Suradnja dječjeg vrtića s roditeljima

magda_humar

Magda Humar

1. Uvod: značenje međusobne suradnje

Njega i odgoj djecu počinju u obitelji te se nastavljaju i dopunjavaju u dječjem vrtiću, zbog čega je suradnja dječjeg vrtića i roditelja važna za kvalitetu predškolskog odgoja i najvažniji čimbenik razvoja djeteta. Dječji vrtić mora poštivati kulturu, identitet, jezik, navike i običaje djetetovih roditelja te okolnosti u kojima dijete živi. Roditelji imaju pravo sudjelovanja i planiranja života i rada u dječjem vrtiću i odjelu, pri čemu moraju poštivati granice sudjelovanja u odlučivanju te uzimati u obzir stručnu autonomiju dječjeg vrtića. Uspješna komunikacija je temelj dobre suradnje između odgojitelja i roditelja.

2. Načini suradnje

Načine suradnje dječjeg vrtića i roditelja dijelimo na formalne i neformalne. Roditelje s različitim načinima susreta upoznajemo na uvodnom roditeljskom sastanku te se pritom dogovaramo o broju i sadržaju susreta. Dobra suradnja pozitivno utječe na djecu, roditelje i odgojitelje.

Formalni oblici suradnje

Već samo zakonodavstvo propisuje formalne individualne i grupne načine suradnje s roditeljima. Pomoću njih roditelje upoznajemo s najnužnijim informacijama te se na njih odgojitelj mora temeljito pripremiti.

U formalne oblike suradnje se ubrajaju individualni roditeljski sati na kojima roditelje iskreno obavještavamo o tome kako se njihovo dijete ponaša u vrtiću, kako se uključuje u različite aktivnosti, njegov napredak… Termin je unaprijed određen, ali se u dogovoru s roditeljima može potražiti i primjereniji termin.

Roditeljski sastanci su namijenjeni pružanju važnih informacija o stupnju razvoja djeteta, na njima roditelji saznaju opće informacije o životu i radu u vrtiću te kućni red. Roditeljima se predstavlja individualni plan rada u odjeljenju i godišnji plan rada na razini čitavog dječjeg vrtića.

Komunikacija se vrši i putem pisanih poruka (pozivi, obavijesti, službene obavijesti, pisma …) koje roditelji primaju osobno ili se s njima upoznaju putem oglasne daske koje je pripremljena posebno za njih. Pomoću nje mogu i sami odnosno putem predstavnika roditelja o određenoj temi obavijestiti ostale roditelje.

Neposredno sudjelovanje roditelja u Vijeću roditelja i Vijeću dječjeg vrtića vezano je za status djeteta.

Tematska predavanja za roditelje, na kojima roditelji stječu znanja i iskustva iz područja odgoja i obrazovanja djece, organizira Zavod.

Neformalni oblici suradnje

Planiraju se ležernije od formalnih te su organizirani kao posljedica veće otvorenosti vrtića prema roditeljima. Odgojitelj se i na njih treba pripremiti. U neformalne oblike suradnje se ubrajaju: uvođenje djeteta u vrtić i prigodni razgovori, zajednički projekti, radionice, različiti drugi projekti, izleti, piknici, dani otvorenih vrata, čajanke …

Uvođenje djeteta u vrtić: Roditelji imaju pravo na postupno uvođenje djeteta u vrtić. Važan je prvi kontakt odgojitelja i roditelja kako bi pronašli najprimjereniji način uvođenja njihovog djeteta u vrtić.

Zajednički projekti i radionice: Zajedničke planirane aktivnosti zbližavaju djetetov dom i vrtić. Prilikom završetka školske godine pripremili smo dramatizaciju bajke. Na roditelje, bake i djedove smo se obratili kako bi nam pomogli u traženju kostima i izradi pomagala. Uz njihovu pomoć smo održali modnu reviju. Za vrijeme karnevala su djeca u istraživačkom projektu karneval nekada i sada, zajedno sa svojim ukućanima, tražila staru odjeću, karnevalske maske, pomagala i stare fotografije. Projekt smo zaključili izložbom.

Na likovnim radionicama, koje izvedemo u različitim prigodama i godišnjim dobima, smo izradili čestitke, lanterne, različite novogodišnje aranžmane od prirodnih materijala i novogodišnje ukrase. Uz njihovu pomoć smo umatali novogodišnje poklone. Tijekom jeseni zajedno s roditeljima izrezujemo buče. Novogodišnje čajanke smo pripremili zajedno s djecom te na njih u radno vrijeme vrtića pozvali roditelje, bake i djedove. Pogostili smo ih domaćim pecivom, koje smo sami ispekli u vrtiću, te različitim čajevima. Zajedno s bakama i djedovima smo posijali i posadili ukrasno i mirisno cvijeće koje su međusobno razmijenili. U vrtić smo pozvali izviđače koji su nam predstavili njihov rad te s nama proživjeli kreativno i radno poslijepodne.

clip_image002 clip_image004
Slika 1. Izlet s roditeljima           Slika 2. Posjet izviđača

Izleti i piknici: U okviru planirane aktivnosti Kamo nas vodi put djeca su upoznala okolicu domaćeg kraja. Vođenje određenih izleta su preuzeli roditelji koji žive u blizini. Svake godine organiziramo različite izlete u bližu okolicu vrtića. Prilikom završetka školske godine su roditelji inicijatori piknika kojeg u cijelosti sami organiziraju.

Izložbe: Zasnivaju se na godišnjim dobima i zaključenju tematskih sklopova. Uglavnom su organizirane na hodniku vrtića ili auli škole, centralnoj knjižnici i mjesnoj zajednici. Trajanje izložbe ovisi o dogovoru.

Koncerti: Organizirani su na razini vrtića. Predstavili su se svi odjeli. Održavali su se jednom godišnje u Kulturnom domu u centru grada. Teme su bile vezane za obljetnicu vrtića, godišnje doba, kulturnu baštinu, domovinu…

3. Zaključak

Suradnja i odgovarajuća komunikacija između djece i vrtića u osobnom vremenu i prostoru koji je za to namijenjen vrlo je važna za razvoj pozitivnih osjećaja svih sudionika, prilikom međusobne pomoći, za kvalitetno zajedničko proživljavanje slobodnog vremena i doživljaj raspoloženja u grupi. Toga su svjesni kako roditelji, tako i odgojitelji. Uvjereni su da je pritom važno povjerenje i pozitivna usmjerenost.

4. Literatura

  1. Lepičnik-Vodopivec, J. (2012). Teorija in praksa sodelovanja s starši: Priročnik, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
  2. Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.
  3. Fotografije: osobni arhiv