Škola za život i MoodleMoot 2019

darkoR_darijaD

Darko Rakić i Darija Dasović

image

image

Kako Škola za život ne može bez Moodlea, tako ni MoodleMoot ne može bez Škole za život. 7. lipnja na Srcu su održana dva izlaganja koja su dokaz ove neraskidive veze.

Prezentaciju Od Moodlea do kurikularne reforme održale su članice mentorskog tima: Nera Đonlić i Darija Dasović.

Darko Rakić i Darija Dasović predstavili su iskustvo pripreme nove kategorije natjecanja kroz temu Moodle kao platforma za natjecanje.

Od Moodlea do kurikularne reforme

imageU prvom izlaganju, predstavljene su virtualne učionice kao središnje mjesto za kontinuiranu edukaciju, razmjenu ideja i okupljanje nastavnika.

Osobito smo ponosni na to što smo s 27 učionica i 5542 sudionika edukacije, koje smo predstavili na MoodleMootu 2018, narasli na 117 učionica s 39 760 sudionika. U 29 virtualnih učionica za eksperimentalne škole u edukaciju je uključeno 4750 sudionika. U edukaciji za učitelje i nastavnike koji od jeseni kreću s frontalnom primjenom, uključeno je 33 898 polaznika. U 23 virtualne učionice, 1112 polaznika prošlo je edukaciju za voditelje županijskih stručnih vijeća i više savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

U svim tim učionicama, edukacija je održana kroz 637 tema za koje je do 28. svibnja dodijeljena 173 553 značka.

imageOd siječnja 2018. godine, kada je otvorena prva virtualna učionica za učitelje i nastavnike informatike, broj skole.hr korisnika u sustavu Loomen veći je za 60 339 novih korisnika sustava.

Osim statističkih podataka predstavljen je i kurikulumski pristup poučavanja i planiranja koji se primjenjuje i prilikom planiranja i postavljanja novih tema u virtualnim učionicama. Pri tome se kao resursi najčešće koriste knjiga, datoteka i poveznica. Najčešće korištene aktivnosti su forum, test, h5p, anketa i hot question.

clip_image007

clip_image012

Moodle kao platforma za natjecanje

Kao posljedica novih kurikulumskih dokumenata i uvođenja informatike kao obavezni predmet u 5. i 6. razred, nastala je i nova kategorija na natjecanju iz informatike: Digitalne kompetencije. Osim da budu pokriveni ishodi za 5. i 6. razred, ideja je bila stvoriti natjecanje u kojem će biti vidljive kurikulumske promjene u kojem je učenik u središtu i s kojeg će svi učenici izaći s osmjehom na licu. Nije bilo dvojbe da ćemo i ovdje koristiti Moodle i podršku CARNET-a. Voditeljica i idejni kreator kategorije je Lidija Kralj, a autori zadataka: Ela Veža, Maristela Rubić, Darko Rakić i Darija Dasović.

Za svaki razred pripremljeno je po 10 pitanja koja su učenici rješavali u vremenu od 60 minuta na školskoj i županijskoj razini, te 15 pitanja i 90 minuta na državnoj razini.

Jedan od izazova pri pripremi natjecanja je bio odabir pitanja koja pruža Mimageoodle i određena ograničenja koja su se pojavila u korištenju određene vrste preglednika. Npr. nismo mogli koristiti neke od vrsta pitanja koja smo planirali, kao što su prenesi na sliku i sortiranje. Veliki je izazov bio i broj sudionika natjecanja i mogućnost tehničkih problema u vidu prekida komunikacije sa serverom. No, taj dio smo uspjeli riješiti tako da smo koristili Experimental fault-tolerant mode koji omogućuje da se u slučaju problema preuzme datoteka s rješenjima i učita u sustav u za to predviđenom vremenu.

clip_image014

imageNa školskom natjecanju sudjelovao je ukupno 1 271 učenik 5. i 6. razreda. Na županijskoj je razini bilo 444 učenika dok je na Državnu razinu pozvano 8 učenika iz 5. i 7 učenika 6. razreda.

 

clip_image022

Kako smo zaključili i na Srcu, Moodle i reforma su jedno drugome u  srce

Više o samoj konferenciji, snimke i fotogaleriju možete vidjeti na stranici MoodleMoot 2019

slika

image

Moodle 2.0 u učionici: Praktični, ekonomični i IT osviješteni

ivana_duranic 

Ivana Đuranić

Projekt Moodle u informatičkoj učionici Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku započeli smo prije godinu dana. A sve je započelo rečenicom: “Knjige, bilježnice, olovke i papire ostavite kod kuće.”

Moodle, sustav za e-učenje i izradu elektroničkih obrazovnih sadržaja, popularan je u učionici, ali ne dovoljno popularan. Njegove mogućnosti su brojne, ali nedovoljno iskorištene. Navika, koja nas ograničava da isprobamo nešto novo ili nedostatak želje za učenjem i usavršavanjem neki su od razloga zašto Moodle još nije prisutan u većini informatičkih učionica. U ostalim učionicama njegovu prisutnost uz ova dva razloga onemogućava i treći razlog: nisu sve učionice opremljene kao informatički kabineti. No u informatičkom kabinetu ne bi smjela postojati prepreka za uvođenje Moodle sustava u nastavni proces. Moodle u informatičkoj učionici može biti od velike pomoći i može znatno utjecati na kvalitetu nastavnog procesa.

Neki od glavnih ciljeva projekta bili su:

 • Zamijeniti udžbenike digitalnim materijalima
 • Koristiti blogove i wikije umjesto bilježnica
 • Uključiti učenike interaktivno u nastavni proces korištenjem različitih modula za Moodle
 • Smanjiti količinu novca i vremena koji se troše na sastavljanje, pisanje i ispravljanje pisanih provjera znanja
 • Dati učenicima uvid u provjeru znanja i povratnu informaciju odmah nakon pisanja provjere
 • Olakšati komunikaciju s učenicima
 • Olakšati sustavno praćenje učenika i uvid u njihov rad

Moodle je ispunio sva naša očekivanja.

Moodle omogućava izradu digitalnih materijala kao i dodavanje vlastitih digitalnih materijala u različitim formatima. Knjige, iako dobri materijali, nisu dostatni. Učenici uvijek traže dodatna objašnjenja ili dodatne zadatke. U slučaju učenika s posebnim potrebama, sadržaje iz knjige potrebno je dodatno prilagoditi. Ako nisu najnovija izdanja, u knjigama se često ne nalaze najnovije informacije koje su za područje informatike jako bitne. Učenički se interesi razlikuju pa ponekad poželite detaljno obraditi nešto što u knjizi nije detaljno obrađeno. Izrada vlastitih sadržaja i njihovo postavljanje na Moodle omogućuje prilagodbu sadržaja knjige svakom razredu i svakom učeniku, a učenici ne moraju dodatno nositi još jednu knjigu u ionako već preteškim torbama, budući da im je sve gradivo uvijek dostupno online. Učenici se na digitalne sadržaje brzo naviknu i jednostavno ih razmjenjuju. Moodle uz digitalne sadržaje daje i mogućnost dodavanja rječnika, gdje se mogu dodavati i komentirati nepoznati pojmovi.

Nositi ili ne nositi bilježnice na sat, ovisi o predmetu, vrsti gradiva i načinu obrađivanja gradiva. Ponekad bilježnice uistinu nisu potrebne. Ne moramo više prepisivati sve s ploče, kad ionako imamo digitalne sadržaje. Čak i prilikom prepisivanja učenici uglavnom gube vrijeme na prepisivanje i time se gubi na kvaliteti nastave i razumijevanju sadržaja. Ako postoji potreba za pisanjem, svaki učenik si u Moodle može zapisati ono što je bitno. Također, treba imati na umu da današnja djeca puno brže pišu na računalu, nego na klasičan način, na papiru. Ako rješavaju zadatke, za neke će im biti potreban papir, no neke mogu spremiti i u Moodle ili na svoj vlastiti blog. Blog im je uvijek dostupan online i ne moraju se bojati da će ga možda negdje izgubiti. Također, mogu svoje bilješke uspoređivati s bilješkama drugih učenika, što je vrlo korisno, budući da se često dogodi da učenici ne stignu zapisati sve što treba ili možda ne znaju riješiti neki zadatak.

Moodle je vrlo moćan alat koji omogućava interakciju s različitim e-learning alatima. Jedan od njih koji mi koristimo u učionici je WizIq. Na ovaj vrlo praktičan način omogućili smo svim učenicima da istovremeno aktivno sudjeluju u rješavanju nekog problema. U klasičnoj nastavi problem bi rješavao jedan učenik na ploči, a ostali bi eventualno mogli komentirati. Moodle omogućuje laku implementaciju Wiziqa, pri čemu nastava postaje interaktivna. Wiziqova interaktivna pametna ploča i dodjeljivanje uloga omogućuju interakciju s učenicima i njihovo aktivno uključivanje u nastavni proces na jedan posve nov i, za učenike, vrlo motivirajući i zanimljiv način, a također razvija međusobne odnose u timskom radu i razmjenu ideja.

Moodle ima mogućnost dodavanja testova, davanja povratnih informacija odmah nakon završetka rješavanja testa, grupiranja učenika po grupama itd. Na pismene provjere znanja često se troši velika količina papira i boje za ispis. A nakon toga velika količina vremena potroši se i na ispravljanje testova. Zatim još toliko vremena treba za analizu pismenih provjera. Prilikom korištenja Moodle sustava za pismene provjere znanja, troši se samo vrijeme za sastavljanje testova. No Moodle vam omogućava da unaprijed napravite bazu s pitanjima i grupirate učenike, tako da nakon dvije-tri pismene provjere sve postane vrlo jednostavno. Nakon što učenici završe s provjerom znanja, automatski mogu dobiti uvid u svoj test i ocjenu, točne i netočne odgovore, kao i dodatna objašnjenja za pojedina pitanja. Ovaj oblik provjere znanja pokazao se vrlo uspješnim i praktičnim.

Još jedna od prednosti Moodle sustava nad klasičnom nastavom jest olakšano sustavno praćenje učenika i uvid u njihov rad. Nema potrebe da učenici predaju zadaće u bilježnicama, na papirima ili da ih šalju putem elektronske pošte. Sve zadaće se mogu uredno predati na Moodle. Nastavnik svaku zadaću ili projekt može pregledati, ocijeniti i dati povratnu informaciju učeniku. Ocjene svih zadaća automatski se zbrajaju i ukupna ocjena pokazuje učenikovo sudjelovanje u nastavi tijekom cijele godine. Zadaće se čuvaju u sustavu i dostupne su i učenicima i profesorima u svakom trenutku. Također, vjerojatnost prepisivanja zadaće je manja. Ako učenici zadaću predaju na papiru, ponekad nije lako procijeniti je li zadaća prepisana, pogotovo ako je riječ o zadatcima i svi su točno riješeni. Ako učenik piše zadaću u MS Wordu i poželi prepisati, bilo pomoću copy/paste mogućnosti, bilo da pošalje tuđu zadaću ili samo promijeni font, to je sve vrlo lako uočiti. Word dokument čuva brojne informacije o kojima učenici ne razmišljaju, niti znaju da postoje.

Ovo su samo neke od prednosti Moodle sustava. Moodle se u razredu može koristiti potpuno ili djelomično, može se u svakom trenutku prilagoditi nastavnoj cjelini i načinu rada. Pokazalo se da je Moodle vrlo praktičan alat u nastavi, a učenici se na njega brzo naviknu. Naravno, pri korištenju Moodle sustava postoje i neke prepreke. Već smo kao glavne prepreke spomenuli nedostatak želje za učenjem, naviku i nepostojanje informatičke opreme u učionici. Moodle je user-friendly i jednostavan za korištenje, no potrebno je uložiti neko vrijeme kako bi se savladale sve njegove funkcije i mogućnosti. Moodle je nešto novo, a neki se boje promjena. Naviknuti na nešto što je dobro, ne vide razlog i nemaju želju preuzeti i naučiti nešto novo. Također, potrebno je određeno vrijeme i da se učenici naviknu na ovaj sustav. I na kraju, Moodle često ostane ograničen na nastavu informatike, budući da druge učionice nisu opremljene računalima i zbog toga ne pružaju punu mogućnost korištenja Moodle sustava u nastavi. Ponekad i u informatičkom kabinetu Moodle može predstavljati problem. Što ako nema interneta? Što ako je veza jako spora? Što ako nema dovoljno računala? Što ako tri-četiri učenika sjede za jednim računalom? Tada bi za učenike bilo praktičnije da imaju svoju knjigu, svoju bilježnicu i svoju olovku.

Unatoč ovim nedostatcima, mnoge škole, mnoge učionice, mogu i trebaju uključiti Moodle u nastavni proces. Naš projekt Moodle sustava u učionici ispunio je sve naše ciljeve i omogućio nam jedan kvalitetniji i ozbiljniji pristup nastavnom procesu u kojem svi mogu interaktivno i ravnopravno sudjelovati. Računalna komunikacija danas igra veliku ulogu u životu svakog pojedinca i naši učenici svjedoci su velikih tehnoloških promjena. Tehnologija kojom su okruženi i s kojom odrastaju puno im je bliža, nego što je možda bila nama u njihovim godinama. Uzevši sve to u obzir, učenicima trebamo pružiti suvremene metode poučavanja, a Moodle je možda jedan od najboljih primjera na koji način je to moguće postići.

MOODLE – Kako sam otkrila Moodle?

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

clip_image002 je program za izradu i održavanje online kolegija pomoću interneta te može služiti za samostalno učenje ili kao nadopuna klasičnoj nastavi. Moodle, odnosno Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, u prijevodu znači modularna objektivno-orijentirana dinamična okolina za učenje. To je projekt otvorenog koda (engl. open source) što znači da je korisnicima omogućen uvid u izvorni kôd, uz mogućnost promjene programa i prilagodbe vlastitim potrebama. Program je besplatan i može se preuzeti sa službene Moodleove mrežne stranice http://moodle.org/.

Njegov je osnivač Martin Dougiamas, WebCT, administrator na Sveučilištu Curtin u Australiji. Podaci iz listopada 2010. kazuju kako je u svijetu 49 952 registriranih Moodle sustava, preko 3,7 milijuna kolegija te da ga upotrebljava više od 37 milijuna korisnika (zabilježen je godišnji porast broja korisnika i broja kolegija od oko 20 % u odnosu na prethodnu godinu).

clip_image004Svjesna činjenice kako daroviti učenici traže autoritet znanja koje im se ne smije nametati jer s njima treba surađivati, kao i rezultata istraživanja koja su pokazala da daroviti učenici kod svojih učitelja najviše mrze strogost u pridržavaju plana i programa rada jer im je tada nastava dosadna i znaju većinu sadržaja nastave, ali i kako ti isti učenici kod svojih učitelja najmanje vole to što se strogo pridržavaju nekih nastavnih rituala i plana rada i kad se ponašanju šablonski i unaprijed znano, odlučila sam dodatnu nastavu koncipirati na drugačiji način.

Poznato je da darovitim učenicima smeta i to što uglavnom znaju većinu sadržaja koje usvajaju ili uvježbavaju na satu i da ne vole da ih se pusti na miru, već su najzadovoljniji kad ih potičemo na rješavanje glavolomki, problemskih zadataka, istraživačkih zadataka, nesvakidašnjih i neuobičajenih problema, ali i na izradu malih projekata pa sam odlučila klasičnu nastavu kombinirati s jednim od oblika e-učenja.

Razmišljanje na koji bih način svoje učenike još više uključila u dodatnu nastavu matematike, zainteresirala ih za rad i u njima potaknula kreativni i „borbeni“ matematičko-natjecateljski duh, istodobno svjesna činjenice da mi je rad u dodatnoj nastavi matematike jedan od najkreativnijih i najljepših dijelova posla u kombinaciji s mogućnostima informacijsko-komunikacijske tehnologije, rezultiralo je nastankom tečaja u Moodleu – „Dodatna matematika za 2. razred osnovne škole“ https://moodle.carnet.hr/. Na taj sam način svojim učenicima omogućila diferencijaciju i individualizaciju u radu što je preduvjet rada u dodatnoj nastavi, odnosno rada s marljivim odličnim učenicima i učenicima visokorazvijenih, natprosječnih sposobnosti logičkog razmišljanja koji i pohađaju ovaj vid nastave.

Ove sam godine započela rad na drugom tečaju – „Dodatna matematika za 4. razred osnovne škole“. U planu je tečajevima za dodatnu nastavu matematike pokriti sve razrede primarnog obrazovanja.

clip_image006

Tečaj sadržajno prati nastavni program matematike za 2., odnosno 4. razred tako da prezentirani zadaci produbljuju znanja i aktiviraju kognitivne sposobnosti učenika. U izboru zadataka vodila sam se i spoznajama o emotivnom razvojnom stupnju pa sam zadatke sadržajno prilagodila interesnoj sferi učenika.

Primjeri zadataka iz tečaja za 4. razred, glavolomke:

1. Koliko različitih vrsta sendviča s bijelim i crnim kruhom možeš napraviti ako imaš sir, tunjevinu, rajčicu i jaje?
2. Iva i Ana putuju u super brzom vlaku. Iva je u 17. vagonu brojeći od lokomotive, a Ana u 34. vagonu brojeći od kraja. Iznenađene su jer se nalaze u istom vagonu. Koliko vagona ima taj super vlak?
3. Marko želi kupiti nekoliko flomastera. Ako kupi 6 flomastera, ostat će mu 7 kuna, a ako kupi 10, nedostaje mu 10 kuna. Kolika je cijena jednog flomastera? Koliko je novca imao Marko?

Primjeri zadataka iz tečaja za 2. razred:

1. Koliko ima dvoznamenkastih brojeva kojima je umnožak znamenaka 8?
2. Brat i sestra imaju po 60 kuna. Kad brat dâ sestri četvrtinu svoga novca, koliko će kuna više imati sestra od brata?
3. U Lego gradu ima 10 ulica i 5 trgova. U 4 ulice je po 5 kuća, na svakom je trgu po 10 kuća. U gradu ima ukupno 94 kuće. Koliko kuća ima u ostalim ulicama ako je u svakoj od njih jednak broj kuća?

Prvi korak u uvođenju učenika u Moodle napravljen je na roditeljskom sastanku kad sam roditeljima podijelila učeničke elektroničke identitete u sustavu AAI@Edu.hr, upoznala ih s Moodleom, prezentirala ga i objasnila im cilj i svrhu rada u njemu. Učenicima sam na Matematičko-informatičkoj radionici, školskoj izvannastavnoj aktivnosti koju vodim, detaljno objasnila i pokazala prvu prijavu u sustav i način rada s programom. Ti su učenici, kao peer-tutori, ostalim učenicima u razredu objasnili postupak prijave i uputili ih u način rada u Moodleu.

Svaki sat dodatne nastave matematike koristim zadatke s tečaja upućujući učenike na aktivnosti koje se dodatno nude u Moodleu, poput sudjelovanja u forumu i pisanja domaćih zadaća kao offline aktivnosti kada se zadaća predaje u tiskanom, pisanom obliku.

U tečaj planiram uvesti i neke od dostupnih i odgovarajućih igara, npr. sudoku. S učenicima primarnog obrazovanja nije moguće u potpunosti iskoristiti sve raspoložive resurse koje nudi Moodle jer svi učenici nemaju internetsku vezu, a ni svi nisu elementarno informatički opismenjeni i nemaju odgovarajuću i potrebnu podršku roditelja u sudjelovanju u ovoj aktivnosti.

Učenicima sam približila matematiku i dodatnu nastavu matematike jer se na tečaj uključuju i oni koji ne pohađaju dodatnu nastavu. Sudionici u tečaju vidljivi su u istoimenom izborniku s lijeve strane. Najljepši su trenuci kada e-poštom od svoje učenice/učenika dobijem ovakvu poruku:

> Dobrodosli na online kolegij Dodatna matematika za 4.razred OŠ!
> Ako to vec niste ucinili do sada, trebali biste azurirati podatke o sebi
> (vidljivi u izborniku lijevo kada ste unutar kolegija), kako bi sto
> lakse medjusobno komunicirali.
Hvala učiteljice!

M.

Istovremeno, takva nastava udovoljava načelima suvremene nastave u kojoj učenje nije samo „konzumiranje“ sadržaja, već se odvija kroz suradnju i stvaranje vlastitih sadržaja. Udovoljava i zahtjevima NOK-a koji u međupredmetnoj temi Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije kao jedan od ciljeva ima razložno i učinkovito korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, istovremeno ispunjavajući i neke od ciljeva Tehničkog i informatičkog područja u prvom ciklusu. Na taj se način IKT koristi kao nadopuna klasičnoj nastavi i stvara se tzv. otvorena škola u kojoj je e-učenje u interakciji s ljudskim čimbenikom i ulogom učitelja pridonoseći i razvoju pozitivnog odnosa prema učenju unaprjeđivanjem načina na koji učenici prikazuju svoj rad.

Moodle se može upotrebljavati u svakoj obrazovnoj zajednici, a izvodljivost ovisi o resursima. Namijenjen je cjelokupnoj akademskoj zajednici koja uključuje i učitelje osnovnih škola koji mogu sudjelovati u stvaranju i radu navedenog obrazovnog programa tako da u tečaj mogu postavljati svoje online kolegije kao nadopunu klasičnoj nastavi. E-učenje u osnovnoj školi u konceptu Moodlea obuhvaća sve učitelje i škole tako da je svakome od njih ostavljena mogućnost stvaranja i izvedbe profesionalnih sadržaja.

Kako je Moodle mrežni program, okruženje je dostupno iz nekog od standardnih mrežnih preglednika poput Internet Explorera, Mozilla Firefoxa, Opere… Korisnik se u CARNetov Moodle prijavljuje upisivanjem korisničkog imena i zaporke AAI@EduHr elektronskog identiteta, a zaporku za ulaz na tečaj potrebno je zatražiti od autorice J.

Online kolegij je najčešće strukturiran po logičkim cjelinama koje mogu imati tematski, tjedni, socijalni ili neki drugi oblik. U sučelje se vrlo jednostavno umeću kalendar i događaji. Resursi u Moodleu su sve datoteke, mape i poveznice pri čemu datoteke moraju prethodno biti napravljene na lokalnom računalu. Lekcije su složeni nastavni materijali s mnoštvom postavki pri čemu svaki korisnik može sam birati putove učenja, tj. načine na koje će prolaziti kroz sadržaje nastave.

Komunikacijski alati i alati za suradnju su diskusijske grupe – forumi, chat kao sinkrona metoda komunikacije pri čemu korisnici trebaju biti online u isto vrijeme, Wiki aktivnosti i izrada ankete. Zadaće i provjere znanja omogućavaju dodjelu različitih vrsta zadataka polaznicima, prikupljanje i pohranjivanje rješenja te brzo i jednostavno unošenje ocjena (koje ulaze u cjelokupnu skalu ocjenjivanja). Izrada testova vrlo je kompleksna aktivnost u Moodleu s mnoštvom postavki, vrsta pitanja, dodataka i mogućnosti i pri tome je važno razlikovati pojam testa od pojma skupa pitanja. Postoji devet vrsta pitanja i u svim se pitanjima može upisati povratna informacija polazniku, ovisno o odabranom odgovoru. Pri tome je moguće samostalno definirati sustav za ocjenjivanje.

Ovako koncipirano e-učenje je prostorno i vremenski neovisno te svakom korisniku omogućuje individualni pristup. Elektronička komunikacija pomoću foruma, e-pošte ili chata korisnicima omogućuje stalnu dostupnost jer su resursi postavljeni u elektroničkom obliku.

Cjelokupni je projekt u razvoju, ali osnove su zadane:

 • Razvoj digitalne kompetencije, jedne od osam ključnih kompetencija europskog kompetencijskog okvira.
 • Tehnologija informacijskog društva u službi najsuvremenijeg nastavnog pomagala i sredstva.
 • Moodle u stjecanju razvoja učeničkih sposobnosti samostalnog učenja i suradnje s drugima.
 • Matematika kao kraljica znanosti iznad svega.

Naučite više:

Moodle mrežna stranica
Moodle mrežna stranica na hrvatskom jeziku
Priručnik Ivane Bosnić za pomoć u radu s Moodleom
Moodle i matematika
Moodle na Wikipediji
Moodle YouTube prezentacija
Moodle u razredu

Rječnik u Moodleu kao poticaj aktivnoj nastavi

vesna_tomic 

Vesna Tomić

O LMS-u

LMS (Learning menagment system) je sustav namijenjen izradi obrazovnih sadržaja u digitalnom obliku te održavanju nastave na daljinu.

Ovakvi sustavi, osim mogućnosti objavljivanja materijala, obiluju mnoštvom različitih aktivnosti kojima se polaznici mogu motivirati za učenje. Danas se malo razlikuju od prave učionice – omogućuju pregledavanje materijala, sudjelovanje u diskusijama, provjeru znanja, čak i igranje igrica.

O Moodleu

Moodle (eng. Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) je sustav za udaljeno učenje otvorenog koda koji nastavniku omogućuje izradu i integraciju svih vrsta digitalnih materijala (tekstualne datoteke, mrežne stranice, videozapise), provjeru znanja pomoću testova, HotPotateos kvizove, križaljke, osmosmjerke, čak i igre poput vješala, Milijunaša, sudoku, zmija i ljestve… Uz malo mašte i puno truda imagemoguće je osmisliti kolegij prilagođen svim stilovima učenja u kojem će polaznici uživati.

Slika 1. Moodle logo

Osim ovih karakteristika, veliki plus za Moodle je dostupnost nastavnicima. Na stranici https://moodle.carnet.hr potrebno je kliknuti na poveznicu Zahtjev za novim tečajem, popuniti podatke (Naziv kolegija, kraticu za navigaciju i kratko objašnjenje za što će se koristiti) i nakon nekog vremena (najčešće se radi o imageminutama) kolegij će biti odobren. U tom trenutku niste ni svjesni koliko vas posla još čeka Smiješak.

Slika 2. Zahtjev za novim tečajem

image
Slika 3. Obrazac za popunjavanje zahtjeva za novim kolegijem

Resursi i aktivnosti

Kao što i sam naziv kaže, Moodle je modularan sustav – sastoji se od više odvojenih dijelova (modula) koji zajedno čine cjelinu, a mogu se odvojeno dodavati ili mijenjati.

Kolegij u Moodleu gradimo od različitih resursa. Resursi su sve datoteke (tekstualne datoteke i mrežne stranice), mape i poveznice koji se nakon imageizrade nalaze u nekoj od cjelina kolegija. Izuzetno koristan resurs je Book koji sadržaj prikazuje po stranicama, kao u knjizi. Korištenjem Booka kolegij dodatno dobiva na preglednosti.

Slika 4. Dodavanje novog resursa u kolegij

Kako online kolegij nije samo skup datoteka u digitalnom obliku postavljenih na internet, osim modula resurs, dostupan je i modul aktivnosti kojim imagekolegiju dodajemo interaktivnost. U aktivnosti spadaju ankete, testovi, igrice, wiki, predavanje zadaća, rječnici… Učenici dobro reagiraju na svaku od ovih aktivnosti (čak i testove) jer one od njih traže aktivno uključivanje u nastavu.

Slika 5. Dodavanje nove aktivnosti u kolegij

Aktivnost rječnik kao alat za aktivno uključivanje učenika u nastavni proces

Nakon što su učenici dobro reagirali na pripreme za Državnu maturu iz informatike u Moodleu, odlučila sam iskoristiti gotove materijale i prilagoditi ih nastavi u učionici i to za učenike prvih razreda. Kako je namjena ova dva kolegija različita, tako je različit i pristup. U pripremama za Državnu maturu naglasak je bio na ponavljanju gradiva i provjeri znanja. U kolegiju vezanom za nastavu cilj je aktivno uključiti učenike u nastavni proces pa se veći naglasak stavlja na aktivnosti nego na resurse. Većina igrica ugrađenih u Moodle stvorena je tako da pitanja „vuku“ iz Rječnika. Iako se može koristiti i baza pitanja, treba biti oprezan jer se u bazi nalaze pitanja različitih tipova, od kojih imagenisu svi iskoristivi u igricama (primjerice, ne možete u Milijunašu imati pitanje s dva ili više točnih odgovora).

Slika 6. Izgled rječnika u Moodle

Znači, želimo li pripremiti igre za učenike, treba napraviti kvalitetne rječnike. Dobro bi bilo napraviti poseban rječnik za svaku nastavnu cjelinu.

Izrada rječnika je velik posao i zahtijeva dosta vremena. Međutim, u Moodleu je rječnik aktivnost namijenjena učenicima (može se i ocjenjivati) i to je idealan alat za realizaciju jednog nastavnog sata. Može biti uvod u nastavnu cjelinu ili završno ponavljanje.

Kako dodati Rječnik u kolegij?

imageNastavnik za pripremu unosa pojmova u rječnik treba samo dodati modul Rječnik na mjesto u kolegiju na kojem želi da se nalazi.

Slika 7. Omogućavanje izmjena u kolegiju

Klikom na gumb Omogući izmjene u gornjem desnom kutu pojavljuju se moduli koje možemo dodavati u kolegij.

imageSlika 8. Izgled prozora kada su omogućene izmjene

Budući da rječnik spada u aktivnosti, treba otvoriti padajući iimagezbornik modula aktivnosti (Dodajte aktivnost) i odabrati Rječnik. Nakon toga treba navesti naziv rječnika, definirati broj pojmova koji će se prikazivati na jednoj stranici, stil rječnika i ostale postavke (primjerice, način ocjenjivanja, dopuštanje ispisa, komentiranja i sl.). Klikom na Pohrani i vrati se na tečaj, definira se rječnik i spreman je za unos pojmova.

Slika 9. Umetanje Rječnika u kolegij

Unos pojmova u rječnik

Unos pojmova u prethodno stvoreni rječnik je jednostavan. Klikom na naziv rječnika u kolegiju otvara se prozor rječnika. Na vrhu prozora nalazi se gumb Dodajte novi pojam koji omogućuje unos pojma i njegovo objašnjenje. Osim naziva i objašnjenja pojma, važno je definirati hoće li se pojam automatski povezati (poveznicom na svaku pojavu pojma u kolegiju), hoće li prilikom povezivanja biti case-sensitive image(osjetljiv na mala i velika slova) i povezuju li se samo cijele riječi. Ovo je dio u kojem treba dobro razmisliti da se ne bi dogodilo da se poveznica pojavljuje i na pojmovima koje ne želimo povezati.

Slika 10. Unos novog pojma u Rječnik

Možemo navesti i dodatne ključne riječi koje želimo da se povežu s definiranim pojmom.

imageimage
Slika 11. Unos pojma i njegovog objašnjenja      Slika 12. Podešavanje povezivanja pojmova

 

Kako je to izgledalo u prvim razredima Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu?

Na kraju nastavne cjeline, umjesto klasičnog usustavljivanja gradiva i ponavljanja za pismenu provjeru znanja, učenici su dobili upute o načinu dodavanja pojmova u rječnik te svatko po jedan pojam za unos i jedan pojam za kontrolu. Na taj način su najmanje dva učenika „odradila“ jedan pojam. Učenici su na takav način rada izuzetno dobro reagirali, aktivno se uključili i dali sve od sebe da što bolje definiraju zadani pojam. Dodatni poticaj im je vjerojatno bio i to što se za svaki pojam u rječniku vidi i njegov autor Smiješak

Nakon 20-ak minuta imali smo gotov rječnik, napravili igricu Milijunaš i zabavili se ponavljajući gradivo. Jednostavno, zar ne?

Literatura:

Ivana Bosnić: Moodle priručnik za seminar, HrOpen, 2006.
http://elacd.carnet.hr/index.php/Moodle_ukratko