BookWidgets WebQuest – više od alata za izradu kvizova

gordanaL_gordanaS

Gordana Lohajner i Gordana Sokol

BookWidgets je alat koji vam omogućava izradu interaktivnih vježbi, kvizova za ponavljanje nastavnih sadržaja ali i kvizova za provjere znanja, analizu rješenja i još puno toga.

Ključni pojmovi: Book Widgets, WebQuest, digitalna knjiga.

Alat je dostupan na poveznici https://www.bookwidgets.com/ na kojoj je potrebno izraditi korisnički račun kako biste mogli pristupiti alatima koje pruža. Trenutno pruža mogućnost probne 60 dnevne verzije.

Puna verzija ovog alata omogućuje vam da odaberete jednu od više od 40 digitalnih aktivnosti/vježbi koje vaši učenici mogu rješavati na različitim uređajima od računala, mobitela, tableta, iPada i sl.

clip_image002

Sama izrada digitalnih aktivnosti/vježbi vrlo je jednostavna pa ćemo u nastavku opisati izradu WebQuesta digitalne aktivnosti koja vam omogućuje povezivanje više digitalnih aktivnosti/vježbi međusobno i stvaranje jedne male digitalne knjige koja se sastoji od stranica, koje su međusobno povezane horizontalnom navigacijom i na kojima se mogu nalaziti tekst, slike, video i druge vrste Book Widgets digitalnih aktivnosti i vježbi. Stranice se međusobno mogu povezati poveznicama koje vam omogućuju stvaranje prilagođene navigacije kroz WebQuest.
Svaka stranica WebQuest može se podijeliti u sekcije kroz koje se krećete vertikalnom navigacijom smještenom uz lijevi rub prozora.

Prilikom izrade WebQuest ima slijedeću strukturu:

  • Introduction – uvodna stranica
  • Task – zadatak
  • Process – tijek vježbe
  • Evaluation – vrednovanje
  • Conclusion – zaključak.

Ovu zadanu strukturu možete zadržati ili pak promijeniti preimenovanjem stranica, dodavanjem stranica ili pak njihovim brisanjem svojim potrebama.

clip_image004

Kako biste dodali sadržaje u vaš WebQuest važno je dobro sve pripremiti. Tekstove možete pisati direktno u BookWidgets no isto tako ih možemo i kopirati iz ranije pripremljenih dokumenata. Za oblikovanje teksta WebQuest pruža mogućnost slijedećih oblikovanja teksta:
clip_image006

Osim teksta WebQuestu možete dodati slike, video i druge vrste Book Widgets digitalnih aktivnosti i vježbi kao i tablice koje će vam omogućiti precizno pozicioniranje multimedijskih sadržaja.

Za dodavanje ostalih sadržaja nakon što pritisnete tipku Enter na stranici WebQuesta pojaviti će se znak + klikom na ovaj znak otvara se dodatni izbornik koji omogućuje:
1. umetanje slika s računala, Google Drivea ili s weba

2. umetanje videa sa servisa YouTube ili Vimeo ili umetanje odnosno ugrađivanje mrežne stranice clip_image008pomoću njene URL adrese

3. umetanje BookWidgets digitalnih aktivnosti ili vježbi i

4. umetanje tablice.

Kako biste umetnuli video, svaki video treba biti objavljen na servisu YouTube ili Vimeo. Video koji umećete u WebQuest može na servisima YouTube i Vimeoo biti objavljen i kao privatan video, a za njegovu ugradnju biti će vam potrebna samo njegova poveznica za dijeljenje.
Primjer videa umetnutog u WebQuest:
clip_image010

Kako biste umetnuli BookWidgets digitalnu aktivnost u WeQuest najprije je potrebno izraditi željenu aktivnost te je podijeliti na servisu BookWidgets. Klikom na gumb za umetanje BookWidgets aktivnosti otvoriti će se prozor My Widgest u kojem ćete klikom miša na naziv aktivnosti odbrati aktivnost koju želite umetnuti u WebQuest, a odabrana aktivnost prikazati će se u WebQuestu obliku slike:
clip_image012

Nakon što WebQuest aktivnost podijelite umetnuti kviz se otvara klikom na njegovu sliku, a nakon rješavanja kviza u WebQuest aktivnost se vraćamo klikom na malu strelicu u gornjem lijevom kutu prozora.
Primjer umetnutih aktivnoati i slika:
clip_image014

Svakako isprobajte mogućnosti koje pruža WebQuest jer unutar njega možete pripremiti cjelovite nastavne sadržaje za najmlađe učenike kao primjerice aktivnost Anino računalo – Escape Room namjenjeno učenicima prvog razreda koje možete pogledati na poveznici: https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/02/INFORMATIKA-1-O%C5%A0-Anino-ra%C4%8Dunalo-Escape-Room-GS.pdf

Za kraj jedna zanimljivost. U najavi je integracija BookWidgetsa u Microsoft Teams što jedva čekamo! Ako vas zanima kako izgleda Bookwidgets beta-verzija integrirana u Teamse svakako pročitajte BookWidgets i Microsoft Teams.