Mladi „basnopisci“

melanija_zavec

Melanija Zavec

Sažetak

Bez obzira na dugogodišnje poučavanje i iskustvo učitelj mora pri poučavanju koristiti moderne načine učenja. Ako želiš biti dobar učitelj, moraš ići ukorak s vremenom. Jedna između oblik modernog poučavanja je suradničko učenje. Pri tom načinu učenja su učenici veoma aktivni, međusobno komuniciraju, se dogovaraju i zajedno sastavljaju priču, pjesmu, doživljaj i druge stvari. U ovom ću vam članku predstaviti primjer, na koji će učenici skladati izvorne basne, uzimajući u obzir karakteristike basne (na primjer moralnu doktrinu). Pri tome ima svaki u grupi svoju nalogu, koju mora napraviti, da grupa postiže zastavljen cilj. Učenikom je ta način rada popularan, zato ga koristim, kad je to moguće.

Ključne riječi: suradničko učenje, basna, upute za stvaranje u grupi, pisanje izvorne basne.

Uvod

Kad smo učili o basne i čitali različite primjere, su učenici bili oduševljeni. Zavoljeli su basne jer su kratke i u njima nastupaju životinje. Izabrala sam suradnički način, u kojem će se učenici isprobati kao »basnopisci«. Sami će se dogovorit o sadržaju i koje životinje, bilje ili stvari, možda i ljudi, će nastupiti u basni. Pisat će basne u obliku pjesme ili priče, onda će svima u razredu pročitati, što su napravili. Zatim će napraviti analizu suradničkog rada i onoga, što su učinili i što su naučili.

Teorijska osnova

Suradničko učenje

Svaki učenik ima svoju nalogu, koju mora napraviti i odgovoran je za svoj dio. U zadatku daju sve od sebe. Samo na taj način mogu postići zajednički cilj i najbolji rezultat. Pri radu su aktivni svi članovi, koji se međusobno pomažu, daju savjete, podržavaju jedni druge, ohrabruju i ovise jedni o drugima. Svaki je član odgovoran za uspjeh grupe. Pri radu je potrebno međusobno poštovanje, slušajući jedno drugo i uvažavanje ideja drugih članova.

Na kraju učenici ocjenjuju svoj rad i rade analizu. U suradničkom radu učenici stječu nova znanja. Učitelj opaža suradnju učenika i pomogne samo tada, kada je to potrebno.

Pažnja učitelja usmjerena je na planiranje, upravljanje i provođenje nastavnog sata.(Peklaj, 2001.)

Basna

je književni žanr, u kojem su glavni likovi životinje, stvari ili bilje, koje se ponašaju poput ljudi. Ponekad nastupaju također ljudi. Životinje imaju tipične osobine (lukava lisica …). Basne su jednostavne i kratke i često sadrže razgovor. Na zabavan način uz pomoć književnih likova opisuju ljudske greške. Basne nas uče i ilustriraju kakvu životnu istinu, mudrost ili moralnu doktrinu. Doktrine se obično nalaze na početku ili na kraju basne.

Mogu se pisati u obliku pjesme ili priče. Ovaj žanr je prisutan svugdje u svijetu, a došao je iz Indije. Najpoznatiji basnopisac je Ezop iz Grčke, koji je bio ostalim basnopiscem uzor.(Kmecl, 1977.)

Nastavni sat

Učenici pitaju učitelja karakteristike basne. Učitelj odgovara na pitanja pogrešno (namjerno), a učenici moraju njegove odgovore ispraviti.

Zatim učenici nekim životinjama pripisuju određene osobine. Razmišljaju o tome, može li se čovjek naći sličnog karaktera (spor kao puž, uplašen poput zeca …).

Učenici će sastavljati različite tekstove i tako proširiti svoje znanje o basni.

Učenike dijelim na heterogene grupe prema njihovim sposobnostima i osobnim karakteristikama. Tada njima dodijelim upute za rad. Tri grupe čine izvornu basnu, a jedna grupa piše detaljnu obnovu basne Vuk i janje. Svi moraju paziti, da imaju u svom radu karakteristike basne.

Učenici si podijele uloge u grupi: vođa, drugi član, treći član, četvrti član, izvjestitelj. Učitelj prati rad, stimulira učenice i savjetuje, kad je potrebno. Svaka grupa dobiva tablete i prije sastavljanja pročita tri basne ovdje. To će im olakšati sastavljanje izvorne basne.

Upute za stvaranje u grupi

1. grupa

Napišite detaljno obnovu basne Vuk i janje. Možete si pomoči s čitanko. Basnu također ilustrirajte. Nakon toga pročitajte još koju basnu sa pomoću tableta na web stranici.

Slika 1.2. grupa

Napišite izvornu basnu pomoću odabranog crteža i nauke. U obzir uzmite karakteristike basne. Moralna doktrina, koju stavite u basnu, se glasi: Kad mačke nisu kod kuće, miševi plešu.

Slika 1. Miševi se zabavljaju
Izvor slike

 1. Prvo napišite naslov basne. Dogovorite se o sadržaju priče. Prvi odlomak ili početak piše voditelj, glavni dio (drugi i treći stav) pišu drugi i treći član. Zaključak piše četvrti u grupi.
 2. Zatim zajedno pročitajte tekst i raspravite o sadržaju. Pregledajte relevantnost sadržaja, originalnost, karakteristike basne i jezičnu točnost. Ispravite ono, što je potrebno.
 3. Izvjestitelj pročita, što ste napravili.


3. grupa

Napišite izvornu basnu z moralno doktrino. Dodajte neku tipičnu karakteristiku odabrane životinje (na primjer plašljivost).

 1. Prvo napišite naslov basne. Dogovorite se o sadržaju priče. Svaki u grupi piše jedan stav. Prvi stav ili početak piše voditelj, glavni dio (drugi i treći odlomak) pišu drugi i treći član. Zaključak piše četvrti u grupi.
 2. Zatim zajedno pročitajte tekst i raspravite o sadržaju. Pregledajte relevantnost sadržaja, originalnost, karakteristike basne i jezičnu točnost. Ispravite ono, što je potrebno.
 3. Izvjestitelj pročita, što ste napravili.

4. grupa

Napišite basnu u obliku pjesme. Moralnu doktrinu birate sami, a neka stoji na kraju pjesme.

 1. Treba raditi na ovaj način, da svaki član grupe piše jedan kit pjesme. Prvi kit piše voditelj, slijede drugi i treći član grupe. Zaključak piše četvrti u grupi.
 2. Zatim zajedno pročitajte tekst i raspravite o sadržaju. Pregledajte relevantnost sadržaja, originalnost, karakteristike basne i jezičnu točnost. Ispravite ono, što je potrebno.
 3. Izvjestitelj pročita, što ste napravili.

Sastavljanje izvorne basne

Učenici počinju sa suradničkim radom. Moraju slijediti upute. Prvo pišu na papir, kasnije u bilježnicu. Svaki učenik je odgovoran za svoj dio basne.

Učenike aktivno pratim pri radu. Ako je potrebno, pomognem i usmjeravam. Tko želi, ilustrira basnu.

Učenici ili izvjestitelj se pripreme na prezentaciju. Nakon toga slijedi čitanje basne. U basni potražimo moralnu doktrinu, objasnimo njenu poruku i druge karakteristike.

Slika 2.Slika 3.
Slika 2. Sadržaj basne Vuk i janje      Slika 3. Basna u obliku priče

Slika 4.Slika 4. Basna u obliku pjesme

Učenici najprije sami napravu analizu svog rada, onda učitelj vodi raspravu i postavlja pitanja. Učenike pohvaljujem za njihov rad. Slijedi razgovor: kakve su prednosti ili slabosti suradničkog učenja, kakve probleme ste imali pri radu, što ste naučili, dali biste mogli nešto promijeniti, što bi promijenili, da bi bila vaša basna još bolja, što bi uradili, da bi sudjelovali još bolje.

Zaključak

U grupi učenici veoma vole sudjelovati, imaju više interesa za učenje i rad, dobivaju nova znanja, su uspješni jedni i drugi (manje uspješni). Drug drugom pomažu, bolje surađuju i više su povezani. Nastavit ću s ovim načinom rada, jer vidim, da su učenici više uključeni i rade više nego inače.

Literatura

 1. Peklaj, C. (2001), Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve, DZS, Ljubljana.
 2. Kmecl, M. (1977): Mala literarna teorija, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 3. Golob, B., Honzak, M., Medved Udovič, V., Mohor, M., Saksida, I. (2012), Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje, MKZ, Ljubljana.
 4. https://sl.wikisource.org/wiki/Slovenske_basni_in_živalske_pravljice (3. 11. 2019).

Fotografije: vlastiti izvor