“Erasmus4ever Erasmus4future”

daniela_usmiani

Daniela Usmiani

clip_image002U okviru aktivnosti transnacionalne suradnje koja se održala u Firenci u Italiji od 7. do 9. svibnja 2019.pod nazivom „Erasmus4ever Erasmus4future“ nastavnica Daniela Usmiani iz Srednje škole Bedekovčina sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji u organizaciji talijanske i francuske nacionalne agencije za program Erasmus+.

clip_image004Nastavnica je bila jedan od predstavnika odgojno-obrazovnih institucija RH, a pridružile su ime se i predstavnice Agencije za mobilnost i programe EU.

Osim zajedničke radionice u osmišljavanju obilježja nove Erasmus+ alumni mreže kojom bi se dodatno promovirale aktivnosti Erasmus+ programa te omogućila dodatna pomoć novim korisnicima programa 9. svibnja održana je tematska konferencija pod nazivom „United in diversity“ na kojoj su prisustvovali predstavnici talijanskih i europskih institucija. Tijekom konferencije uručene su i nagrade dobitnicima European Language Label 2018 (Europske jezične oznake kvalitete za 2018. godinu).

clip_image006Tijekom sva tri dana Firenca je odisala duhom Erasmus+ programa. Na trgu Piazza della Repubblica nalazio se štand s Erasmus+ oznakama. Mladi, aktivni sudionici programa izvodili su plesne točke i dijelili flajere.

Najinteresantniji dio aktivnosti bio je drugi dan tijekom kojeg smo imali priliku biti Erasmus+ ambasadori i aktivno promovirati Erasmus+ u lokalnoj zajednici. Podijeljeni u clip_image008međunarodne timove posjetili smo osnovne i srednje škole te u razgovoru s učenicima podijelili vlastita iskustva i odgovarali na njihova mnogobrojna pitanja. Tako je zajedno s još 8 kolega iz Francuske, Poljske, Latvije i Italije nastavnica Daniela Usmiani sudjelovala prezentaciji Erasmus+ programa u osnovnoj školi I.C.Spinelli u Firenci.

Nakon kratke prezentacije Erasmus+ i eTwinning programa od strane talijanskih predstavnica nacionalne agencije slijedio je razgovor s učenicima. Bile su dvije dobne grupe učenika kojima smo razgovarali (od 10 i od 13-14 godina).

clip_image010U razgovoru s učenicima kolegica je najprije upoznala učenike kroz kratki kviz s Hrvatskom. Pitanja su bila vezana za Zagreb, more, naše sportaše o kojima su učenici i najviše znali. Najuspješniji su dobili i slatke poklone koje su kasnije podijelili s prijateljima. Nakon toga su učenici intervjuirali goste tako da je nastavnica govorila i o svojim hobijima, knjigama koje voli, gradovima koji su joj ostali u sjećanju, a također je i podijelila iskustva rada i primjere projekata koje je provodila kako u eTwinning programima koje kao eTwinning ambasadorica u RH redovito provodi i promovira, tako i Erasmus+ projektima.

Sudionici aktivnosti imali su prilike uživati i u kulturno umjetničkim ljepotama Firence jer su sva događanja bila u predivnim prostorima Palazze Vechio, Palazzo Gondi i Fondacione Museo Frnaco Zeffirelli, a tijekom programa posjetili su poznatu crkvu Chiostro Santa Maria Novella i nezaboravnu galeriju umjetnosti Uffizi Galery.

Obrazovanje za globalnu odgovornost

martinaZ_manuelaMS_brankoR

Martina Zubčić, Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju u New Yorku koja se održala 25. rujna 2015. godine, usvojen je Program globalnog razvoja za 2030. godinu, Agenda 2030. Tada je doneseno novih 17 ciljeva održivog razvoja za razdoblje do 2030. godine koji se nadovezuju na 8 milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. godine. Koncept održivog razvoja možemo definirati kao zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Republika Hrvatska je prihvatila i preuzela obvezu provođenja Milenijske deklaracije te su ti ciljevi predstavljali osnovne smjerove razvojne politike. Europska unija, a time i Republika Hrvatska obvezala se provoditi Program globalnog razvoja za 2030.

Obrazovanje za globalnu odgovornost je projekt koji su razvile organizacije iz Danske, Velike Britanije, Rumunjske, Turske, Slovačke i Hrvatske uz potporu Erasmus plus programa Europske komisije. Cilj projekta je podizanje svijesti o obrazovanju i globalnoj odgovornosti u školi te među mladima diljem Europe. Kako bi se to postiglo, u sklopu projekta razvijen je nastavni plan i program koji počiva na globalnim ciljevima održivog razvoja te sustav certifikacije UN-a. Uz certifikat škola postaje globalno odgovorna te ima zajedničku viziju koliko je obrazovanje za globalnu odgovornost važno. Nakon certifikacije, škola može surađivati s drugim školama putem raznih međunarodnih projekata, razmjena, posjeta i sl.

Za provođenje projekta u Hrvatskoj, zaduženo je Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode kojemu je glavni cilj da postane značajan izvor informacija o sustavu Ujedinjenih naroda, a ujedno i mjesto okupljanja mladih ljudi i profesionalaca, mjesto gdje se raspravlja i razmjenjuju mišljenja o pitanjima vezanim za Ujedinjene narode.

Nakon sudjelovanja u edukaciji, profesori Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović uključili su se u projekt „Obrazovanje za globalnu odgovornost“. Edukaciju i radionice provodilo je Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode. Na radionici su prisustvovali sudionici upoznati s globalnim ciljevima održivog razvoja, sustavom i djelovanjem Ujedinjenih naroda te ciljevima i djelatnošću Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. U drugom dijelu radionice predstavljen je način prijave škole u projekt te sustav certifikacije. Kako bi škola dobila certifikat, mora se prijaviti putem mrežne platforme te popuniti dokumentaciju. Nakon popunjavanja dokumentacije, slijedi provođenje radionica. Škola mora provesti deset radionica na temu globalnog obrazovanja. Škola mora evidentirati provođenje radionica putem članka i fotografija te evidenciju o provedbi staviti na mrežnu platformu projekta. Svi materijali za provođenje radionica su školama dostupni na mrežnim stranicama http://globalresponsibility.eu/. Radni jezik projekta je engleski jezik.

Profesori Mihaljević Sabljak i Rumenović te ravnateljica Sanja Dubić odlučili su u projekt uključiti i profesoricu Martinu Zubčić te provesti radionice kod strukovnih zanimanja: ekonomist, prodavač i hotelijersko – turistički tehničar. Tako su u projektu sudjelovali učenici 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 1.e, 2.e., 3.e, 1.d i 4.d razreda. Svaki profesor odradio je temu globalnih ciljeva za održivi razvoj u sklopu nastavnog predmeta koji predaje. Sve teme su prilagođene nacionalnom kurikulumu i imaju za cilj razvijati globalne ciljeve održivog razvoja kod učenika i mladih.

Radionice:

 • Human Rights – Your Rights; cilj 16. – Mir, pravda i snažne institucije; U ovoj radionici sudjelovali su učenici 4.d razreda, Hotelijersko turistički tehničati u sklopu predmeta Gospodarsko pravo.

1. Human Rights – Your Rights; cilj 16.

 • Our point of view; cilj 12. – Održiva potrošnja i proizvodnja; U ovoj radionici sudjelovali su učenici 1.d razreda Hotelijersko turistički tehničari u sklopu predmeta Prehrana i poznavanje robe.

2. Our point of view; cilj 12.

 • Humgry Plante; cilj 12. – Održiva potrošnja i proizvodnja; Ova se radionica provela u 3. e razredu zanimanje prodavač.

3. Humgry Plante; cilj 12.

 • Let the image talk; svi globalni ciljevi održivog razvoja; Radionica je održana u 2. c razredu zanimanje ekonomist u sklopu predmeta Osnove turizma.

4. Let the image talk

 • Lunch in Uganda; cilj 2. – Svijet bez gladi; Radionica je održana u 3. c razredu zanimanje ekonomist u sklopu predmeta Upravljanje prodajom.

5. Lunch in Uganda; cilj 2

 • Consequences of Consumerism; cilj 15. – Očuvanje života na zemlji; Radionica je održana u 2. c razredu, zanimanje ekonomist u sklopu predmeta Uvod u poslovno upravljanje.

6. Consequences of Consumerism; cilj 15.

 • Child Labour in the Chocolate Industry; cilj 8. – Dostojanstven rad i ekonomski rast; Radionica je održana u 4. c razredu u sklopu predmeta Vježbenička tvrtka.

7. Child Labour in the Chocolate Industry; cilj 8.

 • Horoscope of Poverty; cilj 1. – Svijet bez siromaštva; Radionica je održana u 1.c razredu zanimanje ekonomist.

8. Horoscope of Poverty; cilj 1.

 • Beautifu fruit; cilj 2. – Svijet bez gladi; Radionica je održana u 1. e razredu, zanimanje prodavač u sklopu predmeta Nabavno poslovanje.

9. Beautifu fruit; cilj 2.

 • Let every voice be heard; cilj 4. – Kvalitetno obrazovanje; Radionica je održana u 2.e razredu, zanimanje prodavač u sklopu predmeta Osnove marketinga.

10. Let every voice be heard; cilj 4

 • Explore your school; cilj 7. – Pristupačna energija iz čistih izvora; Radionica je održana u 1. d razredu, zanimanje hotelijersko turistički tehničar u sklopu predmeta Prehrana i poznavanje robe.

11. Explore your school; cilj 7.

 • Mapping My Neigbourhood; cilj 11. – Održivi gradovi i zajednice; Radionica je provedena u 3. e razredu, zanimanje prodavač u sklopu predmeta Upravljanje prodavaonicom.

12. Mapping My Neigbourhood; cilj 11.

Sudjelovanjem u radionicama učenici su pokazali zainteresiranost za globalne ciljeve održivog razvoja. Nakon provedenih radionica, Škola je podnijela izvješće te materijale stavila na mrežnu platformu projekta. Škola će nakon cjelovite provedbe primiti certifikat o uspješnoj provedbi projekta „Obrazovanje za globalnu odgovornost“.

2. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija

zoran_hercigonja

Zoran Hercigonja

Uvod

clip_image002U Varaždinu je uspješno odrađen projekt 2. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije koju organizira Druga gimnazija Varaždin. Konferencija je sufinancirana od strane Ministarstva znanost i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.

Slika 1. Poster konferencije

Konferencija je trajala ukupno tri dana od 23.08. do 26.08. 2017. godine. Ovogodišnja je konferencija, namijenjena učenicima i nastavnicima srednjih škola i sportskih gimnazija, ravnateljima, predstavnicima školskih sportskih saveza, zemalja Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije i drugim srodnim institucijama koje u svom djelokrugu imaju institucionalni odgoj i obrazovanje. Glavni cilj organiziranja Konferencije kao specifičnog obrazovnog, odgojnog, kulturnog i sportskog susreta jeste obrađivanje tema iz područja građanskog odgoja i obrazovanja.

clip_image003
Slika 2. Partner škole

U ostvarenju ovakvog opsežnog projekta, sudjelovale su škole iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije redom: Druga gimnazija Varaždin; Peta gimnazija Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Gimnazija Šiška, Ljubljana, Slovenija; Srednja škola A.B. Šimića, Grude, Bosna i Hercegovina; Katolički srednjoškolski centar Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Druga ekonomska škola Beograd, Srbija.

clip_image005
Slika 3. Instiucionalni i medijski partneri konferencije

Osim partnera škola, u ostvarenju konferencije, sudjelovale su sljedeće institucije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski sabor, Varaždinska županija, Grad Varaždin, MUP Varaždin, Hrvatski školski sportski savez, Školski sportski savez Varaždinske županije, Institut za razvoj tržišta rada, Udruga veterana 7. gardijska brigada PUMA, Udruga» Navijajmo zajedno», clip_image007Udruga «Pametna špica», Županijski nogometni savez Varaždinske županije, Plesna škola Varaždin, NK Varaždin,Ženski rukometni klub Koka Varaždin, Humanitarna udruga «Prijatelj malog doma».

Slika 4. Logo konferencije

Konferencija je provođena pod logotipom tri kruga u pretapanju naziva izvedenog iz inicijala naziva konferencije M.S.O.K. U nazivu MSOK smještena je lopta koja simbolizira sport i ikona studenta koji simbolizira obrazovanje. Za potrebe konferencije, osmišljena je i web stranica: msok.webnode.hr kreirana na besplatnoj platformi webnode. Na stranicama konferencije, moguće je pronaći detaljnije podatke o odravanju konferencije.

Konferencijska događanja

Konferencijske aktivnosti, raspoređene su u vidu pozdravnih govora i predavanja, tribine, radionica i okruglog stola za ravnatelje škola partnera. Konferencijske aktivnosti, provođene su na dvije destinacije: Palača Varaždinske županije i prostori Druge gimnazije Varaždin.

Dana 24. kolovoza u Palači Varaždinske županije održani su pozdravni govori i predavanja od kojih valja istaknuti: župana Radimira Čačića, gradonačelnika Ivana Čehoka, dožupana Tomislava Paljaka, ravnatelje škola partnera iz Slovenije, BiH i Srbije i njihovo predstavljanje škola, dr.sc. Sašu Petara, dr.sc. Miroslava Huđeka, mr. Olgicu Martinis, Tatjanu Novak, Ružicu Šimunović. Teme izlagača bile su vezane uz građanski odgoj, dobre prakse provođenja sportskih programa u školama, zdravi život i zajednički projekti na području grada Varaždina i šire te mnoge druge teme koje se tiču osposobljavanja mladih za tržište rada i osiguravanja budućnosti¸kroz djelovanja u centrima za izvrsnosti.

clip_image009

Slika 5. Pozdravni govori i izlaganja u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije

Istog dana u prostorima škole Druge gimnazije Varaždin, održana je edukativna tribina pod nazivom „Pametna špica“ na temu Za što danas obrazujemo učenike? kojoj su nazočili nastavnici i učenici Druge gimnazije Varaždin, učenici škola partnera i ravnatelji škola partnera.

Drugog dana konferencije, u prostorima Druge gimnazije Varaždin, održane su radionice u tri edukativna modula. Radionice su bile namijenjene nastavnicima i ravnateljima škola partnera. Također je odrađena i radionica za učenike u sklopu projekta „Navijajmo zajedno“.

 • Modul I. Zdravi životni stilovi [nositeljica modula: mr. Olgica Martinis ]
 • Modul II. Mobilnost i poduzetničke kompetencije nastavnika u 21. stoljeću [nositelji modula:mr.sc.Tomislav Ogrinšak, Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.]
 • Radionica: Osiguranje bolje razvojne i karijerne perspektive učenicima kroz projektne suradnje u zajednici [nositelj:Antonio Matković, glavni tajnik Instituta za razvoj tržišta rada]
 • Modul III: Slobodno vrijeme učenika i školski sport [nositelji modula: Jozo Škegro, prof., mr.Olgica Martinis]
 • Radionica za učenike: Uloga zajedništva u navijanju na sportskim terenima [nositeljica: Morana Delač]

Kao završetak svih aktivnosti, održan je okrugli stol kojem su prisustvovali ravnatelji srednjih škola partnera.

Zaključak

Projekt 2. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije poziv je na zajedničko kontinuirano djelovanje kako bi ojačali asertivne stavove u vidu savladavanja prepreka i izazova modernog vremena i budućnosti koja donosi neprestane promjene.

Tolerancija i uzajamno poštovanje uz ENABLE

gordanaL_darkoR

Gordana Lohajner i Darko Rakić

IMG_9128U Zagrebu, 21. i 22. rujna 2016. godine u  hotelu Westinu održala se međunarodna konferencija koja je okupila svjetske stručnjake, roditelje i mlade iz desetak zemalja, uz podršku Europske komisije, kao i institucija poput Vijeća Europe, ministarstava obrazovanja, pučkih pravobranitelja te vodećih tvrtki iz industrije.

Učenici koji su sudjelovali u ENABLE programu i učili o društvenim i emocionalnim vještinama (SEL) skloniji su prijaviti agresivno ponašanje svojih vršnjaka, a i učitelji su svjesniji o problemima takvog nasilja i bolje ga rješavaju, kada se dogodi u razredima. Pokazuju to rezultati dvogodišnjeg projekta kojeg financira Europska Unija i potvrđuju da razvoj društvenih i emocionalnih vještina ima dalekosežne pEnable_konferencija_Zagrebosljedice u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Procjene pokazuju i da učenici koji su sudjelovali u programu imaju puno bolju samokontrolu i empatiju, odnosno razumiju i razlikuju vlastite i tuđe osjećaje te kvalitetnije rješavaju nastale probleme. Vodeći svjetski stručnjaci raspravljat će o Enable_Lidija_Kraljtim rezultatima danas i sutra na završnoj konferenciji u Zagrebu, a osim već ostvarenih uspjeha s mladima, konferencija je prilika i za planiranje novih, pa će im se pridružiti i predstavnici Mađarske, Portugala, Italije i Cipra, zemalja koje su također odlučile provoditi taj program u svojim školama. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović.

IMG_8672Konferencija je započela zajedničkim predavanjem (predavačko-plenarni) gdje su predavači iznijeli s kojim su se izazovima susreli u svojim nastojanjima u prevenciji nasilničkog ponašanja te nas upoznali s najuspješnijim trendovima i strategijama u svijetu. Glavni govornici su bili: Donna Cross , Eleni Tzavela, Chistopher Reynolds (Vijeće Europe), Andrea Parola, Thomas Grond i voditeljica projekta ENABLE Janice Richardson.

Poslije je slijedila radionica s devet timova:

 1. Ellen Stassart & Bart Verswijvel – E-prisutnost i komunikacija
 2. ArteIMG_0988mis Tsitsika & Eleni Tzavela – Socijalno i emocijalno učenje
 3. Jonas Ravn & Nielas-Christian Bilenberg – Empatija i etika
 4. Donna Cross & Sonia Seixas – Uloga promatrača
 5. Mustafa Saidalavi & Anne Collier – Govor mržnje i ekstremizam
 6. Daniel Forjan & Učenici iz Hrvatske – Privatnost i sigurnost
 7. Eleni Papamichalaki & Učenici iz Grčke – Uloga vršnjačke podrške
 8. Parry Aftab & Alessandro Soriani – Uloga vršnjačke podrške
 9. Urko Fernandez & Vitor Tomẻ – Empatija i etikaIMG_9144

Voditelji timova su predstavili svoju temu kako bi privukli publiku da im se pridruže njihovoj grupi. Cilj grupe je bio osmisliti zanimljiv plakat na zadanu temu, a najbolji plakat je bio nagrađe

Neki od predavača na konferenciji

IMG_8935Ann Foxley-Johnson (UK Anti-bullying consultant), Konstantina Kotsi (ENABLE Ambassador, Grčka), Liz Copeland i ENABLE ambasadori iz Wellingtona govorili su o provođenju ENABLE projekta u Grčkoj, Ujedinjenim Kraljevstvu i Novom Zelandu .

IMG_1450Učitelj i ENABLE ambasador, Danijel Forjan govorio je o ENABLE iskustvu u hrvatskim školama. Istražili su u kojoj je mjeri i obliku prisutno nasilje. Učenici su kroz projekt naučiti što je to nasilje, kako ga prepoznati i spriječiti, te kako pokazati empatiju i na taj način osnažiti zajedništvo među svojim vršnjacima. Učitelji su koristili sve dostupne materijale koje su prilagođene uzrastu djece s kojima se provodilo.

„Za nas je važno da se djeca u svojoj radnoj okolini osjećaju sigurnima, a projekt ENABLE osmišljen je upravo s tim ciljem.“

Konstantin Ignatev (Kaspersky Lab) predstavio je program za roditelje koji može predvidjeti opasnosti i zaštititi njihovu djecu bez utjecaja na njihovu privatnost.

Tito de Morais (MiudosSegurosNa.Net) i Sonia Seixas (ENABLE Think Tank member, Portugal) pokazali kako voditi mlade ljude i pokušati smanjiti vršnjačko nasilje.

IMG_8956Eleni Papamichalaki (ENABLE ambasador) pokazala uradak učenika Gimnazije Petroupolius (Atena-Grčka) „Difference“ te u drugom dijelu učenici opisali njihova iskustva, utiske i emocije kao članovi ENABLE vršnjačke podrške.

Alessandro Soriani (Italija) predstavio Ferfilo, ne-profitibilnu organizaciju koja djeluje više od 30.000 talijanskih gradova.

IMG_1507Ken Corish, Ellen Stassart i Andrew Williams u osvještavanju i rješavanju vršnjačkog nasilja trebamo iskoristiti sva moguća sredstva osim glasa, pa tako pjesmom, slikom, videom, glazbom … predstavili Exploratorium platformu kao moguće rješenje.IMG_9167

Niels-Christian Bilenberg (Cyberhus, Danska) predstavio platformu gdje su primjenili ENABLE pristup za tinejdžere.IMG_8943

Urko Fernandez (Španjolska) koristi videoigre kako bi prikazao različite aspekte na pojedine situaciIMG_1638je. Videoigra predstavlja temelj za diskusiju o problemima.

Deepak Tewari (Švicarska) predstavio OYOTY servis – mrežni osobni asistent zasnovan na umjetnoj inteligenciji koji pomaže, uči i vodi dijete u online okruženju.

 

Enable_Janice_RichardsonKonferencija je završila kako je i počela, u planernom-predavačkom stilu. Janice Richardson, voditeljica projekta ENABLE i viša savjetnica u European Schoolnet ističe:

„Samo u okruženju gdje se osjećaju fizički i emocionalno sigurnima, djeca mogu razviti svoje znanje i vještine te ostvariti puni potencijal kao aktivni građani. Jedan od glavnih ciljeva projekta ENABLE je poticanje tolerancije i uzajamnog poštovanja među učenicima, smanjivanjem govora mržnje i nasilja kroz holistički pristup koji uključuje i školu i obitelj, kao i društvene mreže i medije koji imaju veliku ulogu u životima djece.“

Posebnost projekta je suradnja s pridruženim partnerima, odnosno vodećim tvrtkama iz industrije, i to zajedničkim ili povezanim aktivnostima poput, primjerice, Vodafonove kampanje „Budi jak“, kontinuirane podrške Facebooka i Ask.fma protiv vršnjačkog nasilja, istraživanja Kaspersky Laba „Odrastanje online“, kao i najnovije funkcionalnosti Instagrama koja mladim korisnicima omogućava filtriranje komentara koje dobiju na svom profilu.

Hack The Classroom

Microsoft Global Educator Excange E2 konferencija

gordana_sokol

Gordana Sokol

slika1bOvogodišnje okupljanje inovativnih učitelja, Microsoftova Globalna Educator Exchange E2 konferencija održala se od 8. do 10. ožujka u Budimpešti. Ova tri dana bila su ispunjena pozitivnom energijom dvjesto i četrdeset učitelja koji su pristigli u Budimpeštu iz svih krajeva svijeta, učitelja koji su spremni svoje inovacije, svoje nevjerojatne ideje i strast prema poučavanju podijeliti sa drugima, no isto tako i učiti od drugih. Bilo je to jedno nezaboravno i vrlo korisno iskustvo koje je rezultiralo ne samo novim idejama, koje ću svakako iskoristiti u radu sa svojim učenicima, već i novim prijateljstvima s kolegicama i kolegama iz svih krajeva svijeta.

slika1a

Na samom početku sve prisutne zadivila je svojim neopisivim plesom, vrstom stepa koji je svečanu plesnu dvoranu ispunio energijom i podigao adrenalin svim prisutnima Mađarska plesna skupina Varidance. Nakon plesa uslijedio je pozdrav dobrodošlice Don Grantham, podpredsjednik Microsofta za srednju i istočnu Europu koji je istaknuo veliku važnost učitelja danas.

Kako bi se atmosfera u dvorani još više zagrijala, nakon pozdravnih govora, uslijedila je panel rasprava na vrlo popularnu temu: Minecraft u razredu u kojoj su sudjelovali Brian Aspinall iz Kanade, James Protheroe iz Velike Britanije i Andre Spang iz Njemačke, a moderirala ju je Jacqueline Russell iz Microsoftovog tima.

Da li je potrebno naglasiti da sam već nakon ove panel rasprave znala koje ću radionice slika2gposjetiti u iduća tri dana Smiješak. Naravno, saznala sam sve što se moglo saznati o Minecraftu u razredu i kao posljedica svega toga je i skorašnje sudjelovanje učenika moje škole u Microsoftovom Education Edition beta programu u svibnju ove godine.

slika2h

Tema ovogodišnje konferencije je bila Hack the Classroom i upravo uz ovu temu bio je vezan i grupni izazov u kojem smo u dva dana podijeljeni u grupe morali osmisliti “Hack” i izraditi Mix kojim ćemo opisati jednu od pet osoba – Gamify, Personalize, Minimize, Simplify, and Strategize i ponuditi rješenje za jedan zajednički problem. Tog popodneva prvi puta sam se susrela sa članovima svoje ekipe Tracy iz Južnoafričke Republike, Oluwakemi iz Nigerije, Dan iz Hong Konga i naša susjeda Janja iz Slovenije. Uslijedilo je kratko upoznavanje, početna nesigurnost zbog govornih barijera ali i brza prilagodba na trenutnu situaciju, a zatim oluja ideja i stvaranje našeg “Hacka”. Na kraju svega od potpunih stranaca, ovi dragi ljudi, kolege učitelji, postali su moji dragi prijatelji za cijeli život.

slika3Drugi dio konferencije započeo je uvodnim predavanjem koje je održao Anthony Salcito, podpredsjednik Worldwide Education u Microsoftu. Anthony se obratio okupljenim učiteljima riječima “Ono što ovdje radimo je da omogućimo učenicima diljem svijeta da postignu više.” Kroz svoje predavanje dao je mogućnost da troje učitelja, odabranih iz publike, predstave Hack iz svog razreda. U sva tri prezentirana Hacka jasno je bilo da tehnologija osnažuje učenje na mnoge neviđene načine, no učitelji su ti koji omogućuju da se ti inovativni načini poučavanja ostvare svakodnevno u učionicama diljem svijeta. Posebno mi je bilo drago čuti da se učitelj stavlja ispred tehnologije!

slika3aKroz svoje predavanje naglasio je pet stvari važnih u poučavanju, a to su komunikacija, suradnja, kreativnost, kritičko mišljenje i računalno razmišljanje. Posebno se slika4osvrnuo na važnost računalnog razmišljanja i naglasio da je potrebno poticati djevojčice da krenu u svijet programiranja. Upotrebom Skypea predstavio je publici istraživača sa Artika i demonstrirao kako tehnologija može približiti učenicima nova znanja i nova mnogima nedostupna prostranstva. Upoznao nas je sa mnogim novinama koje uskoro možemo očekivati od strane Microsofta poput Microsoft Classroom-a.

 

Nadalje, Jacqueline Russell demonstrirala je mogućnosti koje nam pruža Surface tablet u radu sa programima poput FluidMath i StaffPad. Što reći Surface tablet je uređaja kojeg bih svakodnevno rado koristila u svom razredu :-). Mike Tholfsen iz OneNote tima, predstavio nam je nove dodatke za OneNote kao što su Class Notebook koji vam sada olakšava rad sa razrednim bilježnicama direktno iz OneNotea i Learning Tools alat koji će olakšati učenje čitanja i pisanja. Stephen Reid, poznati predavač o Minecraftu predstavio je mogućnosti koje pruža učenja kroz igru i opisao mnoštvo igara koje je dosad koristio u poučavanju svojih učenika.

Na kraju ovog uzbudljivog dana, pred učitelje je stavljen još jedan nezaobilazni događaj, slika6Tech Showcase and Education Underground STEM Maker Fair na kojem smo imali priliku isprobati mnoge nove male “igračke” poput BBC micro:bita koji možete upotrijebiti na mnogo različitih načina programirajući ga u MicrosoftBlock Editoru slaganjem blokova kodova da svijetli u različitim oblicima, da svira razne melodije ili pak programirajući ga u Koduu te na taj način dobiti kontroler za upravljanje Kodu likovima. Kako izraditi kontroler u Koduu pomoću kojeg se pomiče Kodu i pomoću kojeg se ispaljuju blimpovi imala sam slika6bprilike naučiti od Anthonya Salcitoa koji mi je vrlo ljubazno sve demonstrirao Smiješak. Još samo da dobijemo mogućnost kupovine ove zanimljive stvarčice i u našim trgovinama.

Ukoliko vas zanima nešto više o micro:bitu svakako pogledajte sadržaje u kojima se predstavlja BBC micro:mib dostupne na stranicama Microsoft in Education.

Kako bi se omogućilo svim učiteljima koji su ove godine stigli u Budimpeštu da prezentiraju svoje ideje drugima ali i da prikupe što više ideja od drugih trećeg dana našeg druženja organiziran je Sajam. Svaki od sudionika predstavi je svoj rad izlažući na štandu. Obilazeći štandove, prepune različitih načina predstavljanja učili smo jedni od drugih, sakupljali nova znanja, skupili mnoštvo suvenira, unikatnih radova ali i slastica iz svih krajeva svijeta. No, ne smijemo zaboraviti ono najvažnije, sklopljena nova neprocjenjiva prijateljstva.

slika7slika7cslika7e

Ove godine Hrvatska se na Microsoftovoj Globalnoj Educator Exchange E2 konferenciji u Budimpešti predstavila matematičko-informatičkim projektom: Matematika je zabavna uz Kodu učenika OŠ Tužno. Cilj projekta je izrada edukativnih Kodu igara s temom djeljivosti prirodnih brojeva i upotreba Office 365 alata za suradnju među učenicima. Mogu reći da sam na štandu imala mnoge posjetitelje koji su se do u detalja raspitivali o tome kako rade naše Kodu igre na temu djeljivosti. A pokazatelj toga je i velik broj pregleda mojih sadržaja objavljenih na mrežnim stranicama Microsoft in Education.

slika8Završna svečanost konferencije, gala večera i dodjela priznanja najuspješnijima bila je organizirana u predivnoj Nacionalnoj galeriji. Ovo je ujedno bilo i posljednja mogućnost druženja među dvjesto i četrdeset najboljih edukatora koje je završilo zajedničkom fotografijom snimljenom na stepenicama galerije.

slika9slika10

I na kraju moram se pohvaliti uspješno položenim ispitom i stjecanjem Microsoft Educatorslika11 Certifikata (MEC) kojim se pokazuju kompetencije, vještine i stavovi u primjeni tehnologije u obrazovanju kroz šest područja opisanim prema UNESCO ICT okviru kompetencija za učitelje (Competency Framework for Teachers).

Izvor dijela slika i videozapisa: Microsoft in Education Blog

Što možemo naučiti iz engleskog iskustva u reformi

informatičkog kurikuluma

lidija_kralj

Lidija Kralj

skup1Stotinjak sudionika, govornika, učitelja i novinara okupilo se 3. ožujka na konferenciji CodeAcross & OpenDataDay Zagreb 2016 kako bi čuli novosti o Cjelovitoj kurikularnoj reformi te razvoju programa otvorenih podataka. O kurikulumu Informatike govorili su Mia Biberović, Vedrana Miholić, Bela Ikotić, Eben Groenewald i Lidija Kralj.
Konferencija je održana u Algebri uz podršku Britanskog veleposlanstva, a više informacija o konferenciji dostupno je na ovim stranicama.

Eben1Pozvani govornik na konferenciji bio je Eben Groenewald, UK lead for Coding Education Policy (voditelj obrazovne politike za informatiku u britanskom ministarstvu obrazovanja). Iskoristili smo tu priliku za razgovor s gospodinom Groenewaldom o njihovim iskustvima u reformiranju informatičkog kurikuluma.

Kakav je položaj Informatike u britanskim školama te koliko je star vaš kuirkulum za Informatiku?

Tijekom 2011. i 2012. primijećeni su problemi sa kurikulumom IKT te se Eben2on njima pisalo u nekoliko nacionalnih izvješća: Next Gen report, Ofsted report i ICT and Royal Society Report. U njima je istaknuto da poučavanje IKT pokazuje slabosti u  poučavanju ključnih tema kao što je programiranje te da računalna znanost treba biti osnovna i rigorozna akademska disciplina u nacionalnom kurikulumu.

Zbog toga je 2011. pokrenut pregled nacionalnog kurikuluma, objavljen je stručni  te u lipnju 2012. predložen nacionalni kurikulum Informatike (Računalstva) za osnovnu školu. Vlada je odlučila u potpunosti prekinuti poučavanje IKT programa te pozvala stručnjake i učitelje na izradu novog plan i program za Informatiku.

Novi k1urikulum za srednju školu objavljen je u veljači 2013. zajedno s nacrtom programa za sve predmete u nacionalnom, kurikulumu. Završna verzija programa objavljena je u rujnu 2013. za sve nastavne predmete i sve cikluse, osim Engleskog jezika, Matematike i Prirodoslovlja za 4. ciklus. U rujnu 2014. škole su počele poučavati po novom nacionalnom kurikulumu (uključivši i novi kurikulum Informatike).

Novi kurikulum Informatike razvijen je u suradnji s British Computer Society (BCS), Royal Academy of Engineering, stručnjacima iz industrije, udruga, visokog obrazovanja i škola. Informatika je obavezan predmet u nacionalnom kurikulumu u sva četiri ciklusa (zajedno s predmetima: Engleski jezik, Matematika, Prirodoslovlje i Tjelesna i zdravstvena kultura). Napomena: Više o ciklusima u britanskom sustavu obrazovanja i njihovim kurikulumima.

Koja su glavna područja u tom kurikulumu?

Kurikulum Informatike sastoji se od sljedećih područja:

 • Računalna znanost (Computer Science) – znanstvena i inženjerska disciplina koja uključuje algoritme, strukture podataka i programiranje
 • Digitalna pismenost (Digital literacy) – opća sposobnost vješte, učinkovite i sigurne uporabe računala
 • Informacijska tehnologija (Information Technology) – primjen2e digitalnih tehnologija kako bi se zadovoljile različite potrebe korisnika

U osnovnoj školi (starost 5 – 11 godina) učenici uče: što su algoritmi, kako osmisliti i napisati programe kako bi ostvarili određene ciljeve, uporaba slijeda naredbi, odluka i ponavljanja, kako primijeniti logičko zaključivanje pri otkrivanju i ispravljanju pogrešaka.

U srednjoj školi (starost 12 – 16 godina) učenici uče: uporabu najmanje dva programska jezika kako bi riješili različite računalne probleme, osmisliti, uporabiti te vrednovati računalne apstrakcije problema iz stvarnog života i fizikalnih sustava, kako se naredbe pohranjuju i izvršavaju u računalnom sustavu. Pogledajte i cijeli kurikulum Informatike.

Kako ste organizirali učinkovito uvođenje novog kurikuluma?

Ministarstvo obrazovanja (Department for Education) je potrošilo više od  £4.5 milijuna tijekom protekle tri godine kako bi podržalo uvođenje novog informatičkog kurikuluma. To obuhvaća:

 • £3 milijuna za uspostavljanje Mreže učiteljske izvrsnosti u informatici (Network of Teaching Excellence in Computer Science), izgradnju nacionalne mreže 300 ‘Master učitelja’ i 10 regionalnih, sveučilišnih centara koji školama pružaju mogućnosti usavršavanja učitelja;
 • £1milijun za Computing at School (CAS) kako bi osposobili učitelje osnovnih škola kojima nedostaje znanje iz područja računalstva potrebno za poučavanje novog kurikulum. Oni su napravili online sadržaje (Barefoot Computing) koji pomažu osnovnoškolskim učiteljima u podizanju razina njihovih kompetencija za poučavanje Informatike
 • £500,000 za financiranje projekata koji omogućavaju inovativne pristupe i promiču izvrsnost u poučavanju informatike te privlače dodatna ulaganja i uključivanje poslovnog sektora. Uspješni projekti financirani su sa £15 000 -150 000, a uključuju BCS s Microsoftovom podrškom te Code Club kojeg podržava Google.

3.png

 

Tko je pomogao školama i povećao kompetencije učitelja? Što je Mreža izvrsnosti?

 Computing at School i Network of Excellence (CAS) je zajednica škola i stručnjaka koja je usmjerena prema školskom kurikulumu te pruža podršku učiteljima u realizaciji kurikuluma u učenju i poučavanju kroz lokalne zajednice prakse. CAS ima više od 14 000 članova, od kojih je 75 % učitelja, ali također uključuje i IT profesionalce iz globalnih kompanija i vodećih sveučilišta. CAS primarno radi sa školama i učiteljima, rjeđe direktno s učenicima.

Od uspostavljanja Mreže izvrsnosti (Network of Excellence) u jesen 2012. održano je više od 56 000 stručnih usavršavanja koja su organizirali CAS Master učitelji, CAS sveučilišni partneri, CAS središta i CAS konferencije. Kontinuirani profesionalni razvoj omogućen je kroz formalne treninge, mentoriranje, treniranje, kolegijalno praćenje nastave te kolegijalno partnerstvo u razvoju obrazovnih sadržaja i postupaka procjenjivanja.

Model Mreže izvrsnosti je usmjeren prema pružanju podrške učiteljima na lokalnoj razini kroz Computing at School susrete, radionice u regionalnim sveučilišnim centrima te 1 na 1 podršku od strane Master učitelja. Ključni cilj je da trening i podrška budu jednostavno dostupni učiteljima.

CAS-ov model  uključuje besplatne aktivnosti i sadržaje od strane učitelja i IT profesionalaca te lokalne edukacije koje organiziraju pojedinci ili škole uz male troškove i zaradu. Uloga središnje financirane organizacije nije u direktnom pružanju edukacije nego kroz pružanje podrške i opreme volonterima koji provode edukaciju.

Barefoot Computing program

U prosincu 2013 je Ministarstvo obrazovanja dalo dodatnih £1 milijuna  Computing At School (CAS) za Barefoot Computing program (bosonogo računalstvo). CAS je pripremio sadržaje koji pomažu osnovnoškolskim učiteljima, s malim ili nepostojećim iskustvom u poučavanju informatike, u realizaciji novog kurikuluma. Kao dopuna tim sadržajima organizirane su radionice u školama uz podršku regionalnih partnera (sveučilišta, kompanije kao BT i GE, organizacije kao Code Club). Na tim radionicama učiteljima je pokazano kako se mogu koristiti online sadržajima te kako će organizirati grupe podrške za poučavanje informatike.

4

 

Poboljšanje vođeno od strane škola

Vlada vjeruje da su škole najbolja mjesta za odlučivanje o profesionalnom razvoju učitelja jer su u najboljem položaju da procijene svoje potrebe te osiguraju da učitelji imaju primjerene vještine i predmetno znanje kako bi uspješno poučavali po novom kurikulumu te zadovoljili potrebe svojih učenika.

5

Pročitali ste skraćenu verziju novog, hrvatskog kurikuluma Informatike. Kako vam se čini?

Čak i u skraćenoj verziji jasno je vidljiva ozbiljnost Lidijapristupa u tom kurikulumu i mogućnosti koje on nudi  mladim ljudima kako bi stekli vještine i znanja koja su im potrebna za uspješno natjecanje na tržištu rada. Želim vam uspješnu primjenu novog kurikuluma.

Učimo se drug od drugega ali Sirikt 2015

andreja_bacnik

Andreja Bačnik

11216724_459051084271407_6396274551564770470_nLetošnja Konferenca Sirikt 2015 je bila že 9. po vrsti. Tradicionalno se je odvijala v Kranjski Gori od 27. do 29. maja 2015 in je privabila čez 900 udeležencev. Moto te multikonference (sestavljali so jo 4 večji dogodki: Konferenca Arnes 2015, Konferenca Na poti k e-kompetentni šoli, Nacionalna konferenca eTwinning – dogodek KONFeT ter zaključna konferenca projekta e-šolska torba) je bil letos Učimo se drug od drugega. Za pokušino nekoliko drugače osvetlimo osrednji del konference Na poti do e-kompetentne šole, sicer pa vabljeni, da si na spletni strani konference ogledate predstavitve oz. posnetke, veliko zanimivega o poteku in vsebini konference pa boste izvedeli tudi na FB in twiterju: #sirikt

slika1

 

Odvažnost i hrabrost u obrazovanju

lidija_kralj

Lidija Kralj

DSC_0571

Što znači biti odvažan u svijetu obrazovanja pokazalo je 300 sudionika Microsoftove konferencije E2 Global Educator Exchange, dijeleći svoje primjere dobre prakse u kojima su pokazali kreativnost, inovativnost, ustrajnost, znatiželju i iznad svega svoju odlučnost da se ne pomire sa status quo nego naprave sve što mogu i znaju kako bi učenicima olakšali učenje i približili tehnologiju.

Učitelji su imali priliku vidjeti i slušati Microsoftove vodeće stručnjake Anthonyja Salcita, Eve Psalti, Satya Nadella, ali i izvrsne učitelje – Angelu Maiers i Ziauddina Yousafzai (oca Malale Yousafzai, najmlađe dobitnice Nobelove nagrade za mir).

Prema Anthonyju Salcitu hrabrost je (BRAVERY):

 • B – biti spreman tražiti pomoć kako bi nastavili učiti, isprobali nove stvari i vodili promjene.
 • R – koristiti podatke za donošenje informiranih odluka
 • A – uvijek tražiti više od svojih učenika, ne dozvoliti im da se uljuljkaju, potaknuti ih da streme boljem.
 • V – vizualizirati budući uspjeh, imati sliku što želite postići i koji je najbolji put da tamo stignete.
 • E – uživati u tom putovanju. Ako je vama zabavno, učenici će biti potaknuti vašom strašću.
 • R – napraviti stvarnu promjenu u svojoj učionici i šire.
 • Y – izvrsni ste i imate obavezu to pokazati i proširiti, voditi druge učitelje svojim primjerom. Učitelji su heroji i dijeljenje primjera dobre prakse pomaže nam rasti.

Posebno emocionalan govor imao je Ziauddin Yousafzai, koji je također učitelj. Istaknuo je važnost učitelja pri stvaranju pozitivnog utjecaja na život učenika, važnost obrazovanja u transformiranju pojedinaca i omogućavanju promjena u društvu te činjenicu da nas tehnologija sve povezuje.

Imali smo priliku čuti i Angelu Maiers, učiteljicu, govornicu, spisateljicu poznatu po kampanji Choose2Matter kojom potiče svakoga da pokaže genija kojeg nosi u sebi i poseban doprinos koji može dati svijetu. Posebno iznenađenje bilo je na kraju konferencije: razgovor s Microsoftovim CEO Satya Nadellom koji je sa sudionicima razgovarao o novim trendovima i pažnji koju Microsoft posvećuje obrazovanju i učiteljima.

Posjet izložbi Kent Technology Expo pokazao je veliku razliku između Hrvatske i SAD-a. Na izložbi su učenici iz 40-ak osnovnih i srednjih škola okruga Kent predstavili kako koriste tehnologije, pokazali što su naučili te uključivali sudionike u svoja predstavljanja. Učenici su vrlo kompetentno, s puno znanja i samopouzdanja govorili o svojim projektima o različitim temama od ekologije, programiranja, izrade predmeta, robotike, izrade obrazovnih sadržaja itd. Nadam se da ćemo jednom imati priliku i u Hrvatskoj vidjeti takvo zanimanje za rad učenika i škola.

DSC_0644 DSC_0629DSC_0620Kent

Za aktivno sudjelovanje učitelja pripremljene su radionice ( OneNote, Minecraft, OfficeMix, Sway, Office 365, Skype) u kojima su učitelji iz raznih zemalja pričali o konkretnim mogućnostima korištenja tih programa u obrazovanju i iskustvima iz svojih škola. Tech TeachMeet organiziran je kako bi svi sudionici imali priliku predstaviti svoje projekte za koje su nagrađeni pozivom na ovu konferenciju.

Hrvatska se na Microsoftovoj Globalnoj Educator Exchange E2 konferenciji u Redmondu predstavila projektom “Sigurnost djece na internetu”. OŠ Veliki Bukovec kao nositelj projekta te partneri iz OŠ ‘Mato Lovrak’ iz Nove Gradiške, OŠ DSC_0530Popovača, OŠ Gripe iz Splita i OŠ ‘Mladost’ iz Osijeka proveli su 16-mjesečni EU projekt izrade školskog kurikuluma “Sigurnost djece na internetu”. Cilj kurikuluma je unaprijediti digitalne kompetencije djece i poticati ih da preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost s naglaskom na osnaživanju DSC_0525i isticanju odgovornog ponašanja i digitalnog građanstva te općenito povećati znanje i razumijevanje problema u području sigurnosti djece na internetu.
Više od 800 različitih digitalnih obrazovnih sadržaja izradili su učitelji iz pet osnovnih škola u Hrvatskoj za školski kurikulum o sigurnom korištenju interneta u projektu ‘Sigurnost djece na internetu’. Udžbenici i e-udžbenici u virtualnoj učionici, priručnici za učitelje i roditelje te raznovrsna multimedija kao što su kvizovi, animirane priče, računalne igre i videozapisi besplatno su dostupni osnovnim školama na mrežnoj stranici projekta petzanet.HR i YouTube kanalu.

Pred sudionike postavljen je izazov “Educator Challenge” – osmisliti projekt (plan za nastavu) na temu hrabrosti, odvažnosti i vođenja. Iskustvo rada u međunarodnom timu učitelja pokazalo je kako se međusobno nadopunjavamo, kako lako možemo raditi zajedno i u samo par sati osmisliti projekt koji ćemo provesti s učenicima tijekom sljedećih mjesec dana. U mojem timu bili su Warren Sparrow iz Južne Afrike, Kelli Holden iz Kanade, Wei Wang iz Kine i Andy Ng iz Singapura, a osmislili smo projekt “Personalizirana hrabrost” kojim želimo pomoći učenicima da se suoče sa svojim strahovima i nadiđu ih. Učenici će s partnerima iz 5 zemalja podijeliti svoje priče i pokazati hrabrost te pružiti podršku. Za taj projekt nagrađeni smo priznanjem za izgradnju učiteljskih kompetencija na Educator Challenge u sklopu konferencije.

team1 DSC_0786

 

DSC_0784 DSC_0554

Bilo je izvrsno osjetiti pažnju koju Microsoft posvećuje učiteljima i vidjeti koliko ih zanima naše mišljenje o raznim primjenama tehnologije u obrazovanju. Energija, pozitivna atmosfera i druženje s učiteljima sličnih ideja i načina rada važan je dio ovakvih konferencija te “suvenir” koji smo ponijeli kućama.

DSC_0479I da se pohvalim još jednom sitnicom – uspješno položenim ispitom i stjecanjem Microsoft Educator Certifikata kojim se pokazuju kompetencije, vještine i stavovi u korištenju tehnologije u obrazovanju.

Prošli tjedan sam se pomalo osjećala kao medijska zvijezda jer je moj rad primijećen i na globalnoj razini, objavljivanjem članaka u Daily Edventures i blogu Microsoft Europe.

Pogledajte i članke o konferenciji kolega iz UK, Kanade i Irske:

Izvor slika i videozapisa: Microsoft in Education Blog

Više o Seattleu i rododendronima nekom drugom prilikom.

DSC_0181DSC_0318 DSC_0055DSC_0062

Konferencija i sajam ,,Nove tehnologije u obrazovanju”

danijelaT_sandraI

Danijela Takač i Sandra Ivković

Konferencija i sajam ,,Nove tehnologije u obrazovanju” održani su u Belexpocentru i prostorijama hotela Holiday Inn u Beogradu 27. i 28. veljače 2015. godine u organizaciji British Councila.

1 (640x480)Preko 40 izlagača na sajmu i više od 50 predavača privukli su veliki broj sudionika. Sudionici su mogli razgledati pisana izdanja British Councila i nastavne udžbenike iz Velike Britanije. Isprobavali smo inovativna rješenja i tablete Hewlett Packard i Microsoft, učili raditi u Samsungovoj učionici budućnosti te isprobavali različite Interaktivne ploče SMART technologies. Zanimljivi su bili i prijenosni elektronički laboratoriji National Instruments. Oduševio nas je LEGO Education. U njihovim radionicama isprobavale smo rješenja i ideje za razvijanje kreativnosti i tehnoloških vještina kod djece od najranije dobi do fakulteta, igrali smo se s LEGO Mindstroms EV3 robotom, gradili solarne vjetrenjače, putovali u svemir i na Mars te izrađivali strip u LEGO softwareu.

3 (640x480)Predavači iz Velike Britanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja održali su zanimljive prezentacije o kreativnom načinu uporabe IKT u obrazovanju kroz primjere dobre prakse u osnovnim i srednjim školama, visokom i inkluzivnom obrazovanju. Osim predavanja, konferencija je bila popračena okruglim stolovima i panel diskusijama na temu Obrazovanje i IKT za 21. stoljeće te Nastavnik za 21. stoljeće.

5 (640x360)

Kroz mnoštvo predavanja i primjera dobre prakse upoznale smo mnogo motiviranih i zanimljivih učitelja i ravnatelja škola. Među njima želimo izdvojiti Christine Terrney, ravnateljicu osnovne škole Harbour Primary School iz gradića u blizini Brightona u Velikoj Britaniji koja je na nas ostavila poseban dojam. Ona je nahvalila naš način rada i ostala zadivljena kako se mi snalazimo s obzirom na nedostatak sredstava i tehnologije u našim osnovnim školama koristeći BYOD pristup. U njezinoj školi potpuno je suprotna situacija. Škola je opremljena vrhunskom tehnologijom te nerijetko posuđuje prijenosna računala učenicima koja dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog 4stanja da bi mogli dovršiti zadatke i zadaće kod kuće.

Među predavačima svoj rad predstavile smo i mi, Danijela Takač i Sandra Ivković, dvije profesorice iz Zagreba. Mi smo pokazale kako uvesti web 2.0 alate u nastavu i uz minimalan trošak napraviti učionicu budućnosti u klasičnim učionicama naših škola.

Stručnjaci ističu goleme potencijale obrazovanja zasnovanog na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Kako bi tehnologije bile na pravi način iskorištene uz njihovo uvođenje u nastavni proces nužno je izmijeniti i sam način učenja. Upravo ovom konferencijom i sajmom željelo se pomoći svima koji su uključeni u donošenje i provedbu obrazovnih politika, da osuvremene nastavni proces i na što bolji način iskoriste mogućnosti koje nove tehnologije pružaju.

1112

Tijekom konferencije sudionici su zapisivali na velikoj bijeloj ploči svoje dojmove i razmišljanja pa prenosimo neka od njih:

Dream big, start small, act now!
If you are a teacher, you are a leader.
You create a good future by creating a good present.
Every student and every teacher is unique.
Technology is changing the way we live, communicate and learn.
People want more choice in how they learn, where they learn and what they learn.
Perfection is a myth. Good practices, rather than best.

Europska inicijativa za razvoj digitalnih vještina

ivana_ruzic

Ivana Ružić

10711029_573943617863_4190988028941507191_nEuropska inicijativa za poticanje programiranja i razvoj digitalnih vještina bile su središtu zanimanja i događanja krajem ovog rujna u Brusselsu. U organizaciji Europske komisije održana je konferencija Digital Action Day 2014. i sastanak EU Code Week ambasadora sa podpredsjednicom gospođom Neelie Kroes i njenim savjetnicima. Na ovim događanjima predstavnica Republike Hrvatske bila je Ivana Ružić, učiteljica informatike u I. OŠ Čakovec i hrvastka EU Code Week ambasadorica.

Na konferenciji Digital Action Day 2014. su predstavljene vodeće tvrtke iz područja ICT-a, njihova vizija, misija, način razmišljanja i put do globalnog uspjeha, održan je okrugli stol i niz radionica o primjeni tehnologije u svakodnevnom životu te očekivanjima u budućnosti. Posebna važnost posvećena je razvoju digitalnih vještina koje su danas potrebne na tržištu rada. Tržište rada traži odlične prezentacijske vještine, izvrsne kompetencije za rad u timu, stručnjake iz područja STEAM-a, programiranja, analize podataka itd.

Priprema li obrazovni sustav učenike i studente za tržište rada? Na koji način bi obrazovanje trebalo razvijati digitalne vještine svih sudionika u obrazovnom procesu? Na ova i slična pitanja svoje odgovore i razmišljanja iznijela je dosadašnja podpredsjednica Europske komisija gospođa Neelie Kroes, podpredsjednik Europskog društva za obrazovanje inženjera gospodin Xavier Foger, gospodin Par Andler iz Finske, predstavnici obrazovnih zajednica Coder Dojo, Rails Girls, Code Academy.

Ukoliko želimo zajedno učiti, nije li cijeli svijet naša učionica? Budućnost obrazovanja je 3D IMG_20140929_131154virtualno učenje, programski alati koji omogućuju ostvarenje naših snova i ideja. Obrazovanje je poslovni proces, postoje proizvođači stvari ali i proizvođači znanja. Učitelji se danas osjećaju usamljeno u svojim učionicama. Obrazovni sustav treba suradnju s privredom i lokalnom zajednicom kako bi zadovoljio očekivanja i potrebe tržišta rada. Programiranje kao jedna od digitalnih vještina je nova pismenost, potrebno je učiti programirati isto kao što učimo čitati, pisati i računati. U obrazovnom sustavu treba pomagati i ohrabrivati one koji vide van ustaljenih okvira, treba griješiti da bi uspjeli, riječi su gospođe Kroes.

Gospodin Xavier Foger istaknuo je važnost čuvanja tradicionalnih vrijednosti u društvu: marljivost, poštenje, rad i obrazovanje, Ako gubimo vrijednosti, gubimo kontrolu.

Posebno je istaknuta važnost i potreba uvođenja interdisciplinarosti u naše obrazovne programe kako bi se uvodilo i razvijalo programiranje i algoritamski način razmišljanja u sve predmete i sva područja. Programiranje nije samo tehnologija, programiranje je stvaranje, to je kreativan proces. Programiranje i općenito znanost i tehnologija nisu rezervirani za muškarce, to je područje intelektualnog rada u kojem su prema riječima gospođe Kroes žene snažnije. Sjetimo se, prva programerka bila je grofica Ada.

EU Code Week je inicijativa koja promovira programiranje, motivira i ohrabruje svu djecu, 1377473_10152843408112784_794888656847203914_n(1)mlade i starije osobe, žene i muškarce, da uče, stvaraju, povezuju se s istomišljenicima u svojoj blizini, državi ali obrazovnim zajednicama diljem svijeta. Kroz inicijativu nastojimo pronaći i zajednici predstaviti pojedince, skupine i ustanove u svakoj državi EU koji se bave programiranjem i žele se međusobno povezati, surađivati, dijeliti znanje. Važnost inicijative prepoznali su i podržavaju je vodeće IT kompanije. EU Code Week nije samo tjedan dana u godini, EU Code Week živi svakog dana, svakog dana u godini želimo motivirati, potaknuti, ohrabriti ljude da programiranjem postanu stvaratelji, ožive svoje „lude ideje“ i donesu radost drugima.

Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL3

ivana_zizic

Ivana Žižić, Obrazovna grupa Zrinski

009U četvrtak, 03.10.2013. godine, u Zagrebu, završila je dvodnevna Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL3, pod naslovom „Kreativnost + obrazovanje + financiranje = poduzetnički miks“, u organizaciji Visoke škole Nikola Šubić Zrinski, a s ciljem prihvaćanja poduzetništva kao odgojno-obrazovne, socijalne i ekonomske vrijednosti. Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, dr.sc. Ive Josipovića.

Na svečanom otvorenju, 02.10.2013. godine, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, istaknuo je kako je učenje za poduzetništvo jedan od ključnih elemenata razvoja gospodarstva svake zemlje, a tako i Hrvatske. Naglasio je kako je“… nužno jačati suradnju i povezivati obrazovne institucije i gospodarstvo sa znanstveno istraživačkim institucijama te uspostavljati partnerske odnose svih institucija koje promiču interese poduzetništva sa resornim ministarstvima i državnim institucijama zaduženih za kreiranje i razvijanje optimalnih poduzetničkih okruženja“.

Ministar je istaknuo i važnost specifičnih ciljevi ICEL3 konferencije: senzibiliziranje javnosti o cjeloživotnom učenju za poduzetništvo u gospodarskom, socijalnom i ekološkom okruženju kao generatora za stvaranje nove vrijednosti s naglaskom na društvene odgovornosti i održivi razvoj, poticanje suradnje u pogledu međunarodnog i interdisciplinarnog okupljanja stručnjaka iz znanosti i prakse, poticanje razmjene iskustava i razvoj aktivnih metoda učenja i poučavanja.

023Zemlje regije suglasne su u stavu da je suradnja na području učenja za poduzetništvo dobrodošao primjer kako da zajedničkim snagama pomognemo jačanje konkurentnosti naših gospodarstva, osiguramo održiv rast i razvoj, a time i povećanje broja novih radnih mjesta koja su svima nasušno potrebna“, zaključio je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras.

Dekanica Visoke škole Nikola Šubić Zrinski, dr.sc. Marina Gregorić, zahvalila je delegaciji Crne Gore – partner zemlje konferencije, na sudjelovanju na ovogodišnjoj konferenciji te je naglasila „…kako svi dolazimo iz različitih kulturnih, ekonomskih i društvenih okruženja, imamo mnogo toga za podijeliti, oslanjajući se na svoja istraživanja, znanja i iskustvo“. Zaključila je kako je cjeloživotno učenje ključ razumijevanja ekonomskih procesa, a konferencija je mjesto razmjene znanja, iskustva te stvaranja novih poslovnih veza.

ICEL3 je okupio ugledne predstavnike obrazovanja za poduzetništvo, poduzetnike, donositelje odluka na svim razinama, nastavnike, učitelje i profesore. Sudjelovala su 53 autora s 38 radova iz desetak zemalja, kao što su Škotska, Nizozemska, Grčka, Turska, Mađarska, Litva, Portugal, Velika Britanija, Brazil i Tajland.

048Vrijednosna orijentacija pretpostavlja stvaranje mogućnosti za razvoj poduzetničkih kompetencija na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja za poduzetništvo kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje te poticanje poduzetništva u cilju razvoja nacionalnog gospodarstva. Usmjerena je na razvoj kapaciteta kroz razumijevanje poduzetništva kao ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, suradnju obrazovnih, istraživačkih institucija i poduzeća, uz isticanje primjera dobre prakse. I ova konferencija je usklađena s Akcijskim planom nacionalne Strategije učenja za poduzetništvo (2010.- 2014.).

ICEL3 konferenciju podržali su: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Medijskim pokroviteljstvom konferenciji su potrporu dali i: Suvremena.hr, Posao.hr i Edukacija.hr.

Advanced Technology Day

microsoft

Microsoft

clip_image002Više od 140 razvojnih inženjera i IT profesionalaca okupilo se 5. prosinca na tradicionalnom jesenskom događanju Advanced Technology Day u organizaciji Microsofta Hrvatska. Kroz petnaest predavanja u tri smjera developeri su mogli čuti novosti o razvoju softvera za uređaje, računalni oblak i virtualizaciju te novi smjer posvećen IT profesionalcima, a najavljen je i novi krug studentskog natjecanja Imagine Cup, kao i poseban program Akademije za nove softverske tvrtke koji će svim zainteresiranim studentima omogućiti dodatnu edukaciju te podršku u razvoju start-up projekata.

Posebnost konferencije naglašena je korištenjem prostora Cinestar Arena IMAX-a pa su tako svi prikazi bili vrlo zorni i ujedno privlačni za fotografiranje.

 kr

Izuzetno mi je drago da Advanced Technology Day, godinu za godinom, okuplja sve više zainteresiranih računalnih inženjera iz regije u razmjeni iskustava o najnovijim Microsoftovim tehnologijama. Zanimljive teme i primjeri dobre prakse, demoi izrada aplikacija za različite uređaje koji korisnicima omogućavaju poboljšanu produktivnost, informacije i izuzetno korisničko iskustvo te upravljanje svim tim različitim uređajima odnosno platformama u srži su konferencije koja u jednom danu daje „koncentrat“ novosti iz svijeta računalstva – rekao je Tomislav Tipurić, direktor konferencije i specijalist za tehnologiju u Microsoftu Hrvatska.

U fokusu razvojnog smjera za uređaje moglo se čuti o novostima u razvoju aplikacija za Windows Phone 8, dijeljenju koda između Windows 8 i Windows Phone 8 aplikacija te kako uz pomoć Rest servisa učiniti Windows RT aplikacije privlačne krajnjim korisnicima.

 kr

U uvodnom dijelu konferencije Domagoj Pavlešić predstavio je mogućnosti Microsoft Surfacea RT, uključivši i prijenos slike iz dvorane pa čak i spajanje iPada kao vanjske memorije. Bilo je zanimljivo i vrlo pregledno pratiti na filmskom platnu prijenos fotografija između dva Windows 8 mobitela putem slike sa Surfaceove kamere – tehnologija koja je pri ruci i radi iznenađujuće Smile.

prijenos

Smjer posvećen razvoju za računalni oblak i virtualizaciju poslužitelja naglasak je stavio na održivi razvoj računalnih igara za više platformi i programiranje real-time aplikacija, dok je poslijepodne bilo usmjereno na Windows Azure Mobile i Media Services te korištenje prednosti Microsoftovog sustava za upravljanje životnim ciklusom aplikacija temeljenom na Team Foundation Serveru koji je od nedavno dostupan i kao servis u oblaku.

Ove je godine Microsoft poseban skup predavanja namijenio IT profesionalcima, kojima su predstavljene teme poput Windows Servera 2012, System Center 2012 u SP1 inačici te Windows Azure IaaS. Osobit je naglasak stavljen na virtualizaciju poslužitelja te izgradnju javnih i privatnih računalnih oblaka te kako združivanjem mogućnosti rješenja iz Microsoftovog portfelja korisnicima ponuditi vrhunske usluge kojima mogu pristupati s bilo koje lokacije i bilo kojeg uređaja.

Akademija za nove softverske tvrtke i natjecanje Imagine Cup

U sklopu konferencije predstavljen je i projekt „Software Startup Academy“ naslanja se na nacionalni Imagine Cup, a nositelji su Microsoftovi inovacijski centri u Varaždinu i Splitu, Osijek Software City te zagrebački ured Microsofta uz partnerstvo Sveučilišta u Splitu, splitskog Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu te Grada Splita, dok je partner projekta u Zagrebu udruga studenata BEST.

 kr kr

Želja nam je dodatnom edukacijom i potporom podignuti projekte na noge i mladima dati priliku da se predstave pred potencijalnim ulagačima, a osim tehnološkog obrazovanja educirat ćemo ih kako bi stekli poslovne i društveno komunikacijske vještine. Naš je dugoročni plan poticati daljnji razvoj projekta Akademije te osim Varaždina, Splita, Osijeka i Zagreba okupiti studente i iz Zadra, Rijeke, Pule i drugih gradova – naglasio je Draško Ivanišević, voditelj odjela za promociju razvojne platforme i poslovnih rješenja u Microsoftu Hrvatska.

Software Startup Academy godišnje će okupiti više od 500 studenata i educirati ih kroz radionice i treninge kako bi, zaključenjem edukacije, bili spremni uhvatiti se u koštac s izazovima na tržištu rada. Prijave za Imagine Cup i Software Startup Academy već su otvorene i trajat će do kraja prosinca. Od siječnja do ožujka 2013. godine Microsoft će organizirati niz predavanja i radionica, kako bi timove pripremio za lokalno finale Imagine Cupa, koje će se održati 13. ožujka, a na konferenciji Microsoft WinDays13 pet najboljih timova imat će priliku prezentirati ideje i projekt žiriju sastavljenom od vodećih hrvatskih gospodarstvenika i IT stručnjaka.

Više informacija o konferenciji dostupno je na stranicama Advanced Technology Day dok se svi zainteresirani za razvoj softvera i pokretanje startup projekata mogu informirati na stranicama Software Startup Academy.

MS_ATD8_DraskoIvanisevicMS_ATD8_racunalni_inzenjeriMS_ATD8_TomislavTipuric