naprej v preteklost. Milan Dekleva v svojem opusu ponuja tudi izredno dobrodošlo dramsko besedilo Magnetni deček.

2. 4. Zlata hruška

Da bralci lažje izbirajo med knjižno produkcijo, jim že nekaj let knjige označujemo z znakom zlata hruška. Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Uredniški odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig znak dodeli knjigam, ki izstopajo po vsebini in izvedbi. Med odličnimi izdajami izberejo najboljše tri knjige v treh različnih kategorijah ter jim podelijo tri priznanja: za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo, za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo ter za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo, v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY. Podelitev Zlatih hrušk je priložnost, da se v javnosti uveljavi promocija kakovostnih knjig, da javnost izve, da je mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda in da ima mladinsko leposlovje tudi socialno, psihološko, clip_image006etično in kulturološko poslanstvo. Rezultati vrednotenj so namenjeni založnikom in izdajateljem, mentorjem pa ob vsakoletnem naraščajočem številu izdanih naslovov ponuja večjo obvladljivost izbora ustreznih knjig.

Znak zlata hruška, 29. 3. 2017

2. 5. Mega kviz

Bralci za bralno značko pa ne posegajo zgolj po leposlovnih delih. Spodbujamo jih k branju in listanju po knjigah s stvarnimi besedili. Vsako leto jim priložnost za tako branje ponuja Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, ki je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Vodi ga Mestna knjižnica clip_image007Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje k razvijanju in obvladovanju sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vabilo – plakat, spodbuda za reševanje MEGA kviza, 22. 11. 2016

Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega spletni ali tiskani vprašalnik, clip_image008obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh). Bogato je opremljen s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Letošnji cikel s petimi sklopi nosi skupni naslov Naše malo veliko morje, posvečen pa je naši naravni dediščini, slovenskemu morju.

  Megakviz, 18. 3. 2017

2. 6. Statistični podatki

Ob mednarodnem dnevu mladinskih knjig za otroke se zaključi tudi sezonsko tekmovanje za bralno značko. Iz leta v leto beležimo prirast tistih, ki se gibanju pridružijo in priznanje za branje tudi osvojijo. Zadovoljni smo, kadar je takih bralcev nad 75%. Nižji odstotek je svojevrstni alarm, ki mentorice spodbudi k temu, da razmišljamo o novih pristopih in drugačni motivaciji.

clip_image009 clip_image010
Osvojili smo bralno značko

slika1

slika2

clip_image012clip_image014

2. 7. Motivacijska projekta na Osnovni šoli Milana Šuštaršiča

Za tiste bralce, ki potrebujejo dodatno spodbudo, oclip_image015rganiziramo noč branja, v 6. in 7. razredu pa domov odnesejo »bralni nahrbtnik«. Ti dve obliki spodbujanja sta namenjeni učencem od 6. razreda dalje, saj prav v tem starostnem obdobju opažamo upadanje bralcev.

Vabilo na noč branja 2016

Noč branja – vključeni so učenci 7.– 9. razreda. Pogoj za udeležbclip_image016o je opravljena bralna značka v preteklem šolskem letu in v tekočem šolskem letu prebrano eno prozno delo in naučena pesem. Z učenci dclip_image017oločimo temo, dodamo film in za vmesni čas pred večerjo pripravimo še likovno delavnico.

Beremo o čarovniških podvigih

Noč branja 2015, fantje so zatopljeni v kriminalne zgodbe

clip_image018Bralni nahrbtnik je namenjen učencem 6. in 7. razreda. Domov ga odnesejo na začetku tedna. V njem so leposlovna in poljudna dela, periodični tisk in posamezni članki. Gradivo je namenjeno vsem članom družine. Izmenjava poteka v knjižnici. Učenci samostojno skrbijo za predajo, ponujeno gradivo pa berejo po lastnem interesu. V nahrbtniku je tudi zvezek, kamor učenci zapisujejo svoje vtise. V razredu se o projektu pogovarjajo pri urah slovenščine.

Znak »bralni nahrbtnik«

3. Zaključek

Vsi strokovni delavci, še posebej pa mentorice, se bomo še naprej trudili, da bomo mlade z raznovrstnimi metodami spodbujali k branju kakovostnih knjig. S tem bomo podpirali splošne cilje življenja in dela šole, predvsem pa podpirali cilje pouka književnosti pri slovenščini.

Viri:

 1. Ministrstvo za šolstvo in sport, 15. 3. 2014
 2. Pravno-informacisjki sistem, 1. 4. 1996
 3. Fotografije: osebni arhiv Nataše Vršič

Dan broja π- obilježen u Gimnaziji Vukovar

suzanaO_karolinaD_SanjaPS

Suzana Osička, Karolina Dvojković i Sanja Pavlović Šijanović

Gimnazija u znaku broja piDana, 14. 03., diljem svijeta, na razne načine obilježava se dan broja pi (π). Za obilježavanje ovog broja, datum 14. ožujka, odabran je zbog najčešće korištene približne vrijednosti 3,14 te anglosaksonskog formata pisanja datuma prema kojemu se prvo bilježi mjesec, a zatim dan u mjesecu pa 14. ožujka izgleda kao 3/14.

Učenici Gimnazije Vukovar zajedno su sa svojom profesoricom matematike A.Einstein-plakatSuzanom Osička upotrijebili maštu te su ove godine, kroz razne plakate, savjete, citate, „okrugle“ slastice i grickalice, spojili ugodno s korisnim i privukli velik broj učenika i nastavnika te ih potaknuli na razmišljanje o ovom međunarodnom danu. “Mašta je puno važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.”(A. Einstein)

Pojasnili su nam kroz najjednostavniju definiciju broja π, kako se radi o transcendentalnom realnom broju, koji je zadan kao omjer opsega i dijametra bilo koje kružnice, čija je približna vrijednost 3,14159. Pi je također poznat i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj. Numerička vrijednost pi, zaokružena na 64 decimalna mjesta, jest: π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923.

Saznali smo i povijesnu činjenicu da je prvi čovjek koji je odlučio proslaviti dan broja π bio fizičar Larry Shaw. Godine 1988. u društvu nekolicine kolega promarširao je kružnom dvoranom u muzeju Exploratorium u San Franciscu. Pritom su jeli ukusne voćne torte, a koju godinu kasnije prešli su i na pizze – jedino je bitno bilo da su servirane porcije kružnog oblika. Nezasitni ljubitelji kružnih slastica otišli su i korak dalje pa 28. lipnja slave dan 2π i stoga smažu duplu količinu torti!

PrezentacijaA gimnazijalci ne bi bili gimnazijalci da matematiku nisu povezali sa fizikom i informatikom. U tome su im pomogle profesorica fizike Karolina Dvojković i profesorica informatike Sanja Pavlović Šijanović te smo kroz prezentacije i plakate saznali još nekoliko interesantnih činjenica…

14.03. obilježava se godišnjica rođenja fizičara i matematičara Alberta Einsteina koji je bio jedan od najvećih znanstvenih genija svih vremena. Ovaj izuzetno plodan znanstvenik je najpoznatiji po svojoj teoriji relativnosti, a Nobelovu nagradu za fiziku je 1921. godine dobio za objašnjenje fotoelektričnog efekta.

Uslijedili su i neki njegovi najpoznatniji citati:

 1. “Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.”
 2. “Oni koji nikad nisu pogriješili, nikad nisu ni isprobali nešto novo”.
 3. “Dvije su stvari beskonačne – svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran”.
 4. “Obrazovanje, to je ono, što ostane, nakon što osoba zaboravi sve, što je naučila u školi.”

ZanimljivostiCitatom “Puno je teže razbiti predrasudu nego atom” (A.Einstein), učenici Gimnazije Vukovar pokušali su približiti operativni sustav Linux navodeći razloge zbog kojih ga ne treba odbijati iz straha od promjena.

Linux je ime za jezgru (engl. kernel) računalnog operacijskog sustava sličnog Unixu, ali najčešće i za cijeli operacijski sustav baziran na toj jezgri. Linux je dobio ime po svom izvornom autoru Linusu Torvaldsu. 14. ožujka 1994 predstavljena je verzija Linuxa 1.0.0. čime su otvorena vrata za razvoj open-source sustava.

Svoju tezu: „Krajnje je vreme da prijeđete na Linux“ potkrijepili su predstavljanjem 10 razloga zbog kojih bi smo trebali prijeći na Linux – zaboravite na računalne viruse,učitava se brzo, stabilan je, organizacija radne površine,nakon instalacije imate sve osnovne programe,imate i sve drivere, za update Dan broja pi-plakatdovoljan je samo jedan klik miša, dok čekate da se operativni sustav instalira, možete pretraživati Internet kako bi što manje vremena izgubili tijekom instalacije, prilikom poteškoća obraćate se linux zajednici i na kraju SVE JE BESPLATNO!

Danas znamo da se PI nalazi posvuda oko nas – od umjetnosti, boja i glazbe do najnovijih otkrića. Čak i u novoj teoriji superstruna. Od najsitnijih konstituanata materije do čitavih grozdova galaksija – PI je tu negdje (pogledajte što o njemu kaže web stranica).

Nakon niza edukativnih sadržaja počastili smo se ukusnim okruglim slasticama i poželjeli jedni drugima „Sretan dan π!“.

Obilježavanje 100 godina IBM-a

marina_mirkovic

Marina Mirković

Kroz proučavanje povijesnog razvoja računala na nastavi računalstva učenici Tehničke škole u Požegi posebne su aktivnosti vezali za saznanja o razvoju tvrtke IBM koja ove godine obilježava svoju 100. obljetnicu djelovanja.

Tijekom rujna brojne su aktivnosti bile posvećene IBM-u i ISlika 1BM PC-u na nastavi računalstva i u radu članova Info kluba (informatička grupa) Tehničke škole pod vodstvom profesorice Marine Mirković. Učenici su pripremili prigodnu izložbu u predvorju škole.

Slika 1: Prigodni izložbeni pano u Tehničkoj školi Požega povodom 100 godina IBM-a i 30 godina IBM PC-a

Dana 16. lipnja ove godine IBM je navršio punih stotinu godina postojanja. Tvrtka IBM nastala je 16. lipnja 1911. godine spajanjem triju tvrtki (Tabulating Machine Corporation, Computing Scale Corporation i International Time Recording Company) u jednu nazvanu Computing-Tabulating-Recording Company. Nekoliko godina kasnije, CTR je preuzeo Thomas J. Watson i 1924. godine preimenovao ju u International Business Machines(IBM). Watson, a poslije i njegov sin, Thomas Watson mlađi, vodili su IBM gotovo šest desetljeća. IBM je danas korporacija koja radi u 170 zemalja, ostvaruje godišnji promet veći od 100 milijardi dolara te u kojoj radi 427.000 zaposlenika diljem svijeta.

Slika 2: Čestitka povodom 100 godina IBM-a


Prilog 1: Osmosmjerka s pojmovima vezanim za tvrtku IBM

Zanimljivo je bilo proučavati nastanak novih uređaja i patenata, pratiti promjene u tehnologiji s ciljem unaprjeđenja informatičke opreme, a time i proizvodnje, odnosno svakodnevnog života. Učenici su proučavali što je sve IBM proizvodio. Bilo je tu raznih sustava za mjerenje vremena, vaga, automatskih rezača za sir i meso, strojnica (tijekom Drugog svjetskog rata), pisaćih strojeva i opreme za bušene kartice.

Niz patenata razvijeno je kroz IBM-ov prvi privatni znanstveno-istraživački laboratorij. Stvorena je prva disketa i tvrdi disk, pokrenuta industrija pohrane podataka, izumljen linijski kod (tzv. bar-kod), konstruirano prvo osobno računalo koje se koristilo u poslovne svrhe te niz superračunala. Učenici su se posebno oduševili s dva superračunala: Deep Blue koji je 1997. godine pobijedio svjetskog prvaka u šahu Garija Kasparova i Watsonkoji je ove godine pobijedio u televizijskom kvizu „Jeopardy!“.

Gospodin Thomas Watson vodio je tvrtku tijekom tri rata, velike depresije i početka hladnog rata, a zaslužan je za veliko povećanje profita i širenje poslovanja. On je u kulturu ove tvrtke uveo moto «think» te je znao da je napredak moguć samo ulaganjem u inovacije i razvoj te obrazovanje. Neprestano razmišljanje o budućnosti je važna pouka koju je IBM kao informatička tvrtka naučio iz svoje stogodišnje povijesti.

Slika 3Slika 3: Čestitka IBM-u prikazana binarnim stablom

IBM je najveća svjetska IT organizacija za istraživanje s više od 3.000 znanstvenika i inženjera. IBM-ovi istraživači dobitnici su pet Nobelovih nagrada. IBM je registrirao 4.914 patenata u Patentnom uredu Sjedinjenih Država tijekom 2009. godine, što znači da je već sedamnaestu godinu zaredom na samom vrhu popisa najinovativnijih tvrtki na svijetu.

Slika 4IBM je 1981. predstavio Personal Computer (osobno računalo), odnosno PC koji je tada radio na Intelovom procesoru te je imao 16KB memorije, koristio je dva disketna pogona i ekran u boji. Operativni sustav na kojem je radio bio je DOS, iza kojeg je tada stajala mala tvrtka s 32 zaposlenika – Microsoft.

Slika 4: Slagalica s pojmovima o IBM-u

O povijesti tvrtke IBM i njihovim patentima možete proučavati na ovoj mrežnoj stranici. Obilje sadržaja IBM-ove arhive, raspoređenih po godinama razvoja tvrtke, s brojnim fotografijama odlično prikazuje stoljetni put velike tvrtke. U multimedijskom pregledumožete čuti brojne tonske zapise direktora Tomasa Watsona i njegova sina.

Učenicima su zanimljivi sadržaji o pametnijem planetu koje pruža IBM, odnosno IBM Slika 5Hrvatska na svojoj mrežnoj stranici. Omogućuju analizu sadašnjih problema, nude rješenja usmjerena na različita područja infrastrukture gradova koja će pomoći u budućnosti: promet, energetiku, vode, ekologiju, kao i ljudskog djelovanja kao što su trgovina, bankarstvo i zdravstvena skrb.

Slika 5: Kolaž s rebusnim logom tvrtke IBM

Učenici i profesorica Mirković poslali su čestitku i DVD s pripadnim radovima tvrtki IBM Hrvatska d.o.o. i njenom glavnom direktoru, gospodinu Kreši Perici. Naglašena je IBM-ova duga povijest bogata uspjesima, inovacijama i napretkom. Tvrtka IBM Hrvatska u tom razvoju ima značajnu ulogu, posebno u Republici Hrvatskoj. Osobna računala su postala osnova u radu i životu učenika i nastavnika. Upravo pojava IBM PC-a omogućila je dostupnost školama i kućanstvima. Današnji razvoj i primjena informatičke tehnologije povećava kvalitetu nastavnog procesa uz primjenu e-obrazovanja.

Slika 6Marketinški tim tvrtke IBM Hrvatska d.o.o., ugodno iznenađen čestitkom za IBM-ov 100. rođendan, nagradio je učenike INFO kluba koji su sudjelovali u projektu izrade svih materijala prigodnim poklonima (majice i bilježnice s logom IBM-a). Učenike su pokloni iznenadili i razveselili.

Slika 6: Članovi Info kluba Tehničke škole s IBM-ovim poklonima


Čestitamo i zahvaljujemo IBM-u što nam primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije omogućava uspješnije i lakše poučavanje i učenje. Veselimo se novim patentima i projektima za sretniji i pametniji planet!

Slika 7: Rođendanska čestitka Tehničke škole Požega tvrtki IBM