Digitalno učenje i sigurniji internet

miranda_barac

Miranda Barac

Sažetak

Ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta učenici 3. h razreda Obrtničke škole u Splitu obilježili su u sklopu njihovog eTwinning projekta Digital Learning in English Language. U projekt smo ušli s puno, kako učiteljske tako i učeničke strasti zajedno s kolegama i učenicima iz partnerskih škola u Turskoj, Rumunjskoj, Portugalu i Gruziji. Projekt smo započeli jer smo željeli istaknuti važnost tehnologije u nastavi uopće, a pogotovo za vrijeme pandemije koja nas je zadesila. Tijekom projekta učenike smo poticali da prepoznaju svoju sposobnost prilagodbe novim situacijama, da primjereno komuniciraju sa svojim vršnjacima te da surađuju i traže podršku u svom internetskom okruženju. Potaknulo ih se na otkrivanje vlastitog stila učenja, te na razvijanje kreativnosti kroz razne zanimljive aktivnosti. Važan dio ovog projekta je obilježavanje Dana sigurnijeg interneta.

Ključne riječi: Dan sigurnijeg interneta, eTwinning projekt, digitalno učenje, Obrtnička škola.

Uvod

Na Dan sigurnijeg interneta 9.2.2021. nastava u Obrtničkoj školi u Splitu je još uvijek bila online. S obzirom da smo već godinu dana bili u virtualnom okruženju, već smo se poprilično dobro u njemu snalazili. Nastava se odvijala putem video konferencija na Zoom platformi te smo na taj način i isplanirali obilježiti Dan sigurnijeg interneta. Ovog puta u njegovom planiranju nismo sudjelovali sami jer su nam se pridružili i partneri iz našeg eTwinning projekta. Ovakva vrsta suradnje razvila je vještine i samopouzdanje i nastavnika i učenika u odgovarajuću i učinkovitu uporabu digitalne tehnologije u učenju i poučavanju. Isto tako, učinila nam je zanimljivijim obilježavanje ovog dana, a i olakšala učenje i podučavanje u periodu pandemije. Aktivnosti smo zajedno isplanirali s partnerskim školama te smo ih objavili na Twinboardu na Twinspace-u projekta, na stranici We learn e-safety. Aktivnosti smo iskoristili na satu engleskog jezika (blok sat) u sklopu projektnih tema planiranih godišnjim izvedbenim kurikulumom.

Uvodni dio sata

Sat smo započeli wordcloudom u Mentimetru – ‘What comes to your mind when you hear the word e-safety?’ (Što ti pada na pamet kad čuješ riječ e-sigurnost?) Učenici su komentirali riječi koje su im prve padale napamet. Aktivnost u Mentimetru je osmislila škola iz Turske za sve sudionike projekta te je učenicima bilo zanimljivo vidjeti kako razmišljaju njihovi vršnjaci iz ostalih zemalja.

Slika1Slika 1. Rezultat suradničkog oblaka riječi u Mentimetru, Semra Dagli

Središnji dio sata

S obzirom da smo slijedom okolnosti bili stalno u nastavi na daljinu, koristili smo se raznim digitalnim alatima i platformama te nam je sigurnost bila potrebnija no ikada. Stoga smo zajedno pogledali kratki video Digital Literacy – Staying safe online kojeg je napravio BBC Learning English i provjerili razumijevanje slušnog teksta.

Nakon diskusije i komentara vezano za BBC video, odigrali smo E-safety day Kahoot kviz kojeg je za potrebe projekta odradila partnerska škola iz Rumunjske.

Slika2Slika3
Slika 2. Igranje Kahoot kviza             Slika 3. Rezultat Kahoot kviza

Poveznica na Kahoot kviz.

Nakon zanimljivog i uzbudljivog kviza podijelili smo se u breakout sobe na Zoomu i smišljali savjete za sigurniji internet- Tips for online safety. Svaka grupa je dobila zadatak da svoje savjete oblikuje u video koristeći AdobeSpark.

Vrednovanje

Nakon što su završili s radom, učenici su po grupama prezentirali video uratke koji su bili popraćeni vršnjačkim vrednovanjem. Prilikom vrednovanja, vodilo se računa o izvršenju zadatka ( da su obuhvaćeni svi bitni savjeti), usklađenosti slikovnog prikaza i teksta, izboru muzike, gramatici i vokabularu. Najbolje je vršnjački vrednovan video uradak koji se nalazi na ovoj poveznici.

Na kraju smo se osvrnuli na Digital Learning Day koji nam uskoro stiže.

Zaključak

Ovogodišnje aktivnosti za Dan sigurnijeg interneta potaknule su kreativno i suradničko učenje kod učenika te potaknule njihove komunikacijske i digitalne kompetencije. Učinivši internetsko okruženje sigurnim, učenicima je dana mogućnost da uče bilo kad i bilo gdje razvijajući svoj stil učenja i istovremeno čineći učenje osobnim i zanimljivim. Iako su, u početku, učenici izrazili žaljenje što nisu uživo u učionici, na kraju su ipak bili zadovoljni jer su zahvaljujući tehnologiji mogli ostvariti suradnju i izvršiti zadatak. Bilo im je zabavno. Neki su izrazili žaljenje da im je bilo malo vremena pa ću ubuduće svakako još koji sat posvetiti Danu sigurnijeg interneta i dati im više vremena za izradu kreativnih videa ili sličnih zadataka.

Također bih svakome preporučila da sudjeluje u eTwinning projektima. Kroz projekt Digital Learning in English Language našim učenicima dajemo novi pogled na svijet, donosimo ugodniju atmosferu u internetskom okruženju, stalne kontakte s vršnjacima iz drugih europskih škola te upoznavanje s drugim kulturama. Krajnji cilj je obrazovanje u internetskom okruženju učiniti što sigurnijim, učinkovitijim i ugodnijim.

Više o obilježavanju Dana Sigurnijeg Interneta u sklopu projekta Digital Learning in English Language kao i o samom projektu možete naći na TwinSpace-u.

BBC Learning English. 2017. Digital Literacy – Staying safe online: https://www.youtube.com/watch?v=EyQeUwqCDWg

Mateiu, Ina. 2021. E-safety Day quiz: https://www.youtube.com/watch?v=XLfT135JRYM&feature=youtu.be