Rimski projektni tjedan na našoj školi

martina_prejac

Martina Prejac

Sažetak

U školi već dugi niz godina uspješno djeluje turistički krug. Učenici koji ga pohađaju imaju mnogo kreativnih ideja. Kako bi rad bio još zabavniji i kreativniji, učenici su uz pomoć učitelja napravili plan za tjedan međukulturalnog projekta pod nazivom Mi, Rimljani. Sadržaj nastavnog rada na projektu tematski je zaokružen. Rad je obavljen u unaprijed definiranim koracima. Glavna ideja ovog projektnog tjedna bila je pretvoriti Ptuj u rimski grad na tjedan dana.

U okviru projekta organizirane su razne rimske radionice za učenike od 6. do 9. razreda. Studenti su napravili amfore, uljne svjetiljke, rimski nakit, rimski novac, žlice i glinene posude, katapult …

Učenici su uživali u radu. Pokazali su svoja jaka područja i razvili slabija. Konačni proizvodi predstavljeni su na izložbi roditeljima, učiteljskom zboru i svim ostalim učenicima škole, a potom su ukrasili najstarije ulice u našom gradu..

Ovo je bio važan projekt za učenike i predstavljao je veliki izazov. Procjena je navela da žele više ove vrste rada.

Ključne riječi: projektni tjedan, projektno učenje, kreativna ideja, zanimljiva aktivnost.

1. Uvod

Projektno učenje ima niz karakteristika koje se ne nalaze u drugim oblicima i jedan je od onih procesa učenja koji se temelje na iskustvenom učenju i potiču polaznika na aktivno učenje. Umjesto učenja po temama, učenici su upoznati sa cijelim procesom od ideje do konačnog proizvoda. To je bio slučaj i s projektnim radom koji smo proveli u našoj školi.
Kao mentor turističkog kruga, postupno sam vodila studente kroz pojedine korake projektnog učenja kroz realizaciju ciljeva i zadataka koje sam postavila u suradnji sa studentima na početku provedbe projekta. Tijekom projekta poticala sam ih, usmjeravala i pomagala im u provedbi aktivnosti koje su poduzeli u planiranju provedbe projekta. Stoga su uz posrednu pomoć učitelja učenici radili samostalno. Tako su učenici kroz vlastite aktivnosti došli do usredotočenja znanja i saznanja.
Radni tjedan projekta odvijao se u obliku različitih radionica na dane aktivnosti. Veliki broj radionica pružio je raznolik rad, a svi su učenici pripremili kratku prezentaciju svog projektnog rada za ostale učenike, nastavnike i roditelje te završili evaluaciju.

2. Učenje dizajna i ciljevi ovog rada  

Projektno učenje je metoda koja nadilazi tradicionalno učenje jer je polaznik središnji nositelj aktivnosti od početka do kraja. U projektnom radu razvijamo ključne kompetencije učenika (učenje za učenje, zajedničko učenje, socijalne vještine, informacijske i komunikacijske vještine, sposobnost holističkog sagledavanja problema, pronalaženja rješenja …). Učenici također vježbaju u javnom govoru pred publikom i prezentacijama svog rada. Rad na projektu obavlja se korak po korak. U prvom koraku formiraju se inicijativa i krajnji cilj, u drugom se planira provedba, a u trećem koraku dolazimo do realizacije cilja ili konačnog proizvoda. Slijedom ovih koraka odvijao se i naš projekt učenja na projektu.

3. Projektni tjedan u našoj školi

Dugi niz godina bila sam mentor turističkom krugu u našoj školi. Rad je uvijek zabavan i kreativan. Studenti su prepuni novih ideja i ideja. Oni također imaju konkretne prijedloge za provedbu tih ideja. Tako je nastala ideja o rimskom projektnom tjednu, budući da je naša škola građena na rimskim ostacima, grad Ptuj ima bogatu rimsku povijest, a s rimskim temama sudjelujemo i na Festivalu turizma s vlastitom glavom.

3.1. Ideja i plan za tjedan projekta 

Glavna ideja projektnog tjedna bila je pretvoriti Ptuj u rimski grad na tjedan dana. Ideja učenika bila je organizirati tehnički dan za učenike od 6. do 9. razreda uz pomoć učitelja i međunastavne veze, u sklopu kojeg bi se održavale razne radionice u rimskoj temi. Tehnički bi se dani proširili tijekom cijelog tjedna kako bi učenici turističkog kruga mogli samostalno voditi ovu radionicu u svim razredima. Učenici kruga također su od djelatnika Pokrajinskog muzeja Ptuj zatražili pomoć u provođenju radionica, s čime naša škola dobro surađuje duži niz godina. I oni su rado prihvatili tu suradnju. Uz moju pomoć učenici su napravili plan za provedbu projektnog tjedna i nazvali ga Mi, Rimljani. Na kraju su si postavili cilj predstaviti svoje proizvode na posebnoj izložbi u školi, a potom i na pojedinačnim izložbama ptujskih trgovina i pubova. Ovom idejom i planiranim ciljem realizirana su prva dva koraka na projektu.

3.2. Program projekta

Budući da u školi imamo mnogo učenika,  smo jih  podijelili u grupe. Međutim, neki su učenici sudjelovali u krugovima u kojima su se održavale i pojedinačne radionice. Sve su radionice bile podvrgnute umrežavanju kurikuluma. Prvi dan imao je tehnički dan  6. razred. Učenici su bili podijeljeni u šest grupa. Prva skupina je napravila amfore (keširanje), druga lonac i žlice od gline, treća glinene maske, četvrta vijenac od bršljanovog lista i maslinove grane, peta skupina koja se bavila borilačkim vještinama, a šesta je pomogla učenicima tehničkog kruga u izgradi    katapulta. Sljedeći dan bio je tehnički dan za učenike 7. razreda. Skupine su izrađivale rimski novac od gline, nakita, uljanih pokrivača, kaciga i štitova. Nekolicina se bavila sportskim aktivnostima (rimske igre), a jedna je skupina bila uključena u izradu katapulta.

imageimageimage
Slika 1. Izrada amfora              Slika 2. Maske                  Slika 3. Proizvodnja

imageimageimage
Slika 4. Izgradnja štitova         Slika 5. Izrada kaciga        Slika 6. Rimski nakit

imageimageimage
Slika 7. Izgradnja vijenaca       Slika 8. Glineni lonac       Slika 9. Početak gradnje katapulta

Učenici 8. razreda pekli su kruh i pripremali razna jela po Apici-jevim receptima i radili mozaik. Neki su sudjelovali u učenju rimskih sportova i stvaranju katapulta. Učenici 9. razreda slikali su na staklu, neki su posjetili rimske spomenike u gradu, sudjelovali u rimskim igrama i izrađivali rimsku odjeću i rimsku vojnu opremu koristeći ručno izrađeni krug. Međutim, tehnički nadareni pomogli su da se napravi rimska katapulta.

imageimageimage
Slika 10. Pečenje kruha       Slika 11. Rimski kruh           Slika 12. Rimski mozaici

imageimageimage
Slika 13. Crteži rimske tematike    Slika 14. Voštane ploče    Slika 15. Gradnja katapulta

Sve radionice vodili su učenici turističkog kruga s pomagačima iz muzeja i nekim učiteljima, te naravno tutori iz krugova. Svi smo se tada pokušali uključiti u rimsko obrazovanje i naš način života. Učenici petih razreda također su sudjelovali u kreiranju crteža iz vizualne umjetnosti na rimskoj temi. Sve ove dane stvoreno je puno lijepih proizvoda za izložbu. Najljepši proizvodi bili su izloženi u školi i u nekim izlozima u centru grada i raznim prodajnim mjestima na Ptuju. Izložbe su vidjeli mnogi posjetitelji, posebno roditelji, prijatelji, kao i predstavnici Općine Ptuj.

imageimageimage
Slika 16. Kruh u jednoj od pekara     Slika 17. Vitrina rimske skripte      Slika 18. Izložba o rimskom obrazovanju

imageimageimage
Slika 19. Izložba rimske odjeće   Slika 20. Izložba o rimskom novcu   Slika 21. Učenici Rimljani

Tako je realiziran i treći korak rada na projektu.

Projekt je bio vrlo uspješan, pa su učenici odlučili s njim, uz neke dodatke, prisustvovati nekim drugim događajima i natjecanjima koja su se održala na tu temu.

3. 3. Sudjelovanje u različitim događanjima    

Projekt je dodatno proširen i predstavljen na turističkom tržištu u sklopu ProjektaTurizmu pomaže vlastita glava. U starom gradu Ptuju i u Termama Ptuj održane su razne radionice za rimske tematike za sve generacije. Na ovom natjecanju osvojili su tri zlatne nagrade. Osvojili su i zlatnu medalju na Slovenskom natjecanju mladih istraživača.

imageimageimage
Slike 22, 23 i 24: Turističko tržište u sklopu festivala Turizmu pomaže vlastita glava

Kao Rimljani, smo velikom broju prisustvovali na ptujski karnevalski povorki.

Na događaju dana škole učenici su pripremili štand za predstavljanje rimskih jela, začinskog bilja i začina.

Ovim projektom učenici su se predstavili i na Učiteljskom fakultetu Ane Katarine Zrinski u Čakovcu.

imageimageimage
Slika 22. Karnevalska povorka     Slika 23. Rimska jela     Slika 24. Rimsko tržište hrane

imageimage
Slika 25. Kulturni program u Čakovcu       Slika 26. Mi, Rimljani u Čakovcu

4. Zaključak

Svi su učenici uživali u radu. Otkrili su da su za postizanje tog cilja moraju raditi s drugim učenicima, razmjenjivati ​​ideje, razmišljanja, pitanja i odgovore te uspoređivati, dopunjavati i učvršćivati ​​svoje znanje.

Učenici su ojačali svoja snažna područja i razvili slabija. Bio je to veliki projekt i izazov za njih i sve nas. U evaluaciji su učenici rekli, da žele više ove vrste rada. Posjetitelji izložbe također su bili zadovoljni.

Ovaj projektni tjedan također je bio veliki izazov za mene kao njihovog mentora. Naime, ovakav rad zahtijeva fleksibilnog učitelja i aktivne učenike, utječe na organizaciju nastave i stil poučavanja. To stvara kreativnu buku i omogućuje kolektivnu orijentaciju, a prije svega naglašava aktivnu ulogu učenika i doprinosi malom šljunku mozaiku skladnog i holističkog razvoja pojedinca, uključujući učitelja.

Zadaća škole nije samo obrazovati mlade, već ih razviti u neovisne, samouvjerene, razmišljajuće pojedince i osposobiti ih za različite uloge u društvu.

5. Literatura

  1. Atlagić. G., Ciglic, A., Černilec, J., Gorjan, M., Krosl, K., Maher, N., et al. (2006)Projektni rad: Građa za nastavnike. Centar za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Ljubljana, 9 – 40.
  2. Žužej, V. i Novak, H. (2009). Projektni rad kao model nastave u vrtićima i osnovnim školama.  Didacta, Ljubljana, 7 – 86.
  3. Borstner, M. (2011). Evalvacija postignuća na projektnom radu.
  4. 4. Gacner, D. (2011). Korištenje projektnog nastavnog rada u osnovnoj školi. Preuzeto s https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22058740GacnerDominika.pdf.