Međunarodni dan

eliminacije rasne diskriminacije

ljiljanaIM_marinelaS

Ljiljana Inkret-Martinčević i Marinela Schatten

Sažetak


Povodom 21 ožujka, Međunarodnog dana eliminacije rasne diskriminacije, na nastavi informatike u II. OŠ Varaždin učenici su sudjelovali na predavanjima na navedenu temu, pisali scenarije te su izrađivali stripove. Stripovima su pokazali kako smo svi jednaki u školi, poslu i svakodnevnom životu bez obzira koje smo rase, boje kože, spola, vjeroispovijesti, nacionalnosti, političke ili druge opredijeljenosti, društvenoga ili drugoga statusa.

Ključni riječi: scenarij, strip, rasna diskriminacije, jednakost, ljudska prava.

Uvod

Od 1. rujna 2020. provodi se Erasmus+ projekt Human Right Education. Koordinator projekta je zemlja Slovačka, a ostali partneri su iz Turske, Portugala, Rumunjske, Španjolske i Hrvatske u kojoj je partner II. osnovna škola Varaždin. U skladu s ciljevima projekta koji provodimo na našoj školi, a koji se također bavi tom problematikom, bilo je prikladno obilježiti Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije kroz razne aktivnosti.

Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih Naroda (UN) Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije obilježava se 21. ožujka svake godine širom svijeta,[1] a utemeljen je kao sjećanje na tragični prosvjed u Sharpevilleu kada je policija u Južnoafričkoj Republici ubila 69 prosvjednika koji su bili protiv rasnog razdvajanja stanovništva.

U Hrvatskoj se većina pritužbi na diskriminaciju pučkoj pravobraniteljici već godinama podnosi na osnovu etničke pripadnosti, boje kože ili nacionalnog podrijetla. Najčešće su pripadnici manjina izloženi predrasudama, stigmatizaciji, govoru mržnje i nasilju. [2]

Cilj Erasmus+ projekta Human Right Education je dati preporuke školama, te poboljšati proces i informirati djecu i nastavnike o ljudskom pravu na obrazovanje.

Iako je ove godine Međunarodni dan rasne eliminacije bio 21. ožujka, u II. osnovnoj školi Varaždin aktivnosti vezane uz navedenu temu održavale su se tijekom cijelog tjedna od 22. do 26. ožujka u nekoliko razrednih odjela, ovisno o dobi učenika, za vrijeme satova predmeta informatike.

Aktivnosti za učenike

Aktivnosti koje smo proveli uskladili smo s glavnim smjernicama projekta te s dijelovima povelje o ljudskim pravima, a ponajviše s člankom 26. gdje se između ostalog navodi da obrazovanje treba promovirati razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo među ljudima svih nacionalnosti, nacija i vjerskih skupina.[3]

Slika 1 Prije provedbe aktivnosti napravili smo kratka predavanja te radionice, jer osim teme, učenike smo upoznali i s programskim alatima u kojima su radili.

Projekt se je proveo kroz više aktivnosti, a kao glavnu aktivnost smo uzeli osmišljavanje te izradu stripa. Osim predavanja kao početne aktivnosti, učenici su imali zadatak napraviti odnosno oblikovati scenarij za strip koji su ovisno o razredu radili u alatu za obradu teksta.

Slika 2Nakon izrade scenarija, učenici su korištenjem tableta snimili scene gdje su u višim razredima oni bili glavne uloge dok su u nižim ubacili u scenu i svoje omiljene igračke. Tako su spojili fantaziju s našom temom o ljudskim pravima i prikazali temu na zanimljiv način.

Scene koje su snimali kao fotografije su prebačene u alat za izradu stripa Comica. Sam alat je jednostavan za korištenje te se je učenicima jako dojmio jer nudi brojne mogućnosti kako urediti strip. U ovom dijelu uređivanja učenicima je bilo omogućeno da sami izaberu dizajn u kojem će oblikovati strip, pišu poruke kroz različite oblačiće i dodaju emotikone kako bi što bolje prikazali ono što su osmislili. Kod uređivanja stripa trebalo je posebno paziti na redoslijed dodavanja slika kako se ne bi izgubio poredak i ideja osmišljenog scenarija.

Učenici su izradili nekoliko inačica stripova od kojih smo neke stavile na pano informatičke učione. Na zanimljiv način učenici su shvatili kako je različitost u stvari povlastica.

Slika 3Učenici trećih razreda su strip uređivali tako da su koristili svoje igračke. Jedna od stripova koji je nastao je uvođenje lika Deadpool kao novog učenika u razred.

Učenici su bili posebno motivirani te su prikazali kako prihvaćaju raznolikost i drugačije od sebe. Samom temom je prikazano kako treba pozitivno pristupiti različitosti bez straha od promjena koje nas mogu i razveseliti. Učenici su kroz strip prikazali kako su prihvatili novog učenika koji je prikazan kroz svijet mašte. U nižim razredima bismo izdvojili jedan od jednostavnih scenarija koji je napisao učenik iz razreda.

Dolazi novi učenik u razred. Učiteljica ga svima predstavlja. Novi učenik priča nešto o sebi. Drugi učenici ga pozivaju da sjedne s njima, jer je zanimljivo upoznati nove prijatelje. Svi se druže i zajedno uče.

Slika 4U četvrtih razredima učenici su osim scenarija pristupili i crtanju stripa na papiru. Osim crtanja učenici su scenarij za strip pisali u alatu za obradu teksta odnosno MS Word-u. Jedan od scenarija učenika 4. razreda prikazan je na slici. Slika 5.

Peti razredi prvo su krenuli u pisanje scenarija. Dogovoreno je da scenarij ima uvod, sadržaj i zaključak o temi. Nekolicina učenika je shvatila zadatak vrlo ozbiljno i možemo reći da su nastala prava mala remek – djela scenarija koje smo naravno pretočili u izradu stripa. Neki učenici su izrađivali strip u papirnatom obliku na uobičajeni način.

U petim razredima usmjerili smo se na ostvarivanje dvaju ciljeva iz povelje o ljudskim pravima. Ciljeve koje smo htjeli postići su da razvijamo kulturnu svijest i da učenici prihvate toleranciju, nediskriminaciju, raznovrsnost i jednakost na svim razinama. Kako bi što bolje prikazali ciljeve odlučili smo napraviti strip koji prikazuje kako treba izgledati društvo u kojem su ove smjernice sastavni dio, te s druge stane kako izgleda kada je upravo suprotno i gdje je smanjena svijest o ljudskim pravima. U prvom stripu je prikazan dolazak novog učenika u razred, gdje učenici pozitivno reagiraju. Kroz sljedeće slike prikazuje se kako učenik zajedno s drugim učenicima surađuje te na kraju je vidljiv i rezultat u obliku stvaranja računalne igre.

Slika 6slika7

Sljedeći strip prikazuje kako izgleda kada je kultura prihvaćanja na niskoj razini što je često rezultat diskriminacije. Učenik ulazi s pozitivnom vjerom u razred, no na žalost ga dočekuje suprotno. Neprihvaćanje vršnjaka, ružne riječi i kritike dovode do toga da se učenik osjeća povrijeđeno i neprihvaćeno. Sam strip završava odlaskom utučenog učenika doma i izgubljenim pozitivnim stavom o školi i prijateljstvu.

Ovim smo prikazali da razvoj učenika i njihovo obrazovanje ovisi o prihvaćanju od njegovih vršnjaka. Vidjeli smo da kada postoji kultura prihvaćanja i tolerancije, razmjenom ideja stvaramo nešto novo i bolje.

Zaključak

Iako se ponekad može stvoriti dojam da su se vremena promijenila i da diskriminacije nema, surova istina je na žalost da je diskriminacija svugdje oko nas. Upravo radi toga, svakodnevno trebamo educirati učenike i u njima stvarati vrijednosti koje će im pomoći da žive u svijetu s puno manje predrasuda i diskriminacije.

Alat Comica se pokazao kao odličan alat za izradu stripa kroz koji su djeca stekla potrebna znanja o ljudskim pravima, o pravu na obrazovanje, jednakosti, toleranciji i prihvaćanju raznolikosti kao sastavnog dijela naše budućnosti i oblikovanja boljeg i ljepšeg svijeta. Pokazali smo da učenje može biti zabavno, da možemo biti maštoviti i da ono što smo naučili kroz ovih nekoliko mjeseci nastave Informatike možemo primijeniti u stvaranju nečeg novog i uzbudljivog. Učenici su ovakvim pristupom bili zadovoljni jer im je dopušteno da se kreativno izraze. Imali su mogućnost spojiti svijet digitalnog i svijet mašte, a isto tako prenesti i poruke o jednakosti drugoj djeci. Izrađeni stripovi koji su izloženi na panou samim dizajnom privlače pažnju i na taj način jednostavno prenose poruku da pravo na obrazovanje treba biti dostupno za sve i da trebamo prihvaćati druge bez obzira na to što smo različiti. Time smo ujedno ostvarili i neke ciljeve Erasmus+ projekta HRE.


[1] RH Pučki pravobranitelj, https://www.ombudsman.hr/hr/medunarodni-dan-za-eliminaciju-rasne-diskriminacije-2
2] Ibid.
[3] Opća povelja UN o ljudskim pravima, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights