Edukacije u inozemstvu

i primjena Metode 3IKT (Erasmus+/KA1)

irena_bando

Irena Bando

Sažetak

Zbog stalnog napretka digitalnih tehnologija i metoda njihovog korištenja ukazuje se potreba za kontinuiranom edukacijom korištenja IKT. Zbog toga se OŠ Jagode Truhelke provodi međunarodni projekt Erasmus+ Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT u kojem se problem nedostatka kompetencija rješava odlaskom na stručne seminare u inozemstvo s ciljem pronalaženjem kreativnih metoda korištenja IKT. Takav način rada efikasno je integriran u školski kurikulum osobito u obilježavanju Virtualnih dana darovitih. Dvogodišnja provedba projekta pokazuje veliki napredak u korištenju IKT i veću motiviranost učitelja za rad i učenika za učenje.

Ključni pojmovi: suvremeno obrazovanje, IKT, digitalne kompetencije, Metoda 3IKT, Virtualni dani darovitih.

Uvod

Zbog velike uključenosti suvremene tehnologije u škole sve su veća nastojanja pronalaženja metoda i koncepata uspješne integracije IKT u kurikulume koji će pripremiti učenike za cjeloživotno učenje u svim segmentima odgoja i obrazovanja. Iako IKT utječe na motivaciju za učenje i lakšu dostupnost obrazovnih sadržaja, također često ukazuje i na njegovo nepravilno korištenje koje je uglavnom usmjereno na tehničko ovladavanje alatima i programa, a nedovoljno na proces i ishod učenja.

Zbog toga se u posljednje dvije godine u OŠ Jagode Truhelke provodi Printmeđunarodni projekt Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT financiran iz sredstava Europske unije unutar programa Erasmus+/KA1.

Usvajanje novih znanja i vještina edukacijom u inozemstvu

Kako bi se riješio problem nedostatka digitalnih kompetencija učitelje se upućuje na Slika 2stručne seminare u inozemstvo s ciljem pronalaženjem kreativnih metoda korištenja IKT, koje bi se na efikasan način integrirale u školske kurikulume te provele u praksi osuvremenjavajući odgojno-obrazovni proces u školi.

Slika 2. Mrežna stranica projekta Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT (https://metoda3ikt.wixsite.com/3ikt)

Slika 3Seminar Super teachers of 21st century obuhvaćao je razne tehnike i metode motivacije za učenje temeljene na integraciji umjetničkog i znanstvenog područja, pedagoškim aspektima korištenja IKT naglašavajući važnost interaktivnosti pri korištenju i primjenjive aplikacije (Kahoot, Mentimeter, Plickers, Getting Loopy, Powtoon, Canva…).

Slika 2. Logo projekta

Seminar The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom naglasak je stavio na provođenje nastave na daljinu i važnosti uključivanja društvenih mreža i digitalnih alata u nastavni proces pomoću za izrađivanje i dijeljenje nastavnih materijala koristeći aplikacije:Symbaloo, Padlet,Trello, Edmodo, Kahoot, Quizziz, Quizlet, Plickers, Quizzalize…

Seminar Digtal media: the classroom of the future akcentirao je praktičnu uporabu različitih aplikacija u svrhu poboljšanja komunikacije s učenicima, a doticao se opasnosti rada u digitalnom okruženju (cyberubllying i ovisnosti o tehnologiji) te odgovornosti korištenja interneta i tehnologije.Predstavljeni su alati za izradu video lekcija, kvizova i edukativnih igara (Edmodo, Sutori, Animooto, Miro, Edpuzzle, Canva, Podbean, Symbaloo…).

Seminar Teach with a Twist! Motivate your Students with Creative Teaching Strategies razrađivao je metode kreativnog razmišljanja i rješavanja problema usmjerenih na učenika odnosno njegovu motivaciju za učenje.Bavilo se korištenjem onih IKT alata koji utječu na razvoj kreativnosti s mogućnošću mjerenja ishoda (Book Creator, Edpuzzle, Kahoot…).

Seminar There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning predstavlja najpopularnije i najpraktičnije obrazovne aplikacije za učenje, pronalaženje, prikupljanje i sortiranje mrežnih izvora, kao što su alati za izradu digitalnih uradaka (Thinglink. Book Creator, Adobe Spark…), alati za učenje (Edpuzzle, Socrative, Plickers…) te alati za suradničko učenje (Goosechase Edu, Flipgrid…).

Jedna se edukacija odradila virtualno putem webinara The Flipped Classroom Approach koji je obrađivao planiranje, kreiranje i primijenu IKT unutar metode Obrnute učionice gdje su ponuđeni gotovi obrazovni materijali (YouTube, Khan Academy, TED, National Geographic, Carnet- Edutorij…), alati za izradu edukativnih videa (Educreations, TouchCast, MySimpleShow, Screencast-O-Matic, Camtasia), kao i interaktivnih videa (PlayPosit, Ted-Ed, Verse, Edpuzzle, PurposeGames, H5P…).

Više o seminarima na https://metoda3ikt.wixsite.com/3ikt/mobilnosti

Korištenje novih znanja u školi i primjena Metode 3IKT

Primjena IKT u procesu učenja treba koristiti u onom nastavnom procesu gdje će se zbog primjene IKT povećati kvaliteta obrazovanja. Na tragovima takvih promišljanja za potrebe projekta osmišljena je eksperimentalna metoda integracijskog povezivanja IKT s procesom učenja i poučavanja pod nazivom Metoda 3IKT temeljena na uključivanju najmanje 3 nastavna predmeta te sagledana s 3 različita aspekta primjene IKT:

1. IKT – kao motivacija za učenje
2. IKT – kao proces učenja i stjecanja znanja
3. IKT – kao kreativno prezentiranje svoga rada

Primjena metode 3IKT može se vidjeti na poveznici: https://docs.google.com/document/d/1kTYcRWjavVNcuzMDRRNw26fTASMOkF7E/edit?usp=sharing&ouid=106511522933213682444&rtpof=true&sd=true

Izrada digitalnih kreativnih prezentacija

Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta je obilježavanje Virtualnih dana darovitih gdje se prezentiraju razni primjeri korištenja digitalnih alata u stvaranju kreativnih digitalnih uradaka.

Primjer kvalitetnog rada je video Kako je slon pronašao sreću na temelju obrađene lektire Stanari u slonu, gdje su učenici tehnikom kolažnog grataža izrađivali pojedinačne dijelove prirode, te su uz pomoć računalne tehnike stop animacije postepeno stvarali sliku.Ta se tehnika realizira pojedinačnim fotografiranjem likovnih dijelova koji se pomoću programa Movavi oblikuju u video prezentaciju slike u nastajanju.

Slika4Slika 3. Pobjednički rad (kolaž) kako je slon pronašao sreću

Ovdje možete pogledati videozapis.

Slika 5Drugi je primjer interaktivna slikovnica Heidi izrađena u web alatu Learnigapps. Unutar obrade lektire učenici su u web alatu Word Wall osmišljavali razne online zadatke izrađujući kvizove, križaljke, slagalice…

 

Slika 4. Naslovnica interaktivne slikovnice

Poveznica na slikovnicu: https://create.piktochart.com/output/53205169-heidi-slikovnica

Zbirka ostalih kreativnih digitalnih radova urađenih u posljednje dvije godine mogu se vidjeti na poveznicama:

·Zbirka radova Virtualni dani darovitih (2020./2021.)
Zbirka radova Virtualni dani darovitih (2019./2020.)

Evaluacija projekta

Jedan od pokazatelja razvoja digitalnih kompetencija u školi i efikasnost primjene Metode 3IKT, koji su se ujedno postavili kao krajnji cilj projekta, praćenje je broja uključivanja sudionika (učenika i učitelja) u Virtualne dane darovitih, odnosno kreativnu izradu digitalnog sadržaja. Uspoređivale su se dvije godine uključivanje u aktivnosti Virtualnih dana darovitih (2020. i 2021.) gdje je uključenost učenika u drugoj godini porasla za 13 %. Isto tako, angažman učenika u ostalim aktivnostima se povećao (glasanje za najbolji za 27%, a uključenost učenika u kviz znanja za 71%).

Rezultati analize uključivanja učitelja u aktivnosti pokazuju povećanje učitelja razredne nastave za 63%.

Kod analize broja i vrsta digitalnih radova broj digitalnih radova na Virtualnim danima darovitih u drugoj godini povećao se za 35 %, a promjena vrste digitalnih radova primjećuju se najviše u izradi multimedijskih prezentacija, videozapisa i izradi e-knjiga i slikovnica.

Programi koji su se koristili za izradu digitalnih radova su:

  • multimedijske prezentacije: Prezi, Windows Movie Maker, Spark Adobe i Genially
  • videa i radijski snimci: Imovie, Tik-Tok, Filmora, Movavi i MoShow
  • virtualne izložbe: Emaze i Inshot
  • digitalni plakati: Postmaker
  • interaktivni digitalni plakati i pozivnice: Piktochart i Canva
  • interaktivne igre: Staedtler, World Wall, Photo Maker i Sutori
  • e-slikovnice i e knjige: Bookcreator i Learnigapps

Zaključak

Predstavljeni projekt prikazuje proces učinkovitog rješavanja problema nedostatka digitalnih kompetencija i efikasne metodologije korištenja IKT odlaskom na edukacije u inozemstvo na kojima su sudionici projekta ovladali novim znanjima i vještinama metodološki razrađenog korištenja IKT. To potvrđuju kvantitativni rezultati analize gdje je vidljiv porast broja učenika i nastavnika u realizaciji Virtualnih dana darovitih, ali isto pokazuju efikasno eksperimentiranje s novim alatima i njihovu uspješnu primjenu u realizaciji maštovitih digitalnih uradaka.

Literatura

  1. Carnet, e-škole (2018) Integracija digitalne tehnologije u učenju i poučavanju i poslovanje škole. Zagreb
  2. Puentedura, R. (2016). Introduction to the SAMR Model. URL: https://www.commonsensemedia.org/videos/introduction-to-the-samr-model (1.9.2021)