Sigurno i na njemačkom

josip_jelcic

Josip Jelčić

Sažetak

Sigurnost na internetu iznimno je važna tema koja se osim za Dan sigurnijeg interneta obrađuje i kroz brojne eTwinning projekte. Kako bi se istaknula važnost ove teme, povodom Dana sigurnijeg interneta povezani su sadržaji informatike i njemačkoga jezika. Kroz različite aktivnosti učenici su naučili, ponovili i uvježbali sadržaje ovih dvaju predmeta: dijelove računala, aplikacije, aktivnosti i ponašanje na internetu, opasnosti na internetu, savjete za sigurnije korištenje interneta.

Ključni pojmovi: dijelovi računala, aplikacije, korištenje interneta, sigurnost, njemački jezik

Uvod

Budući da učenici svakodnevno koriste internet, potrebno je svakodnevno i govoriti o njemu. Pri tome treba učenicima pružiti informacije o načinima korištenja interneta, upozoravati ih na opasnosti kojima se izlažemo koristeći ga i dati im savjete za sigurno korištenje i sprječavanje nepoželjnih ponašanja na internetu.

Sigurnost na internetu česta je tema na satima njemačkoga jezika u Osnovnoj školi Gradac, prije svega zahvaljujući eTwinning projektima u kojima redovito sudjelujemo. Nakon što smo posljednjih nekoliko godina redovito obilježavali Dan sigurnijeg interneta kroz različita predavanja i radionice na hrvatskome jeziku, ove smo godine odlučili napraviti korak dalje i povezati sadržaje informatike i njemačkoga jezika. U skladu s tim, učenici su o sigurnosti na internetu učili na satima njemačkoga jezika, koristeći tzv. CLIL metodu (eng. Content and Language Integrated Learning) odnosno učenjem sadržaja informatike na njemačkome jeziku.

Dan sigurnijeg interneta na satima njemačkoga jezika

Ove je godine Dan sigurnijeg interneta na poseban način obilježen u osmome razredu. Na početku dvosata učenici su na temelju fotografije računala trebali pogoditi temu sata. Nakon što su aktivirali predznanje, ponovili su i uvježbali dijelove računala pomoću prezentacije i vježbe povezivanja parova, koje su izrađene u alatima Canva i LearningApps.

Slika1Slika2

Zatim su dobili radni listić na kojem se nalazio oblak riječi u obliku računala. Zadatak je bio pronaći 23 glagola povezana s računalom i internetom, te ih potom u tablici na Slika3sljedećoj stranici prevesti na engleski i hrvatski. Učenici su ovu vježbu odradili s lakoćom jer su im pojmovi uglavnom bili poznati iz engleskog jezika. Sljedeći je zadatak bio ubaciti pronađene glagole u odgovarajuće izraze (npr. poslati e-mail = eine E-Mail schicken), koji će im kasnije biti korisni kada budu opisivali što rade na internetu i za rješavanje domaće zadaće.

Omiljene aplikacije

Uslijedilo je čitanje tekstova u kojima mladi iz cijeloga svijeta opisuju svoje omiljene Slika4aplikacije. Učenici su bili podijeljeni u grupe po troje, a svaka je grupa čitala drugi tekst. Zadatak je bio pročitati tekst, izdvojiti i opisati aplikacije koje je osoba navela te prepričati ostatku razreda. Ovom su se aktivnošću uvježbavale vještine čitanje s razumijevanjem i govorenje.

Nakon što su sve grupe kratko prepričale svoje tekst, uslijedio je kratak razgovor o aplikacijama i korištenju interneta. Svaki je učenik u barem jednoj rečenici naveo što najčešće radi na internetu i koja mu je najdraža aplikacija.

Za domaću zadaću učenici su trebali opisati svoje najdraže aplikacije, navodeći njihove funkcije, koliko ih često koriste i zašto.

Opasnosti na internetu i savjeti za sigurnije korištenje interneta

Drugi je dio drugoga sata bio posvećen opasnostima kojima se izlažemo korištenjem interneta. Učenici su pogledali kratak videozapis „Die größten Gefahren im Internet“ u Slika5kojemu su predstavljene najčešće opasnosti na internetu. Potom su kratko komentirali što im je poznato i s čime su se susreli (primjerice, lančane poruke, lažne vijesti, elektroničko nasilje i sl.). Zajedno smo iz videa izdvojili rečenice za sigurnije korištenje interneta, koje su učenici potom oblikovali u savjete koristeći imperativ. Na dodatnoj će nastavi učenice od ovih savjeta napraviti digitalne plakate.

Na kraju sata provedeno je vrednovanje. Ispunjavajući tablice samovrednovanja, učenici su mogli uvidjeti jesu li i u kojoj mjeri ostvarili odgojno-obrazovne ishode ovih nastavnih sati, koje su ocijenili vrlo zanimljivima i korisnima.

Slika6

Zaključak

Različitim aktivnostima tijekom godine potrebno je osvješćivati učenike da uz mnogobrojne pozitivne strane internet nažalost obiluje i negativnima. Obilježavanjem Dana sigurnijeg interneta učenicima se ukazuje na moguće opasnosti koje vrebaju na internetu, a ujedno im se daju i savjeti kako se od njih zaštititi te koristiti internet na sigurniji način. Primjenom CLIL metode naglašena je važnost ove teme, a učenje stranoga jezika obogaćeno je zanimljivim i korisnim sadržajima.

Literatura

  1. Prezentacija
  2. Die größten Gefahren im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Pnljc-YGYoM
  3. Computerteile: https://learningapps.org/watch?v=pbtk9feg322
  4. Computer-Verben: https://1drv.ms/w/s!Aia6dQV1nVR4qR5FKcv-nqBdHCZR?e=B93rh1
  5. Lieblings-Apps weltweit: https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/kultur-musik/meine-lieblingsapps-weltweit.html