Jesi li vezan/a sigurnosnim pojasom?

petra_SG

Petra Šibelja Gorš

Sudionici u projektu: učenici 1. i 2. razreda u produženom boravku

Sažetak

Osnovni cilj projekta Pasavček je promocija pravilnoga korištenja dječjih sigurnosnih sjedalica i sigurnosnih pojaseva za vrijeme vožnje. Projekt, u kojem sudjeluje četrnaest europskih zemalja, se u Sloveniji izvodi od 2005. godine. U Osnovnoj školi Dobrova smo se u projekt uključili 2015./2016. godine. Učenice i učenici prvog i drugog razreda uče o važnosti vezanja sigurnosnim pojasom na raznim umjetničkim i sportskim radionicama, kroz razgovore, dječje knjige, igre, različite kreacije, učenje prometnih propisa i znakova, slična natjecanja i predavanja instruktora vožnje.

Ključne riječi: projekt Pasavček, sigurnosni pojas, sigurnost prometa, dječja sjedala

1. Uvod

Akcija Sigurnosni pojas upozorava sve vozače i putnike u svim vozilima i na svim vožnjama, čak i onim najkraćima da je korištenje sigurnosnog pojasa od životne važnosti jer smanjuje ozbiljnost posljedica prometne nesreće. Problem vezanja pojasa uglavnom se javlja kod odraslih putnika na stražnjim sjedalima, kod nedosljednog pričvršćivanja djece u odgovarajućim dječjim sjedalicama na kratkim vožnjama te kod vozača i putnika u autobusima i teretnim vozilima. Samo jedan KLIK koji čujemo kada smo vezani sigurnosnim pojasom može spasiti živote, te je stoga korištenje pojasa nužno.

Najviše upozoravamo na vezanje djece pojasom tijekom vožnje. U slovenskim školama i vrtićima se u 2018./2019. školskoj godini projekt Pasavček održava već četrnaestu godinu, a svake godine uključuje više od 15.000 djece. Osnovni cilj projekta je potaknuti pravilno korištenje dječjih sjedalica i vezanost djece pojasom prilikom svake vožnje. Sloganom Uvijek treba vezati pojas! se preko djece obraćamo i roditeljima, jer su upravo djeca naši ambasadori koji uče i upozoravaju roditelje i druge odrasle osobe o korištenju sigurnosnih pojaseva. (Javna agencija za RS za sigurnost prometa, 2012 –2019).

2. Rad s učenicima

2.1. Čitanje knjige

Tijekom školske godine pročitala sam poučnu knjigu Pazi, promet! pri čemu smo s učenicima utvrdili ispravno i neispravno ponašanje na cesti. Knjiga je uvijek bila dostupna u učionici. Učenici su je rado listali i raspravljali o sadržaju.

2.2. Kako ići u školu

U okviru samostalnog učenja izradili smo dijagram. Otkrili smo da, nažalost, većina nas dolazi u školu autom. Nedostatak vremena je faktor koji prisili roditelje za takav izbor iako bi kao pješaci učinili mnogo više za svoje zdravlje i čist okoliš. Ponovili smo prometna pravila koja moramo uzeti u obzir prilikom dolaska u školu i odlaska kući.

Naglasili smo da svi u automobilu i autobusu moraju biti vezani sigurnosnim pojasom.

IMG_Slika 12.3. “U vašem autu”

Fotografirala sam učenike, a oni su stavili fotografije u “svoj auto”. Nacrtali su se sa sigurnosnim pojasom, te ga po želji obojili.

2.4. Mjerenje visine učenika za odabir dječje sjedalice

Znamo koliko je važno da vozač i svi putnici u vozilu uvijek budu vezani sigurnosnim pojasom, a djeca se, ovisno o njihovoj dobi, tjelesnoj težini i visini, snalaze u odgovarajućoj dječjoj sjedalici. Na traci za mjerenje visine su učenici utvrdili koja sjedalica im treba za sigurnu vožnju.

Pročitala sam osam pravila za korištenje sigurnosnog pojasa na dječjim sjedalicama.

2.5. Kreiranje s Lego kockama

Učenici su od Lego kocaka složili siguran električni automobil, ceste, prometne znakove, parkirališta, pješačke prijelaze, pločnike i slično. Istovremeno su putem igre pojačali i nadogradili znanje o sigurnosti u prometu, automobilizmu, međusobnim odnosima, maštu. Mislim da su Lego kocke vrlo korisne i poučne za djecu. S njima se susreću već u predškolskom razdoblju i prate ih kroz osnovnu školu, a neke čak i kasnije. Učenici u radu s Lego kockama razvijaju razne vještine, a u razdoblju prva tri razreda uglavnom jačaju društvene kontakte i međusobnu suradnju, što će ih pratiti tijekom cijelog školovanja, ali i kasnije u životu. Učenici koje veseli graditeljstvo, upravo s Lego kockama izražavaju svoja razmišljanja i svoje zamisli pretvaraju od ideje do proizvoda.

IMG_Slika 22.6. Bojanke, police s knjigama, prometni znakovi, labirinti

Uz pomoć gradiva učenici su se bojanjem, računanjem i s igrama učili o korištenju sigurnosnog pojasa.

2.7. Grad

Učenici su se najviše zabavljali prilikom “gradnje” grada. Naglasak je bio na pravilima cestovnog prometa. Kod kreiranja su ostvareni širi ciljevi nastave u prvom obrazovnom razdoblju, uključujući komunikaciju i odnose između učenika i učitelja, znatiželju, razvoj radnih navika, kreativnost, eksperimentiranje, razmatranje, solidarnost, privrženost, ručne vještine, pozitivnu sliku o sebi i stav prema prirodi.

IMG_Slika 3

2.8. Maketa škole i okoline od otpadnog materijala

Za točniji prikaz sigurnog ulaska u školu napravili smo maketu škole i okoline od otpadnog materijala.

Učenici su s temperama obojili ambalažu od jogurta, tetrapak od mlijeka, kutije za lijekove i ambalažu za sir. Prikazali su školu, autobus, automobile, igračke na igralištu. Kao loptice su koristili čepove za boce, a za šumu trake od tekstila i okruglu, zeleno obojenu ambalažu za sir. Naslikali su sebe u školi, na školskom igralištu ili za vrijeme vožnje. Tijekom rada su razmišljali o oblikovanju vanjskih i unutarnjih prostora i njihovom korištenju. Istovremeno, kada smo pogledali svu prikupljenu ambalažu, pitali smo se koliko je otpada proizvelo svako kućanstvo i kako bi ga mogli iskoristiti za obrazovanje.

IMG_Slika 4IMG_Slika 5

2.9. Poligon Društva Sobivanje

IMG_Slika 6

Učenici su u razredu o vožnji autićima i pravilima za pješake učili uz pomoć poligona kojeg je pripremilo Društvo Sobivanje. Sudjelovanjem u njihovom natjecanju Sigurno u vrtić i školu povezali smo i nadogradili nova znanja, stečena u oba projekta.

2.10. Lutkarska igrica Pasavček u prometu

Suradnici Javne agencije Republike Slovenije za sigurnost prometa su u školi odigrali IMG_Slika 7lutkarsku predstavu Pasavček u prometu. Djeca su učila o pojmu i svrsi sigurnosti u prometu. Lik je s djecom razgovarao o pravilnom ponašanju u prometu, pravilnoj pričvršćenosti tijekom vožnje, sigurnom prelasku ceste, hodanju pločnikom i sigurnoj vožnji biciklom. Pasavček je predstavljen kao razigran ali odgovoran lik, preko kojeg djeca mogu lakše usvojiti priču.

3. Zaključak projekta Pasavček

3.1. Poligon

Na asfalt ispred škole su suradnice s kredom naslikale poligon i postavile prometne IMG_Slika 8znakove. Poligon je imao pješačke prijelaze, ceste, raskršće, prometne znakove, pločnike. Učenici su se uživjeli u ulogu vozača, slijedili prometna pravila i zabavljali se. Sudjelovali su kao biciklisti, pješaci i vozači skutera. Na kraju poslijepodneva su bili učenici toliko oduševljeni da su pitali kada ćemo ponoviti poligon i slične radionice. Vjerujem da je cilj dostignut. Roditelji su bili zadovoljni projektom.

3.2. Predavanje za učenike, roditelje i učitelje

U školu smo pozvali umirovljenog instruktora vožnje, g. Staneta Dvanajščaka. Podučavao je djecu, roditelje i učitelje o sigurnoj vožnji i važnosti korištenja sigurnosnog pojasa tijekom cijelog životnog vijeka. Pokazao je ispravno korištenje sjedalice za bebe i sjedalice za stariju djecu. Odgovorio je na niz pitanja koja su postavila djeca i roditelji.

IMG_Slika 93.3. Izložba projekta Pasavček

U školi smo pripremili izložbu. Djeca i roditelji su je sa zadovoljstvom pogledali.

4. Zaključak

Projekt temelji na pozitivnim poticajima jer nagrađujemo djecu koja su aktivna u projektnom radu i vezana u automobilu. Svjesni smo da je integrirano obrazovanje o prometu, koje nastavljamo nadograđivati i usavršavati u školi, važno za život, a uz suradnju u projektu Pasavček možemo učiniti još malo više za sigurnost naše djece.

Ciljna grupa projekta su djeca u dobi od 4 do 12 godina, koja kroz igru, raznovrsne aktivnosti i pozitivan pristup stječu odgovarajuće znanje i odnos prema dosljednoj uporabi dječjih sjedalica i sigurnosnih pojaseva. Neizravno su uključeni roditelji, bake i djedovi, koji se također aktivnom suradnjom informiraju i osvještavaju o sigurnosti djece tijekom vožnje. Roditelji su svojim ponašanjem primjer djetetu, pa je bitno da su uvijek vezani sigurnosnim pojasom (Markl, M., Oblak, O., Zabukovec, V., Žlender, B., 2016, str. 22).

Budući da vjerujem da je sigurnost učenika na prvom mjestu i ako je želimo osigurati u potpunosti, moramo osvještavati naše učenike vrlo rano i redovito. Važno je da smo na cesti vidljivi i disciplinirani, da uvažavamo prometno cestovne propise kada smo pješaci, vozači, biciklisti ili skejteri. Aktivna uloga učenika, roditelja i učitelja je važna kako bi se utisnule osnovne poruke i promjene u ponašanju koje povećavaju sigurnost djece i svih sudionika u prometu.

5. Izvori i literatura

  1. Javna agencija za sigurnost prometa (2012. – 2019.) Samo jedan klik može biti razlika između života i smrti [online]. Dobiveno od: https://www.avp-rs.si/oznaka/pasavcek-sl/ [pristup 5.3.2019.]
  2. Klein, U., (2000.). Pazi, promet!, Ljubljana: Tehnička izdavačka kuća Slovenije.
  3. Markl, M., Oblak, O., Zabukovec, V., Žlender, B., (2016.). Red je uvijek pas pričvrstiti za sigurnost djece tijekom vožnje, Ljubljana: Javna agencija Republike Slovenije za sigurnost prometa, Sektor za prevenciju i obrazovanje u cestovnom prometu.