Sadržaji iz astronomije

u razrednoj nastavi

monika_hobor

Monika Hóbor

Sažetak

U članku su predstavljeni sadržaji iz astronomije u osnovnoj školi, a koji su prisutni kao obavezno gradivo razredne nastave. Sa spomenutim sadržajima učenici se susreću već u 1. razredu, kada bivaju upoznati s dijelovima dana, putovanjem Sunca po nebu, svojim godinama. Kasnije saznaju zašto dolazi do izmjene dana i noći, razlozima postojanja različitih godišnja doba te zašto je godina duga 365 dana; nauče koristiti kompas i odrediti strane svijeta; prepoznaju Sunce kao izvor života na Zemlji, koje nam daje toplinu i svjetlost; uče o Mjesecu te nauče zašto mijenja oblik. Slijedom navedenog lako je uočiti da u postojećem programu razredne nastave postoji već mnogo sadržaja koji pripadaju domeni astronomije. U nastavku članka ti su sadržaji detaljnije predstavljeni.

Ključne riječi: astronomija u razrednoj nastavi, sadržaji iz astronomije, minimalni standardi.

Uvod

Na što pomislimo kad čujemo riječ astronomija? Uglavnom na planete, Mjesec, rakete, astronaute, zvijezde, vanzemaljce i slično. Ali astronomija je puno više od toga. To je kompleksna znanost i obuhvaća mnoge pojmove, koje često s njom i ne dovodimo u vezu. Kada je riječ o astronomiji, često prebrzo zaključujemo kako u razrednoj nastavi nema pripadajućih joj sadržaja. No, ako pozornije promotrimo, shvatit ćemo da ih ima poprilično mnogo. U nastavku ću predstaviti sadržaje iz astronomije koje susrećemo u razrednoj nastavi.

Prvi razred

Već u prvom razredu osnovne škole učenici se susreću sa različitim sadržajima iz astronomije koji su isprepleteni s ostalim sadržajima unutar predmeta „Spoznavanje okolja“. Te sadržaje sam taksativno navodim u tablici 1.

Tablica 1.image

Već u 1. razredu, u nastavnom predmetu „Spoznavanje okolja“ susrećemo mnoge teme vezane uz astronomiju. Sunce je dio svemira, a u vezi s njim učenici uče koji je njegov položaj na nebu u različito doba dana kao i to da Sunce putuje nebom. U cjelini koja tematizira vrijeme, učenici otkrivaju kalendar, upoznaju godinu, svoju starost i starost svojih bliskih rođaka. Sve to izražavaju u godinama. Učenici 1. razreda znaju opisati što rade u određeno doba dana; već poznaju jutro, prijepodne, podne, popodne i večer. Također znaju što je dan i što je noć, kao i opisati razliku između to dvoje.

Drugi razred

Tijekom 2. razreda osnovne škole učenici se susreću s različitim sadržajima iz astronomije koji su dijelom nastavnog predmeta „Spoznavanja okolja“. Spomenuti  sadržaji navedeni su u tablici 2.

Tablica 2.image

U 2. razredu osnovne škole u sklopu astronomskih sadržaja učenici uče o putovanju Sunca i Mjeseca po nebu. Učenik zna da sunce izlazi i zalazi, da mijenja svoj položaj na nebu. Kao što i mjesec mijenja svoj oblik i položaj na nebu. Tada nauče i da Sunce sja i grije te da je izvor energije za život na Zemlji, a i ponavljaju se već poznati pojmovi iz 1. razreda, koji se odnose na doba dana. Učenici znaju opisati što rade u određenoj doba dana i opisati razliku između dana i noći. Učenici 2. razreda već znaju imenovati dane u tjednu imenovati te koristiti ih kao slijed događaja; znaju kako urediti događaje pravilnim redoslijedom, kako pisati tijek događaja kao i na koji način definirati događaj koristeći vremenske oznake: sada, prije, zatim, danas, jučer, sutra. Učenici ove dobi znaju da se svjetlost opaža vidom te da je oko osjetilo za vid. Izvor svjetlosti na Zemlji je Sunce, a upoznaju i druge izvore svjetlosti. Oni također nauče da se svjetlost odbija i da zbog toga možemo vidjeti boje. Učenici nauče da dan dijelimo na sate, sate na minute kao što i poznaju mehanizam za mjerenje vremena i različite vrste sati. Učenici 2. razreda znaju izmjeriti kratkoročne događaje i vremenski odrediti svoje aktivnosti.

Treći, četvrti i peti razred

U 3., 4. i 5. razredu učenici nadograđuju stečena znanja iz astronomije te stječu nova. Sadržaji iz astronomije se u 3. razredu, kao u 1. i 2. razredu, pojavljuju u sklopu nastavnog predmeta „Spoznavanje okolja“, dok u 4. i 5. razredu u sklopu „Naravoslovje in tehnika“. Učenici u 3. razredu nauče podijeliti sate na minute, koristiti različite satove te izmjeriti kratkoročne događaje. U 3., 4. i 5. razredu učenici uče o planetima, njihovim svojstvima, njihovoj podjeli te raspodjeli u prostoru. Kao planet našeg Sunčevog sustava oni istražuju Zemlju i detaljnije je izučavaju. Upoznaju Zemlju kao svemirsko tijelo koje ima magnetsko polje pa se iz tog razloga pomoću kompasa može odrediti sjever odnosno jug. Učenici uče da se Zemlja okreće oko svoje osi i da to okretanje traje 24 sata, što znači da se vrti 1 dan. U isto vrijeme Zemlja kruži i oko Sunca. Ovo kruženje traje 365 dana. U sklopu istog gradiva učenici su upoznati s činjenicama da Zemlja, Sunce i Mjesec imaju mijene i pomračenja, da Mjesec kruži oko Zemlje 28 dana te da je njezin prirodni satelit. Učenici 3., 4. i 5. razreda već su dovoljno stari da shvate da postoje planete izvan Sunčevog sustava, da su zvijezde na nebu poredane u zviježđa, te upoznaju izgled zvijezda i zviježđa kao i galaksije, tj. zvijezde u prostoru, njihova svojstva, rasprostranjenost i raspored.

Zaključak

Slijedom navedenog uviđamo kako su prvi koraci s upoznavanjem astronomije poduzeti vrlo rano, još u prvom razredu osnovne škole. Od toga koliko dugo mjesec kruži oko Zemlje, do toga što je posljedica rotacije Zemlje (dan i noć) i što donosi kruženje Zemlje oko Sunca (doba godine). Sve navedeno se odnosi na učenje dana u tjednu, mjeseci u godini. Stoga, ne preostaje nam drugo nego zaključiti koliko su nam znanja iz astronomije  važna i kako nas prati svaki dan … na svakom koraku.

Literatura

  1. Hóbor, M. (2004): Diplomska naloga: Kako si učenci predstavljajo vesolje?
  2. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
  3. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf