eTwinning projekt: FOOD for thought

cassy_prskalo

Cassy Prskalo

Sažetak

Više od 100 učenika četiriju škola u Hrvatskoj sudjeluje tijekom školske godine 2019./2020. u eTwinning projektu FOOD for thought. Cilj projekta jest podizanje razine svijesti učenika o važnosti zdrave i pravilne prehrane te važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću. Projekt se sastoji od šest aktivnosti koje su osmišljene na način da doprinose ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda iz predmeta Engleski jezik i očekivanja međupredmetnih tema Osobni i socijalni razvoj, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje. Učenici su dosad sudjelovanjem u različitim aktivnostima proširili vokabular vezan uz hranu i piće, analizirali koje je skupine namirnica važno uključiti u prehranu i zašto, upoznali se s različitim digitalnim alatima te provodili samostalno istraživanja. Također, učenici su razvili osjećaj autonomije te međukulturne komunikacijske kompetencije. Kao rezultat njihovog rada, nastali su izvrsni učenički ostvaraji koji su predstavljeni na TwinSpace-u.

Ključne riječi: eTwinning projekt, hrana i piće, pravilna prehrana, fizička aktivnost.

Uvod

U današnjem svijetu u kojemu je tehnologija postala neodvojivi dio ljudske svakodnevice, a mobiteli, računala i video igrice zamijenili penjenje po drveću i igrališta, pretilost postaje sve veći problem te učenici nedovoljno vremena provode baveći se fizičkom aktivnošću. S obzirom na navedeno, osmišljen je eTwinning projekt FOOD for thought s ciljem da učenici osvijeste važnost pravilne i uravnotežene prehrane te da razumiju nužnost bavljenja fizičkom aktivnošću. Provedba projekta planirana je za školsku godinu 2019./2020. te se projekt uspješno provodi unatoč prelasku na nastavu na daljinu. U projektu sudjeluje više od 100 učenika iz četiriju hrvatskih škola: OŠ Julija Benešića, Ilok, OŠ Pavao Belas, Brdovec, OŠ Mladost, Zagreb i OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod. Učenici iz partnerskih škola sudjeluju u različitim aktivnostima koje su osmišljene tako da odgovaraju različitim tipovima učenika. Učenici prije svega obogaćuju svoj rječnik učeći različite izraze vezane uz hranu i piće, upoznaju se s različitim skupinama namirnica i važnosti njihovog unosa te razvijaju informatičke kompetencije služeći se novim digitalnim alatima. Učenike kroz aktivnosti vodi učiteljica Cassy Prskalo koja je autorica ovog projekta, a u prilagodbi metoda i ideja sudjeluju učiteljice Matea Majača i Ivana Lovrić. Partnerske škole odlično surađuju te razmjenjuju ideje, iskustva i rezultate aktivnosti.

Uključivanje projekta u godišnji izvedbeni kurikulum predmeta Engleski jezik i povezanost s međupredmetnim temama

Projekt je uključen u godišnji izvedbeni kurikulum predmeta Engleski jezik za peti razred te je povezan s međupredmetnim temama. Odgojno-obrazovni ishodi obuhvaćaju predmetne ishode Engleskog jezika i očekivanja međupredmetnih tema: Osobni i socijalni razvoj, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje.

Ishodi predmeta Engleski jezik koji su se realizirali radom na ovom projektu su: A.5.1. Razumije kratak i jednostavan tekst poznate tematike pri slušanju i čitanju; A.5.4. Govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike koristeći se vrlo jednostavnim jezičnim strukturama; A.5.5. Sudjeluje u kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike; A.5.6. Zapisuje jednostavne učestalo izgovorene riječi; A.5.7. Piše kratak i jednostavan tekst poznate tematike koristeći se vrlo jednostavnim jezičnim strukturama i razlikujući upotrebu osnovnih pravopisnih znakova; B.5.1. Primjenjuje osnovna znanja o zemljama ciljnoga jezika unutar vlastite kulture; B.5.4. Izabire prijateljstvo, suradnju, altruizam, solidarnost i prihvaćanje različitosti i posebnosti u različitim kontekstima međukulturnih iskustava; C.5.1. Uočava i koristi se osnovnim kognitivnim strategijama učenja jezika; C.5.3. Uočava i koristi se osnovnim društveno-afektivnim strategijama učenja jezika; C.5.4. Izabire i koristi se osnovnim tehnikama kreativnoga izražavanja pri stvaranju različitih kratkih i jednostavnih tekstova poznatih sadržaja; C.5.6. Tumači osnovne informacije iz različitih izvora te izvodi kratke prezentacije jednostavnih sadržaja i upotrebljava ih.

Očekivanja međupredmetnih tema koja su ostvarena tijekom rada na projektu su: Osobni i socijalni razvoj (A.2.4. Razvija radne navike; B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije; C. 2.4. Razvija kulturni i nacionalni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini), Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije (A.2.1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka; A.3.1 Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju; A.3.2 Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima; A.3.3 Učenik aktivno sudjeluje u oblikovanju vlastitoga sigurnog digitalnog okružja; B.3.1 Učenik samostalno komunicira s poznatim osobama u sigurnom digitalnom okružju; B.3.2 Učenik samostalno surađuje s poznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju; B.3.3 Učenik poštuje međukulturne različitosti; C.3.2 Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju; C.2.4. Učenik uz pomoć učitelja odgovorno upravlja prikupljenim informacijama. D.3.1 Učenik se izražava kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova te primjenjuje različite načine poticanja kreativnosti; D.3.3 Učenik stvara nove uratke i ideje složenije strukture), Učiti kako učiti (A.3.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema; A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja; A.3.3. Učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema; C.3.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju; C.3.3. Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju; D.3.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć), Zdravlje (A.2.2.A Učenik razlikuje pravilnu od nepravilne prehranei razumije važnost pravilne prehrane za zdravlje, A.2.2.B. Učenik primjenjuje pravilnu tjelesnu aktivnost sukladno svojim sposobnostima, afinitetima i zdravstvenom stanju).

Pregled projektnih aktivnosti

Projekt se sastoji od šest aktivnosti, a učenici trenutno rade na posljednjoj aktivnosti. Na samom početku projekta uslijedilo je predstavljanje svih četiriju škola, a potom su učenici, u ožujku, započeli rad na prvoj aktivnosti. Prva aktivnost sastojala se od izrade umne mape u digitalnom alatu Bubbl.us. Učenicima su dodijeljene određene kategorije hrane (voće, povrće, mliječni proizvodi, žitarice, začini) te su učenici trebali razvrstati ponuđene riječi unutar zadanih kategorija i dodati vlastite Slika 1 - umna mapaprimjere. Učenici su ponovili i proširili vokabular vezan uz hranu i piće te su razvijali informatičke kompetencije radeći u digitalnom alatu s kojim se dotad nisu susreli. Učenicima se aktivnost jako svidjela te su izradili izvrsne umne mape.

Slika 1. Izrada umne mape

Slika 2 - umna mapaSlika 2: Izrada umne mape

Sljedeća aktivnost u ožujku bila je pisanje recepata. Učenici su najprije vježbali izraze za pripremu hrane i različite nazive posuđa igrajući brojne kvizove na Wordwallu, a zatim su ih učiteljice vodile kroz video predavanje u kojemu je korak po korak objašnjeno kako napisati recept. Učenici su dobili smjernice za pisanje te im je rečeno kako trebaju razgovarati sa svojim mama i bakama o njihovim omiljenim receptima. Učenici su uspješno napisali jednostavne recepte, ilustrirali ih, a neki su čak i pripremili jela. Neki su učenici odabrali raditi u Miscrosoft Wordu i umetnuti fotografije, dok su drugi napisali recepte na papiru i sami naslikali jela.

Slika 3 - Cherry cakeSlika 4 - Jam rolls
Slika 3. Cherry cake                         Slika 4. Jam rolls

U travnju je uslijedila nova aktivnost – izrada prezentacija o hrani koja se može pojesti na ulicama diljem svijeta. S obzirom da su učenici dio svog istraživanja trebali provesti služeći se internetom, najprije su pogledali kratak video o sigurnosti na internetu te na Linoitu naveli na što sve trebaju paziti prilikom pretraživanja web stranica. Učenici su se potom rješavajući zadatke na Adobu Sparku upoznali s hranom koju mogu probati na ulicama diljem svijeta pa su tako saznali kako su riba i krumpirići popularna hrana u Ujedinjenom Kraljevstvu, a hot dog u SAD-u. Nakon toga učenici su dobili zadatak istražiti popularnu hranu koja se može pojesti na ulicama u različitim zemljama, uključujući Hrvatsku, te izraditi prezentaciju. Učenici su se pripremili za izlaganje te snimili video uratke svojih izlaganja. Ova aktivnost doprinijela je razvoju autonomije s obzirom na to da su učenici samostalno istraživali te je doprinijela razvoju međukulturalnih kompetencija. Učenici su razvijali sposobnost usmenog izražavanja te su se upoznali s još jednim digitalnim alatom za snimanje – Loomom.

Video 1: Prezentacija popularne hrane diljem svijeta

Sljedeća aktivnost u travnju bilo je istraživanje prehrambenih navika učenika i njihovo bavljenje fizičkom aktivnošću. Istraživanje je provedeno među više od 100 učenika, a sudjelovao je podjednak broj djevojčica i dječaka. Učenici su ispunili kratak upitnik koji je uključivao pitanja otvorenog tipa (općenite informacije: dob, spol, mjesto) te točno/netočno tvrdnje. Nakon provedbe ankete, učiteljice su analizirale odgovore učenika i izvele zaključke na temelju istih. Istraživanje je pokazalo da je većina učenika svjesna važnosti zdrave i uravnotežene prehrane. Ipak, velik broj učenika naveo je da često konzumira slatkiše i grickalice, a čak 20 % učenika ne bavi se nikakvom fizičkom aktivnošću niti 60 minuta dnevno. Nakon provedbe istraživanja, učiteljice su učenicima prezentirale rezultate te raspravljale o njima. Neki su Slika 5učenici istaknuli da često konzumiraju slatkiše i grickalice prilikom igranja video igara.

Slika 5. U istraživanju su sudjelovali učenici svih triju petih razreda OŠ Julija Benešića, Ilok

U svibnju je uslijedila nova aktivnost – izrada vodiča zdrave prehrane. Učenici su najprije pogledali kratak video u kojemu je bilo objašnjeno koje je skupine namirnica važno jesti i zašto, a potom su riješili pripadajuće zadatke na Wizeru. Nakon toga, učenicima su ponuđena tri načina izrade postera: 1. slikarski dizajn – učenici su sami crtali, bojali i pisali tekst, 2. kolaž tehnika – učenici su izrezivali namirnice iz novina te su ih lijepili u obliku određenog voća ili povrća, 3. caCnva – učenici su izrađivali postere u digitalnom alatu Canvi. Učenicima je ova aktivnost bila iznimno zanimljiva jer su imali priliku pokazati svoju kreativnost te su uložili jako puno truda u izradu postera.

Video 2 – Pregled učeničkih postera

Posljednju aktivnost u projektu predložili su učenici, a to je osmišljavanje pjesme o hrani. Učenici trenutno rade na ovoj aktivnosti, a kao prijedlog su im ponuđene tri tehnike za koje su pokazali interes. Neki od učenika znaju „beatbox“ pa su izrazili želju na taj način izvesti pjesmu. dok su se drugi pak odlučili za „jazz chants“ koji su naučili na početku školske godine kada su vježbali glagol biti. Također, dio učenika osmišljava pjesmu na način da pišu tekst i smišljaju melodiju.

Evaluacija i diseminacija

Evaluacija projekta bit će provedena u obliku online upitnika, a u izradi upitnika sudjeluju učiteljice iz partnerskih škola. Rezultati će biti predstavljeni na TwinSpaceu. Što se tiče diseminacije projekta, pojedine aktivnosti, kao i učenički radovi, predstavljeni su u nekoliko grupa za učitelje na društvenim mrežama kao pomoć pri osmišljavanju projektnih zadataka tijekom održavanja nastave na daljinu. Također, učenički radovi predstavljeni su u virtualnim učionicama i zbornicama kao primjeri dobre prakse. Daljnja diseminacija projekta uključivat će objave na mrežnim stranicama škole, radiju i člancima u novinama.

Zaključak

Sudjelovanjem u eTwinning projektu FOOD for thought učenici su osvijestili važnost zdrave i pravilne prehrane te uvidjeli važnost bavljenja fizičkom aktivnošću. Učenici su proširili vokabular vezan uz hranu i piće, analizirali koje je skupine namirnica važno uključiti u prehranu i iz kojih razloga. Također, učenici su razvijali informatičke kompetencije radeći u brojnim i različitim digitalnim alatima što će im svakako koristiti u daljnjem obrazovanju. Provodeći istraživanje o hrani samostalno, učenici su razvijali osjećaj autonomije te svijest o kulturalnoj raznolikosti. S druge pak strane, surađujući sa svojim vršnjacima, učenici su imali priliku razvijati vještine timskog rada. Rad na projektu, omogućio je i učiteljicama iz partnerskih škola razvoj ključnih kompetencija, među kojima svakako treba istaknuti razvoj digitalnih kompetencija.

Više o projektu na TwinSpace-u.

Literatura

  1. Dooley, Jenny. 2019. Right on! 1, Udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja, Express publishing, Berkshire, United Kingdom.
  2. Dooley, Jenny. 2019. Right on! 1, Radna bilježnica iz engleskog jezika i zbirka zadataka iz gramatike za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja, Express publishing, Berkshire, United Kingdom.
  3. Prskalo, Cassy. 2020. Adobe Spark: Street Food Around the World: https://spark.adobe.com/page/dAGPJTVDlFR1H/
  4. Prskalo, Cassy. 2020. Wizer: The Eatwell Guide: https://app.wizer.me/preview/AKLXKV
  5. Common Sense. 2020. 5 Internet Safety Tips: https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik