Opletanje staklenih boca

tadeja_bogdan

Tadeja Bodan

Pletarstvo uvrštavamo u starije domaće obrte. Prvi puta se spominje već u antičkim izvorima. Još u prošlom stoljeću seljaci su sami pleli koševe, razne košare i druge pletene posude koje su im trebale u kući. Pletenje koševa i košara bio je važan zimski posao u provinciji. Pletene proizvode razlikujemo glede na materijal od kojeg su izrađene. Izraditi se mogu od vrbovih šiba, slame, kukuruzne kumušine (niti na kukuruznom klipu), od vitrica lijeske i drugog šiblja. Pleteni proizvodi razlikuju se od pokrajine do pokrajine.

Nekada su pleteni proizvodi imali značajnu ulogu u svakodnevnom životu, kao i u posebnim prilikama, posebno praznicima. Bili su vezani na običaje i navike, koristili su ih za uskršnji blagoslov, kao koš i košaru koji nastupaju za vrijeme maškara, pri dolasku sv. Nikole te kasnije kod dolaska Djeda Mraza (Silvestarska noć).

Kjučne riječi: pletenje boca, pletarstvo, učenici izbornih predmeta

1. Osnove opletanja

ZaFotografija 8 svaki uspješni rad potreban je precizan plan te priprema materijala i alata. Kod pletenja košara to podrazumijeva nabavu odgovarajućeg materijala, rezanje, sortiranje, obrada šiba, znanje o primjerenosti šiba za izradu određenog proizvoda, i tek na kraju pletenje. Šibe primjerene za pletenje se režu od kraja vegetacije, do početka kretanja nove vegetacije. Prije pletenja, potrebno ih je skuhati i oguliti, kako bi proizvodi bili ljepši i kvalitetniji. Pripremiti se moraju i posebne šibe kojima obično pletemo boce,na način da šibe posebnim nožem uzdužno raščlanimo na tri dijela.

Pripremljen materijal moramo primjereno skladištiti. Ako ga pospremimo u taman prostor, zadrži svijetlu boju, a ako ga pustimo na svjetlosti potamni, zbog toga ga čuvamo u tamnom, suhom i hladnom prostoru.

Prije pletenja, šibe ponovno namočimo da se mogu savijati i da se ne lome. Vrijeme namakanja ovisi od debljine šiba i je li šiba oguljena ili ne. Neoguljene i deblje šibe trebaju se duže namakati. Za pletenje koristimo šibe različitih boja, za Fotografija 2ljepši izgled boce.

Pošto je ovakva vrsta zanata skoro potpuno utonula u zaborav, uz pomoć cura iz „Zavoda Dobra pot“, probala sam znanje u okviru poslijepodnevne radionice prenijeti na mlade, i to na učenike 4. i 5.razreda.  

2. Materijal za opletanje boca

Materijal potreban za opletanje boca:

  • šibe (naše su bile izrađene od vrbe),
  • dvije lastike i
  • prazna boca ili staklenka od npr. kiselih krastavaca

3. Postupak opletanja

Fotografija 1Oko staklenke zavežemo dvije snažnije lastike ili vezice napravljene od najlonki, koje će tijekom pletenja tvrdo držati šibe na svojem mjestu. Između lastika i stakla zataknemo neparan broj vrbovih šiba (u našem primjeru 17) s debljim krajem okrenutim prema dole. Šibe koje gore sežu preko ruba staklenke, jednakomjerno rasporedimo po obodu.

Opletati počinjemo ispod donje lastike, koju napnemo malo ispod sredine staklenke. Pletemo samo jednom šibom, na način da izaberemo Fotografija 5bilo koju okomito postavljenu šibu i vodimo jedanput pod šibom, drugi put nad šibom (radimo valove). Kada opletemo cijeli donji dio staklenke, izaberemo stršeći donji dio bilo koje šibe te ga zataknemo, odnosno zavijemo ispod sljedeće šibe. To ponovimo toliko puta da na kraju ostane još zadnja šiba, koju obično malo teže zataknemo u prazan prostor. Višak šiba, odnosno stršeće dijelove porežemo pod kutom.

Fotografija 7Donji dio je time opleten, te se kreće s opletanjem gornjeg dijela na jednak način. Izaberemo jednu šibu iznad lastika i opet valovito pletemo nad šibom pa pod šibom. Kada se nam visina opletenog dijela čini primjerena, završimo s pletenjem. Odmah na početku odrežemo 4 cm dugačak komad šibe, koji zataknemo između dvije susjedne šibe, zato da se napravi otvor u koji ćemo lakše zataknuti zadnju šibu.

4. Zaključak

Opletanje boca se na prvi pogled čini kao zahtjevan posao, no to zapravo nije istina. Potrebno je samo malo vještine i upornosti. Proizvod koji su učenici samostalno izradili na dvosatnoj radionici veoma je koristan. U njega možemo spremiti kekse, bojice, bilje za čaj ili nešto drugo.

5. Literatura

  1. Knez I., Valand Z. (1998). Domača obrt – pletarstvo. Seminarska naloga. Ljudska univerza Slovenska bistrica.
  2. Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS.