Od učitelja do učitelja poduzetnika

lidija_bistricki

Lidija Bistrički Vešligaj, prof., izvršna urednica za hrvatski jezik, Profil

„Nemojte se truditi samo da budete bolji od svojih suvremenika ili prethodnika. Pokušajte biti bolji od samoga sebe.“

Tu je misao zapisao William Faulkner, američki pisac i dobitnik Nobelove nagrade želeći ukazati na to da je ljudima potrebno truditi se i stalno nalaziti bolja rješenja za izazove s kojima se susreću. I za mali i za nešto veći korak u životu svakom je čovjeku potrebna volja i želja za boljim. Drugim riječima, potrebna je pokretačka ENERGIJA.

clip_image002Sa željom da se u nastavu uvedu osnovna znanja o poduzetništvu i načinima poduzetničkoga razmišljanja i djelovanja, Profilovo uredništvo za osnovne škole pripremilo je knjigu Energija za poduzetništvo koju možete preuzeti u elektroničkom obliku na www.profil-international.hrte se služiti njezinim sadržajem u nastavi i međupredmetnim projektima.

Pojam poduzetništvaima dva različita značenja. U širem smislu riječ poduzetništvo označuje svako ponašanje na poduzetnički način, pri čemu su potrebna određena poduzetnička znanja, vještine i stavovi. U užem smislu riječ poduzetništvo znači bavljenje konkretnom poduzetničkom djelatnošću, tj. znači biti poduzetnik.

No, kako poduzetništvo približiti učenicima, kako u nastavi provoditi poduzetničke aktivnosti i kako razvijati vještine te usvajati specifična znanja o poduzetništvu, uz to razvijajući pozitivan stav prema poduzetništvu i poduzetničku kulturu – sve su to pitanja koja čekaju odgovore.

Kako bi se i u hrvatskom obrazovanju dogodio pomak na bolje, Profilovi autori prateći najnovije spoznaje i potrebe, knjigom Energija za poduzetništvonastoje osuvremeniti odgojno-obrazovni proces te unaprijediti njegovu provedbu. Knjiga je namijenjena svim sudionicima odgojno-obrazovnoga procesa.

clip_image004

U knjizi je u sklopu projekta „Poduzetnička mreža“osmišljen način organizacije i izvođenja sadržaja učenja za poduzetništvo, a kao projekt koji traje jedan ili više tjedana, pri čemu se nastavni sadržaji organiziraju oko pojma ENERGIJA. Sadržaji iz prethodne tablice mogu se kombinirati na različite načine, kao kraći, tjedni projekti (po stupcima) ili kao duži, mjesečni projekt u koji će biti uključeni gotovo svi predmeti. Projekt „Poduzetnička mreža“ ne bi trebao narušiti postojeći raspored sati učenika, već se nastavni sati prenamjenjuju i postaju „poduzetnički“ sati.

Budući da će organizacija projekta iziskivati dobru usklađenost predmetnih nastavnika, preporučuje se da veću ulogu u razvoju projekta imaju ravnatelj i razrednici. Stoga će kao uvodni sati u projekt uvijek poslužiti sati razredne zajednice, a na njima će se učenici najprije moći upoznati s poduzetničkim osnovama. Prijedlozi za razradu teme poduzetništva pokazuju kako se obrazovni ishodi mogu planirati, provoditi i vrednovati tijekom redovite nastave. Uz to ova knjiga donosi pregled ishodau učenju za poduzetništvo.

Na kraju knjige nalazi se prijedlog sadržaja nove izvannastavne aktivnosti Poduzetnička grupakoja se već na početku iduće školske godine može uvrstiti u Školski kurikulum te u Godišnji plan i program rada škole.

Na kraju svakako vrijedi spomenuti kako je u izradi ove zbirke nastavnih prijedloga podršku dao Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL) u Zagrebu. Upravo izdanja SEECEL-a za škole i visoka učilišta donose smjernice za učenje za poduzetništvo i olakšavaju nam pro­mišljanja o ciljevima i ishodima takva učenja te su koristan oslonac u učenju za poduzetništvo (više o tome čitajte na www.seecel.hr).

Mladi – odgoj za medije (Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija)

lidija_kralj

Lidija Kralj

Recenzija

mladi Knjigu Mladi – odgoj za medije (Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija) napisali su Zlatko Miliša, Mirela Tolić i Nenad Vertovšek, a objavio ju je M.E.P. Centar menadžerske knjige 2010. godine u Zagrebu.

Priručnik se bavi temom medijskih manipulacija, posebno naglašavajući one kojima su izloženi mladi, primjerice, iskrivljenim slikama stvarnosti kroz novinske članke, reklamama, reality emisijama, nekritičkim prihvaćanjem informacija dostupnih pomoću interneta te izloženošću prijevarama i krađi osobnih podataka. Za sprječavanje takvih medijskih manipulacija autori predlažu razvijanje medijskih kompetencija kod djece, roditelja, učitelja…

Medijske kompetencije obuhvaćaju različite vještine vezane uz medije (računalna pismenost, filmska pismenost, digitalna pismenost i slično), znanja i sposobnosti kritičke analize medijskih ponuda te upućenost za sprječavanje medijske manipulacije.

Autori o priručniku kažu:

Priručnik daje učiteljima i roditeljima smjer kako raditi s djecom u suvremenom medijskom okruženju. On objašnjava koncepcije obrazovanja uz pomoć medija, prema kojima djeca uče o medijima, nudeći niz važnih informacija o medijskim manipulacijama, praktične vježbe za razvoj socijalne interakcije i razvoj kritičkog pristupa.

Autori posebno naglašavaju ulogu škole u razvoju medijskih kompetencija. Naime, za školu nije odlučujuća samo primjena novih medija, već i razvoj kritičke svijesti učenika o sadržajima koje oni nude. U školama bi s mladima trebali raditi medijski pedagozi koji bi ih učili kako prepoznati kada netko pokušava manipulirati njima te kritički promatrati informacije koje im nude mediji.

Priručnik je oblikovan kao zanimljiva kombinacija znanstvenih činjenica s primjerima iz svakodnevnog života te radionicama i savjetima. Pomalo neočekivana kombinacija u današnjoj literaturi, ali zato vrlo korisna i praktična za korištenje. Naime, odlučite li se pozabaviti nekim od medijskih problema, u priručniku ćete pronaći teorijsku podlogu dobro argumentiranu navodima iz znanstvene literature, zatim konkretne primjere iz domaćih medijskih izvora koji dobro ilustriraju problem, a nakon što ste uočili i definirali problem, možete prionuti njegovom rješavanju uz ideje za radionice i savjete iz priručnika.

Pripremljeno je 16 radionica planiranih za dva školska sata i različite oblike rada (individualni, grupni i timski), a namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole i početnih razreda srednje škole. Posebno vrijedi istaknuti projekt „Deset dana bez ekrana“ kojemu je cilj smanjiti vrijeme koje učenici provode pred ekranima uz poboljšanje komunikacije među učenicima i između roditelja i djece. Projekt je realiziran u suradnji udruge CINAZ i Hrvatsko-francuske udruge iz Zadra. Autori i dalje nastavljaju raditi na tom projektu pa se svi zainteresirani mogu javiti dr. Zlatku Miliši na zmilisa@unizd.hr.

Sadržaj knjige:

 1. Odgojna kriza i ekspanzija suvremenih ovisnosti
 2. Mediji kao manipulatori
 3. Televizija – „Kućepaziteljica”
 4. Opasnost od interneta – savjeti za odrasle i za djecu
 5. Manipulativna moć reklama
 6. (Pre)poznaju li mladi zamke lošeg novinarstva
 7. Medijski primjeri seksualne fiksacije
 8. Kome (ne) trebaju činjenice, a kome fikcije
 9. Nasilje u medijima i nasilni mediji
 10. Pedagogijska analiza listova za tinejdžere
 11. Glavne teme i/ili poruke iz naših i svjetskih bestsellera
 12. Stjecanje medijskih kompetencija
 13. Deset dana bez ekrana
 14. RADIONICE (16 radionica):
  • Film i TV – procjena i analiza, TV program, Forme TV programa, Casting
  • Reality TV, Music – glazbeni casting-show, Reklame, Spotovi – reklame
  • Kako se stvara reklamni spot, Kategorije reklamnih spotova, Analiza reklamnih spotova
  • Još o TV-u, tehnici i efektima, Osmisli talk show, Video igrice i slobodno vrijeme
  • Analiza suvremenih reklama, modnih trendova i tekstova u časopisima za mlade, Primjeri za diskusiju – ekstremno loš utjecaj medija.

Vjerujemo da će mnogi učitelji, nastavnici i roditelji prepoznati pozitivne učinke ovog priručnika i odvojiti vrijeme za razvijanje medijskih kompetencija djece.

Priručnik možete naručiti direktno od nakladnika.