Marulić u nastavi

kompjutorske daktilografije

aleksandra_hohnjec

Aleksandra Hohnjec

Sažetak

Kompjutorska daktilografija je specifičan nastavni predmet koji je implementiran u različite predmete. Znati brzo i točno pisati današnji je imperativ jer na taj način štedimo vrijeme i produktivniji smo. Kad u nastavu računalne daktilografije uključim i sadržaje iz drugog predmeta, u ovom slučaju sadržaj iz hrvatskog jezika tj. konkretno život i djelo legende hrvatske književnosti Marka Marulića, onda mogu reći da sam napravila zaokret prema suvremenim metodama poučavanja. Svrha ovog članka je ukazati na značenje i važnost sažetka kako u nastavi tako i u različitim zanimanjima. Spomenula sam namjerno različita zanimanja, jer je sažetak danas bitan i neizostavan element u svakom poslu. Nikoga više ne zanimaju dugački i zamorni tekstovi već se traže kratki, jezgroviti i koncizni sažetci.

Ključne riječi: Marko Marulić, korelacija, sažetak, kompjutorska daktilografija, nastava.

S obzirom da se nalazimo u godini kada se obilježava lik i djelo Marka Marulića, odlučila sam osmisliti i izvesti međupredmetnu korelaciju. Smatram da je vrlo korisno svakog učenika naučiti racionalno povezivati raznovrsna znanja i kritički promišljati a što sam postigla povezivanjem. Tako sam uspješno odradila korelaciju i integraciju nastave iz područja hrvatskog jezika s kompjutorskom daktilografijom s učenicima trećeg razreda, smjer upravni referent.

Učenici su sa mnom posjetili izložbu u školskoj knjižnici pod nazivom „Zagrli Marulića“ u povodu 500 obljetnice Judite. Pri tome su dobili cjelovitu informaciju o Marku Maruliću i njegovom životu i radu od knjižničarke. Posjet je predstavljao svojevrsnu uvertiru u poseban sat računalne daktilografije. Na spomenutom nastavnom satu zadala sam im pisanje sažetka (engl. abstract) te dala detaljne upute i smjernice kako će to napraviti. Između ostalog skrenula sam im pozornost da njihov sažetak treba sadržavati samo ključne informacije a ispod sažetka moraju navesti 4-5 ključnih riječi koje će razdvojiti zarezom. Učenici su ispisali ključne riječi koristeći provjerenu tehniku desetoprstnog pisanja na tipkovnici računala. Naglasila sam ishode koji trebaju proizaći iz tog nastavnog sata. Tako će učenik nakon završenog nastavnog sata: upotrijebiti predznanje, kritički čitati i analizirati tekst, definirati ključne riječi i slijediti upute kako bi kreirao sažetak, radom na tekstu procijeniti koje su informacije bitne i upotrijebiti ih za izradu sažetka. Knjižničarka je predstavila životopis Marka Marulića te su učenici uspješno sudjelovali u izvršenju ovog kreativnog zadatka. Učenici su pogledali i kratki film o životu Marka Marulića autora Dalibora Popovića. U nastavu sam uključila i auditivne elemente, te su učenici oblikovali svoje sažetke uz zvukove glazbe iz Marulićevog vremena. Napravljen je i prigodni pano koji je izložen u hodniku škole na kojem se nalaze radovi učenika na ovu temu.

Slika1Slika 1. Učenički radovi na panou u hodniku škole

Godina Marka Marulića obilježava se od 22. travnja 2021. do 22. travnja 2022. godine, a ovim posebnim nastavnim satom željela sam istaknuti važnost i utjecaj djela hrvatskog klasika Marka Marulića za hrvatsku kulturu. Učenici se više ne snalaze u moru različitih informacija. U nastavu i nastavni proces ulazi sve veći broj informacija koje trebaju savladati. Kao rezultat toga, učenici su preopterećeni. Korelacija se u ovakvoj situaciji nameće kao rješenje koje bi moglo učenicima znatno olakšati proces učenja te osigurati željenu kvalitetu znanja. Učenici su zadovoljni sa ovakvom nastavom te su izrazili želju za daljnjim oblicima ovakvog rada. Vidljivo je da je nastava izvedena na ovakav način učenicima interesantnija i atraktivnija, ugodnija je radna atmosfera, veća je suradnja učenika i nastavnica a radi se i u drugačijim okolnostima koje omogućuju viđenje cjelokupne situacije u drugačijem svjetlu.

Iako korelacija u nastavi traži dodatni rad, ona je jednostavno predragocjen oblik rada da bi se u nastavnoj praksi zanemario.

Gledajući širu sliku, ovakva korelacija ima veliki utjecaj na kognitivni ali i moralni razvoj učenika, stoga ovakav oblik rada svakako treba podržati.

Zaključak

Pisanje sažetka jedan je od najzahtjevnijih zadataka za učenike. Prilično je teško napisati sažetak jer učenici trebaju imati visok nivo znanja jezika koji će biti projiciran kroz glavne značajke sažetka: potpunost, točnost, objektivnost, kratkoću i razumljivost. Pisanje sažetka pomaže povećanju vokabulara. Često je pisanje sažetka glavni kriterij koji daje pouzdanu procjenu opće razine stručnosti jezika. Kroz ovaj suradnički sat željela sam vam prenijeti svoje iskustvo. Predstavila sam korelaciju koju možete primijeniti u svojoj nastavi i prilagoditi je svojim interesima. Mislim da je ovakav način rada s učenicima ona karika u lancu koja je nastavnicima potrebna da bi se osjećali kompetentnijim u jednom od najvažnijih zanimanja na svijetu a to je priprema učenika za život i rad.

Literatura

  1. https://www.nibcode.com/en/typing-faster/benefits-and-advantages-of-touch-typing
  2. https://hr.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87 https://worldscholarshipforum.com/hr/how-to-write-an-abstract/
  3. https://youtu.be/nDME0GwoIx4
  4. https://www.youtube.com/watch?v=uVPihBmV1D0