Big lajk

nadaK_elviraV

Nada Kegalj i Elvira Vučković

Sažetak

Ovo je radionica o značaju svakog lajka, namijenjena roditeljima učenika. Oglašivači uz pomoć broja lajkova i klikova o nama mogu saznati mnogo: od strukture ličnosti, izgleda do spolnih preferencija. Kasnije tu informaciju koriste kako bi nam nešto prodali.

Cilj radionice je navesti roditelje učenika na kritičko promišljanje dok prate društvene mreže te da utječu na svoju djecu – buduće potrošače. Tema je poveznica medijske i financijske pismenosti. Cilj je sigurnost na internetu i neometano praćenje sadržaja, upoznati roditelje s namjerama oglašivača na internetu i osvještavanje pri kupnji. Čovjek se neugodno osjeća kada vidi oglas o nečemu što je netom prije guglao ili tražio u nekoj internetskoj tražilici. Nije lijepa ni spoznaja da oglašivači nude sredstva ili lijekove za koju znaju da smo pretraživali ili klikali te nam tako ulaze u privatnost, čak nam se obraćaju imenom.

Treba li ignorirati ovaj problem? Čini li nas to metom iskorištavanja?

Metode rada su radionica s poučavanjem te rasprava.

Ključni pojmovi: oglašivači, lajkovi, klikovi, osobine ličnosti, kritičko mišljenje.

Uvod

Škola i roditelji su partneri u odgoju djece i zaduženi su za njihov razvoj kao cjelovite osobe. U nekim područjima veći utjecaj imaju roditelji, a u nekima škola. U ovoj temi veći utjecaj imaju roditelji. Mišljenja smo da trebamo educirati roditelje kako bi oni mogli utjecati na učenike.

Tema ove radionice je osvješćivanje roditelja kako oglašivači uz pomoć naših lajkova i klikova uz pomoć regresijske funkcije mogu o nama saznati sve: od strukture ličnosti do Slika 1spolnih preferencija te kako to upotrebljavaju, da bi nas uvjerili u nešto ili nam nešto prodali? Je li moguće da na osnovu klikanja pojedinih sadržaja netko zaključuje kakva smo ličnost?

Događa li Vam se ovo? Zašto?

Zašto je to bitno? Zbog pretjerane kupovine! Zbog impulzivne kupovine! Prilikom plaćanja ne vidimo fizički novac. Ljudsko ponašanje prilikom kupovine nije uvijek racionalno. Pokreću ga želje, emocije i raspoloženja.

Svi takvi neracionalni stilovi kupovanja, praćeni izostankom razmišljanja i prethodne namjere, predstavljaju impulzivno kupovanje. U psihološkoj literaturi se impulzivnost javlja u brojnim teorijskim pristupima, primjerice u teorijama kognitivnih stilova ili u teorijama ličnosti. U ovom istraživanju je kao teorijski okvir odabran model „velikih pet“ faktora ličnosti (eng. Big Five) koji uključuje faktore ekstraverzije, ugodnosti, savjesnosti, emocionalne stabilnosti i intelekta. ( D. Bratko, A. Bandl, H.M.Bosnjak , 2007.).

U navedenom istraživanju, ispitana je povezanost temeljnih osobina ličnosti i sklonost impulzivnom kupovanju. Utvrđeno je da postoje značajne povezanosti između impulzivnog kupovanja i ekstraverzije te povezanost s emocionalnom i kognitivnom komponentom, a ne postoja povezanosti s dobi, demografskim osobinama i obrazovanjem. Najbolji pokazatelji impulzivnog kupovanja su ekstraverzija i neuroticizam. Nema povezanosti niti s financijskim sredstvima. I financijski bogatiji i siromašniji ljudi impulzivno kupuju u online trgovinama.

Tijek radionice u koracima

1. U uvodnom dijelu radionice potrebno je definirati pojmove kao što su lajkanje, klikanje, cookies na društvenim mrežama.

Standardne akcije koje korisnik može napraviti su klikanje, lajkanje, komentiranje, objave statusa, dijeljenje sadržaja i prihvaćanje svih ponuđenih kolačića (engl. cookies).

Klik je akcija korisnika na oglas, odnosno kada korisnik klikne mišem na oglas da ga može pogledati. Lajkanje je oznaka i reakcija na ponuđeno.

2. Roditeljima ponuditi pitanjima, a odgovore zapisivati na vidljivo mjesto bez komentiranja s uvažavanjem različitih mišljenja.

Koje su prednosti Internet trgovine?

Slika 2

Koji su nedostaci Internet trgovine?

Slika 3Prilikom plaćanja ne vidimo fizički novac. Ljudsko ponašanje prilikom kupovine nije uvijek racionalno. Pokreću ga želje, emocije i raspoloženja.

Zanimljivo je da na pitanje U koje vrijeme dana najčešće koristite Internet trgovinu?

roditelji odgovaraju da je to u vrijeme reklama gledanja filma oko 22 sata uvečer.

Što je Internet trgovina?

Potrošačima je danas kupnja na dohvat ruke. Tehnologija nam omogućuje nekad nezamislive radnje. Društvene mreže i online komunikacija omogućavaju direktan kontakt s potencijalnim, sadašnjim i budućim potrošačima.

To poznavanje potencijalnog potrošača se daleko najviše ogleda u uspjehu kompanije u online poslovanju, a posebno u potrošačevoj sklonosti online kupovini.

Internet trgovina je dio elektroničnog poslovanja, omogućuje Internet posjetitelju naručivanje proizvoda putem interneta. Kupovanje preko interneta može biti najbrži i često najjeftiniji način kupovine nekog proizvoda. Trgovina se putem interneta smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova. Kupovanje je moguće u bilo koje doba dana ili noći, ne plaća se zakup poslovnog prostora i sl. Postavljanjem proizvoda na internet omogućuje se svim korisnicima interneta da vide proizvod.

Oglašivač samo treba pronaći ciljanu publiku. A uz pomoć naših lajkova i klikova određenih sadržaja, vremena kada smo nešto klikali, matematičkim funkcijama određuju strukturu ličnosti koje koriste u prodaji i ponudi.

3. Zamolite roditelje da pokušaju nabrojiti načine kako im se oglašivači javljaju te načine na koje reagiraju.

Neke vrste oglasa su:

 • Angažiranje ljudi preko objave na stranici, ponuda nagrada ako se sadržaj objavi
 • Lajkanje stranice
 • Oglasi koji vode na mrežnu stranicu trgovine
 • Instalacije aplikacija
 • Poziv na događaje, otvaranja, obljetnice, sniženja
 • Video oglas, slikovni oglas

4. Kraće predavanje o pet osobina ličnosti i Internet trgovini

Ličnost (istoznačnica je osobnost, ali se riječ ličnost češće koristi ) je skup obilježja koja opisuju ponašanja pojedinca, njegove obrasce osjećanja i mišljenja po kojima se razlikuje od drugih pojedinaca. Uključuje karakter, temperament, intelekt, fizički izgled. Ličnost se pokazuje stilom života, načinom razmišljanja, osjećaja i ponašanjem. Suvremeni model ličnosti poznat kao Big Five odnosno Velikih Pet govori o pet dimenzija ličnosti: ekstraverzija, ugodnost, neuroticizam, savjesnost i otvorenost. Svaka ova dimenzija ima svoje osobine. Dosadašnja istraživanja su model ”velikih pet” dovodila u vezu sa osobnim zadovoljstvom, zadovoljstvom na poslu, uspjehom u karijeri, impulzivnošću, samosviješću, akademskim uspjehom, poremećajima ličnosti, individualnim razlikama i sl.

Oglašivači se, posebice na Internetu, koriste ovim spoznajama.

5. Vođeni razgovor s roditeljima prema postavljenim pitanjima te razgovor oko privatnosti

Slika 4Slika 5

Što znači kad dopuštamo kolačiće ili obavijest u kojima se dozvola ili prihvaćanje?

Slika 6

Slika 76. Razgovor o ciljevima oglašivača

Oglašivač je usmjeren na ciljanu publiku, vrlo je kreativan i kvalitetan te koristi najčešće koristi vizualna sredstva.

Zaključak i preporuka

U 21. stoljeću se smatra da je jedna od najvažnijih pismenosti upravo medijska pismenost. Medijske kompetencije su potrebne djeci, ali i odraslima. Medijska pismenost ne podrazumijeva samo analizu i stvaranje medijskih sadržaja nego i korištenje i vrednovanje ponuđenog. U tom procesu neminovno je kritičko promišljanje i propitivanje (tko je postavio sadržaje? Zašto? koji mu je cilj? koji je moj zadatak u svemu tome?).

Uz medijsku pismenost naglašavamo i potrebu za financijskom pismenošću. U ovom dijelu posebno utjecaj na potrošačku svijest. Financijska pismenost je kombinacija informiranosti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka za ostvarenje individualne dobrobiti. Pojednostavljeno, to je osnovno financijsko znanje koje nam je potrebno za funkcioniranje u današnjem okruženju. Paziti na potrošnju! Razmisliti o kupnji! Paziti što se klika i lajka! Osvijestiti sve navedeno! I prenijeti stavove i znanja svojoj djeci.

Literatura

 1. Bratko, D. (2007): Impulzivno kupovanje i model „ velikih pet“ faktora ličnosti, [Internet], raspoloživo na: https://bib.irb.hr/datoteka/341090.13.PDF .
 2. Buzov, L. (2017.): Utjecaj osobnih čimbenika (kupca) i karakteristika prodajnog mjesta na impulzivno ponašanje u kupnji, [Internet], raspoloživo na: https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1738
 3. Hromadžić, H. (2008): Konzumerizam : potreba, životni stil, ideologija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
 4. Kesić, T.(2003): Integrirana marketinška komunikacije: oglašavanje, unapređenje prodaje, Internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja;
 5. Krapić, N. (2005): Dimenzije ličnosti petofaktorskog modela i radno ponašanje, Psihologijske teme, 14.(1.), str. 39-56
 6. Lipovetsky, G. (2008): Paradoksalna sreća : ogled o hiperpotrošačkom društvu, Izdanja Antibarbarus, Zagreb.
 7. Varvodić I. (2016.): Kupovno ponašanje i model “velikih pet” faktora ličnosti,[Internet],diplomski rad, raspoloživo na: https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:896/preview