Matematičarke na Cipru

sanjaA_evaS

Sanja Antoliš i Eva Špalj

Od 26. svibnja do 3. lipnja 2010. godine sudjelovale smo na seminaru Identification, motivation and support of mathematical talents in European schools koji se održavao  u Agrosu na Cipru. Informaciju o seminaru pronašle smo na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije koja na osnovi natječaja dodjeljuje financijsku potporu u okviru Programa za cjeloživotno učenje koji financira Europska komisija sredstvima iz pretpristupnog fonda – IPA. Sredstva se dodjeljuju za odlazak na seminare i druge aktivnosti stručnoga usavršavanja, primjerice job-shadowing, kao i za bilateralne i multilateralne projekte. Na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/ svatko može pronaći nešto što će odgovarati njegovim potrebama i interesima. Popis raspoloživih seminara može se također pronaći na sljedećoj stranici.

agrosagros view

Natječaj za financijsku potporu objavljuje se na stranicama Agencije nekoliko puta godišnje. Nakon što smo odabrale aktivnost, popunile smo prijavu, poslale ju na natječaj i dočekale pozitivno rješenje. Uslijedile su pripreme za odlazak na seminar te nestrpljivo iščekivanje dana polaska.

matheu Seminar na kojemu smo sudjelovale organiziran je u okviru projekta MATHEU Europske zajednice za potporu matematičkim talentima. Projekt u kojemu sudjeluju sveučilišta i matematičke udruge osam zemalja Europske zajednice pokrenut je 2003. godine s ciljem razvijanja metoda i izrade materijala za identifikaciju matematičkih talenata u europskim školama kao i pripremanja materijala za potporu njihovog razvoja. Ideja projekta je povezivanje i stvaranje mreže među sveučilištima, matematičkim udrugama i ustanovama zemalja partnera kao i proširenje mreže na ostale europske zemlje. Opširnije o projektu možete pročitati na stranici www.matheu.eu. Na seminaru su, osim nas, sudjelovali nastavnici matematike iz Rumunjske, Švedske, Grčke i Litve.

Seminar je vodio profesor matematike Mihalinas Lambrou sa Sveučilišta na Kreti koji nas je upoznao s konceptom „ljestvi“. Ljestve su usustavljeni matematički sadržaji/teme koji nisu dio standardnoga kurikuluma, a u kojima su izložene osnovne definicije i svojstva popraćeni nizom zadataka od jednostavnijih prema složenijim. Dio materijala koji je nastao u okviru projekta možete vidjeti na ovoj poveznici.

Na seminaru su detaljnije obrađeni sadržaji iz područja matematičke indukcije, polinoma i invarijanti. O području matematičke indukcije možete detaljnije čitati na ovoj stranici.

Osim navedenoga, profesor Lambrou dao je pregled razvoja matematike kroz povijest kao jedan od načina motiviranja učenika za matematičke sadržaje. Motivaciju učenika i razvoj njihovih kreativnih i intelektualnih sposobnosti možemo postići i rješavanjem logičkih zagonetki pa je dio predavanja/radionica bio posvećen zagonetkama. Na stranici http://www.g4g4.com/email.htm možete pronaći mnogo zanimljivih poveznica.

U dijelu seminara koji se odnosio na identifikaciju matematičkih talenata, profesor pedagogije Mihalinas Zembylas (Open university of Cyprus) izložio je alate i metode identifikacije koji su razvijeni u okviru projekta MATHEU te načine njihove primjene. Proces identifikacije provodi se u tri etape:

  1. Odabir

    Sastavlja se kontrolna lista s podacima koji upućuju na talent i provode se inicijalni razgovori s učenicima i roditeljima.

  1. Vrjednovanje

    Provode se neki od testova (testovi inteligencije, testovi kreativnosti, testovi matematičkih postignuća, testovi matematičkih sposobnosti, testovi matematičkih sposobnosti – napredni) i procjena te se rezultati testova upotpunjuju podacima dobivenim u prvoj etapi.

  1. Potvrda

    Rade se intervjui s učenicima, roditeljima i nastavnicima. Učenici rješavaju posebne matematičke zadatke i nakon toga u razgovoru objašnjavaju metode rješavanja koje su primijenili. Izrađuje se portfolio sa svim prikupljenim podacima o učeniku.

Detalji se mogu pročitati na sljedećoj stranici.

Osim sudjelovanja na predavanjima, izuzetno važnim dijelom seminara smatramo upoznavanje i druženje s kolegama iz drugih zemalja. Dio prvog dana bio je posvećen kulturnoj razmjeni te su predstavnici svake od zemalja sudionica održali prezentaciju o svojoj zemlji, gradu i školi iz koje dolaze. Sudionici su izložili suvenire i neke poslastice iz svojih zemalja. U neformalnom druženju s kolegama saznale smo više o njihovim školskim sustavima i metodama rada s nadarenim učenicima. Razmijenile smo iskustva i dogovorile daljnju suradnju u budućim projektima.

Za vrijeme trajanja seminara imale smo priliku upoznati i neka mjesta na Cipru koji je dugo vremena bio engleska kolonija pa se vozi lijevom stranom. Sletjele smo na aerodrom u Larnaci. Svugdje se puno gradi – hoteli u turističkim mjestima i stambene zgrade po cijeloj zemlji. Dojmile su nas se dugačke pješčane plaže s uredno poredanim ležaljkama i suncobranima. Budući da je Cipar otok s najviše sunčanih dana na Mediteranu, ne začuđuje što koriste sunčanu energiju, iako je bilo teško naviknuti se na gomile bojlera i solarnih kolektora na gotovo svim zgradama. Drugi dan smo se taksijem odvezle u Agros, mjesto održavanja seminara. To je prekrasno planinsko mjesto na 1100 metara nadmorske visine, idealno za rad i odmor. Povijesni i kulturni lokaliteti su očuvani u svom prirodnom okruženju. Poznato je i kao dolina ruža jer se u lokalnoj tvornici od latica ruža proizvode vino, rakija, razna kozmetika i vodice te izrađuju mirisne svijeće. Jedno smo poslijepodne posjetili glavni grad Nicosiu. Od 1974. godine grad je podijeljen (kao i otok) na grčki i turski dio. Bilo je zanimljivo prijeći u turski dio, razgledati džamiju i očuvani han. Navečer smo uz gastronomsku ponudu uživali i u tradicionalnim pjesmama i plesu. Na istočnoj obali grčkoga dijela otoka nalazi se Protaras. Prije podjele je to bila pustinja sa samo jednim stablom smokve, a danas je turističko naselje s puno hotela i popratnih sadržaja, ali i lijepih plaža.

Uživale smo u boravku na Cipru kako zbog ugodnog okoliša u kojem smo boravile i gastronomskih užitaka, tako i zbog druženja s kolegama iz drugih zemalja i planiranja buduće suradnje, a naravno i zbog izazovnih i nadasve korisnih i primjenjivih predavanja i radionica.

llp 
‘This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.’