Sigurno kroz strukovne vještine

branko_rumenovic

Branko Rumenović

Sažetak

U današnje vrijeme učenici, ali i nastavnici, puno vremena provode u online okruženju, bilo za istraživanje, učenje ili zabavu, te za različite aktivnosti. Svakodnevni ulazak u digitalni prostor kao i služenje internetom donosi brojne prednosti, ali i nedostatke. Internet pruža mogućnosti za razvoj i obrazovanje, ali na njemu vrebaju i opasnosti. Upravo na te opasnosti treba upozoravati, treba se dodatno educirati te naučiti pravilno se služiti internetom. Europska komisija je 2023. godinu proglasila godinom vještina, pa se internet koristi za povezivanje stručnog obrazovanja sa tržištem rada, ali i za razvoj strukovnih vještina. U radu se govori o povezanosti interneta i digitalnog okruženja sa strukovnim obrazovanjem u sektoru ekonomije i trgovine u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu.

Ključne riječi: internet, digitalno okruženje, strukovne vještine, projektna nastava.

Uvod

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta ili „Safer Internet Day“ u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu već je tradicija koja traje nekoliko godina. I učenici i nastavnici rado se uključuju u obilježavanje ovoga važnog dana zbog različitih aktivnosti u školi, ali i na razini države i Europe. Ove godine aktivnosti su povezane s Europskom godinom strukovnih vještina ili „European Year of Skills“ čime se stavlja naglasak na strukovno obrazovanje. U školi se provodilo nekoliko aktivnosti kroz koje su učenici međusobno surađivali, ali su surađivali i s drugim učenicima iz Europe kroz eTwinning projekte. Aktivnosti su povezane s ekonomskom skupinom predmeta u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija, podsektor ekonomija i trgovina.

Radionica za učenike

Učenici ekonomskog usmjerenja u trećem razredu slušaju predmet Bankarstvo i osiguranje u kojem usvajaju znanja i vještine iz osnova bankarstva kao što je novac, bankarski sustav, računi građana, krediti, internetsko i mobilno bankarstvo. Kako je današnje poslovanje tvrtki nezamislivo bez interneta, tako je i u bankarskom sektoru. Praktičnu primjenu znanja učenici ostvaruju kroz korištenje interneta na stvarnim primjerima. U tu svrhu provedena je radionica s učenicima o pravilnom korištenju interneta koju je izradio Centar za sigurniji Internet. Kroz radionicu učenici su opisali što je to nasilje, elektroničko nasilje i online seksualno uznemiravanje te su osvijestili kome se mogu obratiti u slučaju nasilja.

Slika 1.Slika 2.
Slika 1. i 2. Učenici tijekom predavanja i radionica
Izvor: Vlastite fotografije

Istraživanje o vještinama

Centar za sigurniji Internet na svojim je mrežnim stranicama objavio plakat na kojem je prikazano pet savjeta za sigurno korištenje interneta. Ovaj plakat iskorišten je na satu Statistike u svrhu istraživanja. Učenici su osmislili kratko istraživanje na ovu temu kako bi primijenili ono što su naučili kroz teoriju na praktičnom primjeru. Osmišljena je anketa koja je zatim i provedena te je izrađena analiza i interpretacija rezultata.

U istraživanju je sudjelovalo 30 slučajno odabranih učenika, 20 djevojaka i 10 mladića. Istraživanje je provedeno online uz korištenje aplikacije MS Forms, a podatci su obrađeni u programu MS Excel. Ispitanici su navedenih pet tvrdnji ocjenjivali po Likertovoj skali vrijednosti (značenje ocjena je sljedeće: 1 – uopće se ne slažem, 2 – slažem se u manjoj mjeri, 3 – djelomično se slažem, 4 – u većoj mjeri se slažem i 5 – u potpunosti se slažem). Iz tablice 1. vidi se da su sve tvrdnje dobile visoke ocjene, što dovodi do zaključka da ispitanici imaju razvijenu svijest o sigurnom korištenju interneta.

Slika 3. - Tablica 1

eTwinning projekti

Učenici drugog i četvrtog razreda zanimanja ekonomist sudjeluju u dva eTwinning projekta i to: „The future in economics and ecology with web tools“ i „Upskilling well-being at school and for the labour market“ u kojima surađuju s učenicima iz Španjolske, Rumunjske, Litve, Italije i Turske. Kroz projekte se provlače teme iz područja ekonomije, ekologije i interneta. U projektu „The future in economics and ecology with web tools“ izrađen je rječnik pojmova koji se vežu uz ekonomiju, ekologiju i internet, a poseban naglasak stavljen je na sigurno korištenje interneta. Održan je online susret učenika i nastavnika, a učenici su sudjelovali u međunarodnom online kvizu na temu sigurnog korištenja interneta. U projektu „Upskilling well-being at school and for the labour market“ učenici i nastavnici naše škole uključili su se online na međunarodnu konferenciju u Španjolskoj, gdje je učenik naše škole predstavljao aktivnosti i iskustva u radu na eTwinning projektima.

Godina vještina, internet i strukovno obrazovanje

Učenici i nastavnici iz Ogulina sudjeluju u različitim aktivnostima vezanim za promociju strukovnog obrazovanja. Prošlogodišnje uključivanje i obilježavanje Europske godine mladih nastavilo se i ove godine. Mlade se osnažuje za korištenje različitih digitalnih alata, učenje za tržište rada te primjenu znanja na praktičnim primjerima i projektima. Upravo to korištenje različitih digitalnih alata te primjena znanja na primjerima i projektima pomaže u razvoju različitih vještina, a naročito strukovnih vještina. Zbog toga se kroz sve aktivnosti u ovoj školskoj godini stavlja naglasak na strukovne vještine i Europsku godinu vještina. U svim aktivnostima koristi se Internet, stoga je važno naučiti pravilno se njime koristiti. Kroz učenje o povezanosti interneta i ekonomije, ali i drugih predmeta, uče se i dobre i loše strane interneta.

Zaključak

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta osvještava učenike i nastavnike na sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašanje na internetu. Sudjelovanje u ovom događaju koji se organizira na razini države ali i Europe, učenicima postaje zanimljivo jer postaju dio velike zajednice koja razvija odgovorno ponašanje na internetu. U tjednu u kojem se obilježava Dan sigurnijeg interneta održalo se i međužupanijsko stručno vijeće nastavnika u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija, podsektor ekonomija za Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, na kojem su nastavnici razmjenjivali znanja i iskustva o stručnim temama, eTwinning i Erasmus+ projektima. Kroz sva predavanja govorilo se o sigurnom korištenju interneta. Aktivnosti koje učenici i nastavnici provode doprinose osobnom i zajedničkom razvoju vještina koje su potrebne za sigurno i odgovorno korištenje interneta bilo u osobne svrhe ili u svrhu obrazovanja.

Literatura

  1. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin, http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/
  2. Dan sigurnije interneta 2023., https://www.dansigurnijeginterneta.org/
  3. Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti, http://sini.hr/?p=1568
  4. Pet savjeta za sigurno korištenje interneta, https://drive.google.com/file/d/1H2OB43gN2MoLtLfYwGGQyhJUQhYbrJ91/view