Projektni dani u Bohinju

– netaknuta priroda, gdje smo postavili profesionalne temelje za naše učenike

vlasta_cukur

Vlasta Čukur

Sažetak

Projektni dani potiču znatiželju, kreativnost i samoinicijativnost učenika, osposobljavaju ih za samostalno promatranje i stjecanje iskustva i znanja, za razvoj vještina i za samostalno rješavanje problema. Tijekom ovih aktivnosti učenici povezuju znanja iz različitih područja u cjelinu. Sadržaji projektnih dana provode se u obliku različitih aktivnosti na terenu. Oni zahtijevaju temeljitu pripremu, jer je potrebno uključiti svakog učenika u rad. Učenici su uključeni u sve faze projekta: identificiranje problema i potreba, planiranje, pripremu rada, provedbu i evaluaciju. Ciljevi zadatka su praktični i korisni jer će se samo na taj način postići odgovarajući motivacijski i odgojni učinci.

Ključne riječi: dani projekta, netaknuta priroda, ekološki tehničar, promatranje okoliša, radna pomagala.

1. Uvod

Učenici, u programu ekološki tehničar, provode projektne dane u Bohinju i okolici. Netaknuta priroda, autentičnost i tradicija destinacije sve su atraktivniji turistički proizvodi. Bohinj je također svjestan svojih prirodnih ljepota i identiteta, budući da se većina općine nalazi unutar zaštićenog područja Triglavskog nacionalnog parka i Natura 2000, pa se stoga usredotočuje na dobrobiti očuvanja prirodnog okoliša.

Metodom terenskog rada i radionica učenici kombiniraju opća, stručna i praktična znanja na projektnim danima i uče o specifičnim ekološkim pitanjima. Na taj način stječu opća i stručna znanja iz područja zaštite okoliša. Upoznaju se s funkcioniranjem okoliša i utjecajem ljudskih aktivnosti na njega. Upoznaju kvalitetu prostora i tla, prepoznaju važnost održavanja čiste vode i zraka.

2. Projektni dani u Bohinju

Učenici su podijeljeni u manje grupe (3-5 učenika) i izvode pojedinačne zadatke u krugu. Na taj način svaki učenik završava sve aktivnosti i uči o 6 stručnih radionica koje su: fizikalna i kemijska svojstva Bohinjskog jezera, klimatske i vremenske karakteristike Bohinja, orijentacija u prirodi, geološke karakteristike na terenu, mjerenje nadmorske visine u prirodi, i flori i fauni u Bohinjskom jezeru i okolici.

Projekt 1: Fizikalna i kemijska svojstva Bohinjskog jezera

Učenik  podupire teorijsko znanje o sadržaju skupa vode s praktičnim znanjem stečenim na tom području. Koristi uređaje za mjerenje fizikalnih i kemijskih svojstava vode. Na temelju dobivenih rezultata može zaključiti o clip_image002onečišćenju jezerske vode i usporediti dobivene vrijednosti s vrijednostima Škalskog jezera. Koristi termometar, staklene čaše, boce, indikator pH materijala i materijal.

Slika 1. Izmjerene vrijednosti učenici unose u tablicu (osobna arhiva)

Projekt 2: Klimatske i vremenske karakteristike Bohinja

Učenik opisuje pojavu oborina, koja se ovdje najčešće javlja, te objašnjava razloge velike količine oborina u ovom dijelu Slovenije. Za dobivanje podataka potreban je termometar, higrometar, anemometar kojim se mjeri temperatura zraka, vlaga, tlak zraka i brzina vjetra.

Projekt 3: Orijentacija u prirodi

Uz pomoć karte i kompasa učenik se može orijentirati u okruženju u kojem se nalazi. Radna pomagala uključuju radni list, olovku, karte u mjerilu 1:5.000 i 1:25.000, kompas i prikupljeni materijal.

clip_image004Uz pomoć radnih pomagala učenik određuje nadmorsku visinu točke, azimut i glavni smjer neba.

Slika 2. Orijentacija učenika u prirodi uz pomoć kompasa (osobna arhiva)

Projekt 4: Određivanje vrste stijena

clip_image006U ovoj aktivnosti učenik je u stanju odrediti vrste stijena i načine vremenskih utjecaja. Uči o geološkom kompasu i određuje stijenu uz pomoć klorovodične kiseline.

Slika 3. Određivanje vrste stijena pomoću klorovodične kiseline (osobna arhiva)

Projekt 5: Mjerenje visine objekata u prirodi

Radna pomagala za ovu vježbu su štapić, radni list i olovka. Učenik koristi teoriju usklađenosti (kongruencije) trokuta u praksi, jer je koristi za mjerenje visine stabla u prirodi. U provedbi ove aktivnosti poseban naglasak stavljen je na interdisciplinarnu integraciju.

Projekt 6: Flora i fauna u Bohinjskom jezeru i okolici

Učenik otkriva živi svijet promatrajući okolicu jezera. Uz pomoć biljnog ključa određuje vrstu biljke koju je pronašao u svojoj blizini. U priručniku za određivanje vrste nalazi životinju koja živi na tomclip_image008 području. Bilježi broj vrsta pronađenih u tablici i definira biotičke i abiotičke čimbenike okoliša.

Slika 4. Određivanje biljnih i životinjskih vrsta u okolici Bohinjskog jezera (osobna arhiva)

3. Zaključak

Projektni dani omogućuju razvoj elemenata istraživačkog učenja/rada učenika u školi, od zadataka planiranja, prikupljanja podataka do formuliranja nalaza i predstavljanja rezultata.

Ciljevi projektnih dana su omogućiti učenicima da učvrste i integriraju stečena znanja iz pojedinih predmeta i predmetnih područja. Primijenite ovo znanje i nadogradite ga praktičnim učenjem u prirodi, koja je najprikladnija učionica na otvorenom.

Učenici aktivno promatraju, upoznaju i doživljavaju krajolik u cjelini i pojedine sastavnice okoliša, upoznaju i razumiju suživot čovjeka i prirode. clip_image010Intenzivno doživljavaju prirodu, otkrivaju njezine ljepote i vrijednosti, formiraju pozitivan stav prema prirodi, životu, učenju i radu. Istodobno su svjesni važnosti zaštite zdravlja i okoliša.

Slika 5. Učenici zapisuju i prezentiraju svoje nalaze (osobna arhiva)

4. Literatura

  1. Skupina autora, Fauna Europe priručnik za identifikaciju vrsta, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1981
  2. D.Seidel, W. Eisenreich, Slikovni ključ biljke, DZS, Ljubljana, 2005
  3. Skupina autora, Opća geografija za 1. godinu gimnazije, DZS, Ljubljana, 2000
  4. Skupina autora, Iskustveno učenje. Ljubljana, Založba Emka, 2019
  5. http://www.zptu.si/data/b8pud.pdf