Europski tjedan programiranja

Jasmina Purgar, mag.prim.educ.

Europski tjedan programiranja društvena je inicijativa čiji je cilj približiti programiranje i digitalnu pismenost svima a ponajviše djeci. Ove godine u našoj školi inicijativi su se priključili učenici petih razreda. Odabrane aktivnosti bile su relativno jednostavne no upravo je to kod određenih učenika bilo presudno da suzbiju strah od programiranja. Provedene aktivnosti karakteriziralo je stjecanje vještina potrebnih za uspješno učenje programiranja bez uporabe računala. Iako nam se ponekad neke aktivnosti čine prejednostavne za dob učenika, uzmemo li u obzir različitost učenika i njihovih sposobnosti, upravo nam takve aktivnosti pružaju mogućnost da se svaki učenik osjeća uspješnim u rješavanju postavljenih zadataka.

Ključne riječi: EU Code Week, tjedan programiranja, međupredmetne teme, 5.razred

Uvod

Svake godine sve je više učitelja i djece uključeno u obilježavanje Europskog tjedna programiranja. Svaki učitelj koji želi sudjelovati mora se registrirati na stranici inicijative te prijaviti aktivnost koju bi provodio s učenicima. Čak i ako nemate vlastitu ideju za aktivnost koju bi ste proveli, na službenim stranicama inicijative (eucodeweek.com) možete pronaći različite primjere aktivnosti u skladu s dobi učenika. Unutar same inicijative EU Code Week učitelje se potiče na međusobno povezivanje u provođenju istih aktivnosti kroz izazov Code Week 4 All. Učitelji koji se odluče na ovaj izazov te ispune postavljene kriterije bit će nagrađeni Potvrdom o izvrsnosti.

Kako bi učenike uvela u svijet programiranja izabrala sam aktivnosti koje smo proveli bez korištenja računala. U provedbi aktivnosti učenici su povezivali ranije stečena znanja iz više nastavnih predmeta, poput matematike, prirode i društva i engleskog jezika.

Aktivnost Cody-Roby

Učenici su imali zadatak osmišljavati algoritam za prelazak robota od početne točke do cilja. Za izvođenje ove aktivnosti učenici su dobili pripremljene kvadratne mreže na kojima je bio naznačen početni položaj robota, prepreke te cilj. Učenici su vježbu radili u skupinama. Članovi svake skupine zajednički su osmišljavali rješenja te ih na kraju prezentirali. Za ispitivanje točnosti rješenja kreirali smo veliku kvadratnu mrežu na podu učionice. Prilikom prezentiranja rješenja, jedan član skupine preuzeo je ulogu robota te se kretao mrežom prema uputama ostalih članova, odnosno dogovorenog rješenja.

Slika1_CodyRobySlika 1. Početna vježba u aktivnosti Cody-Roby

Nakon što su učenici uspješno riješili početnu vježbu, aktivnost smo obogatili i dodatnim zadacima te tako obuhvatili i druga područja, poput znanja o kulturnim spomenicima našeg grada. U tako nadograđenoj aktivnosti učenici su robota morali dovesti do cilja „posjećujući“ pritom neki od kulturno povijesnih spomenika. Učenici su također trebali reći nešto što znaju o spomeniku koji je robot posjetio.

Slika2_CodyRobySlika 2. Primjer zadatka u kojem Roby posjećuje neki od spomenika

Aktivnost Discover the message

U sklopu izazova Code Week 4 All priključi smo se učiteljima iz Italije, Portugala, Grčke, Malte, Latvije, Rumunjske i Bugarske u provođenju aktivnosti Discover the message. Plan izvođenja aktivnosti predložila je kolegica Maria Macera iz Italije.

Za provođenje ove aktivnosti učenici su dobili pripremljene nastavne listiće sa zadacima usmjerenim na kodiranje odnosno dekodiranje određenih poruka. Prije rješavanja zadataka učenicima sam objasnila na koji su način poruke kodirane. Naime, svako slovo abecede zamijenjeno je drugim slovom. Za bolje razumijevanje zajednički smo dekodirali jednu poruku. Učenici su zadatke rješavali samostalno. Jedan zadatak zahtijevao je od učenika da prevedu kodiranu poruku na razumljiv jezik a u drugom su zadatku razumljivu poruku morali kodirati prema zadanim pravilima.

Slika3_Discover the messageSlika 3. Primjeri zadataka za aktivnost Discover the Message

Kroz ovu aktivnost učenici su osvijestili važnost poštivanja dogovorenih pravila te ujedno ponovili stečena znanja o normama. Također, obzirom da smo se povezali i s učenicima drugih zemalja, neke smo poruke pisali na engleskom jeziku.

Zaključak

Uvriježeno je mišljenje da se programiranje uči samo na satovima informatike no to nije istina, pogotovo kada se radi o počecima programiranja. U navedenim aktivnostima je vidljivo kako vrlo lako ovakve aktivnosti možemo provoditi u sklopu gotovo svih nastavnih predmeta. Kroz provedene aktivnosti učenici su usvojili ishode iz više nastavnih predmeta i međupredmetnih tema. Težinu zadatka kroz aktivnost učitelj može jednostavno nadograditi dodatnim zadacima i na taj način aktivno uključiti sve učenike. Dodatna je vrijednost provođenja ovakvih aktivnosti približavanje programiranja svim učenicima na način primjeren njihovoj dobi.

Literatura

  1. Nastavni materijali za aktivnost Cody-Roby