Poglet kroz prozor

danijela_naranđa

Danijela Naranđa

Sažetak

Dan sigurnijeg interneta, u našoj školi, obilježavamo tijekom mjeseca veljače na satovima informatike i/ili računalstva.

Nastojimo učenicima ukazati na potencijalne opasnosti i podučiti ih raznovrsnim mjerama sigurnosti u korištenju interneta.

Ključne riječi: internet i mjere sigurnosti, obrazovne igre, sigurna lozinka, debata.

U obilježavanju Dana sigurnijeg interneta sudjeluju učenici smjera ekonomist, turističko-hotelijerski komercijalist, opća gimnazija, kuhar, konobar, slastičar i pekar. Svi učenici proći će kroz pripremljen interaktivni modul – Sigurnost na internetu.

modul

Modul se sastoji od nekoliko aktivnosti koje potiču učenike na kritičko razmišljanje, provjeru i usvajanje novih pojmova iz mjera sigurnosti korištenja interneta.

Učenici će na praktičnom primjeru naučiti kako kreativno i sigurno izraditi svoju lozinku.

krlozinka

Debata

Svi učenici uključeni su u debatu gdje argumentirano iznose i brane svoj stav.

Pitanje u debati je:„ Je li Internet dobar za djecu do 10 godina starosti?“

Ovo su neki od njihovih odgovora:

DA – Zato jer je današnje vrijeme takvo da se od djece očekuje da se znaju služiti internetom.

NE – Mislim da djeca od 10 godina nisu dovoljno zrela za pristup internetu i da nisu svjesna opasnosti na internetu.

NE – Nije jer djeca mogu biti izložena neprimjerenim sadržajima, mogu biti žrtve online nasilja ili pak i sami postati nasilnici

DA – Da, ali uz prisustvo odrasle osobe ili roditelja koji znaju koji sadržaji na internetu su prikladni za djecu, a koji nisu

NE – Djeca mlađa od 10 godina nisu upoznata sa internetom i može im se svašta dogoditi

debata

Interaktivan modul dostupan je svim nastavnicima koji žele navedene aktivnosti provesti na svojoj nastavi uz mogućnost uređivanja u alatu Bookwidgets – Materijal za nastavu.

Kao škola uključeni smo u projekt Škola za život te nastojimo na pravilan način približiti digitalan svijet učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima naše škole.