Fotografiranje Zemlje iz svemira

Jasmina Likar Štinjek, prof. zemljopisa i povijesti

Na satovima geografije sudjelujemo u projektu Sally Ride EarthKAM. Projekt je NASIN obrazovni program koji omogućuje školama da upoznaju Zemlju iz svemira uz pomoć Međunarodne svemirske stanice (ISS). U tu misiju uključujemo se četiri puta godišnje. Učenici u okviru misije naručuju fotografije Zemljinog reljefa iz svemira, snimljene kamerom koja je priključena na međunarodnu svemirsku stanicu. Prilikom naručivanja termina fotografiranja potrebno je proučiti vremensku prognozu, jer nam oblaci mogu zakriti reljef. Po završenom fotografiranju nam iz NASE pošalju naručene fotografije područja kojega onda moramo dešifrirati i unutar kojega se moramo orijentirati. Slijedi analiza fotografija. Najzanimljivije fotografije otisnemo i predstavimo na izložbi.

Ključne riječi: proučavanje površine zemlje, međunarodna svemirska stanica, fotografiranje Zemlje

Uvod

U razredu nastavnici uvijek traže aktivne i zanimljive oblike učenja za učenike. Frontalno učenje učenicima nije baš zanimljivo, a i usvojeno znanje najčešće brzo zaborave. Ako učenici aktivno sudjeluju u nastavi, tada oni brže pamte gradivo i njihovo znanje je trajnije. Posljednjih godina učitelji su primijetili da učenici sami ne mogu ili ne znaju sami doći do potrebnih informacije, stoga ih nastojimo naučiti kako da budu samostalni.

U proces učenja sve više uvodimo računala. Učenike moramo naučiti što sve s njima mogu učiniti i kako ih najkorisnije upotrijebiti za učenje. Takvo učenje je za učenike mnogo zanimljivije i atraktivnije. Naravno, prvo ih moramo naučiti sigurnom korištenju elektroničkih uređaja. Moramo ih upozoriti na zamke i opasnosti s kojima će se susresti.

U projekt Sally Ride EarthKAM sam se uključila kako bih motivirala i aktivirala učenike za istraživanje geografije. Suvremena nastava geografije treba uključivati ​​i korištenje informacijske tehnologije (IKT). Učenike moramo naučiti korištenju najrazličitijih medija s pomoću kojih mogu upravljati, interpretirati, predstavljati, koristiti, procjenjivati i prenositi geografske informacije. Korištenjem IK tehnologije razvijamo i interes učenika za krajolik.

Sadržajima i aktivnim metodama u geografiji razvijamo sposobnosti učenika za korištenje jednostavnih geografskih istraživačkih metoda za pribavljanje informacija o okolišu. Sami učenici moraju znati potražiti odgovore na aktualna pitanja o okruženju u kojem žive. Ciljevi nastave postižu se učinkovitim i aktualnim izborom sadržaja, modernim metodama učenja, širokim izborom nastavnih pomagala i medija, te najčešće izravnim promatranjem geografskih procesa i pojava u okruženju u kojem nastaju.

Projekt Sally ride EarthKAM

Osnovna škola Col se prijavila u NASIN projekt Sally Ride EarthKAM. Na taj način možemo naručiti fotografije Zemljine površine snimljene kamerom na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS).

Sally Ride (1951.-2012.) Bila je prva američka astronautkinja koja je letjela u svemir. Željela je da djeca vide Zemlju iz svemira, pa je započela s projektom KidSat. Taj projekt se tijekom povijesti mijenjao, a 2012. godine, nakon njezine smrti, preimenovan je u Sally Ride EarthKAM. U projektu mogu sudjelovati osnovne i srednje škole iz cijeloga svijeta.

Učitelj registrira svoju školu u program Sally Ride EarthKAM na https://www.earthkam.org/. Obično su uključene četiri projektne misije godišnje. Učitelj vidi datum misije na web stranici i izvještava školu o određenoj misiji nekoliko dana prije njezinog početka. Također, nekoliko dana prije početka misije, prima lozinke s kojima učenici šalju zahtjeve za fotografiranje. Kada misija počne, učenici se registriraju sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Sami biraju područje koje će fotografirati. Područje mora biti u blizini obale (do 50 milja) prema kojoj se kreće međunarodna svemirska postaja. Ako je područje za snimanje predaleko, fotografija je vrlo nejasna. Učenici trebaju pregledati podatke o orbiti – moraju odrediti dan i vrijeme snimanja kako bi mogli proučiti vremensku prognozu. Ako se na dan fotografiranja predviđa loše, oblačno, kišovito vrijeme, fotografije neće naručiti, jer će na njima biti samo oblaci. Nakon analize podataka, dobivaju kod i naruče fotografiju.

Nakon primanja fotografija, učenici moraju dešifrirati fotografiju: saznati tko ju je naručio i koje mjesto prikazuje. Fotografiju na kojoj su informacije o geografskoj širini i dužini unose u aplikaciju Google Maps i dobivaju prikazano područje. Naravno, fotografije su vrlo rijetko orijentirane prema sjeveru, tako da područje treba još rotirati, zumirati, kako bi mogli odrediti točno područje koje fotografija prikazuje. Koristeći program Slikar na fotografiju upišu državu, vodotokove, gradove s fotografije i sve elemente koje su uspjeli prepoznati na fotografiji.

U projektu nastojimo fotografirati što više zanimljivih reljefnih jedinica, raznih rijeka, tjesnaca, jezera, otoka, rudnika… Pokušavamo fotografirati rubove glečera, šuma, pustinja, gradova… Cilj projekta je fotografirati područja koja su fotografirali i u prošlosti. Na taj slika1način možemo proučavati i predvidjeti promjene na površini u budućnosti: npr. otapanje glečera, povećanje rudnika, krčenje šuma, širenje pustinja, gradova … Tako nastojimo razumjeti važne geografske pojave i procese u smislu njihovih promjena kroz vrijeme, kako bi učenici shvatili proces neprestane promijene.

Slika 1. Proučavanje orbita i naručivanja fotografija

Zaključak

Geografija nadopunjuje i povezuje znanje koje učenici stječu iz drugih predmeta. To je prirodoslovni i društveni predmet koji uzročno i posljedično povezuje znanje o prirodnom i društvenom okruženju. Ovim projektom razvijamo nekoliko ciljeva iz geografije, engleskog jezika, tehnologije, kao i primijenjenog znanja:

 • Poznavanje i razumijevanje prostora kako bi bili sposobni uže ili šire elemente smjestiti u geografski okvir i razumjeti osnovne prostorne odnose.
 • Orijentaciju fotografiranog područja.
 • Analizu Zemljine površine: prepoznavanje planina, rijeka, jezera…
 • Analizu prirodnih i društvenih čimbenika i njihove povezanosti: npr. kako su prometnice usmjerene, gdje je naselje izgrađeno, kakvo korištenje zemljišta prevladava…
 • Autonomiju: učenici se moraju sami prijaviti na web stranicu, moraju pregledati i unijeti sve podatke za narudžbu fotografije.
 • Međupredmetno povezivanje – korištenje engleskog jezika: web stranica je na engleskom, tako da učenici prakticiraju engleski jezik i upoznaju se s profesionalnim geografskim pojmovima na engleskom jeziku.
 • Proučavanje vremena i vremenskih karti: moraju izračunati dan i vrijeme kruženja orbite u odabranom području i analizirati vremenske pojave nekoliko dana unaprijed.

Učenici sudjelovanjem u projektu razvijaju znanja koja doprinose:

 • razvijanju pozitivnog odnosa do planeta Zemlje;
 • interesu za rješavanje prostornih pitanja;
 • vrednovanju raznolikosti i ljepote prirodnog okoliša s jedne strane i različitih životnih uvjeta i društvenih potreba s druge strane;
 • brizi o kvaliteti i planiranju uravnoteženog korištenja okoliša i odnos prema kvaliteti života budućih generacija (održivi razvoj);
 • razumijevanju važnosti odnosa prema čovjekovom djelovanju u prostoru.

Ovim projektom kombinirali smo različite elemente u učionici – aktivnost, različitost, korištenje tehnologije, samostalnost… Učenici su bili motivirani za rad. Takav način učenja bio je učenicima iznimno zanimljiv. Podučavali smo geografiju u računalnoj učionici, koristili smo engleski jezik, registrirali smo se u NASIN program. Učenici su morali pokazati mnogo znanja i znatnu samostalnost pri uspješnom naručivanju slika2fotografije. Taj je način također vrlo dobar primjer međupredmetnog povezivanja (kroskurikularne integracije), jer kombinira znanje geografije, fizike i engleskog jezika. U svakom slučaju, prijavit ćemo se i na projekte za buduće misije.

Slika 2. Tršćanski zaljev

Literatura

 1. Nastavni plan i program geografije
 2. https://www.earthkam.org/
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sally_Ride_EarthKAM