Jutarnji sastanak svih dionika

brigita_hocevar

Brigita Hočevar

Sažetak

Naslov članka je „Jutarnji sastanak svih dionika“. Svrha je članka predstaviti jutarnji sastanak svih dionika u vrtićkoj skupini. Jutarnji sastanak dio je svakodnevne rutinske skrbi koja utječe na razvoj predškolskog odgoja, a uključuje pojedinačne aktivnosti i pravila koja se primjenjuju tijekom jutarnjeg sastanka te ulogu djeteta i odgojitelja.

Ključne riječi: jutarnji krug, predškolska djeca, odgojitelj.

Uvod

Kao odgojitelj većinu vremena provodite s aktivnom djecom koja donose vlastite odluke i rješavaju probleme. Međutim, u nekom trenutku dana potrebno je okupiti sve dionike i zajedno planirati. U našoj grupi to nazivamo jutarnjim krugom. Jutarnji krug dio je svakodnevne rutine tijekom koje se cijela grupa okuplja i djeluje kao jedno. Jutarnji krug mnogo je više od rasprave o vremenu, odnosno tjednim i mjesečnim aktivnostima. Cilj je suradnja, poštovanje i slušanje.

Jutarnji krug vrijeme je kada odgojitelj zajedno s djecom planira posao koji taj dan želi obaviti. U davnim vremenima krug je bio simbol jedinstva i j1 JUTRANJI SUSRET ednakosti, a svi njegovi članovi su ravnopravni. S obzirom na važnost kruga, svaka bi osoba u njemu trebala biti ravnopravan dio grupe u kojoj su važne misli, ideje i dogovori koji se poštuju. Trajanje jutarnjeg kruga ovisi o odgojitelju, njegovu nastavnom stilu, dobi djece, kurikulu i samoj grupi.

Slika 1. Jutarnji susret

Vrijeme jutarnjeg kruga različito je u svakoj grupi jer se i one također razlikuju. Prema mom iskustvu, jutarnji krug se iz dana u dan mijenja. Odgojitelja odlikuje prilagodljivost što znači da u trenutku kada planirana aktivnost ne uspije, on mora promijeniti plan ili ga napustiti. Održavajte svoj jutarnji krug što je kraće moguće, posebice za prvi dobni raspon. Za stariju djecu, međutim, sastanak se odvija s pozdravom, kalendarskim obilježavanjem, vremenom, pregledom djece koja su prisutna i odsutna, pregledom plana i onim što se planira obaviti taj dan. Može ga se nadopuniti zagonetkama, prepričavanjem lokalnih vijesti, pjevanjem, učenjem zapisa, sportskim vijestima, pričama… Vrijeme djetetova razdoblja pozornosti i, posljedično, trajanje jutarnjeg kruga postupno se produžuju tijekom godine.

Jutarnji krug omogućuje uključenost sve djece, a moraju se primjenjivati određena pravila. Djeca sudjeluju u izradi pravila i dogovora. Na primjer, znaju podignuti ruku kad žele nešto priopćiti, znaju čekati u redu i ne ometati druge koji govore, znaju da svi imaju priliku govoriti i da ni jedan odgovor ili izjava nisu pogrešni.

Djeca trebaju rutinu jer se tako osjećaju sigurno i prihvaćeno. Svakodnevna rutina također potiče aktivno učenje, tako da njezina provedba mora biti dosljedna. Rutina omogućava djeci da predvide što će se dogoditi i imaju kontrolu nad onim što će raditi u određenim dijelovima dana. Tijekom svakodnevne rutine većina djece izražava svoje namjere, izvodi ih i razmišlja o onome što su učinili. Dnevna rutina je za dijete poticajan obrazovni i socijalni okvir i daje im osjećaj vremena.

Rutina u jutarnjem krugu ne znači da je potrebno pjevati iste pjesme tijekom cijele godine, ali 2 JUTRANJI SUSRETmože značiti da svaki tjedan pjevamo novu pjesmu ili plešemo na različitu glazbu. Djeca tako mogu predvidjeti što očekujemo od njih. Pjevanje pjesama na koje se djeca mogu kretati ili plesati, kao i kretanje općenito, ima dobar utjecaj na njih.

Slika 2. Jutarnji susret

Odgojitelji pokušavaju planirati aktivnosti koje će djecu uključiti u grupno učenje i povezivanje. To je uobičajeno vrijeme, vrijeme zajedništva, dijeljenja, ali i učenja. Prilikom susretanja s novom temom, umjesto da npr. oni kažu: „upoznat ćemo promet“, reći ćemo im „naučit ćemo kako možemo doći od jednog do drugog mjesta, to se zove prijevoz“. Zatim im pokazujemo različita vozila, traktore, avione, brodove, automobile, motore, bicikle… Pojedina djeca razgovaraju o vozilima kojima se svakodnevno koriste za kretanje od kuće do drugog mjesta. Na taj način mogu aktivno otkriti da čak i s pomoću vozila stižu na drugo mjesto, a riječ koja sve povezuje može se nazvati prometom.

Odgojitelji se trebaju pripremiti za jutarnji krug. Primjerice, priču čitamo unaprijed da bismo znali njezin sadržaj bilo da je sretna bilo tužna, da bismo znali kad mijenjamo ton glasa tijekom čitanja kako bismo imali vremena za razgovor i razmišljanje. Unaprijed pripremamo rekvizite, sve za to kratko vrijeme njihove pozornosti.

Odgojitelji ne mogu očekivati da sva djeca u krugu sjede mirno, u potpunosti usredotočena na prenošenje našeg znanja. Aktivnosti treba planirati od pasivnih do aktivnih. Započinjemo pozdravom koji izriče svako dijete u krugu, pritom nježno dotičući dijete pokraj sebe i govoreći: „Dobro jutro (npr. Maša)“. Pozdravi za3 KRETANJE UZ MUZIKUtim slijede u čitavom krugu, na isti način. Nakon toga se dežurna djeca određuju s pomoću fotografija djece, vremenskim znakom označavaju vrijeme i imenuju dan u tjednu. Zatim slijedi grupno kretanje uz glazbu ili pjevanje, društvene igre pokreta, glazbene didaktičke igre i igranje kolaborativnih igara. Na kraju su predstavljeni materijali i aktivnosti u kutku za igru.

Slika 3. Kretanje uz muziku

Nemirna djeca također su prisutna u jutarnjem krugu i ta djeca mogu biti vrlo neugodna. Takvoj djeci treba osigurati vlastiti prostor. Nemirno dijete premješteno je na drugo mjesto, po mogućnosti u blizinu odgojitelja ili pored njega. U svakom slučaju, dijete je još uvijek u krugu. Tako se osjećaju kao dio neke grupe, čak i ako ne žele sudjelovati, a isto vrijedi i za djecu koja su tiha i ne žele razgovarati jer ih krug potiče da sudjeluju.

Aktivnost treba odmah promijeniti ako je više djece nemirno, a često je kretanje najučinkovitije. Pjevanje pjesama s pokretom, plesanje uz glazbu, oponašanje pokreta životinja, glazbene didaktičke igre…

Djecu treba pohvaliti za njihovo sudjelovanje. Pohvale su vrlo važne, kao i povratne informacije kada djeca učine nešto što mi očekujemo od njih. Djeca nam žele ugoditi, iako se to ne čini uvijek tako.

Moramo biti svjesni da sve jutarnje aktivnosti koje izvodimo djeci ne mogu biti zanimljive, naša očekivanja moraju biti realna. Međutim, moramo biti fizički i mentalno prisutni. U međuvremenu, ne možemo razgovarati s kolegama ili roditeljima. Tada ćemo sigurno izgubiti pažnju djece. Nemojte kao nastavnici koristiti slučajeve poput „Ako se ne smiriš, reći ću tvojoj mami“ ili „Nazvat ću tvog oca“. To nisu učinkovite mjere za zadržavanje pažnje prisutnog djeteta. Djeca će jutarnji krug povezati s neugodnim osjećajem i iskustvom. U slučaju da je većina djece izgubila pažnju, odgojitelj mora dovršiti aktivnost. Tada možemo reći: „Mislim da predugo sjedimo, prijeđimo na sljedeću aktivnost i pročitat ću ovu zanimljivu priču kasnije.“

Kada odgojitelji primijete da se pažnja djece smanjuje, trebaju promijeniti aktivnost ili je prekinuti, uvijek na pozitivan način i nastaviti sa sljedećom aktivnošću. Odgojitelji nikako ne bi trebali biti robovi plana koji su izradili, nego promatrači raspona djetetove pažnje i sposobnosti.

Što su djeca rekla na jutarnjem sastanku:

„Svi sjedimo u krug u krug.“
„Dežurno dijete gleda vrijeme i označava ga u kalendaru.“
„Njegovatelj označava djecu na dužnosti na slikama.“
„Najradije obrišem stolove.“
„Sjedimo u krugu i klanjamo se prijatelju i mu kažemo dobro jutro. Lijepo je kad me netko pomiluje.“
„Ona koja je dužna brojati djecu gleda slike i okreće one slike djece iz vrtića.“
„U krugu pjevamo pjesme, pljeskamo, slušamo bajke.“
„Odgojiteljica u krugu govori nam što ćemo se igrati u kutku za igru i pokazuje kako rukovati s materijalima na stolovima.“

Zaključak

Jutarnji krug vrijeme je okupljanja u zajednici koja pruža predškolcima mogućnost rasta i razvoja na način koji je razvojno primjeren njihovoj dobi. Krug potiče poštovanje, jedinstvo, prihvaćanje i sudjelovanje te vodi do istog cilja. Potiče djecu na ključne kompetencije bez kojih krug ne funkcionira, poput razmišljanja, slušanja, promatranja, pripovijedanja i koncentriranja. Jutarnji krug mora biti zabavan i bezbrižan za dijete, a uvijek mora završiti pozitivnom aktivnošću koja smiruje djecu i priprema ih za novu aktivnost. U jutarnjem krugu djeca razvijaju vještine čitanja i propisivanja, jačaju samopoštovanje, osjećaj pripadnosti, poboljšavaju emocionalnu inteligenciju, povećavaju vještine rješavanja problema i spoznaju o tome kako njihovo ponašanje utječe na druge, preuzimaju veću odgovornost za svoje postupke i postupke prema drugima te razvijaju međusobne odnose.

Literatura

  1. Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
  2. Nemec, B., Kranjc, B. (2011). Razvoj in učenje predšolskega otroka: Učbenik za modul razvoj in učenje predšolskega otroka v programu predšolska vzgoja. Ljubljana: Grafenauer.
  3. Kroflič, R., Marjanovič Umek, L., Videmšek, M., Kovač, M., Kranjc, S., Saksida, I., Denac, O., Vrlič, T., Krnel, D., Japelj Pavešič, B. (2001). Otrok v vrtcu. Priročnik h Kurikulumu za vrtce. Maribor: Obzorja