Rad s nadarenim učenicima

dolores_stembergar

Dolores Štembergar

Sažetak

Kao učiteljica u osnovnoj školi susrela sam se s radom s nadarenim učenicima i za njih pripremila nekoliko aktivnosti i radionica. Radionice su imale različite teme. U članku se opisuje primjere iz prakse – radionice, koje sam pripremila za nadarene učenice od 6. do 9. razreda osnovne škole.

Ključni pojmovi: nadareni učenici, osnovna škola

Uvod

Od 1999. godine, kada je Slovenija počela koristiti Koncept otkrivanja i rada s darovitim učenicima u osnovnoj školi, više se priča o nadarenim učenicima i o aktivnostima koje su im potrebne za njihov razvoj. U ovom članku predstavljam aktivnosti i radionice koje sam pripremila za svoje učenice i jedne su od opcija, kako raditi s nadarenom djecom na različitim područjima. Kad se upitamo tko je talentiran, ne nalazimo potpuno ujednačenu definiciju. Stručnjaci se slažu da su nadareni učenici oni koji su na neki način bolji od većine svojih vršnjaka. Oni mogu imati višu opću inteligenciju, biti kreativniji, imati bolje ocjene u školi … (Žagar, 2009). Nadareni učenici su oni, koji pokazuju natprosječne sposobnosti razmišljanja ili izvanredne uspjehe na pojedinim područjima, u umjetnosti ili sportu (Juriševič, 2012). Pojam nadarenost ilustrira i Renzullijev model s tri kruga, koji talent gleda kao kombinaciju sposobnosti, kreativnosti i motivacije. Svaka komponenta još nije nadarenost, prisutne moraju biti sve tri kako bi se moglo govoriti o pravi nadarenosti (Žagar 2009). kako bi se moglo govoriti o pravi nadarenosti.

Rad sa nadarenim učenicima u trećoj trijadi osnovne škole

Pri radu s nadarenim učenicima u trećoj trijadi (6. – 9. razred) može se koristiti interna diferencijacija, fleksibilna diferencijacija, dodatne lekcije, pripremi se individualizirani program za rad s nadarenim učenicima, a učenici se mogu uključiti u paralelni program („pull-out“). Talentirani učenici mogu sudjelovati u izbornim tečajevima, pripremati seminarske radove, pripremati istraživačke radove, sudjelovati u sportskim i kulturnim sekcijama, u programima obogaćivanja, interesnim aktivnostima, danima aktivnosti, kreativnim radionicama, istraživačkim kampovima… Nadareni mogu sudjelovati u pripremama za sudjelovanje na raznim natjecanjima, za njih možemo pripremiti programe za razvoj socijalnih vještina, programe za osobni i socijalni razvoj (socijalne igre, radionice za mlade), a iznimno im se može omogućiti brži napredak. Osim savjetovanja učeniku, savjetuje se i roditeljima. Učenicima se savjetuje i o odabiru profesije. (Delovna skupina za pripravo koncepta dela z nadarjenimi učenci, 1999). Pošto sam se prvi put srela sa radom s nadarenim učenicima, htjela sam ih prvo bolje upoznati i odlučila sam, da to izvedem preko različitih radionica za nadarene učenice koje opisujem ispod.

Radionice za nadarene učenike

Dok sam radila s nadarenim učenicima za njih sam pripremila nekoliko radionica. Prva je bila radionica Rebusi. Učenici su samostojno i djelomično uz moju pomoć pripremali različite naloge. Primjeri: rebusi, križaljke, osmerac, sudoku … (Slika 1). Priprema različitih zadatka je trajala prilično dugo i zato smo proširili radionicu na više dijelova. Cilj ovih radionica je bio, da nadareni učenici pripreme zabavnu „knjigu“, zvanu svečani zabavljač. Pripremili su je kao poklon za sve učenice škole prije odlaska na novogodišnji odmor. Svaki učenik škole dobio je na poklon primjerak. Neki učenici su zadatke izradili ručno na papir a neki su učenici izradili križaljke i druge zadače na računalu.

SLIKA 1Slika 1. Radionica Rebusi

Kasnije smo izrađivali čestitke (Slika 2) u blagdansko vrijeme (prosinac). Odabrala sam  tehniku Iris (Iris folding). Tijekom izrade učenici su malo promijenili tehniku i umjesto, da slika 2bi papir presavili, samu su ga zalijepili na predloške. Stvorene su bile različite čestitke. Učenici su mogli međusobno kombinirati prijedloge, mijenjati ih ili izrađivati nove, vlastite.

Slika 2. Izrađene čestitke

Jedna od radionica zvala se Izvan okvira. Učenici su isprobali različite igre (slagali su zahtjevnije tangrame, Hanojske tornje (Slika 3), riješili zagonetke, igrali pantomimo i druge igre, koje stimuliraju mozak.

slika 3Slika 3. Radionica izvan okvira

Imali smo i radionicu na temu igara riječi. Učenici su uz pomoć igre Story cubes i drugih didaktičkih igara vježbali svoje verbalne sposobnosti i razvijali maštu. Morali su izmišljati priče na temelju slika iz kocka. Svaki od njih je smislio dio priče a drugi je uz pomoć kocka smislio svoj dio dalje, tako, da se priča nastavljala. Učenici su širili svoj rječnik.
Zbog koronavirusa smo u isto vrijeme radili od kuće. Za učenike sam tada pripremala različite PowerPoint-e o tome kako učiti. Učenici su do ovih prezentacija mogli pristupiti preko internetske učionice a za pomoć su se mogli obratiti na mene. Moj cilj je bio, da učenici osvijeste i potraže svoj stil učenja, načine učenja i izrade bilješka koji im najviše odgovaraju te da si učenje olakšaju uz pomoć različiti tehnike (mnemotehnike …). Za vrijeme kada smo bili ograničeni koronavirusom, učenici su pojedinačno objavljivali fotografije svojih mjesta i sela. Fotografije smo koristili na školskoj web stranici na kojoj je bila predstavljena galerija koju smo nazvali Moje kraj za vrijeme koronavirusa. Također su učenici izrađivali internetsku verziju novogodišnjega svečanog zabavljača, koji je bio namijenjen za sve učenice škole. Za izradu zabavljača učenici su koristili različite načine. Neki su zadaće izradili na papir, neki na računalo. Izradili su križaljku, rebuse, od točke do točke i slično. Jedan od učenika je nacrtao naslovnu stranu. Dogovori i korekcije ideja tekli su putem aplikacije Zoom. Na kraju članka želimo spomenuti i općinske radionice koje su se dogodile prije koronavirusa i mogli smo ih izvesti uživo. Jedna od osnovnih škola je te radionice organizirala u suradnji s ostalim školama iz općine. Na njima su mogli nadareni učenici birati između nekoliko radionica a imali su i slika 4prilike da ih ukupno s učiteljima sami vode. Mi smo izveli radionicu socijalnih igara. Jedna od igara koje smo izveli s nadarenim učenicima bila je igra ruka (Slika 4).

Slika 4. Igra ruka

Igra na način, da se učenici poredaju u krugu i polože na tla svoje ruke na određeni način. Podignemo lijevu ruku i prekrižimo je preko desne ruke lijevog susjeda. Tako tvorimo krug, u kojem su naše ruke isprepletene rukama susjeda i teže je pratiti pokrete svih ruka. Netko od učenika počne s udaranjem ruke u tlo. Ako rukom u tla pljesnemo jedanput,  igra ide u smjeru kazaljke na satu. Ako pljesnemo dvaput igra promjeri smjerslika 5 i suprotnoj smjeru od kazaljke na satu. Ako pogriješimo kod polaganja ruka na tlo onda moramo maknuti  ruku za leđa. Učenik, koji posljednji sačuva ruku u krugu, pobjednik je. Igra jača sposobnost pažnje i potiče sudjelovanje.

Slika 5. Igra vezanih ruku

Na radionici su učenici mogli izvesti zadatke ako imaš jednu od ruka vezano za ruku drugog učenika. Postavila sam im zadatak, da pokušaju u papir omotati kutiju i ukrasiti je trakom – napraviti „dar“. Bitno je bilo dobro međusobno sudjelovanje. Učenici su se trebali dogovarati i procijeniti kako je moguće izvesti zadaću. slika 6Na kraju različiti parovi prokomentirali su što je kod nekoga rada bilo dobro zamišljeno i gdje bi još mogli ispraviti nešto. Osim razvijanja socijalnih vještina, igra je namijenjena zabavi i opuštanja te povezivanju učenika. Dobro surađivanje i dogovori među učenicima bili su potrebni i kod igre „gusjenica“ (Slika 6). Iz novinskog papira trebali su sastaviti dovoljno velik krug – gusjenicu, s kojom su trebali prijeći duži hodnik ne trgajući papir.

Slika 6. Igra gusjenica

Zaključak

Tijekom razgovora s učenicima došli smo do nekih ideja za sljedeće aktivnosti. Te su nastale kao skup mojih prijedloga i izraženih interesa sa strane učenika. Planirali smo fotografske radionice u lokalnom okruženju i izgradnju galerija za školsku mrežnu stranicu, izgradnju novih zadatka za novi svečani zabavljač koji bi ovaj put izradili u digitalnoj verziji, prašenje različitih online događaja za nadarene i možda surađivanje sa nekom lokalnom ustanovom kao što su na primjer starački dom, knjižnica i slično. Učenici su radionice u glavnom voljeli posjetiti. U sljedećim susretima sigurno će biti jedan od naših prijedloga  ta, da svako od učenika koji to želi, predstavi ostalima neko svoje specifično zanimanje (na primjer: izgradnja modela, brdski biciklizam … Svakako ću i u daljnjem radu s nadarenim učenicima slijediti njihove interese i želje i na osnovi toga kontinuirano prilagođavati rad.

Literatura

  1. Delovna skupina za pripravo koncepta dela z nadarjenimi učenci (1999). Koncept. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Dostupno na: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/koncept-dela-z-nadarjenimi-ucenci.pdf (2. 11. 2020)
  2. Juriševič, M. (2012). Nadarjeni učenci v slovenski šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
  3. Žagar, D. (2009). Psihologija za učitelje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za pedagošlo izobraževanje, str. 113 – 117.