Međupredmetno povezivanje

u 5. razredu (obrazovanje na daljinu)

mateja_asic

Mateja Ašič

Sažetak

Obrazovanje na daljinu zahtijevalo je drugačiji pristup nastavnika u planiranju i provedbi obrazovanja. Epidemija je došla iznenada i učitelji morali smo u kratkom vremenu pronaći način koji nam se čini najučinkovitijim. U svom sam radu planirala predmet prema nastavnim setovima, što je značilo, da sam gradivo povezivala unutar različitih predmeta. Slijedila sam ciljeve, sadržaje i standarde znanja prema propisanim kurikulumima za 5. razred.

Ključne riječi: planiranje obrazovanja, set učenja, međupredmetna povezanost.

Uvod

Tijekom učenja na daljinu učitelji su u kratkom vremenu morali pokazati sve svoje znanje i kreativnost. Mnogo smo vremena posvetili dodatnom osobnom obrazovanju o informacijskoj tehnologiji, jer drugačije nismo mogli raditi. Svaki dan predstavljao je veći izazov od uobičajenog u učionici. Učenici su se osjećali isto, svatko na svoj način. Nakon prvog tjedna učenja na daljinu pokazalo se, da učenicima treba puno više vremena za svoj rad nego u školi. Trebalo je promijeniti plan rada. Tada mi se činilo najpametnije predmete još više međusobno povezati nego inače. Napravila sam plan rada na temelju aktivnosti, koje smo već radili na nastavi s učenicima u školi, kada nije bilo epidemije i s obzirom na mogućnosti, koje su svi učenici imali kod kuće tijekom škole na daljinu.

Opis aktivnosti

Glavna smjernica interdisciplinarne integracije bili su sadržaji predmeta Društvo. U stjecanju znanja uz pomoć aktivnosti uključila sam rubriku Ljudi u svemiru i povezala sadržaje s onima iz glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti i književnosti na slovenskom jeziku.

Društvo

Već u nižim razredima učenici su izrađivali knjige koje su se više odnosile na sadržaj umjetničkog teksta. Ovaj put učenicima sam dala zadatak, da sami naprave knjigu (turistički katalog) o Obpanonskoj regiji i njihovom domaćem kraju.

Prvi dio zadatka odnosio se na poznavanje karakteristika prirodnih cjelina (obpanonski krajolik), a drugi dio odnosio se na poznavanje prirodnih, društvenih i kulturnih karakteristika domaćeg krajolika odnosno Novog mesta. Učenici su taj zadatak dobili nakon rasprave o Obpanonskoj regiji. Svojim radom pokazali su postizanje sljedećih standarda znanja iz predmeta Društvo:

Učenik:

 • zna komponente karte,
 • se orijentira u skicama i kartama rodnog mjesta / domaćeg krajolika,
 • na karti prikazati položaj najvećih gradova, rijeka itd.,
 • može skicirati jednostavne karte,
 • može opisati neke karakteristike domaćeg mjesta,
 • može opisati neke prirodne, socijalne i kulturne značajke domaćeg krajolika,
 • može opisati neke prirodne, socijalne i kulturne značajke prirodnih cjelina u Sloveniji,
 • zna samostalno planirati aktivnosti,
 • zna pronaći i koristiti različite izvore za dobivanje podataka,
 • može prikupljati podatke: izravnim i točnim promatranjem, korištenjem informacijske tehnologije i pisanih te slikovnih izvora,
 • može snimati, uređivati ​​i prezentirati skupljene podatke (samostalno, u pisanom obliku, slikovno, grafički),
 • može objasniti, argumentirati, kritički procijeniti podatke, izvore.

Novo mjesto ima bogatu povijest. Nalazi iz tog vremena pohranjeni su u Dolenjskom muzeju. S učenicima smo posjetili muzej u vrijeme kada nije bilo epidemije i pogledali nalaze iz prapovijesti (situle, glinene posude, nakit, staklene perle, ogrlice…) na području Novoga mesta. Bilo je lakše uvrstiti povijesne činjenice o gradu u svoj zaključni rad, jer su puno naučili u muzeju, gdje su vidjeli stvarne materijalne resurse.

Upute za učenike možete vidjeti ovdje.

Likovna umjetnost

O sadržaju u glazbi i likovnoj umjetnosti govorilo se u vrijeme prije epidemije, kada smo išli posjetiti kulturne institucije u Novom mjestu.

Prije epidemije posjetili smo galeriju Božidar Jakac u Novom mestu. Djeca su posjetila pedagošku izložbu umjetničkih djela u različitim likovnim tehnikama i upoznala radove slikara Božidara Jakca. Rođen je u Novom mestu i zbog toga je često prikazivao Novo mesto u svojim djelima. U gradu smo vidjeli i kip posvećen Leonu Štukelju. Dobitnik je mnogih olimpijskih medalja i rođen u Novom mestu. Po njemu se zove i Sportska dvorana Leona Štuklja.

Ponuđenim slikovnim materijalom učenici su u svoju knjigu mogli upisati neke činjenice koje povezuju poznate ljubitelje kulture i sportaše s Novim mestom, na temelju vlastitih zapažanja u gradu. Oni, što su imali mogućnost tiskanja ponuđenog slikovnog materijala, mogli su ga tiskati, a oni, koji nisu imali tu mogućnost, mogli su crtati. Uz ponuđeni materijal, učenici koji su mogli više, imali su priliku pretraživati ​​informacije i slikovni materijal na webu (diferencijacija).

Glazbena umjetnost

Prije epidemije razgovarali smo o karakteristikama narodne glazbe sa učenicima i saznali više o glazbenom životu u jugoistočnom dijelu Slovenije uz rijeku Kolpu (uz granicu s Hrvatskom), koja pripada obpanonskoj regiji. Djeca su upoznala narodnu pjesmu Lepa Anka, naučila plesati kolo, upoznala narodne instrumente (tamburice, gudalo). Također smo gledali plesove folklorne skupine i upoznali narodnu nošnju Bele krajine.

Folklorno društvo Dragatuš, Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE&list=RDFJbVLElodPE&index=1

Slovenski (književnost)

Društvo se može povezati sa slovenskim jezikom kada se bavi umjetničkim i neumjetničkim tekstovima. U svom sam primjeru povezala karakteristike krajeva s učenjem bajki u književnosti, koje smo čitali u školi još kada nije bilo epidemije.

U dijelu Slovenije, koji graniči s Hrvatskom, slovenski pisac Janez Trdina obilazio je brda Gorjanci. Napisao je mnoge bajke i objavio ih u knjizi Bajke in povesti o Gorjancih. Raspravljala sam priču o Gospodični sa učenicima književnosti. Potok na Gorjancima, koji se još naziva Gospodična, ime je dobio po dami koja se pojavljuje u ovoj umjetnoj bajci. Tražili smo dobre i loše književne likove, bajkovite brojeve, čarobne predmete, opisivali čuda, koja su se događala uz potok, tražili kontradikcije (bogat – siromašan, zdravlje – bolest, mladost – starost), otkrili, da se dobrota plaća i zlo kažnjava …

U gradivo pomoću kojega su učenici tijekom učenja na daljinu napravili svoju knjigu, uvrstila sam i slike kojima su mogli ispuniti i zapisati sve, čega su se sjetili o Janezu Trdini. Danas se po Janezu Trdini zovu i najviši vrh Gorjanci (Trdinov vrh) i ustanova kulture u Novom mestu, Kulturni centar Janeza Trdine.

Janez Trdina: Gospodična, Dostupno na: http://lit.ijs.si/trdina.html#go

Kao dio literature razgovarali smo o još jednoj umjetnoj bajci, Šivilja in škarjice. Tako su učenici upoznali pjesnika i književnika Dragotina Kettea, koji je neko vrijeme živio u Novom mestu. U njegovo sjećanje na glavnom trgu u gradu postoji fontana na kojoj je napisan stih njegove pjesme, a gradski Kettejev drvored također je nazvana po njemu. Kao radijsku igru, djeca su slušala Kettejevu priču Šivilja in škarjice i pismeno odgovarala na pitanja.

Dragotin Kette: Šivilja in škarjice, Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0

Prilog 1:  Dječji rad

Slika 1 Dječji radSlika 2 Dječji radSlika 3 Dječji radSlika 4 Dječji radSlika 5 Dječji radSlika 6 Dječji rad

Nakon raspravljanja s učenicima, mogu reći, da im je zadatak bio zanimljiv, jer su također mogli sami istraživati ​​i ugraditi svoje ideje u knjigu. Neki su roditelji spomenuli, da njihovoj djeci treba pomoć u organizaciji rada ali zadatak im se svidio, jer je razvijao samostalnost. Primijetila sam i sama da su djeca imala najviše problema s kartografskim zadacima, što se također očekivalo.

Zaključak

Svrha ovog zadatka je postignuta. Kroz interdisciplinarni pristup djeca su učvrstila svoja znanja, međusobno povezivala svoja znanja i uvježbavala svoje vještine. Takav zadatak željela bih i dalje izvoditi s učenicima, ali brinem se hoćemo li u idućoj školskoj godini na vrijeme moći posjetiti grad (Novo mesto) i kulturnu baštinu ne bismo li prije stigli do školovanja u kući. U slučaju, da se to dogodi, bit će potrebno prilagoditi se situaciji. Možda ću se koristiti virtualnim gledanjem, Google mapom.

Literatura

 1. Program osnovna šola, Družba, Učni načrt, 2011. Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.
 2. Dragoti Kette: Šivilja in škarjice. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0
 3. Janez Trdina: Bajke in povesti o Gorjancih, Gospodična. Dostupno na: http://lit.ijs.si/trdina.html#go
 4. Folklorno društvo Dragatuš. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE&list=RDFJbVLElodPE&index=1

Fotografije: osobni arhiv Mateja Ašič