Vršnjačko nasilje

jelena_TD

Jelena Tintor Dujmović

Sažetak

Sve više svjedočimo činjenici kako se pojam nasilja među djecom sve češće spominje u svakodnevnom životu. Vršnjačko nasilje poprima mnoge oblike. Svatko od nas na drugačiji način definira granice prihvatljivog ponašanja. Škola je ustanova koja bi trebala biti mjesto bez nasilja, ali nove tehnologije omogućuju i nasilje u virtualnom svijetu, elektroničko nasilje. Ono što elektroničko nasilje čini specifičnim je mogućnost zlostavljanja praktički cijeli dan. Nasilje ne prestaje kad dijete dođe kući.

Ključne riječi: Vršnjačko nasilje, elektroničko nasilje, prihvatljivo ponašanje.

Uvod

Sve češće u svakodnevnom životu pa tako i u školi govori o vršnjačkom nasilju i njegovim oblicima odnosno o ponašanjima koja nisu prihvatljiva. Djeca, ali i odrasli, vrlo su često nesigurni u razlučivanju situacija u kojima se radi o prijateljskom zadirkivanju od onih zabrinjavajućih situacija koje se otmu kontroli. Tijekom on line nastave učenici su više nego ikad pred ekranima pa im je i način komunikacije različitim uređajima postao primaran i sasvim prirodan. Roditelji najčešće nisu upoznati s načinom na koji djeca međusobno komuniciraju.

Budući da smo mi ti koji moramo educirati djecu, došla sam na ideju da o tome, osim na informatici pričamo i na satu razrednika. Glavni akteri su bili učenici 6.c razreda OŠ Jurja Dobrile Rovinj .

Tema je odrađena tijekom dva školska sata on line nastave. Na prvom smo satu zajedno pogledali video na zadanu temu te ga zajedno prokomentirali. Učenici su anonimno ispunili anketu u kojoj su odgovarali na pitanja tipa vezana za temu te žele li aktivno sudjelovati u izradi digitalne knjige. Skoro pola učenika se izjasnilo da su bili žrtvom vršnjačkog nasilja a isto toliko i da su se obratili roditeljima za pomoć. Uglavnom se osjećaju sigurni u obraćanju učiteljima u slučaju problema. Velika većina tvrdi da nikad nije bila u ulozi nasilnika. Nekolicina učenika je izrazila želju za aktivnim sudjelovanjem u izradi digitalne knjige.

Dig.knjigaSvaki od učenika je dobio zadatak nacrtati ili napisati nešto na tu temu ili se osvrnuti na motivacijsku priču o Jošku koja je na početku knjige.

Učenici su prilično ozbiljno shvatili zadatak i svi su se na neki način uključili. Neki su izmislili vlastitu priču, neki smislili poruku za svoje vršnjake a nekima najbolje ide crtanje pa su se izrazili na taj način.

Poruke

Sljedeći sat je par učenika koji su se dobrovoljno javili aktivno sudjelovalo u izradi digitalne knjige. Digitalnu knjigu sam stvorila u a Book Creatoru. To je besplatan alat za izradu slikovnica/knjiga. Također, osim teksta i slika, moguće je dodavati videozapise ili audiozapise, što knjigu čini još zanimljivijom i pristupačnijom učenicima. Postoji i mogućnost zajedničkog rada. S učenicima sam podijelila knjigu i radove u mapi zajedničkoj mapi te smo ih slagali po stranicama i uređivali tekst. Bio je pravi izazov paralelno raditi na istoj knjizi. Potrebna je dobra priprema i organizacija rada. Tijekom rada bili smo na video pozivu (rad je nastao tijekom on line nastave). Završno uređivanje sam odradila naknadno.

naslovna

Nažalost, nije bilo dobrovoljaca koji bi snimili sebe ili svoju priču uživo čime bi svakako i knjiga bila potpunija i zanimljivija.

Konačni produkt rada možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Zaključak

Tema vršnjačkog nasilja je uvijek aktualna tema. O njoj se može i treba pričati s djecom kako na informatici u sklopu kurikuluma tako i na satovima razrednika ali i ostalim predmetima. Važno je naglasiti da žrtve nisu krive i da svako nasilje treba prijaviti te uputiti djecu kome i na koji način reagirati u ovakvim situacijama. Rad s djecom na ovoj knjizi svakako je bio poučan i za mene. Saznala sam i za neke nove pojedinosti te situacije u razredu na koje prije nisam obraćala pozornost zahvaljujući iskrenosti učenika. S digitalnom knjigom i rezultatima istraživanja upoznati su i roditelji ovog razreda.

Literatura

  1. Hrabri telefon, Bullyng-nasilje među vršnjacima, ttps://odrasli.hrabritelefon.hr/clanci/bullying-nasilje-medu-vrsnjacima/
  2. Vuk S. (17. rujna 2020.) Book Creator, ttps://www.skolskiportal.hr/kolumne/book-creator/