Implementacija mrežnoga dnevnika u nastavnu jedinicu

marjana_TP

Marjana Tratnjek Pavc

Sažetak

Većina korisnika primjenu mrežnoga dnevnika smatra mogućnošću provedbe svojega razmišljanja ili ideja. Mnogi ga doživljavaju kao alat za ostvarenje promjena. U odgojno-obrazovnome procesu može se koristiti kao novo, privlačno pomagalo za prosljeđivanje nastavne građe. Cilj članka jest predstaviti primjer uporabe mrežnoga dnevnika u nastavi povijesti.

Ključne riječi: IT, mrežni dnevnik, povijest

Uvod

U suvremenoj se školi velika pozornost posvećuje složenosti nastavnoga rada, čemu pripada i informacijska tehnologija u nastavi. Obrazovanje djece u školi treba prilagoditi vremenu i prostoru u kojemu žive, treba ih obrazovati i osiguravati im širok opseg vičnosti koje će im pomoći u budućnosti, kako bi mogli savladavati brz razvoj tehnologije u društvu. Danas biti računalno nepismena osoba znači biti osoba bez mogućnosti sudjelovanja u suvremenom informacijskom društvu, osoba bez prilika i mogućnosti za bolji život. Stoga informacijska tehnologija (IT) postaje sve značajniji čimbenik učenja, što od učitelja zahtijeva prilagodbu i učinkovit odziv na napredak, inovativnost, a prvenstveno stručnu potkovanost i korištenje IT-a kao sredstva za osiguravanje iskustva učenja. Uporaba IT-a ovisi o učiteljevu vjerovanju i pristupu podučavanju te razumijevanju potencijala koji IT pruža.

Primjena mrežnoga dnevnika u nastavi povijesti

Jedan od općih ciljeva nastavnoga plana povijesti jest razvijati spretnosti uporabe povijesnih izvora i informacija kod učenika, primjenom informacijske tehnologije (IT) te omogućiti učenicima da svoje znanje predstavljaju, između ostalog, koristeći i IT (Program, 2011.).

U nastavi povijesti zalažem se za ostvarivanje navedenih smjernica iz nastavnoga plana, a usto i ne samo obogaćivanje nastave već i, kod učenika, razvijanje sposobnosti za samostalno učenje, kritičnu ocjenu informacija, traženje rješenja za postavljene probleme, ujedno ih osposobljavajući za cjeloživotno učenje. U tu svrhu u nastavi koristim i mrežni dnevnik.

Kod takvoga načina podučavanja učenici preuzimaju aktivniju ulogu u učenju korištenjem e-građe te traženjem, prikupljanjem, obradom i vrednovanjem vjerodostojnih informacija s interneta. Osim toga, učenici mogu birati vrijeme i mjesto učenja te preuzimaju odgovornost za svoje učenje. Takvo je učenje primjereno za učenike koji su iz različitih razloga dulje odsutni s nastave. Učenje u mrežnome dnevniku obilježeno je i nedostacima, poput manjega nadzora učitelja nad učenicima, manjak socijalnih kontakata i motivacije za učenje, opremljenost učenika tehnologijom. Učitelj ne može mijenjati tijek nastavnoga sata niti ga prilagoditi raspoloženju učenika, kao što to omogućuje klasična nastava. Tome obliku učenja također nedostaje neverbalna komunikacija između učitelja i učenika (mimika lica, kontakt očima).

Mrežni dnevnik u nastavu uključujem za usvajanje novih nastavnih, prvenstveno izbornih, sadržaja te objavu informacija korisnih za učenike.

Prilog u nastavku predstavlja implementaciju mrežnoga dnevnika pri razmatranju izborne nastavne jedinice Drevna Kina, kao sastavnoga dijela izborne teme Stara Indija, Kina, Amerika (Program, 2011.). Ciljevi koje ostvarujemo odnose se na to da učenici samostalno, uporabom internetskih izvora:

  • na karti definiraju gdje su se razvile civilizacije plodnoga polumjeseca te gdje se razvila prva civilizacija Kine;
  • analiziraju glavna dostignuća Drevne Kine na području arhitekture, znanosti, umjetnosti;
  • analiziraju društveno-političke i vjerske značajke Drevne Kine;
  • razvijaju spretnosti prostorne i vremenske reprezentativnosti;
  • razvijaju sposobnosti oblikovanja samostalnih zaključaka, pogleda, mišljenja, stajališta, izvornih prijedloga i rješenja.

Tijek nastavnoga sata

Učenici uz vođenje i samostalno pretražuju informacije na danim internetskim stranicama, čitaju tekstove objavljene na mrežnome dnevniku, gledaju video-sadržaje i zapisuju rješenja postavljenih pitanja (radni list, objavljen na mrežnome dnevniku) u bilježnicu.

1. Uvodna motivacija:

a) Ponavljanje nastanka prvih država:

2. Usvajanje:

a) Drevna Kina

3. Zaključak:

a) Ponavljanje teme Drevna Kina:

Sudjelovanje u mrežnome dnevniku na poveznici: http://blogzgodba.blogspot.si/

Fototrenutci

Razmatranju nastavnoga sadržaja posvećujem dva školska sata. Aktivnost završavamo refleksijom učenika, a oni pritom iznose kako su se osjećali na nastavi, što su naučili, koja znanja razumiju i predlažu unapređenja. Redovita i konkretna povratna informacija svakako ima smisla jer na taj način učenici mogu saznati što su napravili dobro i što možda ne treba unaprjeđivati kako bi se usvojili postavljeni ciljevi. Pritom ne zaboravljam istaknuti ono što je dobro.

Zaključak

Nastava uz korištenje mrežnoga dnevnika zasigurno je dinamičnija te su učenici jače motivirani i spremni raditi, a ujedno odgovora različitim tipovima učenja i omogućuje razvoj kreativnosti kod učenika i učitelja. Negativna strana takvoga rada jest prevelik utrošak vremena na usvajanje nastavnih sadržaja jer učenicima treba puno vremena kako bi pročitali i pregledali građu te zatim riješili pisani zadatak; a godišnji plan rada ograničava razmatranje na kratko vrijeme. Mrežni dnevnik nije primjereni medij za provjere i ocjenjivanje znanja. Učitelj preko njega može objavljivati aktualan nastavni sadržaj, bilješke, standarde znanja, primjere zadataka, aktualne obavijesti za učenike i roditelje, umetati slike, video-sadržaje i sl.

Zaključujem kako većina učenika rado sudjeluje u takvome načinu podučavanja, prvenstveno oni učenici koji imaju razvijene radne navike te su u učenju samostalni i odgovorni i imaju već oblikovane ciljeve koje žele ostvariti u budućnosti. No, s druge strane, učenici kojima znanje ne predstavlja vrijednost, koji nemaju dovoljno motivacije za učenje ni razvijene radne navike, takvo podučavanje prihvaćaju suzdržano ili ga čak otklanjaju, prije svega rad na daljinu obično ne obavljaju jer im individualan rad predstavlja prevelik napor. Smatram da je potrebno kritično razmotriti što će se postići uporabom IT-a u nastavi i kad bismo ju koristili. Dakako, takav oblik nastave ne može zamijeniti klasičnu nastavu u kojoj učitelj na nastavnome satu može prilagođivati metode, oblike rada, ovisno o zainteresiranosti sudionika nastavnoga procesa.

Literatura

  1. Brodnik, V. (2016.), Smjernice za uporabu IKT-a u predmetu povijesti (radna verzija), Zavod Republike Slovenije za školstvo, Ljubljana. Preuzeto s poveznice: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/smernice-ikt-zgo/files/assets/common/downloads/publication.pdf
  2. Program osnovne škole – povijest: Nastavni plan (2011.), Ministarstvo školstva i športa; Zavod Republike Slovenije za školstvo, Ljubljana. Preuzeto s poveznice: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf

Glogster edu – pomoćnik u nastavi

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Hibridna nastava – zašto ne?

clip_image002Pripremajući se za nadolazeću školsku godinu, analiziram pažljivo proteklu. Poprilično sam odmorena i nedostaju mi školsko zvono, razgovori s kolegama u zbornici i dječja znatiželja, ali i sva ostala problematika koja ide uz prosvjetarski posao.

Listam svoj refleksni dnevnik koji sam vrlo pažljivo i detaljno vodila tijekom školske godine i odabirem projekte koje bih rado ponovila. Među njima je svakako onaj o sigurnosti na internetu, ali i uvođenje tehnologije u učioničku nastavu, iako sam i više nego svjesna činjenice da mi je i prošle godine to bilo ponekad teško s obzirom na tehničke i tehnološke nedostatke u mojoj školi.

Ipak, u kurikulum sam s posebnom pažnjom unijela pojam hibridna nastava, misleći pri tome na kombinaciju klasične nastave i one uz pomoć tehnologije, no podcrtala sam pojam Glogster EDU, jer je i meni i mojim učenicima drugo polugodište bilo potpuno ispunjeno zahvaljujući njemu.

Otkriće glogster edu

clip_image002[9]Glogster EDU je multimedijski alat 21. stoljeća u kojem učitelji i učenici mogu na vrlo kreativan način izrađivati postere o različitim temama i na njega ugraditi tekst, sliku, grafički dodatak, zvuk, pjesmu, video s interneta ili sa svog vlastitog računala i povezati određeni podatak s nekom drugom internetskom stranicom.

Otkrila sam ga sasvim slučajno nakon sudjelovanja na prvom TeachMeet Regional susretu profesora, nastavnika i učitelja u prosincu 2011. godine nakon što sam poslušala i pogledala izvrsno predavanje profesorice engleskog i njemačkog jezika iz XIV. gimnazije u Zagrebu, Arjane Blažić. U njemu je predstavila svoj originalni projekt Greetings from the world, a na svojim mrežnim stranicama ostavila je mnoštvo podataka i video podrške, da je bilo šteta ne pogledati sve.

Klik po klik, kolegičini Pozdravi iz svijeta odveli su me do Glogsterove stranice. Odmah nakon prve registracije i njezine potvrde, dobila sam svoj učiteljski kôd i mogućnost upisa svojih prvih 40 učenika te stvoriti razrede pa i napraviti svoje prve plakate. Nisam čekala ni trenutka. Tijekom nekoliko nastavnih sati u sljedećem tjednu u informatičkoj učionici održala sam svojim učenicima 8. razreda kratko predavanje, uvela ih u njihovu virtualnu učionicu i pokazala način rada. Moram priznati da su njihovi prvi uratci bili puno boljih od mojih pokušaja, a brzina kojom su svladali osnove dala mi je do znanja da imam posla s ozbiljno naprednijom zapping generacijom.

Od klika do projekta

Prva zajednička tema na kojoj su trebali raditi bila je izraditi svoj prvi plakat koji će predstaviti ostalim učenicima u razredu.

Odmah potom sinula im je ideja da bismo tako mogli predstaviti pročitanu knjigu. Zadovoljstvo je bilo još veće kada smo otkrili da im mogu zadati projekt u obliku vlastitog „gloga“ i objaviti ga svim učenicima u razredu. Nakon što oni kod kuće izrade svoj „glog“ ili virtualni poster, mogu ga pregledati i ocijeniti ili ga objaviti ostalim učenicima pa i cijelom timu Glogster EDU.

clip_image002[7]Po završetku rada na određenom projektu na svom učiteljskom prostoru s lakoćom mogu napraviti prezentaciju razrednih postera ili svakom pojedinom učeniku urediti prezentaciju svih njegovih postera.

Radost je bila još veća kada sam otkrila da sve njihove pojedinačne radove i prezentacije mogu jednim klikom ugraditi na naš wiki.

Vrlo skoro bila sam zasuta molbama učenika ostalih razreda da i njima otkrijem čari korištenja Glogstera pa sam uzimala u obzir samo one ozbiljne i vrijedne učenike jer mi je ostalo svega dvadesetak slobodnih mjesta u virtualnom razredu, a moja Premium licenca vrijedila je svega mjesec dana.

Biti ambasador glogster edu?

clip_image002[11]Razmišljala sam kako bi bilo lijepo raditi tako cijelu godinu i već su mi na pameti bili neki drugi projekti pa sam tražila način kako zadržati licencu. Na jednoj od stranica Glogster EDU pronašla sam i aplikaciju za ambasadora te stranice. Popunila sam ju sa zadrškom i ne baš u uvjerenju da odgovaram profilu Glogsterovog tima, no, na moje veliko iznenađenje, odgovor sam dobila nakon pet dana.

clip_image002[6]Tijekom trajanja dva mjeseca probne ambasadorske dozvole, trebala sam izraditi nekoliko zadataka. Njihovo ispunjenje značilo je godinu dana besplatnog korištenja Glogster radne ploče za 150 učenika s dodatnim mogućnostima kao što je interaktivna komunikacija s učenicima i promatranje učeničkog napredovanja. Zadatke sam riješila tijekom prvog mjeseca i objavila svoj uradak.

Sutradan me u elektronskom sandučiću dočekao poklon: priznanje Glogsterovog tima da sam s 27. 2. 2012. godine postala njihovim ambasadorom te sam dobila i produljenje ambasadorske dozvole do 20. 3. 2013.

Školska društvena mreža

clip_image002[13]Vrlo brzo stvorila sam četiri virtualna razreda i svim učenicima omogućila potpuno korištenje moje radne ploče, koja je sada bila puno bogatija i opremljenija, pa su i naši projekti bili sadržajni i kreativni. Osim toga, pronašli smo način uštede materijala i financija, a ipak smo stvarali i nizali postere na sve teme kojih smo se mogli sjetiti. Učenicima sam dozvolila da stvaraju svoje postere prema svojim željama, iako ih nisam ocjenjivala. U svakom trenutku mogla sam ući u učenički račun i promijeniti, izbrisati ili ispraviti pojedinosti na posteru koji je napravljen ili je još bio u fazi izrade.

Bez učiteljske autorizacije niti jedan poster nije mogao izaći iz učeničke radionice i biti prikazan javnosti. Naravno da nisam imala toliko vremena za pregledati sve njihove ideje, ali sam im uvijek dala do znanja da sam posjetila njihov račun ostavljajući im komentar ili poruku, a nekad sam im dodijelila i ocjenu. Bila je to naša školska društvena mreža koju smo dodatno proširili i na Facebook na stranici koju smo jednostavno nazvali Lektira i Glogster EDU.

Učenicu od povjerenja imenovala sam administratorom stranice pa smo zajedno krenule u edukaciju ostalih učenika. Istovremeno smo na Facebook stranici objavljivale najuspješnije radove učenika na Glogster EDU.

Osjećaj da mi se moji učenici mogu obratiti u svakom trenutku stvarao je u njima osjećaj sigurnosti i važnosti, a korištenje računala kod kuće postao je domaći uradak i zabava. Osim toga, nisu mogli reći da im je zadaća ostala kod kuće jer je meni, u svakom trenutku, bila dostupna. Mogla sam čak vidjeti i u koje su vrijeme izradili svoj poster.

S roditeljske strane stizale su same pohvale za korištenje ovog, ali i ostalih mrežnih alata koje smo ubrzo zatim počeli koristiti za izradu domaćih uradaka i učenja. Mnogi roditelji prestali su govoriti da se djeca na računalu samo igraju jer su shvatili važnost njegova korištenja u nastavnom procesu.

Glogster edu community star outreach

Do kraja školske godine imala sam na svom Glogster računu 22 napravljena postera, 20 objavljenih projekata, oko 1297 pregleda od strane učenika i 18 prezentacija o različitim clip_image002[15]temama, a učenici su izradili ukupno 637 postera.

Neke od njih mogu iskoristiti u sljedećoj godini kao nastavni materijal ili ih jednostavno mogu objaviti drugim učenicima koji na tom projektu još nisu radili. Mogućnosti su stvarno velike i želim ih iskoristiti u potpunosti.

A da me Glogsterov tim nije zaboravio svjedoči i poziv predstavnice za javnost Glogster EDU tima iz Bostona, gospođe Stephanie Lachman iz Sjedinjenih Američkih Država koja bi me rado intervjuirala putem elektroničke pošte. Radi se o projektu Glogster EDU Community Star Outreach u kojem svakoga tjedna objavljuju intervju s jednim ambasadorom Glogstera s ciljem da predstave javnosti sve pogodnosti ovog alata.

Njezina pitanja odnosila su se na moj učiteljski posao, na koji se način u hrvatskom obrazovnom sustavu uključuje tehnologija u nastavnom procesu, koje su osnovne razlike između hrvatskog i američkog obrazovnog sustava, koje vrste tehnologija koristim u nastavi kao i koje od njih moji učenici najviše vole i čemu se najviše veselim u sljedećoj školskoj godini.

Intervju bi se trebao naći na Glogsterovom blogu početkom rujna, a ja mu se jako veselim. Osim što sam potvrdila svoju pripadnost zajednici Glogsterovih ambasadora, predstavila sam i naš hrvatski školski sustav svjetskoj internetskoj družini koja će, nadam se, prepoznati naša nastojanja da od Lijepe naše zaista učinimo tehnološki naprednu zemlju.

clip_image002[17]clip_image020clip_image002[19]

Korisne poveznice:

Stranica za registraciju novih korisnika Glogster EDU
Profil Deene Kelly, Glogster ambasadorice
Stranica s dobrih idejama kako koristiti Glogster EDU
Mapa ambasadora Glogster EDU
Glogster EDU Video Tutorials

Digitalna putovnica

gordana_sokol

Gordana Sokol

Digitalna putovnica novi je alat namijenjen učiteljima kojeg je pokrenula Common Sense digitalna_putovnica0Media. Riječ je o novoj interaktivnoj mrežnoj platformi za učenje, na engleskom jeziku, namijenjenoj učenicima od trećeg do petog razreda osnovnih škola. Ovaj interaktivni mrežni alat pomoći će učiteljima u poučavanju i pripremi njihovih učenika kako bi postali dobri digitalni građani te kako bi ih se spremno uključilo u korištenje online i mobilnih tehnologija.

digitalna_putovnica1Digitalnu putovnicu možemo koristiti kako bismo učenike upoznali s osnovama internetske sigurnosti. Sam program sadrži pet interaktivnih modula kroz koje se učenici upoznaju s osnovama sigurnosti i zaštite, osnovama lijepog ponašanja u digitalnom svijetu i razvijaju istraživačke vještine.

Modul Communication

Kroz ovaj modul učenici će saznati da su mobiteli vrlo zgodni i nadasve moćni alati za komunikaciju. No, upoznat će se i sa situacijama kada je nepristojno koristiti mobitel kao i sa situacijama u kojima mobiteli mogu odvući njihovu pažnju te pritom narušiti njihovu sigurnost i zdravlje.

Modul Creative Credit

Creative Credit modul je kroz koji će učenici upoznati pojmove autorskog prava i plagijata. Isto tako, upoznat će važnost navođenja izvora i davanja zasluga drugima za njihov autorski rad.

Modul Search

Ovaj modul uputit će učenike na prepoznavanje i pronalaženje pravih ključnih pojmova za pretraživanje te učenje upotrebljavanja navodnih znakova prilikom pretraživanja izraza.

Modul Upstander

Cilj ovog modula je da učenici upoznaju različite oblike elektroničkog nasilja, da se kod učenika razvije empatija za djecu izloženu elektroničkom nasilju te da ih se poduči kako prepoznati ovu vrstu nasilja i potražiti pomoć.

Modul Privacy

digitalna_putovnica2

Učenici će kroz ovaj modul saznati koliko je zabavno dijeliti informacije. Na kreativan način moći će se upoznati s činjenicom koliko daleko i koliko brzo se informacije šire u online okruženju. No, isto tako bit će potaknuti na razmišljanje i donošenje pravilnih zaključaka o tome koje vrste informacija, osobnih podataka je bolje zadržati privatnima.

Svaki od postavljenih modula ima svoje ciljeve učenja i svoju digitalna_putovnica3zadaću koju učenik mora uspješno riješiti igrajući igre. Učenici kroz module prolaze redoslijedom i tempom koji sami odaberu odnosno, nakon svake odigrane igre učenici dobivaju kratak podsjetnik s važnim činjenicama koje su naučili igrajući igru. Rješavajući digitalna_putovnica4zadatke i prolazeći kroz module sakupljaju bedževe. Kada učenik riješi sve misije i sakupi sve bedževe, stječe pravo dobivanja svoje digitalne putovnice.

Kako biste se upoznali s Digitalnom putovnicom, preporučamo da pogledate sljedeći videozapis:

Učiteljsko sučelje Digitalne putovnice

Svaki učitelj može napraviti svoj učiteljski račun pomoću kojeg će moći stvoriti razrede, razredima dodati učenike te za svakog učenika napraviti račun. Posebno je praktična mogućnost uvoza svih učenika nekog razreda pomoću Excelove ili CSV datoteke.

Svim dodanim učenicima na početku su dostupne igre svih modula. Kako bi usmjerio učenike na određeni zadatak, učitelj preko svog računa može dodijeliti pojedine zadatke učenicima. Također može odabrati hoće li učenici moći ponovno igrati igre koje su prošli i hoće li im automatski nakon odigrane igre biti dodijeljena misija za rješavanje. Na ovaj način možemo igre iskoristiti u nastavi jer će učenici moći igrati samo onu igru koja im je trenutno dostupna, dok će im ostale igre biti zaključane.

digitalna_putovnica11

Svaki učitelj ima mogućnost prelaska s učiteljskog na učeničko sučelje kako bi mogao učenicima demonstrirati način na koji se prijavljuju korisničkim podatcima koje im dodjeljuje učitelj. Pokazat će im način na koji pokreću igru te ih uputiti kako se igra. Prijelaz na učeničko sučelje omogućuje vam da ponuđene igre upotrijebite u nastavi prilikom obrade, uvježbavanja ili pak ponavljanja ovih sadržaja.

digitalna_putovnica12

Učiteljsko sučelje Digitalne putovnice pruža učitelju uvid u postotak riješenosti pojedinih zadataka, ali i postotak koliko je učenika odabrala točne, odnosno netočne odgovore za svako pojedino pitanje na koje su učenici odgovarali. Ovi izvještaji jasna su povratna informacija koja nas upućuje na pitanja koja bi trebalo s učenicima ponovo proanalizirati i ponoviti.

Učiteljsko sučelje pruža nam mogućnost ispisivanja izvještaja za svaku pojedinu igru za pojedinog učenika ili pak za grupu u cjelini.

digitalna_putovnica13

Nakon što učenik uspješno sakupi svih pet bedževa, učitelj će mu ispisati njegovu Digitalnu putovnicu kojom dokazuje da je uspješno savladao sve postavljene zadatke i pokazao da je dobar digitalni građanin.

Učiteljima je za sada na raspolaganju beta verzija digitalne putovnice koja je dana na upotrebu u siječnju ove godine, no do početka školske godine 2012./2013. očekuje se i službeno lansiranje Digitalne putovnice. Ukoliko zatrebate pomoć pri radu s Digitalnom putovnicom, na raspolaganju su vam Priručnik za učitelje i Vodič kroz lekcije koje možete pronaći unutar učiteljskog sučelja Digitalne putovnice na kartici Overview.

Na kraju jedna mala napomena. Iako je alat namijenjen učenicima od trećeg do petog razreda, zbog jezične barijere primjerena dob naših učenika je peti do sedmi razred. Primjerice, učenici četvrtih razreda, koji uče engleski jezik četvrtu godinu, dosta su se teško snalazili u pitanjima, posebno kod igara u kojima je ključan faktor bilo vrijeme reagiranja i odgovaranja na pitanja.

Microsoft Interactive Classroom

matija_blagus

Matija Blagus

Mnogi od vas koriste Microsoft PowerPoint alat u nastavi kako bi na jednostavan i brz način nastavu učinili interaktivnom te kako biste učenicima prikazali razne multimedijske materijale. Kako bi proširio funkcionalnosti Microsoft PowerPoint alata i OneNote alata, Microsoft Education Labs napravio je program pod nazivom Microsoft Interactive Classroom. Radi se o besplatnom dodatku koji proširuje mogućnosti programa PowerPoint dozvoljavajući međudjelovanje s učenicima unutar same prezentacije. Na taj način možete jednostavno, unutar vaše postojeće prezentacije, postaviti kviz u kojem zahtijevate od učenika da odgovore na postavljena pitanja. Microsoft Interactive Classroom zahtijeva od predavača da na svojem računalu pokrene prezentaciju u PowerPointu te da, prema potrebi, odredi pitanja unutar prezentacije na koja želi dobiti odgovore od učenika. Učenici, s druge strane, koriste OneNote da bi stvarali zabilješke o nastavi te da bi odgovarali na postavljena pitanja. Program radi isključivo unutar lokalne mreže.

Opis programa i njegovo preuzimanje dostupno je na ovoj adresi.

Program radi na Windows XP i novijim operacijskim sustavima te je potrebno na računalu imati instaliran .Net Framework 3.5 SP1 ili noviju inačicu. Također je potrebno imati instaliran i Office paket koji mora imati barem PowerPoint (za predavača) i OneNote (za učenike). Podržane su inačice Office 2007 i 2010.

Instalacija programa je jednostavna te je nakon preuzimanja programa potrebno proći kroz uobičajeni čarobnjak za instalaciju.

Nakon instalacije pokretanjem PowerPointa dobivate novu karticu naziva Academic koji sadrži sastavnice za uređivanje (slika 1).

clip_image002Slika 1. Prikaz mogućnosti za Academic odjel unutar PowerPointa

Na prvoj slici vidimo kako možete odrediti nekoliko vrijednosti za pitanja. Uobičajeno su tu prisutni True/False (Istina/Laž) i Yes/No (Da/Ne) kao mogući predlošci za kviz te Multiple Choice (Višestruki izbor). Multiple Choice vam omclip_image004ogućava da sami odredite više odgovora na pitanja te koliko njih želite. Klikom na Multiple Choice dobivate izbornik u kojem odabirete koliko različitih odgovora želite imati na slajdu. Klikom na bilo koju od ponuđenih mogućnosti za odgovore otvara se novi slajd u prezentaciji te možete slobodno odrediti pitanje i odgovore (slika 2).

Slika 2. Određivanje pitanja i odgovora

U svakom trenutku možete dodati ili maknuti odgovor iz kviza. Klikom na tipku Add Choice dodat ćemo novi odgovor na slajd, dok klikom na tipku Delete Choice brišete zadnji odgovor u nizu.

Sljedeća od stvari koje možete odrediti jest grafički prikaz i vrijeme popunjavanja. Kada pokrenete prezentaciju, moguće je vidjeti postotak odgovora koji su dali učenici.
Klikom na trokutić pokraj mogućnosti Charts: iz padajućeg izbornika dobivate mogućnosti Bar Chart i Pie Chart. Te dvije mogućnosti predstavljaju tip grafa koji će se prikazati nakon odgovaranja na pitanje. Možete postaviti i vremensko ograničenje na postavljeno pitanje.
Klikom na trokutić pokraj mogućnosti Timer: iz padajućeg izbornika možete izabrati vrijeme trajanja pitanja ili pak upisati svoje. Time ograničavate vrijeme koje učenici imaju na raspolaganju za odgovaranje na pitanje. Zadnje dvije mogućnosti koje su vam dostupne jesu Start Session i Help. Help je uobičajena pomoć za program te klikom na tu tipku dobivate popis svih tema pomoći za program. Start Session vam omogućava dijeljenje prezentacije s učenicima.

Pokretanje dijeljenih prezentacija za predavače

Nakon što ste uredili vašu prezentaciju te odredili pitanja za učenike, potrebno je tu istu prezentaciju podijeliti s učenicima. Predavač na svojem računalu klikom na tipku Start clip_image006Session unutar PowerPoint alata pokreće Microsoft Interactive Classroom program te se otvara dijalog za postavke dijeljene prezentacije (slika 3).

Slika 3. Prozor Microsoft Interactive Classroom programa

Vidimo da je potrebno odrediti nekoliko vrijednosti prije nego što učenici mogu pristupiti prezentaciji.

Unutar polja Title: potrebno je upisati naziv prezentacije koja će biti dostupna učenicima, dok u polje Access Key (optional): upišete lozinku za pristupanje dijeljenoj prezentaciji, ukoliko to želite. Ako želite dijeljenu prezentaciju pokrenuti s nekog određenog slajda, potrebno je označiti clip_image007mogućnost Start session on the current slide. Da biste koristili sigurnu vezu (za to morate imati potvrdu), možete odabrati mogućnost Make this session more secure by using HTTPS (requires certificate). Klikom na Start pokrećete dijeljenu prezentaciju te ju sada vaši učenici mogu vidjeti na popisu dostupnih.

Slika 4. Postavke dijeljene prezentacije

clip_image009

Predavač na svojem računalu vidi prezentaciju s nekim dodatnim mogućnostima za upravljanje, kao što je i vidljivo na slici 5.

Slika 5. Prikaz dijeljene prezentacije (predavač)

clip_image011Slika 6. Prikaz mogućnosti dijeljene prezentacije (predavač)

Tijekom prezentacije moguće je dodati novi slajd ili pitanje klikom na tipke New Slide i Quick Poll (slika 6). Također su dostupne i mogućnosti uređivanja slajda, odnosno označavanja teksta i slično. Klikom na neki od predloženih označivača teksta možete neku stavku ručno označiti tijekom prezentacije, dok mogućnost Erase služi za brisanje takvih oznaka. Klikom na tipku Text možete dodati neki tekst na prezentaciju te pomoću dodatnih vrijednosti sa strane odrediti vrijednost i stil teksta. Kada dolazimo do slajda na kojem se nalaze kvizovi, potrebno je pokrenuti te kvizove klikom na tipku Start Poll. Učenici na clip_image013svojim računalima tada vide pitanje te počinje odbrojavanje vremena koje imaju na raspolaganju za davanje odgovora (ako smo ga prethodno odredili). Klikom na Stop Poll zaustavljate kviz te dobivate grafički prikaz odgovora koji su učenici dali (slika 7).

Slika 7. Grafički prikaz odgovora

Od mogućnosti pregleda dostupne su mogućnosti Normal i Expanded. Mogućnost Expanded zatvara dodatne izbornike te ostavlja središte na samoj prezentaciji. Session Details omogućava pregled trenutnih vrijednosti dijeljene prezentacije te primjerice koliko je učenika trenutno spojenu na tu prezentaciju. Klikom na mogućnost Stop Session zatvarate dijeljenu prezentaciju.

Pokretanje dijeljene prezentacije za učenike

Kako bi učenici mogli vidjeti dijeljenu prezentaciju s predavačkog računala, moraju pokrenuti program Microsoft OneNote. Nakon toga je na kartici Academic potrebno kliknuti na mogućnost Join Session (slika 8).

clip_image015
Slika 8. Prikaz mogućnosti unutar kartice Academic

clip_image017

 

Prikazuju se sve dijeljene prezentacije koje su trenutno dostupne na mreži te iz liste odabiremo onu na koju se želimo spojiti (slika 9).

Slika 9. Prikaz dostupnih dijeljenih prezentacija

Klikom na tipku Join pridružujete se prezentaciji. Ako prethodno niste odredili potvrdu, clip_image019program će vas upozoriti da ne koristite sigurnu vezu te je na sljedećem prozoru potrebno kliknuti na mogućnost Join Anyway. Kada se prezentacija pokrene, za svaki slajd u PowerPoint dobivate novu stranicu unutar OneNotea te za svaki od slajdova možete pisati vlastite komentare i zabilješke. Učenicima je to korisna mogućnost jer na taj način sve bilješke imaju u digitalnom obliku. Kada predavač pokrene pitanje, učenicima se prikazuje ekran kao na slici 10.

Slika 10. Prikaz pitanja za učenike

Odabirom jedne od mogućnosti (u našem slučaju A ili B) te klikom na tipku Submit, učenik odgovara na pitanje. Nakon što svi učenici odgovore na pitanje ili predavač zatvori to pitanje, stranice u OneNoteu se ažuriraju s grafičkim prikazom koji predstavlja odgovore. Kada je prezentacija gotova, učenik napušta dijeljenu prezentaciju klikom na mogućnost Leave Session.

Vidimo da je ovaj alat namijenjen predavačima kako bi na jednostavan način mogli provjeriti znanje svojih učenika. Mogućnosti su osnovne, tako da nije moguće provoditi složenije testove, ali je dobra pomoć kod ponavljanja i utvrđivanja gradiva gdje se može jednostavno provjeriti znanje učenika. Cilj ovog programa je olakšati međudjelovanje s učenicima kada koriste računala te dati učenicima mogućnost da vode digitalne bilješke na računalima.

WebMatrix

matija_blagus

Matija Blagus

Ako se bavite izradom mrežnih stranica, vjerojatno ste se mnogo puta susreli s problemom administriranja i testiranja stranica na svom računalu bez korištenja interneta (lokalno). Većina mrežnih programera želi isprobati svoje mrežne stranice lokalno prije nego što ih javno objavi, a postupak prebacivanja lokalno uređene mrežne stranice na server ponekad zna biti veliki problem. Također, ako se u nastavi bavite izradom mrežnih stranica, potrebno je brzo postaviti i mrežni server i bazu podataka, kao i sve dodatke kako bi učenici mogli programirati svoje mrežne stranice ili raditi na dizajnu nekog CMS sustava. Alat koji će vam sigurno olakšati gore navedene poslove zove se Microsoft WebMatrix. On je u mogućnosti sam posložiti i IIS server i potrebne baze, a uz Web Platform Installer možete automatski instalirati bilo koji CMS bez muke, unosom potrebnih podataka kroz čarobnjak. Također će vam pomoći i u automatskom instaliranju i postavljanju dodataka (primjerice baze) kako bi vaša stranica mogla odmah biti spremna za upotrebu. Time nećete imati posla oko dodatne instalacije postavljanja mrežnog servera i ostalih usluga, već odmah možete početi s programiranjem vaše mrežne stranice.

Alat je dostupan za besplatno preuzimanje preko sljedeće poveznice.

Klikom na gumb Install na gore navedenoj stranici, pokrenut će se već spomenuti Web Platform Installer koji će za vas odraditi instalaciju prclip_image002ograma koji je potreban za pokretanje WebMatrixa. Kako bismo pokrenuli program, nakon instalacije potrebno je kliknuti na Start > Svi programi te iz mape Microsoft WebMatrix odabrati aplikaciju Microsoft WebMatrix.

Slika 1. Sučelje programa WebMatrix

Kao što i vidimo na slici 1., sučelje programa vrlo je jednostavno. U lijevom stupcu na dnu možemo odabrati koje operacije su nam potrebne, pa tako možemo izabrati želimo li upravljati stranicama, datotekama, bazama ili izvještajima.

Stvaranje nove mrežne stranice

Kako bismo napravili novu mrežnu stranicu, potrebno je iz glavnog padajućeg izbornika odabrati New Site > Site from Template. Opcija Site from Gallery omogućava vam instaliranje nekog od ponuđenih CMS-ova, mrežnih programa i alata uz pomoć Web clip_image004Platform Installera. Web Platform Installer vam omogućava da se te instalacije izvedu na najjednostavniji mogući način – kroz čarobnjaka koji vas vodi korak po korak. Nakon što odaberemo opciju Site from Template pojavit će nam se ekran s već nekim postojećim predlošcima za izradu mrežne stranice.

Slika 2. Odabir predloška stranice

S obzirom na naše potrebe, možemo odabrati mogućnost koja nam najviše odgovara te u polje Site Name upisati željeno ime naše stranice. Klikom na gumb OK stvorit će se nova stranica. WebMatrix će napraviti i posebnu URL adresu na kojoj će biti vaša stranica, tako da joj možete pristupiti iz vašeg internetskog preglednika. Uobičajeno će se koristiti adresa localhost, koja predstavlja vaše lokalno računalo, te neki port koji se automatski dodjeljuje svakoj novoj stranici (slika 3.).

clip_image005

Slika 3. Prikaz adrese mrežne stranice

Nakon što smo napravili stranicu, potrebno je dodati ili napisati datoteke vaše mrežne clip_image007stranice. Klikom na radnu površinu Files (s lijeve strane) dobivamo prikaz datoteka koje su dio naše mrežne stranice. Da bismo dodali neku datoteku, kliknemo na Create a new file. Odaberemo neki od ponuđenih od ponuđenih formata te u polje Name upišemo ime datoteke (slika 4.).

Slika 4. Odabir formata datoteke

Na slici 4. vidimo da je moguće odabrati više različitih tehnologija za programiranje – od HTML-a, APS-a, pa sve do PHP-a. Ne zaboravite da početna stranica mora imati ime clip_image008index s nastavkom datoteke, kako bismo je vidjeli kao početnu stranicu u internetskom pregledniku. Mi ćemo u ovom primjeru koristiti index.html. Klikom na tipku OK stvara se nova datoteka, koja se automatski otvara za uređivanje (slika 5.).

Slika 5. Prikaz HTML koda stranice

Unutar dijela <body> </body> upišite neki proizvoljan tekst te kliknite na gumb Save (slika 6.).

clip_image009Slika 6. Primjer HTML koda s jednostavnim tekstom

Ako sada otvorite mrežnu stranicu u vašem internetskom pregledniku, dobit ćete ispisani tekst koji ste upisali u prethodnom koraku (slika 7.).

clip_image011Slika 7. Prikaz stranice u internetskom pregledniku

Ovime smo na krajnje jednostavan način stvorili našu prvu mrežnu stranicu i testirali njezin rad. Vidimo da se ovaj alat može vrlo jednostavno iskoristiti u nastavi programiranja jer omogućuje i učenicima i profesorima jednostavan razvoj vlastitih mrežnih stranica i programa.

Mogućnosti programa

U prijašnjem primjeru vidjeli smo da možemo vrlo jednostavno i brzo početi razvijati svoju mrežnu stranicu. U tome nam mogu pomoći i mnogi potprogrami koji su ugrađeni u sam alat. Već smo i prethodno spomenuli mogućnost povezivanja na bazu. Ako kliknemo na radnu površinu Databases dobivamo pclip_image012rikaz trenutnih baza koje koristimo te mogućnosti koje su nam dostupne za operacije nad bazama (slika 8).

Slika 8. Alatna traka s opcijama za uređivanje i stvaranje baza i tablica

Vidimo da možemo stvarati nove baze, veze prema postojećim bazama, dodavati tablice i slično. Kroz jednostavan čarobnjak, WebMatrix može izvršiti instalaciju za vas ili pak premjestiti podatke s jednog SQL servera na drugi. Osim Microsoft SQL servera, možete koristiti i pristup MySQL bazama, tako da svaki programer može pronaći nešto za sebe. Na slici 8. s lijeve strane dostupne su mogućnosti za upravljanje našim stranicama. To su: My Sites, Publish, Run , Start, Stop i Restart. My Sites omogućava nam promjenu aktivne mrežne stranice na kojoj radimo, dok je Publish dosta zgodna mogućnost koja vam omogućuje kopiranje vaše lokalne mrežne stranice na neki udaljeni server. Na taj način vi ne morate brinuti o postavkama i slično, već će sve za vas odraditi WebMatrix. Kod objave mrežnih stranica, sam alat nudi i mogućnost odabira hosting tvrtke (tvrtka koja će za vas smjestiti mrežne stranice na svoje servere). Za testiranje naše mrežne stranice u različitim preglednicima koristimo opciju Run koja će nam prikazati našu stranicu u preglednicima koje odaberemo.

WebMatrix može pripremiti i izvještaj o vašoj mrežnoj stranici, automatski je analizirati, javiti eventualne greške, dati vam analizu izvođenja, prilagođenosti tražilicama i slično (slika 9).

clip_image013Slika 9. Mogućnosti za izvještaje

WebMatrix može značajno olakšati proces razvoja mrežnih stranica i programa te olakšati prve korake u razvoju vlastite mrežne stranice. Jednostavnost programa omogućuje i učenicima korištenje ovog programe kod kuće uz slobodno isprobavanje i prve korake u mrežnom programiranju.