Medijska kultura

– izazov za učitelja i učenika

vesna_samardžić

Vesna Samardžić, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

Sažetak

Kao dio nastave Hrvatskoga jezika, obrađuju se različiti sadržaji iz medijske kulture što je poseban izazov za učitelja koji treba zainteresirati učenike za sadržaje koje ovaj dio nastavnoga procesa nudi. U današnje vrijeme djeca odrastaju uz medije, ali to ne znači da ih dovoljno poznaju i da se znaju nositi sa svim onim što im mediji serviraju. Upravo iz toga razloga posebna zadaća učitelja je da učenika nauči odabrati kvalitetne sadržaje. Često se na nastavi Hrvatskoga jezika u području medijske kulture obrađuju sadržaji koje današnja djeca smatraju dosadnima, ali uz pravilan pristup i motivaciju, djeca se mogu zainteresirati i za takve sadržaje. Jedan od primjera je upoznavanje učenika s crtanim filmovima Zagrebačke škole crtanog filma. Na prvi pogled takvi su crtani filmovi današnjoj djeci nezanimljivi, ali ako se uspiju zainteresirati za njih, nakon početnog otpora počinju shvaćati umjetničku vrijednost takvih sadržaja.

Ključne riječi: mediji, Zagrebačka škola crtanog filma, Surogat, Dušan Vukotić.

Uvod

Zagrebačka škola crtanoga filma naziv je za školu animacije koja je nastala u Zagrebu pedesetih godina 20. stoljeća. Nastavna jedinica koja se bavi značajkama Zagrebačke škole crtanoga filma obrađuje se u osmome razredu na satu Hrvatskoga jezika u sklopu medijske kulture.

Odgojno-obrazovni ishodi koje učenici trebaju ostvariti na satu obradbe Zagrebačke škole crtanoga filma su:

  • opisati povijest Zagrebačke škole crtanoga filma
  • odrediti obilježja Zagrebačke škole crtanoga filma i uspoređivati ih s obilježjima drugih animiranih filmova
  • uočiti važnost Zagrebačke škole crtanog filma za hrvatsku kinematografiju.

Raščlamba

Nastojeći učenicima približiti umjetničku vrijednost crtanih filmova nastalih u to vrijeme, najprije sam odlučila pobuditi emocije kod njih. Razgovarali smo o njihovome djetinjstvu te su učenici davali primjere animiranih filmova koji su ih se posebno dojmili, a zatim su dobili zadatak da nacrtaju svoje omiljene junake iz crtanih filmova.

Nakon što su učenici nacrtali omiljenoga junaka iz crtanih filmova, razgovarali smo o odabranim junacima, a zatim smo zajedno pogledali crtani film Zagrebačke škole crtanoga filma (Ante Zaninović, Zid). Njihovu sam pažnju usmjerila na to da usporede svoje nacrtane junake i likove koje vide u prikazanom crtanom filmu i na taj sam ih način uvela u novu nastavnu jedinicu i raščlambu filmova Zagrebačke škole crtanoga filma.

Nakon razgovora o junacima animiranih filmova, učenicima sam dala interaktivnu prezentaciju koja im je trebala poslužiti da se upoznaju s poviješću Zagrebačke škole crtanoga filma, ali i da uoče značajke Škole.

Interaktivna prezentacija izrađena u mrežnome alatu Genially nalazi se ovdje.

Učenici su potom dobili zadatak da istraže i pronađu dvije fotografije. Jedna je fotografija trebala predstavljati crtež iz crtanoga filma Zagrebačke škole crtanoga filma, a druga crtež iz animiranoga filma Walta Disneya.

Zatim su trebali usporediti sličnosti i razlike dviju odabranih fotografija i zaključiti po čemu se razlikuju te koje su im sličnosti. Svoja su zapažanja trebali predstavi u obliku plakata.

Plakat je trebao sadržavati odabrane fotografije, te sličnosti i razlike između njih.

Zapažanja su temeljili na onome što su doznali o obilježjima Zagrebačke škole crtanog filma, a plakate su izrađivali u mrežnome alatu Canva.

clip_image002Slika 1. Učenički radovi

Nakon što su se učenici upoznali s osnovnim značajkama Zagrebačke škole crtanog filma, zajedno smo pogledali film Surogat Dušana Vukotića te su nakon raščlambe filma učenici dobili zadatak ponovno pogledati film te odgovoriti na postavljena pitanja. Pitanja su ugrađena u film uz pomoć alata Edpuzzle, a primjer se može vidjeti na sljedećoj poveznici.

Zaključak

Sadržaji koje s učenicima obrađujemo na satovima Hrvatskoga jezika učenicima se često ne sviđaju i čine im se zastarjelima, ali uz pravilan pristup učenici mogu zajedno s učiteljima otkriti nove sadržaje i uroniti u svijet umjetnosti koji bi teško spoznali samostalno. Pristup koji sam predstavila, a u kojemu su učenici najvećim dijelom radili samostalno pokazao mi se učinkovitim. Učenici su izrekli svoje zadovoljstvo, a mnogi od njih su istaknuli da su im se pogledani filmovi svidjeli te da će nastojati pronaći još filmova Zagrebačke škole crtanoga filma i samostalno ih pogledati.